Nieuws

Reactie van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dhr.dr.E.P. Veerman op verschillende brieven van Ent Europa >>

Reactie van het Ministerie LNV op Ent Europa brief 7 juli 2003 >>

REACTIE VAN DE PRODUCTSCHAPPEN VEE, VLEES EN EIEREN >>

NIEUWSBRIEF MOND- EN LAUWZEERRICHTLIJN (2) >>

Reactie van J.P. Balkenende >>

Europees Parlement neemt aanscherping MKZ wetgeving over >>

Landbouwcommissie Europees Parlement scherpt nieuwe MKZ-wetgeving verder aan >>

Amendementen o.a. van Albert Jan Maat >>
(PDF bestand)

MKZ richtlijn Raad van de Europese Unie >>
(PDF bestand) 134 pagina's!

17 APRIL 2003
NIEUWSBRIEF MOND- EN KLAUWZEERRICHTLIJN
>>

Brief aan Zijne Excellentie prof. mr. dr. J.P. Balkenende >>

Brief aan Zijne Excellentie Dr. C.P. Veerman >>

Brief: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij >>

OPMERKINGEN N.A.V. BELEIDSDRAAIBOEK MKZ
12 december 2002 >>

Brief aan de Vaste Kamercommissie van LNV >>

Vragen aan minister Veerman?>>

Onderzoek bevestigt twijfels over MKZ in Kootwijkerbroek >>

DEFINITIEVE UITSLAG UIT BRUSSEL IVM VERANDERING NON-VACCINATIEBELEID 18 DECEMBER 2002. >>

Redactioneel stuk uit het Algemeen Dagblad 19 december 2002-12-19

Brussel:
Tegen mond- en klauwzeer gevaccineerd vlees kan vanaf volgend jaar in heel Europa in de supermarkten komen te liggen. Brussel neemt de Nederlandse aanpak van mond-en klauwzeerbestrijding over.
Ringvaccinaties, zoals Nederland die tijdens de MKZ-crisis vorig jaar toepaste, zijn volgens de Europese Commissie de beste methode om een epidimie te bestrijden.
Door nieuwe vaccins zijn ingeente dieren tegenwoordig duidelijk te onderscheiden van zieke dieren.
Vlees en melk van ingeente dieren zou gewoon in de winkelschappen terecht moeten komen, vindt Brussel, mits ze voldoen aan strenge normen. Alleen voor de groothandel komt er een apart label.
De consument zal de mkz-producten in de supermarkt niet kunnen onderscheiden.
Onnodig, vindt Eurocommissaris Byrne Consumentenzaken, want het vaccin is absoluut onschadelijk voor de gezondheid, net zoals andere dierenmedicijnen.
De Eurocommissaris wil dat gevaccineerd vlees voortaan in heel Europa verkocht kan worden.
Dat moet problemen zoals vorig jaar in Nederland voorkomen.
Om de uitbraak in de hand te houden, werden dieren op grote schaal preventief ingeent.
Hun vlees mocht echter niet worden uitgevoerd.
Omdat dat de hele Nederlandse export lam dreigde te leggen, besloot toenmalig minister Brinkhorst de dieren te laten vernietigen.
Met de nieuwe Brusselse voorstellen, die nog door alle EU-landen moeten worden goedgekeurd, kan dat in de toekomst grotendeels worden vermeden. Het gevaccineerde vlees mag in heel Europa in de schappen komen te liggen.
Het blijft de vraag of supermarkten daartoe overgaan. Albert Heijn weigerde vorig jaar bijvoorbeeld vlees uit de getroffen gebieden te verkopen.
De Brusselse plannen zijn een erkenning van de Nederlandse MKZ-aanpak.
In Groot Brittannie, dat niet vaccineerde, kwamen vorig jaar miljoenen gezonde dieren op de brandstapel terecht.
Nederland wist de crisis in de hand te houden door de ringvaccinaties, al gaf Brussel daar pas achteraf haar goedkeuring aan.
Sinds 1992 was vaccineren tegen mkz eigenlijk verboden. Alle dieren preventief in Europa inenten, ziet Brussel niet zitten. Het zou te duur en te complex zijn.

Aldus het AD

 
 
STICHTING ONDERZOEK MKZ CRISIS


Onderzoek bevestigt twijfels over MKZ in Kootwijkerbroek


Dit is een origineel persbericht.


Barneveld, 27 november 2002 - Was het doden van ruim 55.000 dieren, het aanbrengen van miljoenen euro’s schade en het traumatiseren van honderden veehouders en hun gezinnen een tragische vergissing? Onderzoek toont aan dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van de klinische diagnose, het laboratoriumonderzoek, de besluitvorming en de communicatie. Deze fouten in combinatie met het feit dat de officiële instanties het onderzoek hebben geprobeerd te belemmeren hebben ertoe geleid dat de twijfels over de juistheid van de beslissing tot ruiming niet zijn weggenomen.

Was er echt MKZ of niet? Dat is de centrale vraagstelling van het rapport waar de Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek anderhalf jaar aan gewerkt heeft. Had de overheid het bij het rechte eind toen er zo drastisch werd ingegrepen? Vanaf het allereerste begin is het MKZ geval in Kootwijkerbroek anders geweest dan alle andere. Tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk waar het virus vandaan kwam, in tegenstelling tot andere besmettingen. Op Teletekst verscheen het bericht dat er een besmetting was geconstateerd op een moment dat verschillende dierenartsen nog geen duidelijke klinische verschijnselen hadden geconstateerd en de testen in het laboratorium allemaal negatieve uitslagen te zien gaven. De communicatie naar de veehouders was rommelig en bevatte veel onjuistheden en tegenstrijdigheden. Het besluit om te ruimen leek genomen te zijn, terwijl nog niet formeel vaststond dat er een besmetting was. Positieve testuitslagen werden pas laat in het proces gevonden, terwijl antilichamen nooit zijn aangetoond. Redenen genoeg voor de bevolking van Kootwijkerbroek om twijfels te hebben. Twijfels die nu worden bevestigd.

De Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek besloot in april 2001 om een grondig onderzoek te starten. Bestuurslid J.G. Schreuder:’Door het bestuderen van duizenden pagina’s onderzoeksmateriaal en ruim 100 gesprekken met wetenschappers, praktijkdeskundigen en direct betrokkenen hebben we een nauwkeurige reconstructie van de gebeurtenissen in maart 2001 kunnen maken. Ondanks de tegenwerking van het Ministerie van LNV, het Ministerie van Justitie, de RVV en ID Lelystad hebben we ook nog de hand kunnen leggen op ruim 100 officiële documenten en getuigenverklaringen die betrekking hebben op deze zaak.’

Het onderzoek toont aan dat er vele fouten zijn gemaakt die invloed hebben gehad op de diagnose en de besluitvorming en dat het Parlement en de Europese Unie niet juist zijn geïnformeerd. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal mogelijke scenario’s. Woordvoerder L. Jansen: ’Door het gebrek aan openheid van de officiële instanties is het niet mogelijk om een slotconclusie te trekken. Het scenario dat het bedrijf onterecht besmet is verklaard achten wij zeer wel mogelijk. Wij zijn graag bereid om samen met hen dit onderzoek voort te zetten en af te ronden.’

OVER DE STICHTING
De Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek is opgericht in mei 2001 te Barneveld op initiatief van een aantal zakenmensen uit de regio. Het bestuur bestaat uit de leden E. Brons, L. Jansen, J.G. Schreuder en C.J. Westeneng. De stichting heeft tot doel de diagnose rond de MKZ-crisis in Kootwijkerbroek van het begin tot het eind te ontrafelen en op die wijze te komen tot objectieve waarheidsvinding.

VOOR MEER INFORMATIE
Mevrouw A. Fidder
A&A Office Management
Telefoon: 0624 220 662
E-mail: afidder@officemanagement.nl


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van bovenstaand bericht.


27 nov 02 10:30

 
 
Paarse partijen verdragen geen Europese kritiek
VVD en PvdA verzwakken aanbevelingen MKZ-commissie over Nederland

STRAATSBURG - De tijdelijke commissie MKZ van het Europees Parlement heeft
vanochtend unaniem haar eindrapport aangenomen. Vice-voorzitter Albert Jan
Maat (CDA / EVP) is verheugd over de hoofdlijnen van dit rapport, maar
betreurt de houding van liberalen en socialisten m.b.t het Nederlandse
hoofdstuk.

