Aan Zijne Excellentie
prof. mr. dr. J.P. Balkenende
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG


31 maart 2003


Betreft: Debat in Tweede Kamer over MKZ- & KVP-draaiboeken en Kortingen


Zeer geachte heer Balkenende,

A.s. woensdag zal een voor ons heel belangrijk debat met de Minister van LNV in de Tweede Kamer plaatsvinden over mkz, kvp en kortingen. Het door het Ministerie opgestelde nieuwe draaiboek MKZ is heel teleurstellend. Na alles wat we hebben doorgemaakt is er van de ervaringen, nieuwe wetenschappelijke inzichten én de openingen die de Europese Richtlijn gaat bieden vrijwel niets terug te vinden. In ieder geval moet naar onze mening de mogelijkheid uit de aan te passen Europese Richtlijn worden overgenomen van beschermende vaccinatie en in leven laten van de geënte dieren. Als Stichting Ent Europa bepleiten wij vanaf het begin vaccinatie en het in leven laten van de gezonde, geënte dieren. Minister Veerman heeft een tweetal werkgroepen in het leven geroepen, die de afzet van (producten van) geënte dieren zal regelen. En naar wij vurig hopen zal dat op heel korte termijn geregeld zijn.

Wij willen via deze brief een dringend beroep op u doen uw invloed aan te wenden, om in Nederland op korte termijn ander beleid t.a.v. de bestrijding van besmettelijke dierziekten van de grond te krijgen. Voor de goede orde sluiten wij onze uitgebreide reactie op het Draaiboek bij.

Wij leven in een bizarre wereld: er vallen slachtoffers in een oorlog, in Nederland zijn op het moment al meer dan zes miljoen kippen gedood. Wij willen ons hart niet verharden en willen hier niét aan gewend raken. Wij willen wel hoop blijven houden dat het iedere dag mogelijk is nieuwe wegen in te slaan.

Hopelijk mogen wij in deze zaak op uw steun als Minister-President vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

Diet Bredenoord

Bijlage: onze brief van 10 februari 2003