Aan Zijne Excellentie
Dr. C.P. Veerman
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG


31 maart 2003


Betreft: Debat met Tweede Kamer over MKZ- & KVP-draaiboeken en Kortingen


Zeer geachte heer Veerman,

A.s. woensdag zal het debat met de Tweede Kamer plaatsvinden over mkz, kvp en kortingen. Voor ons een heel belangrijk debat.

Men kan aan alles in de wereld gewend raken, als men zich verhardt, aan de slachtoffers van oorlog en geweld, aan zes miljoen dode kippen, aan 265.000 gedode, gezonde dieren tijdens de mkz-crisis in 2001. Wij willen hier niét aan gewend raken, omdat er in het leven grenzen zijn die niet overschreden mogen worden, en wij blijven de hoop houden dat het iedere dag mogelijk is nieuwe wegen in te slaan. U kent ons standpunt: dien de dieren een beproefd geneesmiddel toe, zodat ze de ziekte kunnen weerstaan, en dood in geen geval (ontijdig) gezonde dieren.
U zelf hebt zich al herhaalde malen uitgesproken voor nieuw beleid en door uw initiatief van het instellen van werkgroepen hebben wij goede verwachting dat in de zeer nabije toekomst de afzet van (producten van) geënte dieren mogelijk is.

In het door uw Ministerie geschreven nieuwe draaiboek MKZ, dat wij grondig hebben bestudeerd, is van nieuwe wegen, goede wil en nieuw beleid vrijwel niets terug te vinden. Tot onze grote teleurstelling. In ieder geval moet naar onze mening de mogelijkheid uit de aan te passen Europese Richtlijn worden overgenomen van beschermende vaccinatie en in leven laten van de geënte dieren. Met de afzet van producten bent u al bezig. Via deze brief doen wij een dringend beroep op u de droge papieren te weerstaan en partij te kiezen voor het leven van onze dieren.

Onze uitgebreide reactie op het Draaiboek sluiten wij bij.

Wat de kortingen betreft herhalen wij graag ons verzoek aan u om een generaal pardon te verlenen.

Wij vestigen onze hoop op u en wensen u moed, wijsheid en kracht toe bij het komende debat.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

Diet Bredenoord

Bijlage: onze brief van 10 februari 2003