Albert Jan Maat: "Het rapport zegt klip en klaar dat het bestaande beleid
na de ervaringen van vorig jaar niet kan worden voortgezet. Verder stellen
we dat vaccinatie niet langer een laatste redmiddel mag zijn, maar een
centraal instrument bij de bestrijding van MKZ. Ik ben zeer blij met deze
belangrijke stap vooruit". Ook werd er een amendement van Maat aangenomen
over het systeem van compensatie van de getroffenen. Maat vindt dat dit
systeem op Europees niveau moet worden vastgelegd, om
concurrentievervalsing te voorkomen. Nu betaalt Europa 60% van de kosten en
kunnen lidstaten zelf beslissen hoe de overige 40% betaald wordt. In
Nederland draagt de sector zelf deze kosten; in andere landen betaalt de
regering. Verder zal er op verzoek van de christen-democraten een onderzoek
komen naar de kosten en baten van algehele preventieve vaccinatie, die tot
1992 nog in verschillende lidstaten, waaronder Nederland, werd toegepast.
Tot slot is Maat verheugd over de brede steun voor 25 van zijn 28
amendementen, onder andere over ethische overwegingen en de
maatschappelijke ontwrichting die MKZ met zich meebrengt.

Teleurgesteld is Maat over de opstelling van de liberalen en socialisten
m.b.t. het Nederlandse hoofdstuk van het rapport. Zo verzwakten zij de
conclusie uit het rapport dat er in Nederland te weinig aandacht was voor
lokale kennis en kunde - van bijvoorbeeld lokale dierenartsen,
belangenorganisaties, politie en burgemeesters. Volgens het aangenomen
liberale amendement viel dit op de Veluwe wel mee en was de aanpak in
Friesland zelfs "zeer positief". Een VVD-amendement waarin de aanpak in
Nederland veterinair "een succes" wordt genoemd werd terecht verworpen. Wel
werd door weerstand van socialisten en liberalen helaas een amendement
verworpen dat stelde dat "massale ruimingen niet meer aanvaardbaar" zijn.
Albert Jan Maat: "De Paarse partijen hebben het niet aangedurfd om over hun
eigen schaduw heen te stappen. Ze wijzen wel naar de regering Blair voor
zijn aanpak van MKZ in het Verenigd Koninkrijk, maar kunnen geen
constructieve kritiek op de Nederlandse aanpak verdragen. Deze commissie is
juist ingesteld om boven nationale afwegingen en partijpolitiek te staan,
om zo te komen tot een goede Europese evaluatie. Dat de socialistische
rapporteur (terecht) ongezouten kritiek heeft geuit op de Britse Labour
regering past bij deze Europese aanpak. De opstelling van de VVD en PvdA
daarentegen getuigd van weinig Europese visie".

Het eindrapport van de tijdelijke commissie MKZ zal op 18 december door het
volledige Europese Parlement behandeld worden.


(07.11.02)
132 miljoen euro schade door MPA hormoonschandaal

In antwoord op schriftelijke vragen van CDA-Europarlementariër Ria
Oomen-Ruijten schrijft de Europese Commissie dat Nederland het ergst is
getroffen door het MPA hormoonschandaal. De totale schade bedraagt tussen
de 107 en 132 miljoen euro. Voor deze schade bestaat geen Europese
compensatieregeling.

Naast deze cijfers geeft Europees Commissaris Byrne in zijn antwoord ook
een gedetailleerde reconstructie van de gebeurtenissen. Het blijkt dat fout
op fout is gestapeld.

Uit de reconstructie blijkt dat het Ierse afval (met MPA hormoon) foutief
was opgenomen op de "groene lijst van afvalstoffen", zodat geen
controleprocedures werden uitgevoerd. Als het systeem goed had gewerkt was
het afval op een zogenaamde "oranje lijst" gekomen. Voor stoffen die op die
lijst staan geldt een strenge controleprocedure. Vervolgens had het
Belgische bedrijf Bioland geen vergunning om farmaceutisch afval te
verwerken. Het uit Ierland afkomstige farmaceutische afval had dus niet
verwerkt mogen worden. Tot slot blijkt dat het -vrijwillige-
kwaliteitsprogramma van de Nederlandse diervoedselsector niet goed werkt.
Bedrijven die aan dit "Good Manufacturing Practice-programma deelnemen
mogen uitsluitend grondstoffen aankopen bij leveranciers die door het
kwaliteitsprogramma zijn erkend. Achteraf blijkt dat twee ondernemingen
grondstoffen bij Bioland hebben gekocht. Bioland is nooit erkend door het
GMP-programma. Ondertussen is de GMP-erkenning van beide ondernemingen
ingetrokken.

Ria Oomen-Ruijten (consumentenbeleid en volksgezondheid) en Albert Jan Maat
(landbouw) vinden de antwoorden schokkend: "Het zijn met name de lidstaten
die in gebreke zijn gebleven, want de lidstaten zijn verantwoordelijk voor
de naleving van de Europese verordeningen. Fout is op fout gestapeld. Het
farmaceutisch afval had nooit op een verkeerde lijst mogen komen. Dit is de
fout van Ierland. Verder had België moeten voorkomen dat Bioland
farmaceutisch afval verwerkt. Tot slot werkte ook de zelfregulering in
Nederland onvoldoende. Door het GMP-programma erkende bedrijven lapten de
eigen regels aan de laars."

Voor wat de vergoeding van de schade betreft vindt Oomen-Ruijten dat de
Ierse overheid verantwoordlijk is:
"Het is in Ierland begonnen. In Ierland is het afval op een foute lijst
opgenomen en daardoor kon het zonder problemen in België worden verwerkt."

Commissaris Byrne berekent dat de landbouwers 43 miljoen euro hebben
verloren als gevolg van de vernietiging van dieren en het inkomensverlies;
de diervoedselsector heeft een strop van 33 miljoen euro als gevolg van
vernietiging en uit de handel nemen van veevoeder; de slachthuizen hebben
een inkomstenderving van 25 tot 50 miljoen euro als gevolg van de
tijdelijke terugval van de productie en door de uitvoerbeperkingen. De
Nederlandse regering heeft 6 miljoen euro extra moeten uitgeven
hoofdzakelijk door meer tests en toezicht.

 
GEBUNDELDE KRACHTEN
als PDF op internet
PLATFORM VOOR ACTIE TEGEN HET
NON-VACCINATIE BELEID

Nieuwsbulletin nr. 11
Bijeenkomst in Dokkum op 21 oktober 2002 over voortgang mkz, enquête Tijdelijke Commissie mkz van het Europees Parlement, Ontwerpresolutie 2002/2153(INI)
Op initiatief van het CDA, met o.a. Europarlementariër Albert Jan Maat


Maat
De enquête en de ontwerpresolutie leveren wat Maat betreft meer op dan verwacht, maar minder dan gehoopt (nl. preventieve vaccinatie).
Positief zijn:
Erkenning van de grote psycho-sociale schade, m.n. geconstateerd in Engeland en Nederland
Erkenning van de grote economische schade, binnen en ook buiten de sector
Bestrijding mkz is niet langer een veterinair probleem
Bestrijding d.m.v. vaccinatie is effectiever dan ruiming
Het Nederlandse systeem om vergoeding te hanteren en tegelijkertijd de mogelijkheid hebben te kunnen korten, wordt als onrechtvaardig ervaren en als Europees gezien onacceptabel. Het is concurrentievervalsing.
Te weinig inbreng van lokaal bestuur en lokale deskundigen, zowel in Nederland als in Engeland
De risico's voor mkz groeien door voortgaande globalisering en opwarming. Men legt de risico's daarvoor bij de veehouderijbedrijven en dat is niet langer verantwoord.
De regel dat bij uitbraak gevolgd door ringenting en in leven laten van de dieren een land, een regio, een jaar op slot gaat, is onder druk van de mkz-commissie teruggebracht naar zes maanden. De commissie vindt dat niet voldoende en bepleit nadrukkelijk die periode terug te brengen naar drie maanden.
Zo nodig zou door de overheid dwang moeten worden gehanteerd wanneer de industrie, ingeval van ringvaccinatie na uitbraak en in leven laten van de dieren, de producten niet wil afnemen om ervoor te zorgen dat de producten wél worden afgenomen. Dat kan binnen het kader van de Europese wetgeving (convenant met het bedrijfsleven).
Preventieve vaccinatie is niet haalbaar gebleken, dat zeggen ook vele deskundigen
Er komt onderzoek naar de gevolgen, de voor- en nadelen van preventief vaccineren. Voor export binnen Europa zou het geen punt zijn.
Beperking transport levend vee tot 500 km of 8 uur. Het transport van schapen vanuit Engeland is de oorzaak geweest.
Negatief/punten van kritiek:
De verontwaardiging is even groot onder burgers als onder hobbydierhouders. De rapporteur zal dat aanpassen.
Algemene preventieve vaccinatie wordt belemmerd omdat er heel veel virussen voorkomen. Dat bestrijdt Maat. Wereldwijd is heel goed bekend welke virussen voorkomen en daar kan men de enting op instellen. Daarover is een wijzigingsvoorstel ingediend.
De wetgeving moet aangescherpt worden wat de afzetmogelijkheden van de producten van gevaccineerde dieren betreft.
Naast de sociaal-psychologische gevolgen is er ook sprake van maatschappelijke ontwrichting.
De zinsnede dat de Nederlandse overheid de schade op de koop toe heeft genomen zal uit het rapport worden geschrapt op aandringen van de liberalen.
De stelling dat veterinair gezien de aanpak in Nederland een succes was, vindt Maat discutabel. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. De liberale fractie vindt het onderzoek naar de gevolgen van enting niet nodig.
Verloop:
Eerste ronde van amendementen is achter de rug. Op 22 oktober is de eerste bespreking van de amendementen. Christen-Democraten en Socialisten willen de hoofdlijnen van het rapport zo veel mogelijk in stand houden. Op 7 november volgt een tweede ronde. Op 18 november is de eindstemming van de Mkz-commissie over het ontwerp-verslag en de ingediende amendementen. Plenair debat en eindstemming over het verslag door het gehele Parlement op 18/19 december.

