15-05-2003

Europees Parlement neemt aanscherping MKZ wetgeving over

Brussel - De Europese Christen democraten hebben met succes een aanscherping van de Europese MKZ wetgeving door het Europees Parlement geloodst.

Op voorstel van EVP woordvoerder Maat kreeg Commissaris Byrne de opdracht zo spoedig mogelijk onderhandelingen te starten in de OIE om het internationale exportverbod na een MKZ uitbraak terug te brengen van 6 naar 3 maanden.
Daarnaast is ringvaccinatie als eerste optie in plaats van ruiming vastgelegd.

Albert Jan Maat is tevreden dat een eerste stap is gezet naar een ander MKZ beleid. Maat heeft de Europese Commissie tevens opgeroepen een fundamenteel debat te starten over de bestrijding van epidemische dierziekten zoals MKZ, Varkenspest en vogelpest.

De risico's worden steeds groter door de open grenzen en de toename van internationale handel in voedsel. Tegelijkertijd verwacht de samenleving dat koeien in de wei lopen en dat varkens en kippen rondscharrelen. Wanneer de maatschappelijke eisen voor dierhouderij niet worden gevolgd door een andere dierziektebestrijding waarin vaccinatie een sleutelrol speelt dan zijn we als samenleving politiek hypocriet. “We laten zo de rekening van onze maatschappelijke visie betalen door de veehouders”, aldus Albert Jan Maat, namens de EVP fractie tijdens het afsluitende debat over de MKZ wetgeving.