PERSBERICHT

29 april 2003


Landbouwcommissie Europees Parlement scherpt nieuwe MKZ-wetgeving verder aan


Vandaag heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement ingestemd met wetsvoorstellen van de Europese Commissie over de toekomstige bestrijding van mond- en klauwzeer. Deze dierziekte trof in 2001 het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Ierland. Onder druk van het Europees Parlement presenteerde de Europese Commissie onlangs nieuwe wetsvoorstellen voor de bestrijding van de ziekte, waarbij een grotere rol dan voorheen is weggelegd voor noodvaccinatie.


De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde vanochtend in met deze voorstellen. Wel hebben de leden van deze commissie bepaalde onderdelen nog verder aangescherpt. Zo is met steun van christen-democraten en socialisten een aantal amendementen van europarlementariër Albert Jan Maat (CDA / EVP) aangenomen. Maat eist onder meer dat producten van gevaccineerde dieren in de hele EU op de markt gebracht moeten kunnen worden. Verder wijst hij erop dat landen die beschermende vaccinatie toepassen, waarbij gezonde gevaccineerde dieren blijven leven, de Europese begroting aanzienlijke uitgaven besparen. Voor deze landen dient wellicht de vergoedingsregeling aangepast te worden, zodat ook bedrijven die getroffen worden door een vervoersverbod in bepaalde gevallen geholpen kunnen worden. Ook dient er aandacht te zijn voor de aanzienlijke economische schade buiten de landbouw. Maat is blij met de uitkomst van de stemming, maar toont zich zeer teleurgesteld dat de Liberale fractie in de landbouwcommissie tegen de voorstellen stemde.


Het rapport van de landbouwcommissie zal nog voor de zomer aan het voltallige Parlement voorgelegd worden. Christen-democraten en socialisten zullen tijdens deze plenaire zitting gezamenlijk de Europese Commissie onder druk zetten om internationaal de exportstop na beschermende vaccinatie te beperken tot drie maanden. Nu is deze termijn nog zes maanden, terwijl de exportstop al na drie maanden wordt opgeheven indien de gevaccineerde dieren alsnog worden gedood. Daarnaast zal Maat tijdens de plenaire zitting nog meer aandacht te vragen voor vaccinatie. - EINDE BERICHT -


Voor meer informatie: Albert Jan Maat

Esther de Lange (beleidsmedewerker)