Atsma, tweede-kamerlid CDA
Het rapport heeft goede aspecten, maar er zijn ook kanttekeningen. 1. De CDA-fractie vindt het jammer dat het non-vaccinatiebeleid niet in de volle omvang ter discussie is gesteld en dat niet binnen afzienbare tijd aanpassing kan worden verwacht. 2. Er ligt een zwaar accent op de levensmiddelenindustrie, daar wordt wel een zwaar appèl op gedaan, maar de verwerkende industrie blijft buiten beeld. 3. Er wordt niets gezegd over de eigen beleidsvrijheid die landen hebben, over het opzetten van een noodfonds en de bestemming van middelen. Als argument wordt aangevoerd: oneerlijke concurrentie.
In Nederland is een aanpassing aangekondigd van de transportregels. De strafkortingen zouden uit de wet gehaald moeten worden; het draaiboek is nog steeds bijna ongewijzigd, voor het vermarkten van producten van geënte dieren is niets geregeld, de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie blijven buiten schot. Door de mkz-uitbraak zijn er veel regels bijgekomen, maar nog niet weer komen te vervallen.

Jansen, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
Hij heeft voorheen gewerkt bij LTO Nederland. Het CBL is bezig met de interne discussie over de afzet van dierlijke producten in crisissituaties. Randvoorwaarde is voedselveiligheid. De supermarkten zijn slechts een klein deel van de oplossing. Jansen stelt dat we ons niet door de crisis heen kunnen eten, dat we het in Nederland niet óp krijgen, als producten van geënte dieren alleen binnen Nederland afgezet kunnen worden. Het panel merkt op dat het CBL geen onderzoek meer hoeft te doen naar hoe de sector omgaat met hygiënemaatregelen, I&R, vervoer en voedselveiligheid. Dat is allemaal geregeld. Het gaat hier om de gegarandeerde afzet van de producten van geënte dieren.

Egberink, dierenarts
De regelgeving moet gebaseerd zijn op onderscheidende testen. Er moet voldoende vaccin aanwezig zijn binnen Europa. In de draaiboeken moet onderscheid gemaakt worden tussen runderen en varkens.

Cazemier, burgemeester van Dongeradeel
Centraal punt van kritiek: er is te weinig inbreng geweest van het lokale bestuur en de lokale deskundigen. Cazemier vindt dat zo nodig bestuursdwang uitgeoefend moet worden richting zuivelsector en retailers om de afzet van producten te waarborgen.


Dan komen er vragen vanuit de zaal en naarmate de avond vordert, wordt de stemming emotioneler. Duidelijk is dat veel boeren en burgers geen weg weten met het non-vaccinatiebeleid.
Gevraagd naar de kosten zegt Maat dat die ruimen boven de 10 miljard euro uitkomen (schatting in Engeland 9 miljard euro en in Nederland 1 miljard).
Vraag: kan Nederland verder gaan dan Europese regelgeving? Atsma: dat moet je niet willen. Veerman heeft gezegd: Nederland moet niet verder gaan dan de Europese regelgeving aangeeft, en daar moeten wij hem aan houden.
Maat meldt dat het gesprek met Friesland Coberco om onbekende redenen is afgezegd. Hij hoopt echter binnenkort wel een gesprek te hebben.
Gevraagd wordt wanneer het rapport 'Veerkracht' wordt besproken in de Kamer. Atsma wil, als daar voldoende draagvlak voor is te vinden, de begrotingsbesprekingen aangrijpen om op de mkz-aanpak en -crisis in brede zin terug te komen. Eén van de discussiepunten zou het rapport 'Veerkracht' zijn. Veerman heeft gezegd te willen meedenken over de oplossing van een aantal problemen, dat ook vandaag aan de orde gekomen is, waaronder het draaiboek en het rapport 'Veerkracht'. Verder meent Atsma dat de a.s. uitbreiding van de EU aangegrepen moet worden om afschaffing van het non-vaccinatiebeleid opnieuw aan de orde te stellen, gezien de risico's op besmettelijke dierziekten in en vanuit toetredende landen.

Ver voorbij de vastgestelde tijd wordt de avond afgesloten. Onbegrijpelijk blijft dat er niet wordt aangestuurd op een snelle mens- en diervriendelijke oplossing. In werkelijkheid is er maar één in alle opzichten goed scenario denkbaar, en dat scenario moet nu - anderhalf jaar na dato - snel gerealiseerd worden door politiek, overheid en het betrokken bedrijfsleven. We hebben niets aan schijnoplossingen en vertragingen.

 
 
GEBUNDELDE KRACHTEN
als PDF op internet
PLATFORM VOOR ACTIE TEGEN HET
NON-VACCINATIE BELEID

Nieuwsbulletin nr. 10
 
Brussel voor noodvaccinatie
bij uitbraak MKZ

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie pleit voor noodvaccinatie om bij een uitbraak van mond- en klauwzeer te voorkomen dat de besmettelijke vee-ziekte zich verder verspreidt. Een woordvoerster zei donderdag dat ,,snel'' een commissievoorstel in die zin kan worden verwacht.
Vaccinatie is altijd gezien als een ultiem wapen. Het is tijd met deze aanpak te breken'', stelde donderdag EU-com-missaris Byrne (Volksgezondheid en Consumentenzaken) in het Europees Parlement.
Hij verzet zich nog steeds tegen algemene preventieve vaccinatie, maar volgens Byrne is de weg vrijgemaakt voor noodvaccinatie omdat er mogelijkheden zijn om gezonde van gevaccineerde dieren te onderscheiden. Daardoor kan vlees buiten de Unie verhandeld worden. De VS en Japan accepteren nu geen gevaccineerde dieren of vlees.
De Internationale Organisatie van Dierziekten heeft vol-gens Byrne daarnaast haar regels aangepast. Een land, dat dieren vaccineert zonder ze te slachten, kan nu binnen 6 maanden tegen voorheen 12 maanden zijn MKZ-vrije status terugkrijgen.
Dit alles maakt het voor het publiek niet langer acceptabel dat er massaal gezonde dieren worden afgemaakt, aldus Byrne. Groot-Brittannië, met Nederland, Frankrijk en Ierland vorig jaar getroffen door MKZ, spande de kroon. Er werden vier miljoen dieren afgemaakt.
Bron: Twentsche Courant 12-9-02

 

Zijn we er nu bijna….???

"De Europese Commissie kiest voor vaccinatie bij mkz-uitbraak", dat is heel bijzonder nieuws. Ook landen als Engeland en Denemarken zijn blijkbaar om! Het massaal afmaken van gezonde dieren is volgens EU-commissaris Byrne (voorjaar 2001 "Burn") nu niet meer denkbaar.

