Sponsors
 
 

Sponsorgeld is zeer welkom op
Friesland Bank 299276937
t.n.v.Actiegroep Ent Europa, Kootstertille.

 

Drukkerij Hellinga, Leeuwarden - internet
Veenma landbouwmechanisatie
- Niawier
Remon waterbehandeling - Marum
Letterlux lichtreclame - Joure
Lippe Lap - Drachten - internet
Woonexpo Kapenga - Buitenpost
Spninder stalinrichtingen - Harkema
Broekens B.V. - Gorredijk
Poelman Houthandel - Harkema
Scherjon Klompenmakerij - Noardburgum
Barkmijer & Zn B.V. - Kollum
De Boer Ramen, kozijnen en serrebouw - Oentsjerk
Tuincentrum Groenrijk Feenstra - Zwaagwesteinde
Hoogland B.V. - Ferwert
Mulder AGRO - Kollumerzwaag
Bijkon Staal- en systeembouw - Harkema
Hekstra Rietdekkersbedrijf - Damwoude
Sikma Veevoeders b.v. - Stroobos
Homecenter - Wolvega
Van der Wal Rondhouthandel V.O.F. - Noardburgum
Johan de Bruin - Buitenpost
Sportvisver. Fed. Fryslan - Ternaard
Broersma Drukkerij - Kollum
A.K.D. adm.kantoor en dienstverlening - Kootstertille
Sparkle media - Hantum
VDM Woningen - Drachten
internet:
BEK-reclamemaker - Kollumerzwaag - internet

Taxi centrale Dongeradeel
Fonteinstritte 1, 9151 JT Holwerd,
tel: 0519-561377 fax:0519-561919
e-mail: tcd_miedema@hotmail.com

Probo Sign Postbus 20
9100 AA Dokkum
tel: 0519-222130 fax: 0519-222265
e-mail: sign@probo.nl
internet: