Concept programma voor het bezoek van de tijdelijke commissie onderzoek
MKZ aan Nederland (donderdag 23 t/m zaterdag 25 mei 2002)


Donderdag 23 mei

14.00 Bus vanuit Brussel naar Epe of Apeldoorn

17.00 Aankomst in Apeldoorn of Epe en maaltijd

19.00 Persconferentie

19.30 - 22.00
Hoorzitting

De volgende deskundigen zijn uitgenodigd voor het debat
- een burgemeester van een gemeente waar MKZ uitbrak
- een boer die door de crisis getroffen is
- een vertegenwoordiger van de regionale landbouworganisatie
- een hulpverlener

Vrijdag 24 mei 2002

08.30 Bezoek aan een boerderij

10.00 - 12.00 Openbare ontmoeting met deskundigen, uitgenodigd zijn
- een predikant of priester
- dierenartsen

12.30 Lunch met vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur van
Gelderland
Onderwerp: de ervaringen van Gelderland

14.00 Bus naar Lelystad

15.00 Bezoek aan het Diergeneeskundig Laboratorium in Lelystad
Het instituut verricht diergeneeskundig, zoölogisch en biomedisch
onderzoek

16.00 Bus naar Leeuwarden (hoofdstad van de provincie Friesland)

18.00 Openbare bijeenkomst met deskundigen in het Friese provinciehuis
Onderwerp: de impact van de MKZ crisis op het toerisme en op de
plattelandseconomie

20.30 Diner met vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur van
Friesland
Onderwerp: ervaringen in Friesland


Zaterdag 25 mei 2002

08.15 Per bus bezoek aan een boerderij (eventueel in kleine groepen)

10.30 - 12.30 Hoorzitting in Dokkum
De volgende deskundigen zijn uitgenodigd voor het debat
- een burgemeester van een gemeente waar MKZ uitbrak
- een boer die getroffen werd door de MKZ crisis
- een vertegenwoordiger van de regionale landbouworganisatie

12.30 Lunch

13.30 Vertrek per bus naar Schiphol (luchthaven Amsterdam)

15.30 Aankomst op Schiphol

18.30 Aankomst in Brussel

++++++++++

Fact Sheet.
BEZOEK MKZ-COMMISSIE EUROPEES PARLEMENT AAN NEDERLAND

DONDERDAG 23 MEI T/M ZATERDAG 25 MEI

Het Europees Parlement en MKZ

In 2001 werden het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Ierland en Frankrijk geteisterd door mond- en klauwzeer (MKZ) en de rest van Europa hield haar adem in. MKZ is een fenomeen dat zich niet laat tegenhouden door landsgrenzen. Door onze positie als grootste importeur van voedsel, onze open, EU-wijde landbouwmarkten en het transport van dieren over vaak lange afstanden is MKZ een grensoverschrijdend, Europees probleem. Sinds de eerste uitbraak van MKZ in het Britse Heddon-on-the-Wall in februari 2001 heeft het Europees Parlement (EP) zich ingezet voor een grondige evaluatie en herziening van het huidige non-vaccinatiebeleid, inclusief het gebruik en verder ontwikkelen van markervaccins en NSP-tests, die een onderscheid kunnen maken tussen dieren die alleen geënt zijn en dieren die gevaccineerd én drager van het virus zijn. De eerste MKZ resolutie van 5 april van het Europees Parlement roept hiertoe op. De opleving van het aantal gevallen in het Verenigd Koninkrijk in de zomer vormde de aanleiding voor de tweede MKZ resolutie van het Europees Parlement op 6 september 2001. Hierin werd vooral verwezen naar het gebrek aan controle op havens en vliegvelden aan beide kanten van het Kanaal. Mede door deze druk van het EP heeft de Europese Raad van landbouwministers in december 2001 een conferentie georganiseerd ter evaluatie van de crisis en werkt de Europese Commissie op het ogenblik aan nieuwe wetgeving.

De tijdelijke commissie MKZ

Inmiddels is de Europese Unie (EU) MKZ-vrij verklaard en is de tijd gekomen om ook op Europees niveau de balans op te maken van de crisis, die overigens op vele manieren nog doordreunt in onze samenleving. Daartoe heeft het
Europees Parlement op initiatief van de Europese Volkspartij (EVP) begin dit jaar een tijdelijke onderzoekscommissie ingesteld.

Deze tijdelijke commissie bestaat uit 30 leden en zal één jaar bestaan. Voor het eind van dit jaar moet de commissie in haar eindrapport o.a. itspraken doen over:

+ de controle op de invoer van levensmiddelen uit derde landen;

+ het beheer van de crisis en de uitvoering van de (Europese) regelgeving op dit terrein;

+ de kosten van de crisis (miljarden euro's);

+ het vaccinatiebeleid en mogelijke nieuwe wetgeving ter voorkoming van dierziekten.

De commissie zal in een aantal hoorzittingen spreken met direct betroffenen, nationale politici, beleidsmakers, belangengroepen etc. Ook bezoekt de commissie een aantal getroffen gebieden. Op 14 mei wordt Minister
Brinkhorst ondervraagd in Straatsburg en van 23 tot 25 mei vindt er een bezoek plaats aan de Driehoek en Friesland. Het programma van dit bezoek is te vinden op http://www.ajmaat.nl/agenda .

Inzet Albert Jan Maat

Albert Jan Maat was een van de initiatiefnemers van de MKZ-resoluties.
Zijn inzet is in de eerste plaats het opheffen van het non-vaccinatiebeleid, ook al lijkt algehele preventieve vaccinatie op het ogenblik nog een bijna onneembare politieke hobbel. Noodvaccinatie lijkt wel een politiek realistische optie te zijn. Naar zijn mening zal deze aanpak wel gecombineerd moeten worden met het gebruik van onderscheidende tests en markervaccins, zodat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen geënt vee enerzijds en daadwerkelijk besmette dieren anderzijds. Geënte dieren die geen drager zijn van het virus kunnen dan blijven leven en producten van deze dieren kunnen op de markt gebracht worden.

> Albert Jan Maat