Als ik echter de eerste commentaren van deskundigen als Mulder en Maat lees wordt de lol snel minder. Daaruit begrijp ik dat een EU-land volgens het voorstel bij een mkz-uitbraak kan overgaan tot noodvaccinatie. Dat betekent dan echter wel (OIE-regels) dat er voor een half jaar een exportstop geldt. Die termijn was vorig jaar nog een jaar.
Dat doet mij erg denken aan de situatie in De Driehoek van vorig jaar. De geënte runderen mochten in leven blijven, maar dan zou de grens een jaar lang dicht gaan.
Ik zie de discussie al weer komen, LTO voorop..…
Dit scenario komt toch ook al voor in het nieuwe concept-draaiboek mkz?! Eerst ruimen, als het maatschappelijk uit de klauw dreigt te lopen enten en veertien dagen naden-ken over wat te doen. De dieren dood of de boeren op de fles… En speel de mensen maar lekker tegen elkaar uit!
Dat draaiboek is toch al raar. Het oude draaiboek ging (ervaringen varkenspest) al veel verder dan de EU-regels. Meteen 1 km ruimen. Tijdens de mkz-crisis maakte Brinkhorst dat gebied al snel 2 keer zo groot, en later zelfs de hele Driehoek. De rest van de Veluwe ontsnapte maar net !
Dit voorjaar kwam hij met een nieuw concept naar de Kamer dat die 2 km-grens voor veedichte gebieden meteen al vastlegde, wéér een stapje verder. Dat concept werd door en vooral buiten de Kamer nogal kritisch bejegend.
De nieuwe Brinkhorst, die Veerman heet, benutte de stille vakantietijd voor een briefje aan de kamer dat het misbak-sel van Brinkhorst voorlopig als leidraad gold. In het over-drachtsdossier van de oude aan de nieuwe minister werd nog een stap verder gegaan: nu in alle gebieden meteen 2 km ruimen! Volgt u het nog…?!

Iedereen is tegen ruimen, en weet daar de mooiste volzinnen aan te wijden. Waar het om gaat is wat er werkelijk gebeurt.
Aan CDA-woordvoerder Atsma heb ik gevraagd waar zijn minister nu mee bezig is. Zwart-op-wit heeft hij mij verze-kerd dat het CDA-standpunt van voor de verkiezingen ("in Nederland geen massale ruimingen meer") nog loodrecht overeind staat.
De SP, ook zonder Poppe hopelijk even actief, heeft me toegezegd "er achteraan te gaan".
Dan verwacht ik toch op korte termijn in het LNV-Alge-meen Overleg een pittig debat met Veerman over zijn vakantiebriefje.
Want het gaat erom wat er gebeurt als er morgen in Ne-derland weer mkz uitbreekt. Dán is er (weer) geen tijd voor praten, maar moet snel gehandeld worden…
Nederland zou een voorschot kunnen nemen op de EU en nog vóór morgen zijn draaiboek aanpassen.

Daarom is het hard nodig dat we al die mensen met al die (ongetwijfeld) goeie bedoelingen en mooie verhalen op de huid blijven zitten. Want we zijn er nog lang niet !!

JW

 
"DOSSIER MKZ, de ene koe is de andere niet"


De stallen van Westerhof
Bovenkerkerweg 132
1188 XJ Amstelveen

www.wildlife.nl

Technische gegevens
Regisseur Josephine Hamming
Produktie AB&W Filmproductions B.V.
Van Diemenstraat 410-412
020 625 80 34 / 06 22 38 90 88
Jaar van produktie 2002
Auteursrechten RUFA B.V.
Lengte 66 minuten
Formaat: Betadigi


"Geacht publiek,

Welkom bij deze voorstelling.
U zult een film te zien krijgen over de gebeurtenissen tijdens de MKZ periode in Nederland. "Dossier MKZ: De ene koe is de andere niet...", een film waarvan de titel al aangeeft dat economische cijfers niet altijd doorslaggevend mogen zijn, maar dat hier ook de relatie tussen mens en dier telt. Meetelt zoals uw salaris. Met zoiets abstracts als een relatie kun je niets kopen, maar je kunt er wèl gelukkig van worden. Geluk kun je weer niet kopen dus kun je het beter maar aangrijpen als je mag kiezen. Maar veel mensen hebben zich met de rug tegen de muur gestaan gevoeld; ze hadden geen keus. De veewagens werden gevorderd, er werd gedreigd met ontslag, er werden speciale MKZ wetten opgesteld, er werd gechanteerd.
En wanneer moet je dan voor jezelf kiezen? Voor je eigen normen en waarden!
De oorlog werd verklaard. Tegen wie? Had je ooit de tijd genomen over je grenzen na te denken?

Zoals eerder in de film “The War of the Ants”, dwingen deze vragen mij de opnamen die ik vóór, tijdens en na de ruimingen gemaakt heb, te monteren tot een betoog.

Normaal maak ik opdrachtfilms maar nu moest ik voor mezelf kiezen!
Het antwoord met deze film is een consequentie van de waarde die ik hecht aan een relatie met dieren en ik hoop dat U tijdens deze voorstelling een moment van bezinning kunt vinden."

Josephine Hamming

 
 
Mkz-verdenking Drenthe blijkt vals alarm

nieuw-schoonebeek - De verdenking van mond- en klauwzeer (mkz) bij een veehouder in Nieuw-Schoonebeek blijkt vals alarm te zijn geweest. Dat heeft de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) in Voorburg laten weten. De RVV deed het veebedrijf in Nieuw-Schoonebeek vorige week op slot nadat een van de runderen positief reageerde op een mkz-test. Door die maatregel mochten in afwachting van een tweede proef geen dieren op het bedrijf worden aan- of afgevoerd. De tweede test wijst nu uit dat er geen sprake is van de gevreesde virusziekte. "De test is voor negenennegentig procent betrouwbaar, dus af en toe gaat het gewoon fout", stelt een woordvoerster van de RVV.

Voorzitter Albert Lanting van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) is opgelucht. "De klinische controle van de dieren wees al uit dat ze er gezond bij stonden, maar je bent pas echt gerustgesteld wanneer er definitief bericht is." Wel wil hij op korte termijn met de RVV en de gemeente Emmen in gesprek over de gevoerde communicatie, aangezien er volgens hem veel te lang onduidelijkheid was over de precieze aard van de verdenking in Drenthe.


06 augustus 2002,

bron. Dagblad van het Noorden

 
 


MKZ-verdenking in Nieuw-Schoonebeek

Op een boerderij in Nieuw-Schoonebeek in Drenthe is mogelijk de uiterst besmettelijke veeziekte mond- en klauwzeer (MKZ) uitgebroken. De verdenking is gebaseerd op een routinetest, die bij een van de runderen van het bedrijf een positieve uitslag gaf. Op last van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees is het bedrijf van de buitenwereld geïsoleerd.

Uit een tweede uitgebreide proef moet volgende week blijken of het rund inderdaad MKZ heeft. Het gaat niet om een "zware verdenking", zegt Albert Lanting van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie LNTO. De organisatie baseert haar verklaring op het feit dat ze niet door het ministerie van Landbouw op de hoogte is gesteld en dat de bedrijven in de omgeving van de veehouderij niet hoeven worden geruimd. Bovendien gaat het slechts om één rund. Meestal zijn meerdere dieren tegelijk besmet.

In maart en april vorig jaar heerste de ziekte op en rond de Veluwe en in Friesland. Er werden toen 26 gevallen van MKZ vastgesteld. Zo'n 280.000 dieren werden geruimd.
Bron: NOS nieuws

 
 

Mogelijk nieuw geval mkz in
Nieuw-Schoonebeek


NIEUW-SCHOONEBEEK - Een veehouderij in Nieuw-Schoonebeek is op slot gezet in verband met mogelijke mond- en klauwzeer (mkz).

Een dier reageerde positief op een test van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. De veehouder mag voorlopig geen vee af- of aanvoeren. De uitslag van een tweede test wordt begin volgende week verwacht. Het bedrijf wordt door beperkte contacten niet als een risicobedrijf gezien.

NLTO denkt aan mislukte test

De noordelijke landbouworganisatie NLTO is door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees niet ingelicht over de mogelijke mond en klauwzeer-besmetting op een veebedrijf in Nieuw-Schoonebeek.

NLTO-voorzitter Lanting gaat niet uit van een zware verdenking en denkt zelfs dat er iets mis is gegaan met de test. Het komt tien tot twintig keer per jaar voor dat een dier positief reageert op een test.
Bron: www.rtvdrenthe.nl

GEBUNDELDE KRACHTEN
als PDF op internetPLATFORM VOOR ACTIE TEGEN HET
NON-VACCINATIE BELEID

Nieuwsbulletin nr. 9
 
 
FAXBERICHT

Aan: LTO-Nederland
T.a.v.: de heer J. van Gisbergen
Faxnr.: 070 - 33 82 810
Datum: 27 juli 2002


Geachte heer Van Gisbergen,

Wij zijn ernstig verontrust na de berichten in de pers en heden in het Journaal over het 'ruimen' van 50.000 merendeels gezonde varkens i.v.m. MPA.
Ent Europa is een stichting, opgericht tijdens de mkz-crisis in het voorjaar van 2001, die op morele gronden het zinloos doden van gezonde dieren afkeurt en derhalve afschaffing van het non-vaccinatiebeleid nastreeft. Wij hebben in april van dit jaar ca. een half miljoen handtekeningen en petities van mensen en organisaties die onze zienswijze delen, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor LNV.
De angst slaat ons om het hart nu we na het 'ruimen' van ca. 265.000 gezonde dieren door het gevoerde mkz-beleid, thans, zomer 2002, worden geconfronteerd met de 'ruiming' op de boerderij van de heer Miedema te Grou en van een boer in Oosterwolde. In beide gevallen zou de administratie niet kloppen. De dieren van beide boeren zijn evenwel kerngezond. Toch gaat men ertoe over dieren dood te maken. Zo ook in het geval van MPA. Dit moet stoppen. Iedereen in Nederland is er zo langzamerhand wel van overtuigd dat dit beleid heilloos is. Bovendien geven de vertegenwoordigers van LTO in allerlei bijeenkomsten en hoorzittingen te kennen dat LTO het beleid van ruimen niet langer ondersteund.
In het geval van de beide boeren had men er niet een hele legermacht op af moeten sturen. Wanneer enkele lieden met gezond verstand en goede wil deze beide boeren hadden geholpen, was in no time de administratie weer op orde geweest, had men veel minder kosten behoeven te maken, ware dit beter geweest voor de geestelijke gezondheid van getroffenen én uitvoerders van de opdracht en zou ons vertrouwen in de overheid en de belangenorganisaties niet opnieuw geschaad zijn. In het geval van de besmetting via diervoer lezen wij dat na een week het hormoon uit het dier verdwenen is. Wacht daar dan op, zouden wij zeggen. En neemt u uw verantwoordelijkheid als landbouworganisatie en zorgt u ervoor dat vooral de veevoederfabrikanten in dit geval aangepakt worden. Deze lieden die op zo'n wrede, op geld beluste wijze het welzijn van dieren en mensen in de waagschaal stellen, mogen niet vrijuit gaan.
Wij keuren uw opstelling thans in de MPA-affaire en uw uitlatingen in het Journaal ten zeerste af. Wij vertrouwen erop dat spoedig het gezond verstand zal zegevieren en dat u daadwerkelijk laat zien dat LTO een vernieuwende organisatie is, die bereid is nieuwe wegen in te slaan.

Hoogachtend,


(Mw.) A.W.B. Bredenoord,
Stichting Ent Europa.

 
 
Britse regering erkent fouten bestrijding MKZ.
London (AFP)
De Britse regering erkent vorig jaar fouten te hebben gemaakt bij de bestrijding van de mond- en klauwzeercrisis, zo heeft landbouwminister Margaret Beckett gisteren in het parlement gezegd.
Ze reageerde op een nieuw officieel rapport over de wijze waarop de Britse regering de crisisi heeft aangepakt. Volgens het onderzoek reageerde Londen te langzaam nadat de eerste besmettingshaarden van de veeziekte waren ontdekt.

Ook hadden de strijdkrachten veel sneller ingezet moeten worden in de zwaarst getroffen gebieden Devon en Cumbria.
Dit werd al aangeraden in een officieel onderzoek na de laatste MKZ-crisis in 1967.
Becket bevestigde dat vaccinatie onderdeel wordt van de regeringsstrategie om de omvang van de zeer besmettelijke veeziekte in de toekomst te beperken.
In eerder gepubliceerde officiele rapporten werd ook al gepleit voor het inenten van gezonde dieren om verdere verspreiding van MKZ te voorkomen.
In het parlement bekende de minister dat fouten gewoon niet te voorkomen waren. Ze zei dat ministers in het begin van de crisis zich niet hadden gerealiseerd hoe ernstig de situatie was.
Het rapport geeft meer dan tachtig aanbevelingen om het optreden van de regering bij een nieuwe MKZ-crisis te verbeteren.

Aldus de Leeuwarder Courant van 23 juli 2002

 
 
Verslag bijeenkomst tijdelijke mkz-commissie Europees Parlement
Dinsdag 16 juli 2002 te Brussel


BRINKHORST opent met een speech in het Engels. Hij spreekt over de mogelijke overgang van een non-vaccinatie- naar een vaccinatiebeleid, om de feiten op een rijtje te zetten en te zorgen dat het ook allemaal klopt. Nederland werd door de mkz-crisis nog niet het ernstigst geraakt. Volgens raming van het CBS kost de crisis € 900 miljoen plus kosten te dragen door de regering. Als Brinkhorst had besloten tegen de Europese wetgeving in te gaan zou het Nederlandse vlees onverkoopbaar zijn geworden en zouden duizenden boeren failliet zijn gegaan. 300.000 dieren hebben hun leven gelaten. Daartegenover stond het voortbestaan van duizenden Nederlandse boeren, voor het verlies van dit voortbestaan hij niet graag verantwoordelijk zou zijn geweest. Evaluatie achteraf heeft aangetoond dat vanuit veterinair oogpunt de crisis op een bevredigende manier is beteugeld. Sociaal gezien was de vernietiging van de dieren een enorme schok, de gemoederen liepen hoog op. Er was veel verzet bij het grote publiek en de boeren zelf.
De overstap indertijd naar het non-vaccinatiebeleid was onomstreden. De Nederlandse regering en ook de landbouworganisaties legden zich daar zonder meer bij neer. Wij wilden zo spoedig mogelijk naar Japan uitvoeren. Tien jaar terug is op initiatief van het VK, Ierland en Denemarken het non-vaccinatiebeleid ingevoerd.
Zo'n 25% van de eigen leden van de Nederlandse boerenorganisatie verdween door onvrede over het beleid.
Alterra heeft onlangs gekeken naar de sociaal-psychologische gevolgen van de mkz-aanpak en die zijn erg verontrustend. Een kwart van de boeren lijdt nu aan depressies, heeft het vertrouwen in sociale rechtvaardigheid verloren en er is erg veel kritiek op het handelen van de regering. Brinkhorst heeft het verslag ook naar de Europese Commissie gestuurd om die erop te wijze welke prijs Nederland heeft betaald voor het non-vaccinatiebeleid. Hij is ervan overtuigd dat de reactie van het publiek in Nederland in de toekomst bij eventuele herhaling van het beleid nog heviger zal zijn. We zullen in de toekomst noodvaccinaties moeten uitvoeren en de dieren laten leven. Maar de markt zal daardoor verstoord worden. Wij produceren vier keer meer dan in Nederland wordt geconsumeerd.
Ben MacGill (?), de voorzitter van de (Britse) Boerenbond heeft er echt voor gepleit een vaccinatiebeleid te voeren. De Times schreef ook dat de crisis de Britse belastingbetaler veel heeft gekost; die kosten zullen moeten worden gedragen door publiek en industrie. De Britse regering neemt het non-vaccinatiebeleid onder de loep, daarover is advies te verwachten van de Royal Society.
Er is een duidelijke trend ontstaan t.a.v. vaccinatie. Met gebruikmaking van goede vaccins, van bijvoorbeeld Intervet, kan preventief ruimen worden voorkomen. In september zal Akzo Pharma officieel de test voorleggen aan de Commissie.
Preventieve maatregelen die in Nederland zijn getroffen zijn het aanwijzen van de driehoek om dat deel van de rest van Nederland af te scheiden. De dieren daar werden geënt en geslacht. We hebben een grote veedichtheid. We hebben geprobeerde de risico's te beperken door veemarkten te sluiten; we hebben er nu nog drie. Er zijn strikte voorschriften ingesteld voor vervoer van levende dieren plus de 30-dagen-maatregel. In april is een evaluatiedebat gehouden in het Nederlandse parlement.
Er staan aanbevelingen in het evaluatieverslag, dat eveneens aan de voorzitter van deze tijdelijke mkz-commissie is gestuurd. Het bestaande scenario is aangepast. Op dit moment is LNV bezig te beoordelen wie betrokken moeten worden bij het nieuwe scenario. Identificatie van betrokkenen is niet makkelijk.
Ook buitenstaanders hebben een enorme sociaal-psychologische prijs moeten betalen. De meeste van de 16 miljoen inwoners van Nederland hebben een andere houding t.a.v. de crisis dan vóór de uitbraak.
De OIE heeft de spelregels veranderd. Export is nu gedurende zes maanden verboden. Markervaccin is opgenomen in het OIE-handboek voor ziektebestrijding. Bij een volgende uitbraak zullen wij de juiste besluiten moeten treffen t.a.v. vaccinatie. De Nederlandse samenleving zal een zo grootschalige vernietiging van dieren niet meer accepteren. Markervaccin zal een belangrijk instrument worden. Maar die testen moeten absoluut betrouwbaar zijn. De producten van gevaccineerde dieren zullen kunnen worden verkocht. Wij doen ons best het non-vaccinatiebeleid op Europees niveau ingetrokken te krijgen. Het instrument van noodvaccinatie tijdens een crisis wordt toegelaten, waardoor grootschalig doden van dieren wordt voorkomen. De realiteit is dat twee landen enorm geraakt zijn. Andere landen hebben de materiële en sociale schade niet ondervonden.
Gisteren is in de Landbouwraad een kort debat gevoerd over mogelijke beleidsveranderingen. Hopelijk zullen in september/oktober wijzigingen worden voorgelegd in het non-vaccinatiebeleid, zodat het Europees Parlement een standpunt kan innemen. Brinkhorst hoopt op een meerderheid voor nieuw beleid.

