Persberichten

Ruimen is politiek spel op hoog niveau

Frans van Knapen is als hoogleraar veterinaire volksgezondheid aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht werkzaam op het grensgebied tussen geneeskunde en diergeneeskunde. Dat het zover kwam dat dieren geruimd worden om Q-koorts te bestrijden is volgens hem niets anders dan een politiek spel. “Ik heb het gevoel dat de Tweede Kamer zich rot schaamt.”

Minister uit de wind houden

De medisch microbiologen brachten de discussie over de ernst van Q-koorts op gang. Deze arts-microbiologen noemden de situatie zeer ernstig en deze zelfde arts-microbiologen hadden zitting in het team dat de minister adviseert. “Zij hebben geen flauw idee hoe een agrosector als de geitenhouderij werkt, of hoe Coxiella zich daar gedraagt. Maar het werkt in Nederland nou eenmaal zo dat als een dokter iets roept, de veearts wel kan ophoepelen.” En dat is volgens Van Knapen precies wat er nu gebeurd is. “De microbiologen zagen zieke mensen. In hun ogen waren dat er veel meer dan ‘normaal’.” Maar een ‘normale’ tijd is er niet geweest. Van Knapen: “Zij vinden ‘normaal’ de tijd waarin een dokter er nog niet aan dacht om op Q-koorts te testen. Nu dat wel volop gebeurt worden er natuurlijk meer mensen gevonden, want Q-koorts is niets nieuws in onze maatschappij. Maar de arts-microbiologen vonden dat er drastische maatregelen genomen moesten worden. En de mensen uit de veterinaire hoek konden praten wat ze willen, maar het hielp niet. Er ging geruimd worden.”
Van Knapen vervolgt: “En als RIVM, maar ook als CDA bijvoorbeeld, houd je altijd je minister uit de wind. Dat is politiek. Dat is precies waar Coutinho en zijn team nu mee bezig is.”
Het is nu ook duidelijk waarom een hoogleraar veterinaire volksgezondheid geen zitting heeft in het adviesteam van de ministers Verburg en Klink, al lijkt de q-koortssituatie precies in zijn straatje te liggen. “Ik ben onafhankelijk. Mijn mening staat haaks op wat er verkocht moet worden”, weet Van Knapen. 

Irrationele daad

Maar hoe nuttig is het ruimen nu eigenlijk dan? “Voor politiek Den Haag is het heel nuttig”, zegt Van Knapen. “Zij hebben immers deze situatie zelf gecreëerd en zullen hem moeten blijven volhouden. Als zij vinden dat er een crisis is, moet er beleid komen. Rationeel of irrationeel is daarbij niet van belang. Hoe irrationeler de daad, hoe meer het publiek denkt dat er iets heel ernstigs aan de hand is. Het spel dat nu wordt gespeeld moet worden uitgespeeld.”
Het RIVM zegt dat er 2.300 mensen ziek zijn geworden van de Coxiella burnetii bacterie. “Maar we moeten ze vragen hoe ziek die mensen echt waren. Het merendeel was wat grieperig. Ik word er zo moe van dat er steeds wordt geroepen dat er mensen doodgaan aan Q-koorts. ”
“We hebben de epidemie grotendeels zelf gecreëerd door mensen te gaan testen”, zegt de hoogleraar. “De Coxiella komt bij veel diersoorten voor, vooral herkauwers, maar ook overal in het milieu, het zit in de grond en het kan in opgedroogde staat nou eenmaal heel lang overleven. Het is er altijd geweest, en er zijn altijd mensen ziek van geworden. We weten alleen niet hoeveel.” Van voor 2007 zijn er geen betrouwbare cijfers te vinden van het aantal mensen dat werkelijk Q-koorts heeft opgelopen, omdat er gewoonweg niet op werd getest. Alleen het aantal ernstig zieke mensen uit die tijd is bekend. 
“Stel dat die normaalwaarde wel bekend wordt. Het zou wel eens kunnen zijn dat we dan zeggen: joh, is dat alles?” Volgens Van Knapen zijn er nu driemaal, hooguit viermaal zoveel mensen ernstig ziek geworden van Q-koorts dan in andere jaren. “Is dat een epidemie?”, vraagt hij zich af.Alleen blootstelling is veranderd
“Maar”, zegt Van Knapen, “natuurlijk moeten we ons de vraag stellen waardoor dat komt. We hadden twee keer een jaar met een gortdroge voorjaarsmaand. Door de grote aantallen geiten kwamen er toen wolken stof met onnoemelijk veel bacteriën naar buiten. Daardoor was er meer blootstelling en werden meer mensen ziek.” Volgens de hoogleraar is de blootstelling de boosdoener in de Nederlandse Q-koorts situatie. “Een simpel rekensommetje zegt dat risico = gevaar x blootstelling. Het gevaar is de Coxiella burnetii, maar die is niet veranderd, die is er altijd geweest. Alleen de blootstelling is vertien- of misschien wel verhonderdvoudigd.” De kiem bestrijden is dus onzin, stelt Van Knapen. De blootstelling is wat je zou moeten bestrijden. De piek in blootstelling kun je reduceren door dieren te vaccineren. Daarnaast is het zoeken naar een goede oplossing voor dichte stallen een optie. “Door elk bedrijf elk jaar te vaccineren ga je weer terug naar de situatie van voor 2007.”

