Vragen aan minister Veerman?

Vrijdag 24 januari j.l. hebben minister Veerman en staatssecretaris Oddink een bezoek gebracht aan de door MKZ getroffen gebieden. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen aan de minister. Helaas was er niet voldoende tijd om alle vragen uit de zaal aan bod te laten komen. Daarom heeft burgemeester Eland van Epe aangeboden om de nog levende vragen te verzamelen en voor te leggen aan minister Veerman.
Hij zal deze dan beantwoorden en de burgemeester zorgt voor terugkoppeling met de vragenstellers.

De vragen kunnen verzonden worden aan:
Mevrouw Theresa Kombrink-Naaktgeboren
Communicatieadviseur van de gemeente Epe
Postbus 600,
8160 AP EPE,
e-mail: theresa.kombrink@epe.nl