REACTIE VAN DE PRODUCTSCHAPPEN VEE, VLEES EN EIEREN
Naar aanleiding van uw brief aan mevrouw Walters kan ik u het volgende meedelen.
Begin jaren 90 werd het non-vaccinatiebeleid ingevoerd in de EU om politieke redenen: Het vrije verkeer van dieren en dierlijke producten in de Eu werd, bij de toetreding van de (nieuwe)lidstaten Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, pas mogelijk indien het beleid van non-vaccinatie werd gevoerd. Dit beleid gaf een beperking aan de mogelijkheden van preventie en bestrijding.
Daar ervaarden veehouders en de verwerkende industrie de voordelen van (ruimere afzetmogelijkheden binnen de Eu en naar derde landen). Maar bij een uitbraak kregen ze ook de rekening gepresenteerd: geen beschermende vaccinatiedeken in de (Nederlandse) veestapel.

Het nieuw voorgestelde EU-beleid lijkt aantrekkelijk: structureel de mogelijkheden om door middel van vaccinatie een uitbraak te bestrijden. Vanzelfsprekend zijn de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) groot voorstander van beleid dat voorkomt dat gezonde dieren of gezonde producten vernietigd moeten worden.

Ik zeg met nadruk 'lijkt aantrekkelijk' , want de rekening van dit nieuwe beleid wordt volledig gelegd bij de productiekolommen.
De afzet van gevaccineerde dieren en producten van gevaccineerde dieren is aan beperkende voorwaarden onderhevig.
Deze voorwaarden betekenen dat bijv. in de varkenshouderij vaccinatie geen enkele oplossing biedt.
Ook bij het vergaand creatief zoeken naar mogelijkheden voor afzet van producten van gevaccineerde varkens, zal een groot deel van de varkens en varkensvlees onverkoopbaar blijven, met alle consequenties van dien. Zolang daarvoor geen oplossing wordt gevonden, lijkt het politieke besluit prachtig edoch niet voor de ondernemers en werknemers in de veehouderijsectoren.

De PVE zet zich niet alleen in op het zoeken naar creatieve oplossingen voor de afzet van producten van gevaccineerde dieren, maar ook voor een toepassing van de MKZ-richtlijn die rekening houdt met de consequenties voor de dieren en de mensen die hun brood moeten verdienen aan het houden en verwaarden van deze dieren.

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
met vriendelijke groet
Productschappen Vee, Vlees en Eieren
drs.S.B.M. Jongerius
Algemeen Secretaris