Gezondheidswinst?

Van Knapen is benieuwd naar de gezondheidswinst, uitgedrukt in gewonnen gezonde levensjaren en met een prijskaartje daaraan. “We moeten weten hoeveel de bestrijding van Q-koorts kost en hoeveel gezondheidwinst dat oplevert. Zo kost 1 jaar gezondheidswinst voor diabetes ons 35.000 euro. Voor een jaar gezondheidswinst door niet te roken, zijn we 20.000 euro kwijt. Maar voor BSE staat het getal op 1,7 miljoen euro. Dat wil niemand zien, het is totaal uit verhouding. Als het gaat om hysterie mag er veel.” En Van Knapen schaart Q-koorts onder hysterie.

Bron: stopruimen.nl

Q-koorts is overal

Waarom moest de Q-koortsepidemie zo uit de hand lopen in Nederland, terwijl er in het buitenland al jaren ervaring is met deze ziekte en er best mee te leven valt? Je moet het probleem wel willen zien én aanpakken.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik in het begin het hele Q-koortsdrama in Nederland niet zo erg heb gevolgd. Niet omdat het me niet interesseert, maar omdat ik het geen nieuws vond. Wij hebben namelijk al met Q-koorts te maken zolang we hier in Frankrijk boeren. Kort nadat wij het bedrijf in Bretagne hadden gekocht, hadden we de eerste verwerper. Het was een koe die we net hadden drooggezet en die buiten liep toen ze het kalf eruit gooide. De koe zelf was er erg slecht aan toe. 'Domme pech', dachten we en besteedden er niet veel aandacht aan.

Q-koorts: Franse boeren weten niet beter

Maar binnen een maand hadden we in diezelfde koppel nóg een abortus. Dat begon toch wel vervelend te worden, en we belden de veearts. Omdat we veel koeien hadden aangekocht, kon de oorzaak natuurlijk overal liggen. Er werd bloed getapt van een aantal koeien voor onderzoek. “We zullen ook kijken naar fièvre Q”, zei de veearts. Daar hadden we nog nooit van gehoord en hij vertelde over de symptomen en ook dat de bacterie vooral via stofdeeltjes door de lucht kon worden aangevoerd. Franse schapenhouders weten niet beter; zonder te enten kunnen ze geen schapen houden.

Diagnose Q-koorts pas na een jaar

Het heeft meer dan en jaar geduurd voordat met zekerheid kon worden gezegd dat Q-koorts de oorzaak van de abortussen was. Ondertussen namen de symptomen wel toe. Eén daarvan is chronische baarmoederontsteking, witvuilers dus. De drachtigheidsresultaten werden ook slechter. Om nog meer verwerpers te voorkomen, raadde de dierenarts aan alle koeien die werden drooggezet preventief te behandelen met oxytetracycline. Ondertussen werden regelmatig bloedmonsters genomen en op Q-koorts onderzocht. Het probleem is namelijk dat de bloedtiters van besmette koeien zeer wisselend zijn en pas op langere termijn echt oplopen.

Koeien gevaccineerd met schapenvaccin

Toen eenmaal duidelijk was dat Q-koorts de oorzaak was van onze problemen, was de oplossing ook gauw gevonden. Alle koeien werden gevaccineerd met een vaccin dat eigenlijk is ontwikkeld voor schapen, en geiten. Aanvankelijk gebruikten we Clamyvax FQ (Merial), maar de bescherming daarvan is matig en de bijverschijnselen zijn erg vervelend. De koe kan er een paar dagen ziek van zijn en de spuitplek kan erg opzwellen. Daarom worden de dieren in de kossem ingespoten, maar in de ergste gevallen kan de koe een paar dagen niet lopen. Bovendien kunnen hoogdrachtige dieren niet behandeld worden.

Melkproductie zakt even iets in

Nu gebruiken we Coxevac (Ceva), een vaccin dat ook voor schapen en geiten bedoeld is. De bescherming is beter en je kunt ook alle drachtige dieren behandelen. De bijverschijnselen zijn veel minder. Alleen de melkproductie zakt een paar dagen een beetje in. Pinken worden op twaalf maanden twee keer geënt en alle koeien krijgen elk jaar een herhalingsenting, bij voorkeur binnen het jaar voor een volledige dekking.

Niet enten, meteen weer Q-koorts-problemen

Twee jaar geleden was er een probleem met de bevoorrading van het vaccin. Het laboratorium waar het vaccin gemaakt wordt, was besmet en moest helemaal opnieuw worden opgestart. Toen de productie weer op gang kwam, hadden de schapenhouders voorrang en we hebben bijna een jaar niet kunnen enten. De problemen keerden meteen weer terug. Dat laat wel zien dat we niet meer zonder te enten kunnen boeren. Ik heb dan ook nooit begrepen waarom Q-koorts in Nederland zogenaamd niet voor zou komen. Kennelijk moest het eerst in de geitenhouderij helemaal uit de klauwen lopen voordat het probleem werd onderkend.

Frankrijk had in 1985 al Q-koorts-protocol

Als je even googlet, kom je veel informatie over fièvre Q (FQ) tegen (jammer genoeg wel in het Frans). Er is in Frankrijk al een FQ-protocol sinds 1985, en dat is in 2004 nog weer aangescherpt. Zo mag melk van besmette geitenbedrijven niet worden geleverd en mest moet worden gedesinfecteerd en afgedekt. Uitrijden mag alleen bij windstil weer. Er wordt een voorbeeld aangehaald van een epidemie bij mensen in 1996, doordat naast een abattoir voor schapen een heli-airport was; het opstijgen en landen van helikopters veroorzaakte een enorme luchtverplaatsing, waardoor de bacterie zich verspreidde.

Leer leven met Q-koorts

Ik denk dat de boeren in Nederland moeten leren leven met Q-koorts. Dat is in de praktijk helemaal niet zo moeilijk, als je het maar wilt zien. Dat de geitenhouderij nu het gelag moet betalen, vind ik triest; en dat was niet nodig geweest als iedereen zijn ogen en oren open had gehad.

PETITIE

Wij burgers die het niet eens zijn met de beslissing van de Tweede Kamer om gezonde dieren te ruimen als bestrijding tegen de Q-koorts constateren dat uitgaande van de informatie, gegeven op de websites van het Ministerie van LNV, RIVM en GGD, het ruimen van gezonde dieren niet effectief is om Q-koorts uit te roeien. Daarom moet gezocht worden naar een effectieve manier om Q-koorts te bestrijden en moet er per direct gestopt worden met het afmaken van gezonde dieren en verzoeken per direct te stoppen met het ruimen van gezonde geiten en schapen!

tekenen (evt. anoniem) kan via

http://www.petities.nl/petitie/stop-het-ruimen-van-gezonde-geiten-en-schapen

STOP het ruimen van gezonde geiten en schapen

Het ruimen van deze dieren is niet bewezen effectief als bestrijding van de Q-koorts. En het verwoest zinloos het bestaan van honderden boeren gezinnen!

PERSBERICHT
Q-koorts

Stichting Ent Europa is opgericht tijdens de MKZ-crisis in 2001. De stichting bestaat uit burgers en boeren en verzet zich op ethische gronden tegen het ruimen van gezonde dieren.

