Initiatief:   
 
Samenstelling dagelijks bestuur Ent Europa :

Voorzitter : Christien Schneider, tel. email: info@enteuropa.nl

Woordvoerder: Jolanda Streekstra

Penningmeester : Aartje Bredenoord

Secretariaat : Diet Bredenoord
---------------------------------------------------------------
Kader Afdeling Friesland :
Christien Schneider
Familie Streekstra


Kader Afdeling Gelderland :
Familie Bredenoord
Familie Mulder
Marianne van den Engel
Jaap Wilgenburg

Oprichtsters: Greetje v.d. Berg en Christien Schneider

Actieleider/reclameman: Herman Nieuwenhuizen tel. 0519-571590 en 0610282135

    

Het nieuwe rekeningnummer van de
Stichting Ent Europa, Friesland Bank 299276937

 
o


Voor honderden mensen stortte de wereld in. Een levenswerk werd afgebroken.
Duizenden zaten wekenlang in spanning. Mochten/durfden hun erf niet verlaten.
Door te enten was het niet nodig geweest.
Daarom: Ent Europa.

J.L. Eggens
burgemeester van Dantumadeel

 Het zal een goede zaak zijn wanneer in Europa alle daarvoor in aanmerking
komende dieren tegen MKZ worden geënt.
Europa zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

P.F. Visser,
burgemeester van Kollumerland c.a.

 

 

 

 

 De gevolgen van de twee uitbraken van het mkz-virus in de gemeente Dongeradeel maken duidelijk dat het Europees vaccinatie-beleid moet worden veranderd. Uit alle macht moet worden voorkomen dat we ooit nog eens zo'n verschrikkelijke periode moeten meemaken.
Daarom; "Ent Europa".

mr R.S. Cazemier, burgemeester
van de gemeente Dongeradeel.

 

 

 

 

 Christien Schneider van actiegroep 'Ent Europa', burgemeester Cazemier
van Dongeradeel en de gezamelijke dierenarsten van N.O. Fryslan geven
het startsein voor een publieksactie.
Deze heeft tot doel de politiek te bewegen om enting in Europa -zo snel
als maar kan- mogelijk te maken.
Op de foto (v.l.n.r.) Christien Schneider, Peter Ebberink, Roel Cazemier,
Theo Bruggeling en Sies Wietsma.
De foto is van Alex Bouma (Nieuwe Dockumer Courant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burg. Cazemier helpt een handje bij actie
Publieke opinie moet wakker blijven

DOKKUM - Met het ophangen van een pamflet voor de actie Ent Europa heeft burgemeester Cazemier gisteren het startsein gegeven voor een publiciteitsoffensief.
De vreedzame actiegroep Ent Europa, onder aanvoering van de Raarder boerin Christien Schneider, wil met affiches en briefkaarten de aandacht blijven vestigen op MKZ.
Op veel niet getroffen plaatsen in Nederland ebt de belangstelling namelijk weg. Ook de media laten het afweten.
'We moeten alles doen om de mensen wakker te houden. Veel mensen denken dat het voorbij is, maar er wordt nog steeds geruimd. Dat mag en kan niet. We moeten de politiek massaal duidelijk maken dat het beleid gewijzigd moet worden en dat enten zo snel mogelijk moet worden toegestaan in Europa.
Doen we dat niet dan hebben we niks geleerd en staan ons in de nabije toekomst weer ruimingen te wachten'.
De actiegroep constateert dat de landelijke en europese politiek een zetje nodig heeft. Tot dusver is nog maar weinig gedaan om te zorgen dat het non-vaccinatiebeleid plaats maakt voor enten.
'Hoeveel proteststemmen moet je eigenlijk hebben om te zorgen dat de politiek doet wat de bevolking wil? Hoeveel handtekeningen moet het Paarse kabinet nog krijgen voordat ze in actie komen?' vraagt Schneider zich af.
Als publieke opinie en burgerij het er nu bij laten zitten bestaat de kans dat het non-vaccinatiebeleid te laat of helemaal niet wijzigt, met als gevolg dat opnieuw de gesel van preventieve ruimingen over het land kan komen.
Om de overheid zo snel mogelijk tot enten te laten overgaan wil de actiegroep honderden affiches verspreiden. Hierop staat een door Bennie Kooistra uit Kollumerzwaag ontworpen afbeelding van een landelijk tafereel; een meisje dat naar een koe kijkt.
Tevens is een plan in de maak om duizenden briefkaarten te laten drukken. Deze kaarten worden naar scholen gebracht, waarna de kinderen ze verspreiden en een week later weer bij de burgerij ophalen.
Als bovendien meerdere actiegroepen gaan samenwerken moet de roep van de bevolking zo duidelijk klinken dat de politiek er gewoon niet meer om heen kan en het non-vaccinatiebeleide ongedaan wordt gemaakt.

De start van de actie had plaats bij de Dierenartsenpraktijk. Burgemeester Cazemier, die het startsein gaf, wisselde er langdurig van gedachten met actieleidster Schneider en de aanwezige dierenartsen. Het team telt er vijf - Theo Bruggelink, Peter Egberink, Sies Wietsma, Paul Fontein en Rienes van Wijk.
Het werkgebied van de praktijk strekt zich uit tot Ferwert en Burdaard. Daarmee komt de regio vrijwel overeen met het toezichtsgebied dat door de minister werd ingesteld. Als gevolg van de dood van zevenduizend stuks vee is het normale werk voor de dierenartsen geheel weggevallen. Ze houden zich nog wat bezig met kalverij, lammerij en paarden, maar ook dat is minder dan normaal. De boeren willen elk risico uitsluiten. Ze zijn terughoudend alvorens een veearts wordt gebeld. Uiteraard is dat alleszins verklaarbaar. De schrik zit er nog goed in, evenals de angst en tergende onzekerheid dat MKZ opnieuw zal toeslaan.
De Dokkumer dierenartsen hebben tegenover de Rijksdienst voor Vee en Vlees verklaard elk verzoek om dieren te doden te weigeren. Ze zijn wel behulpzaam bij het screenen in het toezichtsgebied. In N.O. Fryslan zijn dagelijks zestig teams in touw. Elk team bestaat uit twee of drie personen. Zij controleren het vee en nemen monsters.

Het ziet er naar uit dat de screening nog deze week kan worden afgerond. De dierenartsen prijzen de manier waarop de N.O. Friese boeren eraan hebben meegewerkt. Elders werden blokkades opgeworpen en screening verhinderd. Dat heeft geen zin, zeggen de Friese artsen. Je zorgt alleen maar voor dat opheffing van de toezichtszone nog langer gaat duren.
Ook als die zone wordt opgeheven en zichtbare tekenen van de MKZ-uitbraak zo goed als zijn verdwenen zal de gapende wond die het MKZ-virus in Noord-Oost Friesland heeft geslagen niet verdwijnen. De materiele en emotionele schade van deze ramp is onpeilbaar.

De stichting 'Ent Europa' wil dan ook alles in het werk stellen om herhaling te vermijden. Dieren moeten weer worden geent, in heel Europa.
Voor steun en adhesiebetuiging kan men terecht bij Ent Europa
E-mail: info@enteuropa.nl
Internetsite: www.enteuropa.nl

Bron: Nieuwe Dockumer Courant, 10 mei 2001