Onderstaande tekst is letterlijk overgetypt van de door Diet ontvangen brief van Algemene Zaken.

Geachte mevrouw Bredenoord,

Uw brief dd. 31 maart 2003, waarin u pleit voor een ander beleid op korte termijn ten aanzien van de bestrijding van besmettelijke dierziekten in Nederland, heb ik in goede orde ontvangen.

Het kabinet is voorstander van het gebruik van het instrument vaccinatie bij de bestrijding van een besmettelijke dierziekte. Zij heeft zich dan ook ten doel gesteld zich hiervoor in Europees verband sterk te maken.

Op dit moment wordt de Europese richtlijn met betrekking tot mond-en klauwzeer herzien. Het Ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en Visserij is nauw betrokken bij de onderhandelingen over deze wijziging.
Ik vertrouw erop dat u als Stichting Ent Europa hierbij wordt betrokken en dat u aan de discussie in Europa een constructieve bijdrage wilt leveren.

Ik zal uw brief onder de aandacht brengen van de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

Met de meeste hoogachting,

Mr.dr. J.P. Balkenende