De stichting is zich ervan bewust dat de bedrijven met een Q-koortsbesmetting een bedreiging voor de volksgezondheid vormen en dat ruimen van besmette dieren noodzakelijk is om het gevaar voor veehouders en omwonenden in te dammen.

Echter, onze stichting sluit zich aan bij het standpunt van o.a. de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de LTO Nederland en de Dierenbescherming, dat gezonde dieren niet gedood moeten worden. Wij pleiten ervoor dat alle logistieke middelen worden ingezet om dieren vooraf individueel te onderzoeken en niet-besmette dieren te laten leven.

Stichting Ent Europa beschouwt het ruimen van gezonde dieren als niet ethisch. De stichting wijst er verder op dat het ruimen van gezonde dieren in voorgaande situaties heeft geleid tot zeer ernstige en langdurige schade aan de (geestelijke) gezondheid van de betrokkenen.

Ook is de stichting bezorgd dat het ruimen van gezonde dieren ertoe zal leiden dat het effect van eerdere vaccinaties onvoldoende onderzocht kan worden. Een doelmatige vaccinatiestrategie op de bedrijven zal in de toekomst van levensbelang zijn voor mens én dier.

Tenslotte zal het ruimen van gezonde dieren geen bijdrage leveren aan het beschermen van de volksgezondheid.

Stichting Ent Europa verzoekt minister Verburg daarom met klem een uiterst zorgvuldige ethische afweging te maken.


Stichting Ent Europa

EBN Europa Democratie Award naar 'Vroeg op Stap'

De EBN Europa Democratie Award gaat dit jaar naar het burgerinitiatief ‘Vroeg op Stap’. Dit initiatief, dat in Nederland al meer dan 120.000 handtekeningen ophaalde om veilig uitgaan te bevorderen en alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen, won met ruim 13.000 stemmen.

‘Vroeg op Stap’ (genomineerd door Europarlementariër Esther de Lange) kwam als overtuigende winnaar uit de bus.

Esther de Lange is verheugd met de uitslag: “Burgerinitiatieven zijn van groot belang in de Europese Unie en drukken ons met de neus op de feiten.”

Ent Europa feliciteert Vroeg op Stap hartelijk met deze prijs.

Wij bedanken iedereen die ons heeft ondersteund en op ons heeft gestemd van ganser harte.

PERSBERICHT

Ent Europa genomineerd voor de EBN Europa Democratie Award

Stichting Ent Europa is genomineerd voor de EBN Europa Democratie Award.

De Europese Beweging Nederland (EBN) heeft vanwege de Week van de Democratie aan 4 Europarlementariërs gevraagd wat zij het energiekste Nederlands/Europese burgerinitiatief vinden.

Europarlementariër Esther de Lange heeft Ent Europa genomineerd voor de Award. Door het sturen van een e-mail naar ebn@clingendael.nl kunnen mensen hun stem uitbrengen tot 21 november. De winnaar wordt 24 november bekend gemaakt. Kijk ook op de website www.enteuropa.nl Hierop is ook het filmpje te zien waarin Europarlementariër Esther de Lange haar motivatie geeft voor de nominatie.

Stichting Ent Europa is zeer ingenomen en vereerd met de nominatie. Zij ziet het als erkenning van het leed dat mens en dier werd aangedaan tijdens de MKZ-crisis in 2001 en als bevestiging van het feit dat er politieke veranderingen mogelijk zijn. Tijdens de crisis in 2001 zijn er vanwege 26 besmettingen 285.000 gezonde dieren gedood, terwijl er een beproefd en goedwerkend (marker)vaccin voorhanden was. Tot 1990 is dit vaccin ook altijd ingezet, maar om economische redenen mocht vanaf die tijd niet meer gevaccineerd worden.

Ent Europa is opgericht tijdens de MKZ-crisis in 2001 en bestaat uit boeren en burgers die het ruimen van gezonde dieren op grond van morele overwegingen afkeuren. De stichting wist al tijdens de crisis alle tegenstanders van het non-vaccinatiebeleid te bundelen, waardoor ze een krachtig ’NEE’ konden laten horen. Zo is er een actie opgezet waarbij ca. 500.000 handtekeningen zijn verzameld en aangeboden aan de Europese en Nederlandse politiek. Daarnaast heeft Ent Europa voortdurend de publiciteit gezocht om aandacht te vragen voor de problematiek. Acties zijn altijd vreedzaam en waardig gevoerd.

Net zo belangrijk als de publieke acties was en is het ‘werk achter de schermen’. Het Ministerie van LNV heeft Ent Europa uitgenodigd om te spreken op een conferentie over het dierziektenbeleid. Ook zijn we gevraagd onze visie te geven tijdens de rondetafelgesprekken van de Vaste Kamercommissie van LNV en op het beleidsdraaiboek. Bezoek en onderzoek van een delegatie van Europarlementariërs bracht uiteindelijk een belangrijke wending ten goede.

De massale ondersteuning geeft aan dat er vanuit de samenleving geen draagvlak is voor het ruimingsbeleid. De problematiek is zodoende op de agenda geplaatst van de Europese en Nederlandse politiek en inmiddels zijn de beleidsdraaiboeken aangepast en is er voor vaccinatie een veel grotere plaats bij de bestrijding van dierziekten in Europa. Esther de Lange geeft in haar motivatie ook aan: ‘een geslaagd burgerinitiatief’.

 

Contact:

Stichting Ent Europa,

info@enteuropa.nl

PERSBERICHT

12 september 2002

Nieuwe MKZ-voorstellen EU een stap vooruit,
maar voor Nederland absoluut onvoldoende

BRUSSEL - "Beter half ei dan een lege dop" is de reactie van Albert Jan Maat (EVP / CDA) op de plannen van eurocommissaris Byrne voor het toekomstige MKZ-beleid in de Europese Unie. Byrne lichtte deze plannen, die nog niet officieel gepubliceerd zijn, vanochtend toe in de tijdelijke commissie MKZ van het Europees Parlement, waarvan Albert Jan Maat vice-voorzitter is.

Maat vindt de erkenning van markervaccins en onderscheidende tests in het nieuwe beleid een duidelijke stap vooruit. Deze tests kunnen een onderscheid maken tussen geënte dieren en daadwerkelijk besmette dieren. Hierdoor is het niet meer nodig om geënte dieren achteraf alsnog te ruimen. Ook is Maat blij met de halvering van de periode die in acht genomen moet worden voordat de status "MKZ-vrij" weer geldt. Deze termijn is teruggebracht van 12 naar 6 maanden, overeenkomstig het besluit van het internationale bureau voor dierziekten (OIE) in mei van dit jaar, maar dat is onvoldoende.

In Nederland zal een exportstop van een half jaar na een MKZ-uitbraak desastreus zijn voor de landbouwsector. Albert Jan Maat: "De termijn na vaccinatie moet gelijk zijn, of je de dieren na het enten nu ruimt of laat leven. De termijn van 6 maanden moet dus nog verder teruggebracht worden, naar 3 maanden. Het is teleurstellend dat de huidige voorstellen het export- en verkoopprobleem niet aanpakken." Ook betreurt Maat het gebrek aan daadkracht bij de Europese Commissie om het transport van slachtvee te beperken. Daarnaast heeft Maat de Commissie indringend gevraagd nu eens een grondig onderzoek te doen naar de gevolgen voor handel, economie en samenleving van een systeem van preventieve vaccinatie, zoals werd toegepast voor 1992. De kosten kunnen daarbij volgens Maat geen probleem zijn: "De laatste crisis kostte ons net zoveel als tientallen jaren vaccineren in de hele EU".

Opvallend is volgens Maat verder dat er in alle getroffen gebieden een sterke roep is van burgers en boeren voor een ander vaccinatiebeleid. "Als Europa ook van de burger is, dan dient de Europese Commissie deze opvatting van getroffen burgers en boeren serieus te nemen". - EINDE BERICHT -


Voor meer informatie: Albert Jan Maat 06 - 54 27 13 14
Esther de Lange 0032 - 22 84 79 54

 
 
Date: 9 July 2002, Release time: immediate, Released by: Neil Parish MEP
(South West), +44 (0)7788 443 231

"BORDER CONTROLS A SHAMBLES"

Nothing has been done to improve UK border control measures a year after the outbreak of Foot and Mouth disease, MEPs were told today. The European Parliament's Temporary Committee on Foot and Mouth heard evidence from those who manage Heathrow and Gatwick airports import control systems who warned the Government of the impending crisis from tonnes of illegally imported meat contained in passenger luggage 9 months before the outbreak.