Tot zover de speech van Brinkhorst. Dan volgen achter elkaar vragen van de Parlementsleden.
KREISSL-DöRFLER. Wij wachten op het markervaccin. Noch de VS noch Japan zullen vlees willen invoeren. Deelt u die mening? Kan van 6-maandenregeling worden overgestapt op 3-maandenregeling?
MAAT dankt Brinkhorst dat hij zich uitgesproken heeft vóór vaccinatie. In de discussie moet worden meegenomen dat indertijd m.n. de rundveehouderij zich heeft uitgesproken het bestaande (vaccinatie) beleid te handhaven en zich tot het einde toe heeft verzet tégen wijzing van het vaccinatiebeleid. Tijdens het bezoek aan Nederland is opgevallen dat de sociaal-psychologische gevolgen groot zijn en dat de emoties over de houding van de Nederlandse overheid hoog zijn opgelopen. De impact van de crisis is heel groot geweest. Hij noemt de krokodillentranen. De overheid is hoeder van haar onderdanen. In hoeverre heeft de regering de emoties onderkend? Wat betreft de beperking van de risico's loopt Nederland sterk uit de pas bij de rest van Europa, bijvoorbeeld wat betreft het sluiten van de veemarkten. In hoeverre heeft afstemming binnen de Raad plaatsgevonden? Hoe kwam het virus in Nederland? Door transporten? Graag uw opinie over risicobeperkende maatregelen. Het kortingenbeleid heeft veel kwaad bloed gezet. Nederland neemt een uitzonderingspositie in t.a.v. de rest van Europa. De economische schade buiten de sector is ook zeer groot. Is daarover in de Raad gediscussieerd?
CORBEY noemt de uiteenzetting helder. Brinkhorst maakt onderscheid tussen reacties van de getroffen boeren en het publiek. De boeren maken zich sterk voor een vaccinatiebeleid. Brinkhorst heeft die boodschap snel verspreid, ook in Brussel. Gevraagd wordt naar de reacties van het bredere publiek. Hoe beoordeelt u de voorstellen van Fischler? Wat zijn uw aanbevelingen om mkz in de toekomst in te dammen? De volkswoede is ook ontstaan omdat er eigenlijk niemand politiek verantwoordelijk was. Hoe voorkomen wij deze situatie in de toekomst?
MULDER. Het virus is waarschijnlijk binnengekomen door illegaal transport van vlees. Wat is gedaan aan bescherming van de buitengrenzen? Wat is er sindsdien veranderd op Schilhol? Iedereen is voor (ring)vaccinatie. Wat is de reactie van de supermarkten, van de zuivel naar de mening van LNV? Hoe is de stemming in Nederland t.a.v. de voorstellen van Fischler/Byrne van de Europese Commissie?
WYN. Hoe snel zal vaccinatie ter beschikking kunnen worden gesteld? Bent u al benaderd door de Britse regering en dat verband? Wij waren onder de indruk van het Nederlandse centrum [bedoeld zal worden ID DLO] dat wij hebben bezocht. Ons werd gezegd dat een vaccin niet tijdig genoeg ter beschikking zou kunnen worden gesteld. In Wales is alles stilgelegd, wat met name rampzalige gevolgen had voor de toeristische sector. Sommige zaken zullen zich nooit herstellen. Hoe zat dat in Nederland?
PARISH. Vergeleken met de Britse situatie zijn de landbouwers in Nederland niet in gelijke mate gecompenseerd. In sommige gevallen ging het om kleinigheden. Doet u nog onderzoek? Zou het Nederlandse vlees onverkoopbaar zijn geworden? In welke mate verschuilt u zich achter Nederlandse wetgeving? U had kunnen afzetten op de Nederlandse markt, het vlees/de producten behoefden niet te worden geëxporteerd.
ADAM. Wij hebben geen non-vaccinatiebeleid. Wij hebben geen preventief vaccinatiebeleid. In geval van nood had wél kunnen worden gevaccineerd onder omstandigheden. In de decemberconferentie was men sterk tegen het herintreden van preventieve vaccinatie. Het verslag van die conferentie in december stelde niet dat alle gevaccineerde dieren in Nederland ook echt zijn afgemaakt. Dat is nogal een afwijking van de officiële tekst die naar buiten is gebracht. [Hier snap ik niets van. Is dat zo?]
U hebt een vaccinatiebeleid gevoerd waarop afslachting volgde. Kan gevaccineerd vlees de Europese én de wereldmarkt opgaan? U gebruikte een mobiel slachtsysteem. [Dit snap ik weer niet. Bedoelt de man de elektrocutiemachines ten tijde van de varkenspest?] Wat waren de technische problemen bij het gebruik van dat soort voertuigen? Ze mogen niet lekken en zo.
DE ROO. U ziet een trend naar enten. In Nederland is dat uitgesproken sterk: 80% van de bevolking wil terug naar enten, maar over de andere landen ben ik niet zo zeker. Sinds 1973 hebben het VK, Ierland en Denemarken gelobbyd en in 1991 is het ze gelukt. Als in Nederland de geschiedenis zich zou herhalen, zal men dat niet accepteren; er zal grote druk komen op de nieuwe minister en de nieuwe regering om in te gaan tegen de Europese regels.

BRINKHORST gaat over tot beantwoording van de vragen, maar hij beantwoordt ze niet allemaal en wordt in zo'n geval ook niet verder bevraagd. Over de omslag van vaccinatie- naar non-vaccinatiepolitiek moeten geen misverstanden bestaan. In een deel van Nederland zal weinig kritiek zijn geweest, maar de organisatie van de boeren, de Tweede Kamer en de regering hebben daartoe besloten; er heeft geen echt openbaar debat plaatsgevonden. De discussie ging grotendeels over de economische voor- en nadelen, over het rapport van Wageningen, dat was de realiteit. De boeren zouden in economisch overleven zijn geschaad als wij anders hadden gehandeld. 6.000 à 7.000 boeren zouden uit hun werk zijn gestoten. [Ik onhoud mij van commentaar, maar dit zijn van die beweringen en aannames die niet onderbouwd worden.] De Commissie heeft een optie voorgelegd voor vaccinatie, maar Doornbos heeft op het beslissende moment zijn rug rechtgehouden. Wij kunnen niet anders dan de driehoek enten en dan doden. [Dit is echt een Freudiaanse verspreking, want zo is het ook gebeurd.] Zo lang de Europese spelregels niet anders zijn is er geen alternatief. Daarom zal het beleid moeten veranderen. Het antwoord op veel vragen is: er is geen markt voor het geënte vlees, maar langzamerhand is er misschien bij de supermarkten bereidheid geënt vlees te verkopen. Wat geënt vlees uit Argentinië betreft: geen enkele Nederlandse consument eet liever het taaie melkveevlees uit Nederland dan het uitstekende rundveevlees uit Argentinië. Ons rundvlees is niet van die kwaliteit, dat wanneer het geënt is er een toeloop is dat vlees te eten. De keuze van de consument is beslissend. Wij kunnen niet op korte termijn de situatie in Japan of de US veranderen. Als je een andere politiek gaat voeren moet je afzien van een aantal markten buiten Europa. Terugbrengen van de termijn van zes tot drie maanden is misschien wel mogelijk.
De sociaal-psychologische gevolgen. Het gaat om crisisbestrijding op korte termijn. Het was duidelijk: tijdens een crisis kan men zich geen al te zachte benadering voorstellen. Gesteld voor de keuze tussen collectief belang versus individueel belang, moest ik voor het collectieve belang kiezen. Ik erken en onderken de emoties, maar in crisistijd moet men rechte lijnen trekken.
Wat de risico's betreft. De (vee)intensiteit in Nederland, die wij zelf gekozen hebben, is niet vergelijkbaar met andere landen. Alle veterinaire risico's moeten worden verminderd.
Kortingen. In de Nederlandse wetgeving bestaat een verzekeringssysteem (in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren). Wij hebben geen strafsysteem in de Nederlandse wetgeving. Het bestaande systeem is parlementair afgezegend. Ik moest dat verzekeringssysteem toepassen.
MAAT: waarom is er geen geharmoniseerd systeem?
BRINKHORST: er is geen sprake van ongelijke behandeling. De eigen verantwoordelijkheid van de boer staat voorop. Er was sprake van fysieke bedreiging. Ik heb gekozen voor 100% korting. Bij bezwaarschrift is gebleken en er waren elders veel signalen dat er geweld werd gebruikt bij de ruiming. Maar ze waren niet van dien aard dat onomstotelijk vaststond dat de heer Van den Berg geweld had gebruikt. Dat betekent niet dat betrokkene zo blank als een lammetje was, nee hij heeft zich wel degelijk verzet.
De Nederlandse regering heeft zich in positieve zin geuit over de voorstellen van Fischler.
Bescherming van de buitengrenzen. Dat speelt in Nederland geweldig sterk. Wij kunnen niet alleen nationale maatregelen treffen. Tijdens de WK in Korea mochten geen vleesproducten worden geïmporteerd. Er moeten Europese regels in werking treden.
Gevraagd naar de reacties van de supermarkten en de zuivelindustrie komt Brinkhorst met niet anders dan die flauwe, niet-serieuze en niet van toepassing zijnde vergelijking van een glas water mét een kleine, onschadelijke hoeveelheid insecticide en een glas zonder. [Kennelijk zijn die reacties hem niet bekend.]
Wij hebben in Nederland een grote hoeveelheid vaccin. Wij kunnen alle Nederlandse dieren vaccineren, indien nodig.
In Nederland zijn de problemen wel opgelost. De veehouders hebben zich geïsoleerd gevoeld en 'ik heb ook wel met ze te doen', maar er was geen alternatief. In een bepaalde periode liepen wij achter de besmetting aan. Wat betreft de toekomst: het oorspronkelijke vaccinatiebeleid zullen wij niet herinvoeren in Nederland. In bepaalde gevallen zullen wij vaccinatie kunnen uitvoeren als er voor het vlees een markt is. Misschien moeten wij een beleidsmix doorvoeren. In de toekomst moet het ruimen van duizenden dieren worden voorkomen, gelet op een Europees waardensysteem. [Bravo. Dit is voor mij de eerste keer dat ik de heer Brinkhorst over waarden hoor spreken.]
Brinkhorst heeft met veel Afrikaanse landen gesproken. Daar begrijpt men het beleid niet, daar heerst honger. Ons vaccinatiebeleid wordt als een luxeprobleem gezien.

Afrondend: in december zal de commissie met een verslag komen.

Dan volgen verklaringen van de andere uitgenodigde deskundigen.

BLOM, B&A. Wij hebben op een zelfstandige manier de uitvoering van het beleid onderzocht. Hoe was de regering voorbereid? Hoe werd de crisis aangepakt? Het hele proces werd onder de loep genomen. Conclusie: op bepaalde niveaus waren maatregelen van de regering efficiënt, maar er zijn ook wel wat problemen. Er werden te veel vergissingen gemaakt tijdens de uitvoerende fase. Daardoor is een sociale crisis ontstaan in de veehouderij. De maatregelen van LNV waren vaak niet efficiënt en werden soms niet goed uitgevoerd. Het ministerie van LNV was niet voorbereid op het vele verzet.

CUIJPERS, LTO. LTO is de grootste landbouwbond met ca. 51.000 leden. Dat wordt minder omdat het aantal boeren afneemt, maar niet de 25% die Brinkhorst noemt. De sector is sterk afhankelijk van de internationale handel. Daar gaat 3 miljard euro in om plus 5 à 6 miljard in de zuivelexport. De crisis is voor een aantal landbouwers nog niet voorbij. Ze lijden er nog steeds onder. LTO adviseerde de Nederlandse regering het virus z.s.m. uit te bannen. Hij noemt een aantal van 5.000 dieren op besmette bedrijven. LTO heeft veel tijd besteed aan het uitleggen van de maatregelen en heeft geprobeerd veel praktische problemen te helpen oplossen. Er was geen keuze. Als was gekozen voor beschermende vaccinatie zouden heel wat landbouwers hun activiteiten hebben moeten staken. Mkz werd snel onder controle gebracht d.m.v. het vaccineren. Er kwam veel verzet vanuit het publiek. Na de crisis heeft LTO de regering geadviseerd nieuwe noodplannen op te zetten. Noodvaccinatie is het best om een uitbraak in de hand te houden, als ten minste een markt blijft bestaan voor de producten. LTO heeft geen bewijzen dat geënt vlees consumenten afschrikt. Het is nooit een probleem geweest in Europa tot 1991. Ook nu voert de EU vlees in van mkz-gevaccineerde dieren uit Zuid-Amerika en bovendien worden de dieren geënt tegen allerlei andere ziektes. De Engelse boerenorganisaties hebben LTO niet ondersteund bij haar campagne tot nog toe, maar die hulp is wél nodig.
Wat de toekomst betreft zijn strenge grenscontroles nodig, beperkt vervoer van dieren en invoering van een goed identificatie- en registratiesysteem. De vlees- en zuivelsector, supermarkten en de detailhandel moeten LTO ondersteunen dat het vlees van geënte dieren geen probleem is. Het dierenwelzijnsfonds moet op Europese schaal worden ingevoerd. Beschermende noodvaccinatie is de beste aanpak om de markt overeind te houden.

BOLWEG, MKB Nederland. Het gaat hier om 165.000 ondernemingen. De gevolgen voor het mkb zijn steeds onderbelicht gebleven. De sociaal-psychologische gevolgen binnen deze bevolkingsgroep zijn nooit onderzocht. De wijze waarop met de schade bij deze bedrijven werd omgegaan heeft tot grote ontevredenheid geleid. Alles werd altijd afgedaan als bedrijfsrisico. Alle schade bleek voor eigen rekening, want was niet te verzekeren en elders niet te verhalen. Het vertrouwen in de overheid is ernstig geschaad en bereidheid om mee te werken neemt af. Het huidige Europese non-vaccinatiebeleid is in de ogen van het mkb een vorm van economische staatssteun voor de veeteeltsector. De maatregelen zijn alleen genomen om de exportkansen van de landbouw overeind te houden. De bescherming van de ene sector mag niet ten koste gaan van andere sectoren. Acties: op basis van economische cijfers moet niet alleen rekening worden gehouden met de landbouwsector, maar moeten ook meewegen het economische verlies, de bedrijfsschade van de niet-agrarische ondernemingen. De overheid is verantwoordelijk voor dit beleid en voor een goede compensatie van de opgelopen schade. Dit punt was in het B&A-onderzoek helemaal niet meegenomen. Er moet een analyse komen van praktische maatregelen in de huidige scenario's, waarbij ook andere sectoren worden meegenomen.

DE WINTER, Belgische Boerenbond. De Winter is dierenarts. In Vlaanderen is 70% lid van de bond. Men is voorstander van noodvaccinatie voor contactbedrijven plus aangrenzende bedrijven in een straal van 3 km. De geënte producten moeten afgezet kunnen worden. In een sheet geeft hij een prijsvergelijking van levende runderen, karkassen en levensmiddelenhandel. Alles loopt sterk terug in de tijd van de crisis, alleen de consument merkt er niets van.

Afrondend: MULDER constateert weinig verschil in de opvattingen van LTO en Boerenbond.
Aan B&A werd gevraagd of de overheid geleerd heeft van de varkenspestcrisis, de periode van aanpak in Engeland en de huidige crisis. Op 10 à 20% van de bedrijven werden (volgens B&A) fouten gemaakt. Reactie: het is een gekende crisis, een aantal zaken kun je voorspellen en daarop moet je je voorbereiden. Over noodvaccinatie stond niets in de draaiboeken.
LTO: de terugloop in ledenaantal in twee jaar gaat van 61.000 naar 51.000. Die heeft te maken met afname van het aantal boeren en tuinders. Maar zeker in de getroffen gebieden hebben leden bedankt.

KITCHING, Director National Centre for foreign Animal Disease Canada [die ik ook via vertaling maar met moeite kon volgen], spreekt van een dubieuze wetenschappelijke grondslag. Men ging ervan uit dat het virus zich zou verspreiden door de lucht, dat was niet het geval. Het beleid heeft geleid tot een overdreven aantal dieren dat werd geslacht. Laboratoriumcontrole van monsters kon niet. Veel klinische diagnoses van mkz zouden volgens hem bij laboratoriumtest een negatieve uitslag hebben gegeven. Nu is er een toenemende druk op de regering een vaccinatiebeleid te voeren. De aanpak van het UK kan niet worden gezien als de beste bestrijding van het virus.
In Korea en Japan zag hij niet dezelfde uitbraken als in Europa. De modellen werden gemanipuleerd en de informatie die we kregen uit besmet gebied konden wij niet altijd goed gebruiken omdat ze niet overeenstemde met de modellen.
Hij heeft onderzoek gedaan in de hele wereld. Wilde dieren kunnen misschien het virus overbrengen, maar daar is geen bewijs voor. Omgekeerd wel. In Noord-Amerika zou men overgaan tot vaccinatie, mocht mkz uitbreken, maar men wil er niet de gevolgen van dragen. Er zijn wel vaccins beschikbaar. Dat was niet zo in het VK, dus liep alles daar uit de hand. Na klinische diagnose werd binnen 24 uur afgeslacht, maar hij zag veel foto's van dieren waarvan hij dacht: die hebben geen mkz. Je moet de uitslag van het laboratorium afwachten. Als je het patroon ziet, kun je wat meer tijd nemen, het wat rustiger aan doen. Een 3-km zone was niet nodig; zodra je het virus kende, was 1 km voldoende geweest. Wij stonden wel wat onder druk. Over zo'n massale afslachting moet consensus bestaan.

19.07.2002/db

 
 

EUROPEAN PARLIAMENT


TEMPORARY COMMITTEE ON FOOT-AND-MOUTH DISEASE


The veterinary services in the Member States and contingency planning

Tuesday, 16 July 2002, from 9.00 till 13.00 hours
Room A3G3
BRUSSELS

DRAFT PROGRAMME


09.00 - 09.30 HUIS CLOSExchange of views on the preliminary drat conclusions of the rapporteur

09.30 Welcome by the Chair
First session -
Mr S. O' Laoide MVB MRCVSPresident Veterinary Association Ireland
Mr St. Hutchins, Head of Unit, Food and Veterinary Office of the Commission (Dublin)
Mr L. LengeléMinistry of Agriculture, Animal Health and Quality of Animal Products, Belgium

Question/Answer session

11.15 a.m. Second session -
Brigadier A. BirtwistleRetired Army officer, UK
Mr P. HoldenDirector Soil Association, UK
Mr G. Davies (to be confirmed)Scientific veterinary expert, UK.

Question/Answer session


EUROPEAN PARLIAMENT


TEMPORARY COMMITTEE ON FOOT-AND-MOUTH DISEASE


The experiences in The Netherlands and Belgium
Epidemiological aspects

Tuesday, 16 July 2002, from 15.00 till 18.30 hours
Room A3G3

BRUSSELS

DRAFT PROGRAMME


15.00 Welcome by the Chair
First session -
Mr L.-J. Brinkhorst:Minister for Agriculture, Nature Conservation and Fisheries

Question/Answer session

16.15 Second session -
Mr D. HanemaayerDirector B & A Group Beleidsonderzoek & Advies bv
Mr T. CuijpersDutch Farmers Union
Mrs B.J.M. De WitSME The Netherlands
Mr P. De WinterBelgian Farmers Union

Question/Answer session

17.30 p.m.. Third session -
Dr. Paul KITCHING Director, National Centre for foreign Animal Disease Canada

Question/Answer session


 
 
Alterra
Research Instituut voor de Groene Ruimte
Postbus 47
6700 AA Wageningen

Wageningen, 24 juni 2002


Uitnodiging: Woensdag 26 juni 2002
Presentatie van het Onderzoek:
Veerkracht Onder Druk


Geachte mijnheer, mevrouw,
Van maart tot juli 2001 worstelde Nederland met een Mond en Klauwzeer epidemie in verschillende gebieden in het land, waarvan de bekendste zijn: de Veluwe, het noorden van Friesland en Kootwijkerbroek.
Om de dierziekte te bestrijden, zijn op last van het Ministerie van LNV 265.000 dieren 'geruimd '.
Naar aanleiding van deze schokkende gebeurtenis van de MKZ-ruiming is op de Veluwe en in Friesland onderzoek gedaan naar de gezondheidssituatie van de boerenbevolking. Dit onderzoek is uitgevoerd in de geruimde-, de toezichts- , en de vrije gebieden.
De rapportage van het onderzoek Veerkracht Onder Druk: Een verkennende studie naar de gevolgen van de MKZ-Crisis, is nu gereed en zal a.s. woensdag worden gepresenteerd.

De presentatie vindt plaats op woensdagavond 26 juni om 20.00 uur in Restaurant De Keet van Heerde, Eperweg 55, 8181 EV Heerde, tel: 0578-691595
zie routebeschrijving.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 - 20.00 uur: Aankomst en koffie
20.0 - 20.15 uur: Opening en welkom door mevrouw R. Schut, voorzitter
begeleidingsgroep, en korte inleiding de heer H. Kieft , die deze
avond begeleidt.
20.15 - 20.45 uur: Presentatie van het Rapport 'Veerkracht Onder Druk' door
de onderzoekers mevrouw drs.E.H.van Haaften en de heer
drs.. P.H.Kersten.
20.45 - 21.15 uur: Gelegenheid tot vragen stellen over het Rapport.
21.15 - 21.45 uur: Pauze
21.45 - 22.00 uur: vervolg vragen stellen
22.00 - 22.15 uur : Slotbeschouwing op de mkz-crisis door mevrouw.
ds. I. van Middendorp-Sonneveld, door werk en familiebanden betrokken bij De Driehoek en Kootwijkerbroek en lid van het landelijk Oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw.
22.15 uur : Sluiting

We nodigen u hierbij van harte uit op deze bijeenkomst.
U bent indertijd geïnterviewd door het projectteam van het onderzoek Veerkracht .
Voor u hebben we op deze avond een rapport beschikbaar, dit is een korte en overzichtelijke versie van het onderzoek.
Betrokken en geïnterviewde mensen die op deze avond niet aanwezig kunnen zijn, zal het rapport worden na gestuurd.

Neem op deze avond gerust belangstellenden mee, die mogelijk niet persoonlijk zijn. uitgenodigd.

We hopen u te kunnen begroeten op deze avond,
met vriendelijke groet,

Alterra - onderzoeksteam
Drs. E.H.van Haaften
Drs.P.H.Kersten

Begeleidingsgroep hulpverlening en boeren,
H.A.M.Schut-Hakvoort - voorzitter


--------------------------------------------------------------------------------------------------

routebeschrijving: Restaurant De Keet van Heerde Eperweg 55 Heerde
1. Uit het Noorden
Zwolle aanhouden.Vanaf Zwolle de A50 richting Apeldoorn. Neem afrit Heerde zuid/Epe noord
( nr.28) Onder aan de afrit rechts af richting Epe. Na 150 m.aan de linkerkant van de weg ziet u De Keet.
2. Uit het Zuiden
Apeldoorn aanhouden. Bij Apeldoorn de A50 richting Zwolle. Neem dan afrit Heerde zuid
( nr.28), zie verder bij 1
3. Uit het Westen
Neem de A1 richting Apeldoorn. Neem na Apeldoorn de A50 richting Zwolle. Neem dan afrit Heerde zuid ( nr.28) zie verder bij 1.
4. Uit het Oosten
Neem de A1 richting Deventer/Apeldoorn. Neem bij Apeldoorn de A50 richting Zwolle, zie verder bij 1