Mr Clive Lawrance, Head of Ciel Logistics, a company which designed and runs Heathrow's Importation Controls said: "I wrote to Nick Brown in May 2000, advising him of the dangers of a disease such as FMD coming into Britain via illegal imports through our airports. I even followed the matter up on a number of subsequent occasions, but nothing was done.

Two years on what changes have we seen? None. Even yesterday's announcement of a new Government initiative will not address the problem. It is just another poster campaign, after the same launch of a similar scheme in January this year, which was followed by an Action Group meeting in March. Where is the substance? Nothing is actually being done."

Mr Michael Young, Head of Environmental Services at Crawley Borough Council, responsible for checks at Gatwick Airport, blamed a lack of resources for checks being conducted on only 30 flights coming into Gatwick between May 2001 to May 2002. On these 30 flights a total figure of 2.75 tonnes of illegal meat was discovered in 257 bags.

A Commission official also said that as a result of the threat to British livestock, new legislation would be put in place within a matter of weeks that will end the current allowance of 1 kilogram of meat to be brought into the EU from non-EU countries.

Additional evidence includes Mr Lawrance's estimate that the illegal trade, coming mainly from Africa, was worth £1.2 billion per year and is being run by organised crime networks, not the tourists targeted by the new Government campaign.

It is not only Foot and Mouth disease that poses a threat according to Mr Lawrence. Other diseases that can be carried in unsanitary illegal meat include: SIV - Primate AIDS, Anthrax, E-bola, Tuberculosis, Herpes strains, Swine fever, Salmonella.

Conservative Agriculture Spokesman in the European Parliament, Neil Parish MEP, said today: "The evidence of the scale of the problem we have heard today is simply shocking. However, what is more alarming is that not one new person has now been employed to conduct checks, despite last years outbreak. It is a shambles"

 
 
FAXBERICHT

Aan: LTO-Nederland
T.a.v.: de heer J. van Gisbergen
Faxnr.: 070 - 33 82 810
Datum: 27 juli 2002


Geachte heer Van Gisbergen,

Wij zijn ernstig verontrust na de berichten in de pers en heden in het Journaal over het 'ruimen' van 50.000 merendeels gezonde varkens i.v.m. MPA.
Ent Europa is een stichting, opgericht tijdens de mkz-crisis in het voorjaar van 2001, die op morele gronden het zinloos doden van gezonde dieren afkeurt en derhalve afschaffing van het non-vaccinatiebeleid nastreeft. Wij hebben in april van dit jaar ca. een half miljoen handtekeningen en petities van mensen en organisaties die onze zienswijze delen, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor LNV.
De angst slaat ons om het hart nu we na het 'ruimen' van ca. 265.000 gezonde dieren door het gevoerde mkz-beleid, thans, zomer 2002, worden geconfronteerd met de 'ruiming' op de boerderij van de heer Miedema te Grou en van een boer in Oosterwolde. In beide gevallen zou de administratie niet kloppen. De dieren van beide boeren zijn evenwel kerngezond. Toch gaat men ertoe over dieren dood te maken. Zo ook in het geval van MPA. Dit moet stoppen. Iedereen in Nederland is er zo langzamerhand wel van overtuigd dat dit beleid heilloos is. Bovendien geven de vertegenwoordigers van LTO in allerlei bijeenkomsten en hoorzittingen te kennen dat LTO het beleid van ruimen niet langer ondersteund.
In het geval van de beide boeren had men er niet een hele legermacht op af moeten sturen. Wanneer enkele lieden met gezond verstand en goede wil deze beide boeren hadden geholpen, was in no time de administratie weer op orde geweest, had men veel minder kosten behoeven te maken, ware dit beter geweest voor de geestelijke gezondheid van getroffenen én uitvoerders van de opdracht en zou ons vertrouwen in de overheid en de belangenorganisaties niet opnieuw geschaad zijn. In het geval van de besmetting via diervoer lezen wij dat na een week het hormoon uit het dier verdwenen is. Wacht daar dan op, zouden wij zeggen. En neemt u uw verantwoordelijkheid als landbouworganisatie en zorgt u ervoor dat vooral de veevoederfabrikanten in dit geval aangepakt worden. Deze lieden die op zo'n wrede, op geld beluste wijze het welzijn van dieren en mensen in de waagschaal stellen, mogen niet vrijuit gaan.
Wij keuren uw opstelling thans in de MPA-affaire en uw uitlatingen in het Journaal ten zeerste af. Wij vertrouwen erop dat spoedig het gezond verstand zal zegevieren en dat u daadwerkelijk laat zien dat LTO een vernieuwende organisatie is, die bereid is nieuwe wegen in te slaan.

Hoogachtend,


(Mw.) A.W.B. Bredenoord,
Stichting Ent Europa.

 
 

FAXBERICHT

Aan: Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
T.a.v.: Zijne Excellentie dr. C.P. Veerman
Faxnr.: 070 - 378 61 80
Datum: 27 juli 2002


Excellentie,

Wij zijn ernstig verontrust na de berichten in de pers en heden in het Journaal over het 'ruimen' van 50.000 merendeels gezonde varkens i.v.m. MPA.

Ent Europa is een stichting, opgericht tijdens de mkz-crisis in het voorjaar van 2001, die op morele gronden het zinloos doden van gezonde dieren afkeurt en derhalve afschaffing van het non-vaccinatiebeleid nastreeft. Wij hebben in april van dit jaar ca. een half miljoen handtekeningen en petities van mensen en organisaties die onze zienswijze delen, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor LNV.

De angst slaat ons om het hart nu we na het 'ruimen' van ca. 265.000 gezonde dieren door het gevoerde mkz-beleid thans, zomer 2002, worden geconfronteerd met de 'ruiming' op de boerderij van de heer Miedema te Grou en van een boer in Oosterwolde. In beide gevallen zou de administratie niet kloppen. De dieren van beide boeren zijn evenwel kerngezond. Toch gaat men ertoe over dieren dood te maken. Zo ook in het geval van MPA. Dit moet stoppen. Dit past niet bij een kabinet dat zich ervan bewust is dat ook in de landbouw goed rentmeesterschap geldt. In het geval van de beide boeren had men er niet een hele legermacht op af moeten sturen. Wanneer enkele lieden met gezond verstand en goede wil deze beide boeren hadden geholpen, was in no time de administratie weer op orde geweest, had men veel minder kosten behoeven te maken, ware dit beter geweest voor de geestelijke gezondheid van getroffenen én uitvoerders van de opdracht en zou ons vertrouwen in de overheid niet opnieuw geschaad zijn. In het geval van de besmetting via diervoer lezen wij dat na een week het hormoon uit het dier verdwenen is. Wacht daar dan op, zouden wij zeggen. En: pakt u vooral de veevoederfabrikanten aan. Deze lieden die op zo'n wrede, op geld beluste wijze het welzijn van dieren en mensen in de waagschaal stellen, mogen niet vrijuit gaan.

Wij verwachten van de overheid en de betrokken organisaties meer respect voor het leven en een creatievere aanpak van de problemen, dan tot nu toe is tentoongespreid.

Wij zagen uw komst als nieuwe minister van LNV met spanning en vertrouwen tegemoet. Wij hopen dat u nieuwe wegen wilt inslaan.

Met hoogachting en vriendelijke groet,


Stichting Ent Europa.DETAILS BEZOEK MKZ-COMMISSIE EUROPARLEMENT >>

 
 

Stichting Ent Europa gaat met 500.000 handtekeningen/petities
naar de Tweede Kamer!


Stichting Ent Europa biedt voorzitter Vaste Kamercommissie LNV, dhr. Pieter ter Veer, 500.000 handtekeningenkaarten/petities aan als protest vanuit de samenleving tegen het non-vaccinatiebeleid MKZ, een kwartier voorafgaand aan de evaluatie MKZ door de Tweede Kamer.

Op woensdag 124 april 2002 om 9.45 uur op Het Plein 2 te Den Haag zal de Stichting Ent Europa de handtekeningenkaarten en petities, die het afgelopen jaar zijn verzameld als protest tegen het ruimen van gezonde dieren tijdens de MKZ-crisis 2001, overhandigen.

De voorzitter van de Vaste Kamercommissie LNV, de heer Pieter ter Veer (D'66) zal de vijf zakken met 500.000 getekende kaarten en petities in ontvangst nemen. Dit een kwartier voorafgaand aan de mkz-evaluatie.

De draaiboeken, rapporten, onderzoeken, enz. die n.a.v. de crisis zijn ontstaan, spitsen zich toe op de economische en veterinaire aspecten, terwijl het ontbreken van draagvlak voor het beleid vanuit de bevolking, de maatschappelijke weerstand tegen het doden van gezonde dieren, de ethiek, de normen en waarden en de werkelijke consequenties van het gevoerde beleid onderbelicht blijven.
De impact die de crisis op de gehele samenleving heeft (gehad) staat een ieder nog vers in het geheugen.

De Stichting Ent Europa heeft zich vanaf het begin van de uitbraak van MKZ sterk gemaakt om het non-vaccinatie beleid gewijzigd te krijgen en is van mening dat - als er een vaccin tegen het virus voorhanden is (en dit tientallen jaren met succes is ingezet tot 1991) - de oplossing gevonden moet worden in een ent-beleid i.p.v. een ruimings-beleid. Met het aanbieden van de handtekeningen hoopt de Stichting Ent Europa dat de overheid haar taak als volksvertegenwoordiger serieus neemt en gehoor geeft aan de roep vanuit de samenleving en dat boeren, burgers en buitenlui in de toekomst gespaard blijven voor eenzelfde aanpak bij een onverhoopte volgende crisis.


Namens het bestuur Ent Europa
Tsjitske Dijkstra Voorzitter Ent Europa


 
 

MKZ uitbraak 21 maart 2001- 21 maart 2002 een jaar na dato.

HAAGSE POLITICI NAAR BASISSCHOOL ANJUM OM
HANDTEKENINGEN ENT EUROPA IN ONTVANGST TE NEMEN

Donderdag 21 maart is het een jaar geleden dat in Nederland de MKZ-crisis is uitgebroken.
Het maatschappelijke verzet tegen het ruimingsbeleid was enorm omdat de ethische en morele grenzen hiermee werden overtreden

Stichting Ent Europa is opgericht n.a.v. de crisis en heeft actie gevoerd o.a. middels het verzamelen van handtekeningen en petities op diverse locale en landelijke beurzen en agrarische dagen en bezoeken aan o.a. Europese Commissie in Brussel.
Het streven is op een waardige manier het non-vaccinatiebeleid gewijzigd te krijgen. Tot op heden is dit nog niet het geval.

Vanaf het begin van de crisis vorig jaar zijn er drie politici geweest die zonder voorbehoud zich hebben uitgesproken tegen het non-vaccinatie beleid en zij doen al het mogelijke om dit beleid te wijzigen.
Daarom heeft Ent Europa gemeend deze politici uit te nodigen om aan hen de handtekeningen aan te bieden en zij met dit als bewijs van het grote maatschappelijke verzet een ingang weten te vinden om het beleid te wijzigen.
Dhr. Joop Atsma (CDA), dhr. Dick Stellingwerf (ChristenUnie) en dhr. Remi Poppe (SP) zullen vrijdagmiddag 22 maart op basisschool De Eker te Anjum de handtekeningen in ontvangst nemen.

Vorig jaar is de handtekeningenaktie ook op deze school van start gegaan en op veel scholen in Friesland overgenomen. Dit heeft geresulteerd in een landelijk opererende Stichting Ent Europa die via allerlei stands, winkels, website's enz. honderdduizenden getekende actiekaarten en petities wist binnen te halen.

Tevens is het mogelijk via onze website een "herdenkingsposter" te printen en die op 21 maart voor het raam te plakken, landelijk worden op 21 en 22 maart 2002 de Ent Europa en andere spandoeken geplaatst in iedere provincie.

Het bestuur Ent Europa


info@enteuropa.nl
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille