Archief
 

Bron: Barneveldse Krant

http://www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Commentaar-MKZ-twijfel.264763.news
http://www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/MKZ-testen-Kootwijkerbroek-moeten.257899.news
http://www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Ministerie-geeft-MKZ-dossiers.264351.news


Commentaar: MKZ-twijfel
vrijdag 26 september 2008
De laboratoriumgegevens van de MKZ-testen uit 2001 in Kootwijkerbroek zijn na jaren wachten vrijgegeven. Van meet af aan is er twijfel geweest over de juistheid van de diagnose door onderzoeksinstituut ID-Lelystad. De ruiming van 80.000 dieren op zo'n 250 bedrijven in en rond Kootwijkerbroek vond plaats op basis van een bloedmonster van één 'besmet' kalf.
Het in Kootwijkerbroek ontstane wantrouwen werd in de jaren daarna alleen maar gevoed doordat ID-Lelystad en het ministerie van Landbouw weigerden om de informatie vrij te geven. Gedwongen door uitspraken van eerst de Raad van State én recentelijk het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is het ministerie nu overstag gegaan.
Opvallend is dat minister Gerda Verburg stelt dat uit de openbaar gemaakte gegevens blijkt dat het MKZ-virus écht aanwezig was in Kootwijkerbroek. Dat is geen nieuws, want dat heeft het ministerie van Landbouw altijd beweerd. Bovendien baseert de minister zich op exact dezelfde informatie van ID-Lelystad als de toenmalige minister van Landbouw Laurens Jan Brinkhorst.
Niettemin spreekt Verburg de hoop uit dat nu alle twijfels zijn weggenomen en dat de veehouders in Kootwijkerbroek een punt kunnen zetten achter de MKZ-uitbraak in 2001.
Dat is een zeer voorbarige conclusie, waarmee de minister geen ruimte geeft aan de gevoelens van de veehouders in het dorp. Zij gaan zelf met hulp van deskundigen de gegevens analyseren. De MKZ-discussie is dus nog allerminst afgesloten.


Ministerie geeft MKZ-dossiers Kootwijkerbroek vrij
Door: Hans-Lukas Zuurman | vrijdag 26 september 2008
KOOTWIJKERBROEK/DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw heeft donderdag de MKZ-dossiers vrijgegeven waar veehouders uit Kootwijkerbroek al jarenlang om vragen. Hieruit moet blijken of er wel of geen mond- en klauwzeer was in 2001, iets waarover vanaf het begin af aan grote twijfel is geweest in het dorp.
Het ministerie was tot uitgifte van de dossiers verplicht door een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven eerder deze maand. Dit naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door veevoederhandelaar Gert-Jan Dokter uit Kootwijkerbroek.
Volgens landbouwminister Gerda Verburg blijkt uit de nu vrijgegeven laboratoriumgegevens van onderzoeksinstituut ID-Lelystad dat in 2001 in Kootwijkerboek het MKZ-virus is aangetroffen. ,,Ik begrijp heel goed welke impact het heeft als de dieren van je boerderij geruimd moeten worden. Dat grijpt zó diep in, dat ik snap dat je als boer echt zeker wilt weten of er inderdaad MKZ in je dorp is geweest. Uit de gegevens die ik vandaag heb verstrekt blijkt dat het MKZ-virus écht aanwezig was in Kootwijkerbroek. Ik hoop voor hen dat ze nu een punt kunnen zetten achter de afschuwelijke MKZ-uitbraak in 2001, om al hun energie te geven aan hun bedrijf."
Gert-Jan Dokter bevestigt tegenover de Barneveldse Krant dat hij de dossiers vandaag via zijn advocaat heeft ontvangen. Over de uitspraken van Verburg dat nu duidelijk is dat er wél MKZ was, zegt hij: ,,Dat zegt het ministerie al jaren. Ik kan niet op voorhand zeggen dat ze gelijk heeft. We gaan nu met betrokken personen de gegevens eens rustig onderzoeken.''
Tijdens de MKZ-crisis werden zo'n 250 bedrijven in en rond Kootwijkerbroek met 80.000 stuks vleesvarkens, vleeskalveren, runderen en hobbydieren geruimd. De basis daarvoor vormde een bloedmonster van één kalf van boer Teunissen aan de Kerkweg in Kootwijkerbroek. En juist over dat monster ontstond al gauw twijfel. Al direct vanaf het begin kregen veehouders argwaan over de juistheid van de diagnose 'MKZ', vertelde veehouder Henk van den Brink, die ook al jaren bezig is om de waarheid boven tafel te krijgen onlangs in deze krant. ,,Van een negatieve uitslag van een bloedmonster van een kalf werd het zwak-positief tot later positief. Maar er zijn nooit andere uitbraken van MKZ in de buurt geweest.'' De veehouder zegt nog veel vragen te hebben rond de diagnose. ,,Van de bloedmonsters van vijf kalveren zijn er vier te herleiden tot de moederkoe, doordat het DNA aanwezig is. De test op MKZ was in die gevallen negatief. In het vijfde geval was er wél een postitief monster, maar daar is het DNA uitgehaald zodat niet meer te herleiden is van welke koe het was. Dat is heel vreemd.''


Kamerfracties willen MKZ-test Kootwijkerbroek snel op tafel
donderdag 11 september 2008
BARNEVELD/DEN HAAG - SGP, CDA en VVD in de Tweede Kamer willen dat landbouwminister Gerda Verburg snel de laboratoriumgegevens vrijgeeft op basis waarvan in 2001 een kalf in Kootwijkerbroek besmet werd verklaard met het mond- en klauwzeervirus. Daarna werden 55.000 dieren gedood om verspreiding van MKZ te voorkomen.
De Kamerleden Bas van der Vlies (SGP), Joop Atsma (CDA) en Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD) hebben Verburg donderdag vragen gesteld over de MKZ-kwestie.
Ze reageren daarmee op een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Het rechtscollege stelde dinsdag een groep veehouders uit Kootwijkerbroek in het gelijk, die al sinds 2001 bezig is om de bewuste informatie van onderzoekslaboratorium ID-Lelystad los te krijgen.
Het CBB constateert dat de veehouders al vanaf 2001 de juistheid van de laboratoriumgegevens hebben betwist en dat het ministerie van landbouw ,,onzorgvuldig heeft gehandeld'' door hen deze informatie te onthouden.
,,Tot nu toe zijn de omstreden laboratoriumgegevens geheim gehouden'', schrijft de SGP in een persbericht. ,,De door ID-Lelystad uitgevoerde laboratoriumtest op één mogelijk met het MKZ-virus besmet rund was van meet af aan omstreden. Herhaalde pogingen van de SGP om opheldering te krijgen werden door toenmalig minister Brinkhorst van landbouw stelselmatig geblokkeerd'', aldus de partij.
Fractievoorzitter Bas van der Vlies hoopt dat de uitspraak van het College van Beroep een doorbraak kan betekenen in deze slepende kwestie. ,,De boeren waarvan de dieren zijn vernietigd tijdens de ingrijpende MKZ-crisis hebben recht op duidelijkheid. Het aangerichte leed kan niet meer worden vergoed, maar helderheid kan wel helpen om een punt te zetten achter deze tot op de dag van vandaag uiterst pijnlijke episode.''

MKZ-testen Kootwijkerbroek moeten openbaar
woensdag 10 september 2008
KOOTWIJKERBROEK/DEN HAAG - Het ministerie van landbouw moet alsnog alle gegevens vrijgeven op basis waarvan onderzoekslaboratorium ID-Lelystad in 2001 concludeerde dat een kalf in Kootwijkerbroek was besmet met mond- en klauwzeer.
Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in Den Haag dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door een groep veehouders uit Kootwijkerbroek.
Veel boeren in Kootwijkerbroek hebben grote twijfels over de uitslag van de laboratoriumtesten van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad, zoals ID-Lelystad voluit heet. Dit omdat de MKZ-besmetting nooit zwart op wit is aangetoond.
Dat leidde tot jarenlange juridische procedures. Veehouder Henk van den Brink kreeg in december 2006 al gelijk bij de Raad van State. Ook toen werd bepaald dat ID-Lelystad de MKZ-dossiers openbaar moest maken.
Van den Brink heeft echter nooit informatie ontvangen, zegt hij. ,,Er lopen inmiddels nog een stuk of drie rechtszaken. Ze verzinnen elke keer weer een andere smoes, bijvoorbeeld dat ID-Lelystad formeel niet onder het ministerie zou vallen. Het gaat ons allemaal om hetzelfde doel, namelijk de juistheid vaststellen van de uitslag van het bloedmonster van het bewuste kalf.''
De uitspraak van het CBB van gisteren is gedaan op een beroepschrift van de Kootwijkerbroekse veevoederhandelaar en kalverhouder Gert-Jan Dokter met steun van een aantal andere veehouders. ,,Dit is het resultaat van jarenlang procederen. Ik ben lid van het bestuur van de Stichting MKZ Kootwijkerbroek, maar ik ben deze procedure op persoonlijke titel gestart, later zijn nog meer veehouders aangehaakt.''
De eerste zitting in deze zaak was in januari 2007 en de tweede in maart 2008. ,,En nu dus de uitspraak, dit is heel goed nieuws na een lange en moeizame strijd. Hier kan het ministerie niet omheen'', reageert Dokter.
Het CBB constateert dat de groep veehouders van begin af aan de juistheid van de laboratoriumgegevens hebben betwist en dat het ministerie ,,onzorgvuldig heeft gehandeld'' door hen deze informatie te onthouden.
Als gevolg van de laboratoriumuitslag van ID-Lelystad werden 55.000 dieren in 2001 gedood om verspreiding van het MKZ-virus te voorkomen. Dat leidde in Kootwijkerbroek tot felle protesten van veehouders.

Verzet en verlangen door Tjirk van der Ziel

Het Nederlandse platteland maakt momenteel een ingrijpende verandering door. Het aantal boeren daalt drastisch, omdat velen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Daarmee verandert ook het karakter van het landelijk gebied, dat juist steeds populairder wordt voor stedelingen die willen genieten van natuur en landschap. We zien dat bijvoorbeeld in de opmars van recreatie en toerisme, en van het buitenleven rond het landelijk wonen. Voedselproductie voert niet langer de boventoon, en dat roept de vraag op of het platteland op den duur niet zal verdwijnen als tegenhanger van de stad, zowel in fysiek-ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Zullen typische plattelandswaarden als rust, ruimte, natuurlijke omgeving, sociale binding, gemeenschapszin en traditionele waarden en normen het kunnen bolwerken tegen toenemende stedelijke druk?
Tegen de achtergrond van deze stille revolutie is dit boek geschreven. Het decor vormt de IJsselvallei, omdat daar in voorjaar 2001 de mond- en klauwzeercrisis uitbrak. In de driehoek Apeldoon-Deventer-Zwolle werden vele tienduizenden gezonde dieren gedood, uit voorzorg om te voorkomen dat het virus zich verder zou verspreiden, terwijl de dieren al waren ingeënt. Deze buitengewoon dramatische gebeurtenis voor tal van plattelandsgemeenschappen bracht een heftige discussie op gang, zowel op regionaal, nationaal als op Europees niveau, over de manier waarop dierziekten moeten worden bestreden. De crisis bracht voor het eerst aan het licht dat veel meer mensen dan gedacht allerlei dieren gewoon voor hun plezier houden. Deze hobbydierhouders vormen het bewijs dat de functieverandering van het platteland, ook in het gebied rond de IJssel, al in volle gang is.
Ook het debat over de toekomst van de landbouwsector kreeg een nieuwe impuls. Na de turbulente mkz-crisis gingen de getroffen boerengezinnen zich bezinnen over de toekomst van hun bedrijf en van hun geliefde streek. Een plattelandsgebied met van oudsher sterke wortels in de agrarische sector kan nu eenmaal niet zonder boeren, is de algemene gedachte. Maar hoe verder? Er heerst veel onrust en onzekerheid, want de ontwikkelingen gaan in versneld tempo door. Steeds meer mensen van buitenaf komen in hun dorpen wonen, de hobbydierhouders verenigen zich en laten van zich horen, in provinciale reconstructieplannen domineert steeds vaker de (nieuwe) natuur. Achter alle plannen van boeren, burgers, buitenlui en beleidsmakers schuilen tal van uiteenlopende denkbeelden over het vroegere, het huidige en het toekomstige platteland.
Tjirk van der Ziel probeert deze beeldvorming in kaart te brengen. Hij interviewde meer dan tweehonderd plattelandsbewoners in de IJsselvallei en directe omgeving, waarin hij ook nadrukkelijk inging op de motieven van stedelingen om naar een landelijke omgeving te verhuizen. Daarnaast analyseerde hij tijdens de mkz-crisis diverse tv-programma’s en tal van artikelen, commentaren en ingezonden brieven in regionale en landelijke dagbladen. Ook de historie van dierziekten en vaccinaties aan de hand van archieven kwam aan bod. Verder vergeleek hij literatuur en poëzie over het platteland uit voorgaande eeuwen, bestudeerde de kunstgeschiedenis rond boer en vee, las magazines over het moderne buitenleven, bezocht verscheidene country fairs, en bekeek tientallen films en documentaires die in de twintigste eeuw over plattelandsgebieden zijn gemaakt.
Op deze wijze maakt de auteur duidelijk welke belangrijke rol denkbeelden spelen bij het vormgeven van een ander, nieuw landschap waarin de aanwezigheid van boeren niet meer vanzelfsprekend is. Juist door gebeurtenissen op het lokale niveau diepgravend en zeer gedetailleerd te beschrijven, levert dit boek een onmisbare bijdrage aan de uiterst actuele problematiek op het Nederlandse platteland.

MKZ 2007

Nieuwe MKZ-geval zelfde type als in augustus
Uitgegeven: 13 september 2007 15:33
Laatst gewijzigd: 13 september 2007 15:35

LONDEN - Het mond- en klauwzeervirus (MKZ) dat woensdag is geconstateerd op een boerderij in het zuiden van Groot-Brittannië is van hetzelfde type als dat bij twee eerdere uitbraken in het graafschap Surrey. Dat heeft het Britse ministerie van Landbouw donderdag laten weten.

De sinds woensdag als verdacht aangemerkte boerderij ligt op enkele tientallen kilometers van het gebied in Surrey waar de ziekte in juli en augustus opdook.

Egham

De boerderij waar woensdag MKZ is geconstateerd ligt bij Egham ten westen van Londen, op 16 kilometer afstand van het laboratoriumcomplex van Pirbright. Dat complex is de bron van de eerdere MKZ-besmettingen in Surrey. Die besmettingen zijn hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door lekkages in een buis waarin afval van de laboratoria werd afgevoerd.

Britten ruimen tweede bedrijf in Surrey
13 sep 2007

Na het ontdekken van MKZ op een rundveehouderij in Egham in het Zuidengelse
Surrey is ook het vee op een naastgelegen bedrijf geruimd op verdenking van
MKZ. Dat heeft het hoofd van de diergeneeskundige dienst Debby Reynolds
meegedeeld.
Of de dieren inderdaad besmet waren, wordt pas later bekend. Reynolds heeft
verder laten weten dat onder strikte voorwaarden transport van vee om
welzijnsredenen wordt toegestaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om dieren
die woensdag wegens het afgekondigde transportverbod niet meer van een
veemarkt af konden komen.


Bron: agrarisch dagblad auteur: Ruud Peijs

Weer geval van MKZ in Engeland
Uitgegeven: 12 september 2007 12:40
Laatst gewijzigd: 12 september 2007 14:56

AMSTERDAM - De Britse regering heeft dinsdag bevestigd dat een nieuw geval van mond- en klauwzeer is geconstateerd. Dit berichtten Britse tv-stations. Een boerderij in het zuiden van Engeland wordt geruimd, waar een kudde vee symptomen van het besmettelijke virus vertoont.
Het nieuwe geval komt nog geen 24 uur nadat veterinaire deskundigen van de Europese Unie Groot-Brittannië MKZ-vrij hadden verklaard. De plannen om restricties omtrent de export van Brits vlees en vee uit het zuidelijke graafschap Surrey per 9 november op te heffen zijn woensdag opgeschort.
Veiligheidszone
De boerderij ligt op ongeveer 20 kilometer van het gebied in Surrey waar in juli en augustus MKZ uitbrak. Er is een veiligheidszone ingesteld om het verdachte bedrijf in de buurt van de dorpjes Egham en Staines.
Volgens een woordvoerder van premier Gordon Brown legt de regering mogelijk een verbod op de export van vee in heel het land als testresultaten woensdagmiddag dit geval van MKZ bevestigen. Het zogeheten Cobra-team, een speciale commissie voor noodsituaties, komt aan het eind van de middag bijeen.
Ramp
Een woordvoerder van de Nationale Boerenbond (NFU) reageerde ontsteld op de mogelijke uitbraak: "Dit is een absolute ramp."
Lekkage
Het laboratoriumcomplex in Pirbright was de bron van de MKZ-besmetting in het graafschap Surrey in juli en augustus is. De besmetting werd hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door lekkages in een buis waarin afval van de laboratoria werd afgevoerd.

 

Persbericht

Stichting Ent Europa is opgericht in 2001 ten tijde van de MKZ-crisis. De stichting bestaat uit burgers en boeren en keurt het ‘ruimen’ van gezonde dieren af.

Ent Europa is van mening dat ‘ruimen’ een barbaarse methode is om dierziekten te bestrijden, die niet past in de moderne Europese samenleving. Naast deze morele overweging is van belang dat tijdens de crisis in 2001 is aangetoond dat preventief enten een veel snellere en effectievere methode is om MKZ te bestrijden.

De gevolgen van het gevoerde beleid in 2001 werden pas in de jaren daarna volledig zichtbaar. Behalve onvoorstelbaar dierenleed (er werden 10.000 gezonde dieren gedood voor ieder besmet dier!) bleek er ook immense psychische schade aangericht te zijn bij de duizenden betrokkenen. Niet alleen bij de veehouders en hun gezinnen, maar ook bij de mensen die de onmenselijke ruimingen uit moesten voeren.

Uiteraard bleven de landelijke en Europese beleidsmakers niet doof voor de verhalen. Er is de afgelopen jaren uitvoerig overlegd op alle niveaus om tot een verandering van het beleid te komen. Ent Europa was hierbij steeds opnieuw de ‘luis in de pels’ en voortdurend betrokken bij het tot stand komen van de veranderingen. Duidelijk was dat er meer mogelijkheden moesten komen om een eventuele uitbraak middels vaccinatie te bestrijden. Het nieuwe beleidsdraaiboek MKZ van het ministerie van LNV biedt hiervoor nu mogelijkheden.

Echter: de afzet van gevaccineerde producten is nog steeds niet waterdicht geregeld. Dit betekent dat bij een MKZ-uitbraak in Nederland economische belangen weer lijnrecht tegenover ethische belangen komen te staan.

Het risico op een nieuwe crisis in Nederland is toegenomen, nu de ziekte weer in Engeland is opgedoken. Ent Europa heeft inmiddels minister Verburg opgeroepen om bij een onverhoopte uitbraak het welzijn van mens en dier boven economische belangen te stellen. ‘Ruimen’ is volstrekt immoreel en niet alleen uiterst schadelijk voor de betrokkenen, maar ook voor de maatschappij in zijn geheel. Een samenleving waarin de ethiek overboord gegooid wordt, zodra er financiële belangen zijn, is een samenleving waarin niemand veilig is.

De stichting pleit voor vaccinatie en zij zal alle vreedzame middelen aanwenden om dit te bewerkstelligen!

Christien Schneider
Voorzitter Stichting Ent Europa
10-08-2007
tel.: 06 122 11 978

 

Stichting Ent Europa
Commentaar ontwerp wetsvoorstel dieren
15 augustus 2007
info@enteuropa.nl

Onze hoofdpunten zijn:
1.Wij constateren dat u in dit wetsvoorstel ruimte laat om allerlei algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen in te kunnen voegen, waarvan de inhoud nu nog niet vaststaat, zodat veel artikelen weinig houvast bieden, als de burger zich op deze wet wil beroepen. De rechtszekerheid is op deze manier onvoldoende gewaarborgd. Het is nu allemaal te vrijblijvend. Hoe gaat u dat ondervangen?
2.Ethiek. Onze waardering dat ethiek in de wet is opgenomen. Echter, u dient ethische aspecten niet alleen in het bijzonder in relatie tot biotechnologie te zien. Dit moet veel breder getrokken worden. Het gaat ons er met name om een goede afweging van álle belangen te garanderen. Niet bij voortduring moeten ethische aspecten het afleggen tegen financiële belangen. Men beseffe dat op termijn vaak blijkt dat de zogenaamde economische belangen de maatschappij heel wat meer kosten, dan in eerste instantie was becijferd. En dat inachtneming van de ethiek ook gewoon in cijfers valt uit te drukken, maar voorts de maatschappij meer oplevert dan te becijferen ís
3.Intrinsieke waarde. Onze waardering dat u de intrinsieke waarde van het dier als levend wezen in de wet vermeldt. De intrinsieke waarde van het dier moet gerespecteerd worden.

Opmerkingen/aanbevelingen

Bij de inleiding:
Wij vragen ons af in hoeverre het commentaar van de diverse organisaties wordt gehonoreerd. Hierover ontvangen wij graag een terugkoppeling.

Vervolgens per artikel:
Artikel 1.1. Hier wordt gesteld dat een dierenarts een dier moet genezen, de ziekte opheffen of de ziekte moet voorkomen. Verder staat hier: entstof; dat betekent dat je mag enten (o.a. tegen mkz). Gemedicineerd voedsel: waarom medicijnen in voedsel? Dat versluiert de zaak maar. Medicijnen bij voorkeur niet in de vorm van voedsel toedienen, is ons standpunt.
Onze ministers: LNV en Justitie, maar waar is Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
Artikel 1.2. Het bevorderen van de afzet (en de kwaliteit) van dierlijke producten. Toevoegen a.u.b.: én van geënt vlees/producten van geënte dieren.
Artikel 1.3 Intrinsieke waarde. Onze waardering dat u de intrinsieke waarde van het dier als levend wezen in de wet vermeldt.
Artikel 2.1 Op dit artikel zullen mensen zich willen beroepen: het is verboden zonder redelijk doel enz. bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of het welzijn van het dier te benadelen. U gelieve te waarborgen dat mensen zich ook op dit artikel kúnnen beroepen. Economisch belang wordt natuurlijk altijd als redelijk doel gezien. En op dit punt is de lobby altijd zwaar. Realiseert u zich dat wel.
Gelieve op te nemen bij art.2.1: Onder dierenmishandeling wordt tevens verstaan: het doden van een of meerdere gedomesticeerd(e) dier(en) in het kader van dierziekte(n)bestrijding. terwijl er ten tijde van een uitbraak/geval een (preventief) diergeneesmiddel beschikbaar is.
Artikel 2.5 Vervoer van dieren. Hier staan goede dingen van pauzes, voeding, drenking, hygiëne en vakbekwaamheid van de vervoerder. Maar niets wordt nader uitgelegd en nergens wordt op toegezien. Het is de plicht van de overheid het vervoer van dieren tot het strikt noodzakelijke te beperken. Het gesleep van met name kalveren en varkens om een paar centen te verdienen wordt niet langer toegestaan. De kosten van vervoer moeten niet langer versluierd worden
Artikel 2.10: bij het doden van dieren wordt elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden en (toevoeging): elke vermijdbare voortijdige levensbeëindiging bespaard.
Art. 3.c: De situaties waarin dieren kunnen worden gedood. Hier duikt al een ongewenste ontsnappingsclausule op.
Art. 3.m: de voorwaarden waaronder het is toegestaan een dier te doden. Gaarne een nadere uitwerking.
Artikel 2.16: Diervoeders. Hier staat: eerlijkheid diervoeders. Dat van die eerlijkheid wordt vervolgens niet verder uitgewerkt. Met denke met name aan de diervoeders die besmet/verontreinigd zijn met dioxine, of waarin resten van dieren zijn verwerkt, wat ook buitengewoon vreemd is bij graseters. Met eerlijkheid en sancties bent u voorts weer heel voorzichtig. Graag duidelijke sancties voor de producent bij overtreding. Wij nemen aan dat wordt bedoeld: naast ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ook hoge boete en extra controle in toekomstige periode. De kosten moeten verhaald worden op de veroorzaker (traceerbaarheid!). Het diervoederschandaal wordt vaak afgekocht en dan ben je nog net zo ver.
Art. 2.17l: het zich ontdoen van resten en lege verpakkingen. Hier staat niets over hoe dan wel. Moeten die resten vernietigd worden, of worden die restanten eenvoudigweg verwerkt in volgende diervoeders? Trouwens wordt hier bedoeld: bij de boer of bij de fabrikant? Graag duidelijk stellen.
Artikel 2.18. Diergeneesmiddelen. Hoe onafhankelijk is de dierenarts? Men realisere zich de lobby van de diergeneesmiddelenfabrikanten.
Artikel 2.20.4: ingeval de ziekteverwekkers een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van dieren. Hieraan dient toegevoegd te worden: én mensen.
Artikel 2.21. Biotechnologie: om te voorkomen dat er ethische bezwaren rijzen, worden er regels gesteld over … Echter niet alleen in het kader van biotechnologie. Dit strekt veel verder. Zo kun je ook: om te voorkomen dat er ethische bezwaren rijzen, beslissen dat je geen gezonde dieren zult doden in het kader van de bestrijding van een besmettelijke dierziekte, waarvoor een geneesmiddel is, dat n.b. ook preventief gebruikt kan worden
Artikel 2.23 behoeft nadere toelichting. Hoe kunnen dieren die niet gehouden worden, behandeld of gevaccineerd worden? Of wordt hier bedoeld: niet-bedrijfsmatig, niet-commercieel? Dit artikel dient verduidelijkt te worden.
Artikel 3.1.e De herkomst van de in Nederland te brengen producten. Herkomst is één ding, maar hoe zit het met de kwaliteitseisen?
Artikel 3.2 Productie vers vlees. Er staat niets over de etikettering van vlees. Wij gaan ervan uit dat vlees van tegen mkz geënte dieren niet geëtiketteerd behoeft te worden. Want anders moet buitenlands geënt vlees ook geëtiketteerd zijn. Anders is er sprake van rechtsongelijkheid.
Artikel 4.1 Toelating dierenartsen en andere personen. Garanties dat niet ieder willekeurig persoon wordt ingezet, maar dat die persoon voldoende geschoold is, voldoende verantwoordelijkheidsgevoel heeft en volgens ethische normen werkt.
Artikel 4.2.2: Deze personen moeten ook letten op de gevolgen van hun handelen voor de gezondheid van de mens. De gezondheid van mens en dier zijn nauw verweven.
Artikel 5.2.3: ook hier de verbinding van diergezondheid en volksgezondheid.
Artikel 5.3 Aanwijzing dierziekten. Dit is voor ons een belangrijk artikel. Hier wordt de verbinding van diergezondheid en volksgezondheid gelegd. Echter de minister kan nog doen wat hij wil, want de maatregelen die hij kan nemen, zijn hier niet vastgelegd.
Artikel 5.4.1: het van besmetting verdacht verklaren. Als een besmetting nog verdacht is en niet op de juiste wijze is vastgesteld, kunnen geen draconische, buitenproportionele en onomkeerbare maatregelen worden getroffen. De ziekte moet onomstotelijk zijn vastgesteld.
Artikel 5.4.3.j: het laten doden of een verplichting tot het dulden daarvan voor zover een dier ziek, besmet of van besmetting verdacht is. Op ethische gronden wijzen wij dit af. Van besmetting verdacht is niet voldoende. De ziekte moet bewezen zijn.
Artikel 5.4. Hier worden een heleboel zaken opgesomd die ‘geduld’ moeten worden, maar in veel artikelen lezen we niet hoe iets ‘geregeld’ gaat worden. Hier is het gewenste evenwicht weer zoek.
Artikel 5.5.: opnieuw verplichtingen in contrast met de vrijblijvendheid in andere artikelen. Let ook op art. 5.5.2.d: een verplichting tot het vernietigen, het laten vernietigen of het dulden daarvan.
Art. 5.6.1.c: ook hier is weer sprake van ‘van verdenking verdacht’. Nee: bewezen. U dient de mogelijkheid van een second opinion toe te voegen. Die moet te allen tijde mogelijk zijn.
N.B. Verdenking van besmetting: die fase heb je natuurlijk altijd, maar die moet je onderscheiden van de fase van bewezen besmetting. Zeker ingeval van leven of dood, onomkeerbaarheid.
Artikel 5.7: de vrijblijvendheid stoort ons. Is dit een algemeen vrijgeleide? Hier staat dat de getroffen maatregelen af kunnen wijken van andere wetten. Zo kun je altijd alle kanten op.
Artikel 5.11.1.a, b, c: hier wordt weer het woord ‘vermoeden’ gebruikt. Met een vermoeden begin je niets, op vermoedens kun je geen maatregelen baseren. Vermoedens moeten bewezen worden.
Art. 5.12.2.d: verplichting tot vernietiging. Maar hoe zit het met de controle daarop?
Art. 5.12.2.e: verbod op het in Nederland brengen. Welke controles zijn hierop? Vgl. import diervoeders.
Artikel 5.15: de kosten worden afgewenteld op de ‘belanghebbende’ van het dier, dus de boer. Terwijl die er vaak niets aan kan doen of het had kunnen voorkomen. Men moet de schade op de aanstichter/veroorzaker kunnen verhalen.
Artikel 8.2 Handhaving/toezicht: de ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner. Dat is te vergaand. Hier moet een beperking aan worden gesteld. Zo is alles mogelijk. Er moeten gerede, onderbouwde aanwijzingen zijn. Een ambtenaar behoort zich in ieder geval eerst te melden en te legitimeren.
Artikel 8.3 Aanwijzing laboratoria. Geeft dat ook ‘naar waarheid’ de uitslagen van de monsters? En wie houdt toezicht op de laboratoria?
Artikel 8.4, Monsterneming. Hier ontbreekt de mogelijkheid van een second opinion.
Art. 8.7: overtreding is nog niet nader ingevuld. Eveneens PM bij art. 8.10, 8.11, 8.14.
Art. 8.32 Getuigen. Hier toevoegen: onafhankelijke deskundigen. Wie is deskundig? De deskundigen spreken 1. Elkaar vaak tegen; 2. Zijn vaak in dienst van, dus niet onafhankelijk.
Art. 9.6: hier staat een tegemoetkoming in de schade. Als de minister besluit dieren te doden, dient de schade volledig vergoed te worden.
Art. 9.8: voor verdachte dieren: die kennen we niet. We doden geen verdachte dieren.
Art. 10.1 De minister kan vrijstelling of ontheffing van het bepaalde in deze wet verlenen: voor zover het belang van de gezondheid of het welzijn van dieren zich daartegen niet verzet of wanneer het de bescherming van de volksgezondheid betreft. Dit moet breder getrokken worden, en/of met meer garanties omkleed. Zo kunnen we weer alle kanten uit.
Art. 10.8 Er is een Raad voor dierenaangelegenheden die overlegt over vraagstukken op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren. De leden van deze raad worden benoemd door de ministers van LNV en Volksgezondheid. In hoeverre zijn de leden van deze raad dan nog onafhankelijk?

 
MKZ in 2007

In 2001 leerde vrijwel iedereen in Nederland de betekenis van een afkorting MKZ kennen. Tot dan toe zei het velen niets, en zelfs als zij wisten dat het mond- en klauwzeer betekende was de achterliggende ziekte hun onbekend. Die was namelijk vele tientallen jaren niet in Nederland voorgekomen.
MKZ is een zeer besmettelijke virusziekte, die voornamelijk evenhoevigen (schapen, geiten, runderen, varkens) treft. De dieren krijgen blaren in de mond en rond de hoeven, er treedt koorts op en zij worden algemeen ziek. Bij melkvee daalt de melkgift, bij vleesvee vertraagt de groei. Deze aandoening is zelden dodelijk; ruwweg kan men zeggen dat ongeveer 80-90% van de aangetaste dieren herstelt.
Hoe komt het dat wij deze ziekte in Nederland al jaren, tot 2001, niet meer gekend hadden ? Dat is omdat men in het begin van de vorige eeuw in landbouwkringen besloten had, dat de economische schade aanmerkelijk was én er een mogelijkheid bestond deze te voorkomen: inenten. Zoals mensen tegen vele ziektes kunnen worden ingeënt (sinds het baanbrekende van Jenner in Engeland met koepokken inentte om mensenpokken te voorkomen; vandaar het woord vaccinatie, vacca is koe in het Latijn) kan dat natuurlijk ook bij dieren gebeuren. Midden vorige eeuw werd al het rundvee jaarlijks, tijdens de stalperiode, ingeënt en kwamen besmettingen eigenlijk niet meer voor. De enige andere methode om de ziekte te bestrijden (medicijnen zijn er niet; antivirale middelen zijn veel te duur), het zgn. “stamping-out”, waaronder verstaan wordt dat alle besmette dieren én alle niet besmette dieren in een grote ring daaromheen worden gedood en verbrand, was toen niet nodig.
Tot zover ging alles goed. Maar er kwamen nieuwe commerciële overwegingen het terrein van de veehouderij binnen sluipen: Amerika en Japan wilden geen gevaccineerd (rund)vlees importeren, o.a. omdat het publiek het niet zou kopen. Ook in Nederland werd namens een bekende grootgrutter deze mening geventileerd. Een schijnargument, want vleeseters eten dag in dag uit vlees van gevaccineerde dieren: kippen uit de hele wereld worden ingeënt tegen vele aandoeningen, varkens worden aan de lopende band gevaccineerd, rundvlees uit Zuid-Amerika (enorme hoeveelheden) is vrijwel altijd gevaccineerd tegen MKZ om maar enkele voorbeelden te noemen. Engeland en Denemarken dwongen binnen de EU een “niet-inenten” politiek af met allerlei schijnargumenten: virussen zouden zich met het vaccin in dieren kunnen nestelen zodat je de besmetting, landelijk gezien, in stand houdt (kletskoek, het virus in het vaccin wordt gedood vóór de toepassing), men zou gevaccineerde dieren niet kunnen onderscheiden van dieren die door veldvirus besmet zijn (sinds een aantal jaren kletskoek nu de mogelijkheid van markervaccins bestaat) en meer van dit soort niet of matig onderbouwde redeneringen.
De conclusie moet zijn dat men allerlei argumenten probeert van stal te halen om de export te beschermen en de kosten van de vaccinatie uit te sparen. Wees dan eerlijk en zeg dat dan !
De regelgeving in Europa over het al dan niet toestaan van vaccineren wordt in Brussel vastgesteld. Een doorslaggevende rol speelt daarbij het Permanent Veterinair Comité, een groep dierenartsen die door de lidstaten wordt afgevaardigd om het beleid via adviezen voor te bereiden. In 2001 bleek dat het PVC zich schromelijk vergist had bij het inschatten van de effecten van hun “non-vaccinatie and stamping-out policy””. De kosten waren véél hoger dan geraamd (voor een goed begrip: er werden ongeveer 10.00 gezonde dieren gedood voor elk besmet dier !) , de weerstand van het publiek, die men voor het gemak maar was vergeten mee te nemen in de overwegingen, nam grote vormen aan, de organisatie van inspectie, doden en afvoeren faalde de eerste dagen. Ik was er als dierenarts deel van en heb het met eigen ogen gezien. De ellende voor de getroffen veehouders was buitengewoon groot. In één geval is een suicide vrijwel zeker aan dit leed te wijten. Desondanks kwam de grote baas uit Brussel (als ik mij goed herinner de heer Byrne) met toenmalig minister Brinkhorst op bezoek in het rampgebied op de Veluwe; zij spraken hun grote voldoening uit over, en complimenteerden elkaar met de wijze waarop het probleem werd aangepakt.
Enige dagen later bleek er toch reden voor minder tevredenheid: het aantal gevonden besmette bedrijven bleef zich uitbreiden en de ziekte kwam op deze manier niet onder controle. Na langdurig en gecompliceerd overleg werd uiteindelijk toestemming gegeven tot zogenaamde “ringentingen”; in een cirkel van een aantal kilometers om de besmetting mocht worden ingeënt. Wél moesten de gevaccineerde dieren worden gedood en afgevoerd; waarvoor dat nodig was is heden ten dage nog iedereen een raadsel. De gedachte dat voor de grote ego’s in het besluitvormingscircuit het uiterst bezwaarlijk was om toe te geven dat “wij het volledig bij het verkeerde eind gehad hebben” komt daarbij wel eens op.

En toen werd het 2007. In Engeland (ook bij de vorige uitbraak de bron en nog steeds niet inentend) werd opnieuw MKZ geconstateerd. En, gezien de grote besmettelijkheid én de enorme kalvertransporten uit dat land naar het vasteland van Europa, de schrik sloeg toe, “Het zal toch niet wéér …” moet door de gedachten van alle betrokkenen zijn gegaan. Tot nog toe lijkt het lot ons gunstig gezind. Maar één conclusie moet al wel worden getrokken: opnieuw heeft het Permanent Veterinair Comité ernstig gefaald. Want áls men dan een niet-inenten politiek in het Verenigd Koninkrijk wil handhaven, dan is het toch absurde waanzin om toe te staan dat in datzelfde land een vaccinfabriek van Merial gevestigd wordt. In een omgeving waar het vee geen enkele afweer tegen MKZ heeft (immers niet ingeënt en nooit in contact geweest met een natuurlijke besmetting, dus geen afweerstoffen hebbend) staat men toe dat er in een fabriek met een zeer besmettelijk levend virus gewerkt wordt.
Alle veiligheidsmaatregelen ten spijt is er altijd een risico dat het virus (onzichtbaar met blote oog, niet te ruiken of te voelen) uit het laboratorium ontsnapt en dan gebeurt wat er nu aan de hand is. Opnieuw dreigen “Middeleeuwse toestanden” zoals ze in Engeland genoemd werden of, zoals een collega, praktiserend in het gebied dat in 2001 getroffen werd, het noemde “omstandigheden, een moderne maatschappij onwaardig”. Een kind kan snappen dat de kans misschien klein is, maar de gevolgen onaanvaardbaar groot zijn als zo’n ontsnapping van virus plaats heeft. Als men de macht heeft om inenten te verbieden, heeft men ongetwijfeld ook de macht het vestigen van een dergelijke fabriek met zulke enorme risico’s te verbieden. De rol van het Permanent Veterinair Comité moet aan een zéér kritische beschouwing worden onderworpen.

Dr. P.H.A. Poll, dierenarts

 

Mkz in Engeland
De uitbraak van mkz in Engeland raakt ons sterk. Direct voelen we weer de heftige pijn van het verlies van mensen en dieren bij de mkz-uitbraak in Nederland in 2001. Toen zijn ter bestrijding van de dierziekte 265.000 dieren preventief gedood. Dat betekent dat voor ieder ziek dier er 10.000 gezonde dieren zijn gedood. Ook heeft de dierziekte onuitwisbaar leed veroorzaakt bij de betrokken mensen.
Stichting Ent Europa is opgericht tijdens de mkz-crisis van 2001. Wij wijzen op ethische gronden het doden van gezonde dieren, om een besmettelijke dierziekte te bestrijden, af. In het geval van mkz is een goed werkend vaccin beschikbaar. In 2001 heeft het enten van de veestapel de verdere verspreiding van het virus gestopt. De Stichting heeft er bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op aangedrongen te gaan enten en het middel van 'ruimen' rigoureus van de hand te wijzen. Volgens nieuwe regelgeving mág er geënt worden in geval van mkz. De afzet van producten van geënte dieren is nog steeds niet voldoende gegarandeerd.
Volgens het Draaiboek MKZ beslist uiteindelijk de minister van LNV over vaccinatie. Zij heeft inmiddels de zogenoemde 'Groep van Deskundigen' gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijke adviesaanvraag over de veterinaire noodzaak om te gaan vaccineren.
Ent Europa roept haar op om zich bij haar besluit over de te kiezen bestrijdingsstrategie mede te baseren op de ervaringen van de vorige mkz-uitbraak. Naast veterenaire en economische belangen dienen juist de belangen van mens en dier voorop te staan. Respect voor leven zou uitgangspunt bij de besluitvorming moeten zijn.

Stichting Ent Europa


 

Links over MKZ 2007:


Nieuws Ent Europa brief naar minister Verburg onderdeel: uitzending gemist,
> nieuws
, 7 augustus http://tvoost.nl/media/?uitz=44162&id=63

Nieuws Vervoersverbod boeren geschokt Janet Brandsma LTO Noord en Evert
Bredenoord onderdeel: uitzending gemist, nieuws, 4 augustus http://tvoost.nl/media/?uitz=43646&id=63

Nieuws Ent Europa verzoek direct enten, geen gezonde dieren doden Tv Gelderland 6 augustus http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?datum=06082007&programma=001&id=53217


 
LTO Nederland
T.a.v. de heer A.J. Maat
Postbus 29773
2502 LT DEN HAAG

EVENEENS PER FAX VERZONDEN: 070 – 338 27 10

9 augustus 2007


Betreft: Vaccinatie bij Mond- en klauwzeer


Geachte heer Maat,

Wij hebben elkaar leren kennen tijdens de mkz-crisis in 2001. U was toen lid van het Europees Parlement en van de commissie die vanuit het Parlement een onderzoek instelde. Nu bent u algemeen voorzitter van de LTO. Onze Stichting wendt zich via deze brief tot u nu mkz in Engeland is vastgesteld. Wij zijn, zoals u zult begrijpen, zeer bezorgd over de constatering van deze ziekte, temeer omdat we de gevolgen van de vorige uitbraak van mkz in Nederland persoonlijk hebben ondervonden. Een herhaling moeten wij uit alle macht zien te voorkomen. Wij verzoeken u dringend vanuit uw positie te willen bewerkstelligen – mocht in ons land een mkz-besmetting worden geconstateerd – dat vaccinatie wordt ingezet als bestrijdings-middel, waarna de geënte dieren mogen blijven leven. Het Beleidsdraaiboek Mond- en klauwzeer laat nog te veel ruimte om gerust te zijn op een goed afweging van alle belangen. Etische overwegingen lijken nog steeds ondergeschikt..
De stand still van 72 uur moet benut worden om snel vanuit diverse hoeken en vanuit diverse expertises informatie te krijgen. Er moet niet gewacht worden met enten tot die tijd verstreken is; daarmee krijgt het virus een ongewenste voorsprong. Vaccinatie hélpt. Dat is in 2001 in de praktijk bewezen. De ver-spreiding is toen gestopt omdat we gingen enten. We hebben een vaccin en de regels staan enten toe. De afzet van producten van gevaccineerde dieren is echter nog steeds niét gegarandeerd, zij het dat de supermarkten nu zeggen onder voorwaarden bereid te zijn deze producten te verkopen. Het vlees en de zuivel mogen dan niet apart geëtiketteerd zijn.
Als Nederlandse samenleving zullen we het instrument van vaccinatie zo snel mogelijk in moeten zetten, gezien de zeer kwalijke gevolgen die het ruimen van gezonde dieren heeft voor álle partijen: de dieren en de mensen. Vergeet ook niet de uitvoerders van het beleid. Kunnen wij samenwerken om wat in 2001 is gestart nu voor eens en voor al goed geregeld te krijgen?

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

 

Diet Bredenoord
Stichting Ent Europa

 
Aan Hare Excellentie
G. Verburg
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

EVENEENS PER FAX VERZONDEN: 070 – 378 61 00


6 augustus 2007


Betreft: Vaccinatie bij Mond- en klauwzeer


Zeer geachte mevrouw,

De Stichting Ent Europa wendt zich via deze brief tot u nu een geval van mkz in Engeland is vastgesteld. Wij dringen er bij u met klem op aan in het onverhoopte geval van een mkz-besmetting in ons land onmiddellijk vaccinatie in te zetten als bestrijdingsmiddel, waarna de geënte dieren blijven leven. Het Beleidsdraaiboek Mond- en klauwzeer kent nog te veel open eindjes en biedt allerlei ontsnappings-clausules.
De stand still van 72 uur moet benut worden om snel vanuit diverse hoeken en vanuit diverse expertises informatie te krijgen. U moet niet wachten met enten tot die tijd verstreken is. U geeft daarmee het virus een ongewenste voorsprong. Uiteindelijk beslist u als minister van LNV of er gevaccineerd gaat worden.
Vaccinatie hélpt. Dat is in 2001 bewezen. De verspreiding is toen gestopt omdat we gingen enten. We hebben een geneesmiddel, we hebben voldoende tests om vast te kunnen stellen of het om een besmetting of een enting gaat. We kunnen de producten van gevaccineerde dieren afzetten. We importeren vlees uit Zuid-Amerika, waar mkz heerst en waar tegen mkz gevaccineerd wordt. Als Nederlandse samenleving zullen we het instrument van vaccinatie zo snel mogelijk in moeten zetten, gezien de zeer kwalijke gevolgen die het ruimen van gezonde dieren heeft voor álle partijen: de dieren, de veehouders én de uitvoerders van het beleid.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw aandacht en uw zorg.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

 


Mevr. D. Bredenoord
Stichting Ent Europa

 
 
UTRECHT/LONDEN - 07-08-2007 - In Engeland is een tweede besmetting van mond-en-klauwzeer vastgesteld in de buurt van de oorspronkelijke uitbraak in Surrey in het zuiden. Dat heeft de Britse minister van Landbouw Hilary Benn dinsdagmorgen bevestigd, meldde de BBC.
Het hoofd van de Britse veterinaire dienst had maandagavond al bekendgemaakt dat er vermoedelijk een tweede besmetting was.
De tweede melding van MKZ ligt binnen de ruitvormige veiligheidszone van drie kilometer lang, die om de geïnfecteerde boerderij en het Pirbright laboratorium is ingesteld. Daaromheen ligt nog een surveillance zone van tien kilometer.
 
UTRECHT/DEN HAAG - 04-08-2007 - Boeren in Nederland zijn zeer bezorgd nu de gevreesde dierziekte mond- en klauwzeer na zes jaar weer is opgedoken in Europa. De belangrijkste feiten over deze ziekte op een rij (Bronnen: Centraal Instituut voor DierziekteControle Lelystad, LTO Nederland).
Mond- en Klauwzeer (Aphtae epizooticae) is een zeer besmettelijke dierziekte. Zoals de naam al aangeeft, ontstaat de ziekte in en rond de mond en aan de klauwen.
De incubatieperiode van de ziekte (de periode tussen de infectie en de eerste zichtbare symptomen van de ziekte) varieert van twee tot veertien dagen. Na één tot twee weken zijn de meeste dieren genezen. Bij schapen en geiten verloopt de ziekte meestal vrij mild. Bij rundvee en varkens zijn de gevolgen veel ernstiger.
Koorts
In het begin krijgt het dier 40 tot 42 graden koorts. De eetlust verdwijnt volledig. Als eerste duidelijk herkenningsteken vormt zich een blaar. Deze zit meestal op de tong en wordt daardoor niet altijd meteen opgemerkt. In de blaar vermenigvuldigt het virus zich snel. Via de lymfekanalen breidt de ziekte zich verder uit. Door de blaren gaan de dieren extra speeksel produceren, waardoor de dieren gaan kwijlen en smakken. Vrijwel alle dieren worden ziek, maar slechts twee tot drie procent van de runderen en varkens sterft. Jonge dieren sterven relatief vaker aan de ziekte.
Op de tweede en derde dag na de eerste symptomen kunnen blaren ontstaan over het hele lichaam. De blaren breken na enkele dagen door en herstellen langzaam. De dieren lopen dan kreupel. In dit stadium zijn de dieren zeer ziek. De melkproductie stopt vrijwel helemaal.
Genezing
Na zeven tot tien dagen ziekte begint langzaam de genezing. De eetlust keert terug, maar de melkproductie blijft laag. De dieren kunnen het virus uit blijven scheiden, waardoor er gevaar blijft voor nieuwe gevallen.
Runderen en schapen zijn al te infecteren als ze 10 tot 25 virusdeeltjes inademen. De wand van een blaar kan tot 10.000.000.000 virusdeeltjes per gram bevatten. Melk, ontlasting en sperma kunnen tot 1.000.000 virusdeeltjes per milliliter of gram bevatten.
Ongevaarlijk voor mensen
MKZ is ongevaarlijk voor mensen. Mensen kunnen besmet raken met de ziekte door contact met besmet vee, door het drinken van besmette rauwe melk of door het eten van besmet, rauw vlees. Maar ze worden er niet ernstig ziek van.
De ziekte komt al eeuwenlang voor onder evenhoevigen (rundvee, varkens, schapen, geiten en herten). In 1838 werd Nederland voor het eerst geteisterd door MKZ; sindsdien sloeg de ziekte vaker toe.
Zuid-Amerika
MKZ komt in grote delen van de wereld voor, zoals in delen van Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De laatste grote uitbraak van MKZ in Europa was in 2001. Het virus bereikte toen het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland.
In Nederland werden 26 bedrijven besmet verklaard tijdens de laatste uitbraak. Er werd besloten om preventief te ruimen. Op ongeveer 2600 bedrijven werden in totaal 260.000 evenhoevigen afgemaakt.
Er zijn zeven typen MKZ-virus. De EU heeft vaccins in voorraad tegen alle zeven typen en staat lidstaten toe om noodvaccinaties tegen MKZ uit te voeren.

 
Redactioneel stuk woensdag 12 april 2006
Bron Nieuwe Dockumer Courant.

Boeren herdenken MKZ
elk op hun eigen manier


Herman Nieuwenhuizen van de Stichting Ent Europa legt bloemen bij het monument dat herinnert aan de mkz-crisis van vijf jaar geleden. OP de achtergrond (rechts) is de boerderij te zien van Piet Meindersma waar het virus voor het eerst werd ontdekt.
(Foto: Jochum Boomsma)

EE- Gisteren was het precies vijf jaar geleden dat de mond- en klauwzeercrisis in Noord Oost Friesland uitbrak.
Boeren en burgers in Friesland hebben deze dag ieder op hun eigen manier herdacht.
Zij hadden geen behoefte aan een grote herdenkingsbijeenkomst. De meesten kijken vooruit en staan liever niet teveel stil bij het verleden.

Actieleider Herman Nieuwenhuizen van de Stichting Ent Europa heeft bloemen gelegd bij het monument in Ee;
Een granieten zitbank die herinnert aan de mkz-crisis. Op de leuning van de bank staat de tekst:
Ta oantinken oan e tongblier-utbraak yn e maitijd fan 2001. In drege tijd dy’t boeren en boargers nea ferjitte sille. Mei troch de grutte mienskipssin koe de tried wer oppakt wurde.
Ent Europa bestaat uit burgers en boeren en keurt het ruimen van gezonde dieren op grond van morele overwegingen af.
Doel is om Europa vanuit Nederland een krachtig, gebundeld NEE tegen het huidige non vaccinatiebeleid te laten horen. Vijf jaar na dato heeft de stichting naar eigen zeggen veel bereikt. Zo zijn onderstaande uitgangspunten over de vaccinatiestrategie opgenomen in het nieuwe beleidsdraaiboek mkz van het ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

1. Tijdens de bestrijding van MKZ zullen zo min mogelijk gezonde dieren worden gedood en vernietigd.
2. De eerste 72 uur (standstil) na een uitbraak wordt er niet gevaccineerd. Besmette bedrijven, contactbedrijven en bedrijven die in 1 km. rondom een besmet bedrijf liggen worden in deze periode geruimd.
3. De minister van LNV beslist of er na 72 uur standstil wordt gevaccineerd mede op advies van een deskundigengroep.
4. Samen met de beslissing of er gevaccineerd gaat worden, wordt er ook bepaald in welke gebieden er gevaccineerd gaat worden.
5. Bij een uitbraak in een duidelijk ander gebied wordt er opnieuw beoordeeld of er
gevaccineerd gaat worden.
6. VACCINATIE IS VACCINATIE VOOR HET LEVEN (BESCHERMENDE VACCINATIE).
De dieren worden na de vaccinatie NIET gedood.
7. Er is geen gedifferentieerd beleid voor hobbydieren.
----------------------------------------------------------------
Wat St. Ent Europa betreft moet er ook in de 72 uur standstil geent
worden, om verspreiding van het virus in te dammen/stoppen. Door niet direct
te gaan enten, maar wel te gaan ruimen komen er zoveel bewegingen dat er een
groot risico is op verdere verspreiding van het virus.
Een groot voordeel van het enten van de dieren is dat het virus snel
ingedamd kan worden, waardoor er slechts een kleine hoeveelheid geent
produkt op de markt hoeft te worden afgezet. Dit kan binnen Nederland
afgezet worden en eventueel binnen Europa.
Aldus de Stichting.
Herman Nieuwenhuizen uit Hantum is van plan door te gaan met actievoeren voor de stichting Ent Europa.
Hij besloot zich vijf jaar geleden bij de stichting Ent Europa aan vanwege het onrecht dat de dieren en agrariers is aangedaan.
Het gevaar van een nieuwe uitbraak blijft aanwezig.
Daarom blijf ik voor hen strijden. Zelf is Nieuwenhuizen overigens geen boer. De actieleider heeft de afgelopen vijf jaar alle verhalen en krantenartikelen over de mkz-crisis bewaard.
Deze artikelen komen te zijner tijd vrij, zodat belangstellende deze gegevens over de crisis kunnen nakijken.

In de abonneekrant van donderdag 13 april van de Nieuwe Dockumer Courant kunt u een intervieuw lezen met een boer die vijf jaar geleden werd getroffen door de mkz-crisis.

ENT EUROPA is opgericht ten tijde van de MKZ uitbraken in Nederland in 2001.

ENT EUROPA bestaat uit burgers en boeren en keurt het ruimen van gezonde dieren op grond van morele overwegingen af.

Doel is om Europa vanuit Nederland een krachtig, gebundeld ‘NEE’ tegen het huidige non-vaccinatiebeleid te laten horen.

Acties zullen altijd vreedzaam en waardig gevoerd worden.

Sponsorgeld is zeer welkom op banknummer Friesland Bank 299276937 t.n.v. Stichting Ent Europa

Ent Europa werkt nauw samen met actiegroepen in Duitsland, Belgie en Engeland.

Mkz-crisis 5 jaar na dato, onderstaand de uitgangspunten vaccinatiestrategie zoals opgenomen in het nieuwe beleidsdraaiboek MKZ van het ministerie van LNV. (volledige draaiboek is te vinden op de site van LNV).

Uitgangspunten:
1. Tijdens de bestrijding van MKZ zullen zo min mogelijk gezonde dieren worden gedood en vernietigd.
2. De eerste 72 uur (standstil) na een uitbraak wordt er niet gevaccineerd. Besmette bedrijven, contactbedrijven en bedrijven die in 1 km. rondom een besmet bedrijf liggen worden in deze periode geruimd.
3. De minister van LNV beslist of er na 72 uur standstil wordt gevaccineerd mede op advies van een deskundigengroep.
4. Samen met de beslissing of er gevaccineerd gaat worden, wordt er ook bepaald in welke gebieden er gevaccineerd gaat worden.
5. Bij een uitbraak in een duidelijk ander gebied wordt er opnieuw beoordeeld of er
gevaccineerd gaat worden.
6. VACCINATIE IS VACCINATIE VOOR HET LEVEN (BESCHERMENDE VACCINATIE). De dieren worden na de vaccinatie NIET gedood.
7. Er is geen gedifferentieerd beleid voor hobbydieren.

----------------------------------------------------------------

Wat St. Ent Europa betreft moet er ook in de 72 uur standstil geent worden, om verspreiding van het virus in te dammen/stoppen. Door niet direct te gaan enten, maar wel te gaan ruimen komen er zoveel bewegingen dat er een groot risico is op verdere verspreiding van het virus.

Een groot voordeel van het enten van de dieren is dat het virus snel ingedamd kan worden, waardoor er slechts een kleine hoeveelheid geent produkt op de markt hoeft te worden afgezet. Dit kan binnen Nederland afgezet worden en eventueel binnen Europa.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid

Stichting Ent Europa
uw brief van ons kenmerk datum

21 december 2005
VD.2006/1044 7 april 2006

onderwerp: Beleidsdraaiboek MKZ

Geachte mevrouw Dijkstra,

Het verheugt me dat u de toon van het draaiboek waardeert en dat u blij bent met de mogelijkheid van vaccinatie als bestrijdingsmaatregel bij een uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ). Naast deze positieve geluiden plaatst u enkele kanttekeningen bij het draaiboek, namelijk:

1) De mogelijkheid om gezonde dieren te ruimen in het kader van de bestrijding van MKZ blijft bestaan en wordt bij de eerste uitbraak zelfs standaard voorgeschreven.

2) U stelt dat de afzet van producten van gevaccineerde dieren niet is geregeld.

Ruimen van dieren
Wanneer MKZ in Nederland uitbreekt, wordt een standstill-periode van drie dagen afgekondigd, waarin het vervoer van levend vee verboden is. Bij het eerste besmette bedrijf worden ook de bedrijven in een cirkel van 1 kilometer rond het besmet bedrijf geruimd. De deskundigengroep zal dus adviseren of en zo ja, hoe er gevaccineerd gaat worden. Ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de beslissing over de bestrijdingsstrategie. Mijn uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk gezonde dieren gedood worden.

Voor het uitvoeren van een effectieve entcampagne zijn twee ingredienten essentieel. Ten eerste moet een werkzaam vaccin worden geproduceerd. Daarnaast moet een vaccinatieplan worden opgesteld.

Voor de inzet van een werkzaam vaccin is het allereerst noodzakelijk dat de exacte genotypering van het MKZ-virus bekend is. Het bepalen van dit genotype kan enige dagen in beslag nemen. Wanneer het type van het virus bekend is, kan de vaccinproductie worden opgestart. De productie van voldoende vaccin duurt vervolgens ook nog eens drie dagen.

Voor het invullen van een gedegen vaccinatieplan is aanvullende informatie nodig. De volgende vragen zijn daarbij van belang: hoe is het virus in Nederland geintroduceerd, hoe lang is het virus al in Nederland, welke risicovolle contacten zijn er met het besmette bedrijf geweest, wat zijn de eigenschappen van het virus, bevinden de besmette/verdachte bedrijven zich in een veedicht- of veearm gebied, hoe regelen we de logistiek rondom de vaccinatie, etc? Het beantwoorden van deze vragen neemt ook tijd in beslag.

In de eerste dagen na de initiele uitbraak is vaccinatie geen goed alternatief. Het is dus helaas onvermijdelijk dat voor een veterinair verantwoorde bestrijding de mogelijkheid voor het ruimen van bedrijven blijft bestaan. Omdat iedere uitbraak van een dierziekte weer anders is (verschillende viruseigenschappen, ander gebied, andere diersoorten bij betrokken etc.) kan vooraf de optimale bestrijdingsstrategie niet op detailniveau worden ingevuld.

Afzet producten van gevaccineerde dieren
U schrijft dat vijf jaar sinds het verstrijken van de MKZ-crisis 2001 de afzet van gevaccineerde producten nog steeds niet is geregeld. Ik heb mij in Brussel sterk ingezet om vaccinatie van dieren in het kader van de bestrijding van MKZ mogelijk te maken zonder dat daarbij de gevaccineerde dieren gedood en gedestrueerd moeten worden. Dat is gelukt. Ook zijn voor de handel in producten van deze gevaccineerde dieren voorwaarden opgenomen in de MKZ-richtlijn. In Europa is dat dus geregeld. De afzet van deze producten naar overige derde landen ligt ingewikkelder. Natuurlijk zetten de landbouwattaches en de Chief Veterinary Officer zich in om de Nederlandse bestrijdingsstrategie ook in deze landen uit te leggen.

Voor de handel zijn twee partijen nodig, de koper en de verkoper. Dit geldt ook voor de handel van vlees of producten van gevaccineerde dieren. Het is aan de betrokken (handels)partijen hiermee aan de slag te gaan. De overheid faciliteert hierin slechts met voorlichting en onderzoek.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

dr. C.P. Veerman

Welsum

Langs de IJsseldijk tussen Terwolde en Veessen ligt een nederzetting die Welsum heet. Er vlak bij vaart een pont – naar Olst, aan de overkant, op de oostelijke rivieroever. Voorbij Veessen vaart nog een pont, naar Wijhe. Olst en Wijhe zijn veel grotere plaatsen dan zich in deze streek op de westelijke oever van de rivier bevinden. Gek eigenlijk. Nog verder stroomopwaarts liggen Deventer en Zutphen – ook ten oosten van de rivier. Hetzelfde geldt voor Zwolle, stroomafwaarts. Alleen Kampen, aan het einde van de IJssel, is een grotere plaats aan de westkant van de rivier.
Welsum stelt weinig voor. Een paar huizen, een oud kerkje, een molen, een voetbalveld, een openbare basisschool, Dijkzicht geheten, en een dorpshuis, De Bongerd. Tussen de kerk en de school scharrelen wat geiten rond; bij een nederige woning achterin het dorp staat een enorm bord in de tuin dat oproept onmiddellijk in de Here Jezus te gaan geloven. Iets buiten de bebouwde kom, richting Veessen, is langs de dijk een uitspanning, Bijsterbosch, gesloten op woensdag. De andere kant op, richting Terwolde, is parallel aan de rivier een soort meer; de zandwinningsplas Katenstede, vol eenden en ganzen. Tot zover Welsum.
Nee.
Welsum heeft namelijk ook nog een MKZ-monument. Het bevindt zich op de hoek van de Zijlweg en de Ijsseldijk, bij de bushalte van lijn 170. Het is een kleine, betegelde zuil met daarop een roestige, maak artistieke krul, waaronder een kleine dierengroep staat: een koe, een schaap en een geit. Ook is er een plaquette met daarop de tekst: ‘Zoveel mensen dieren kinderleed/opgeofferd voor wiens … welzijn en nood?/Geënt staan we hier, maar ook dood/Opdat niemand ons vergeet.’ Het monument wordt omgeven door een gazon, lage, nog kale heggen, en bankjes die schitterend zicht bieden op de IJssel, en de draaiende molen bij Olst.
Afgelopen zaterdag herdacht een vijftigtal mensen hier dat vijf jaar geleden de MKZ-crisis uitbrak. Ze hebben bosjes bloemen, brieven en foto’s achtergelaten, foto’s van het geitje Inge, het geitje Mickey, de koe Sabine. De baseballpet met de opdruk Steungroep MKZ-slachtoffers Kootwijkerbroek ligt ertussen. Onwillekeurig gaan de gedachten uit naar de geit Van Dam, die mijn broer destijds in de kofferbak van zijn auto het rampgebied uitsmokkelde en die getraumatiseerd terugkeerde van zijn onderduikadres – hoe zou het met Van Dam zijn?
Iets voorbij de herdenkingsplaats, richting rivier, ligt een oud maisveld. De bleekgele, harde stoppels van vorig jaar steken uit de aarde. Twee mannen schuifelen met metaaldetectoren over het veld. Ze zijn op zoek naar oude munten; vroeger stond hier een huis, De Engel geheten, later een camping. Ze hebben tot nu toe een paar vooroorlogse centen met de beeltenis van Wilhelmina, een zilveren dubbeltje, twee knopen en de koperen gesp van een riem gevonden. De bus naar Epe komt voorbij, en stopt niet.
Wat verder?
De rivier – die stroomt. Af en toe glijdt een schip voorbij, wasgoed wapperend op het achterdek. Op de radio meldt Marion de Hond vanuit De Bilt stralend weer. Zij staat op het KNMI-gebouw met een eclipsbril op haar neus naar de zonsverduistering te kijken. Maar hier langs de IJssel is de zon niet te zien. De lucht is grijs, zwaar van wolken. De wind is schraal en koud. De bosjes tulpen in het cellofaantje bij het MKZ-monument stralen grote verlorenheid uit. Iets buiten Welsum zitten twee ooievaars rillend op hun enorme nest.

Martin Bril

de Volkskrant, 30 maart 2006

EENSLUIDENDE ROEP OM BESCHERMENDE VACCINATIE

Den Haag. Op 13 januari 2005 vond een bijeenkomst plaats op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, waarbij LNV met vertegenwoordigers van betrokken organisaties van gedachten wisselde over vaccinatiestrategie bij een uitbraak van mond- en klauwzeer. Alle organisaties bleken het met elkaar eens: bij een uitbraak van mkz dient direct overgegaan te worden tot beschermende vaccinatie van gevoelige dieren. De spreekwoordelijke uitzondering bevestigde ook in dit geval de regel.
De dieren blijven na deze vaccinatie in leven. Door direct te gaan enten, blijft de schade ook zo veel mogelijk beperkt. De afzet van producten van tegen mkz geënte dieren mag geen probleem zijn. De industrie verklaarde zich hiervoor garant. Voor de producten moet een fatsoenlijke prijs betaald worden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u doorklikken naar het uitgebreide verslag van de bijeenkomst op deze site.

PERSBERICHT

Stichting Ent Europa opnieuw in Brussel

Brussel, 15/16 december 2004
Op woensdag 15 en donderdag 16 december 2004 werd op initiatief van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een grote Europese conferentie gehouden over de materiële en immateriële schade bij de huidige dierziektebestrijding. Stichting Ent Europa, opgericht tijdens de mkz-crisis in 2001 en nog steeds actief om het ruimen van gezonde dieren in Europa uit te bannen, was vertegenwoordigd met vier personen. Tijdens de conferentie werd de problematiek vanuit verschillende hoeken belicht. Minister Veerman oogstte algemene waardering met zijn inleiding, waarin hij zich kwetsbaar opstelde door de brief van een jong kind aan te halen, dat hem vroeg een volgende keer te voorkomen dat zijn lievelingsdier zou worden afgemaakt. Verder zei Veerman o.a. het massaal doden van gezonde dieren bij een uitbraak van een dierziekte maatschappelijk onacceptabel en politiek onmogelijk te vinden.
Vervolgens kwamen sprekers aan het woord vanuit de wetenschap, de volksgezondheid, de plattelandsbevolking, de OIE, het dierenwelzijn, consumentenorganisaties en de industrie.
Op donderdag werd er vooral over verzekeringsmogelijkheden, over de vraag wie opdraait voor de kosten en over verantwoordelijkheden gesproken. Algemeen was de opinie dat stamping-out maatschappelijk onaanvaardbaar is en dat (waar mogelijk) vaccinatie moet worden toegepast om een uitbraak te bestrijden. Ent Europa was verheugd te horen dat de OIE een duidelijke voorkeur voor vaccineren uitsprak en zijn regelgeving zodanig aanpast, dat enten mogelijk is.
De zuivelindustrie en de vleesbranche – die vaak opvallend afwezig waren bij eerdere samenkomsten – waren nu op hoog niveau vertegenwoordigd en onderkenden dat ook zij gebaat zijn bij een oplossing van de problemen. Ook hun voorkeur gaat uit naar vaccinatie en zij kwamen met een aantal voorwaarden om marktverliezen te beperken.
Heel anders dan drie jaar geleden staan nu bijna alle neuzen dezelfde kant op: niet ruimen, maar enten.
Verontrustend is echter dat iedereen de bal doorspeelt aan iedereen. Er wordt uitvoerig gedebatteerd over marktverliezen, verantwoordelijkheden en verzekeringssystemen en zo lijkt het erop dat het nog jaren kan duren voor alle blokkades genomen zijn.
Ent Europa wil dat de EU zo moedig is om nu helder en duidelijk de stamping-out strategie af te wijzen, omdat ze op geen enkele manier past bij onze Europese morele waarden. Vervolgens kunnen we dan doorgaan met het verder oplossen van de complexe problematiek. Er is haast geboden, want ondanks alle preventieve maatregelen ligt een uitbraak altijd op de loer.

Ent Europa blijft proberen om middels het volgen van de ontwikkelingen, het verzamelen van informatie, het analyseren van wetenschappelijke onderzoeken en regelgeving en het steeds opnieuw plaatsen van ethische vraagtekens bij beleidsplannen, druk op de ketel te houden.
De eerstvolgende belangrijke datum is 13 januari 2005 als de nieuwe vaccinatiestrategie op het Ministerie van LNV wordt besproken. Ook dan zal Ent Europa aanwezig zijn en zijn bijdrage leveren aan het overleg.


ONDUIDELIJKHEiD OVER VACCINS
Tijdens de grote conferentie over dierziektebestrijding in Brussel op 15 en 16 december 2004 werd van veel kanten benadrukt dat er meer middelen moeten komen voor de verdere ontwikkeling van markervaccins. Navraag bij een bekende Nederlandse viroloog leert echter dat deze (marker)vaccins op dit moment gewoon beschikbaar zijn, gevalideerd zijn en op grote schaal elders in de wereld worden toegepast. Met de beschikbare vaccins kunnen antilichamen tegen niet-structurele eiwitten (a-NSP) worden opgespoord en daarmee de gevaccineerde dieren, die geïnfecteerd en mogelijk drager van het virus zijn.
Stichting Ent Europa vindt dat de aandacht niet afgeleid moet worden, maar gericht moet blijven op de essentiële onderdelen van de problematiek, die allereerst opgelost moeten worden.


(Voor nadere informatie kunt u bellen naar nummer 0519 – 57 14 08. www.enteuropa.nl)

 
Achtergrondinformatie vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Opening speech International Conference on the Material and Immaterial Costs of Animal Disease Control, by Cees Veerman


Opening speech by Cees Veerman, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality at the International Conference on the Material and Immaterial Costs of Animal Disease Control;
Towards an effective, affordable and socially acceptable animal disease control in the European Union,
on Wednesday 15 December 2004 in Brussels.
Ladies and Gentlemen,
I am very pleased to welcome you all here today. I would like to extend a special welcome to Mr Andriessen, who knows about disease control problems and who knows Brussels well. He was kind enough to accept the invitation to chair this conference. I would also like to welcome the representatives of backyard livestock keepers here, as their voice should also be heard in this European debate.
Animal disease control has been an important theme during the Dutch EU Presidency, which is why we have organised this conference. Today and tomorrow we will ask ourselves: How can we in Europe effectively control animal disease in a way that is acceptable to the public? I would like to discuss this with you. And I would like all stakeholders to have their say. From these multiple views we will try to formulate the answers.
I hope, first and foremost, that we as EU Member States can work together in this. Cooperation implies that we can learn from each other's experiences. We should build on lessons learnt in order to set up a disease control regime that is effective, efficient and socially responsible. Our experiences in the Netherlands provide plenty of learning material. In the Netherlands, in a mere six years, we have seen outbreaks of Classical Swine Fever (CSF), Foot and Mouth Disease (FMD) and Avian Influenza (AI). We have had to kill tens of millions of animals. A measure that did not find favour with everyone. And that is putting it mildly. There was such a public outcry in fact that it disrupted public order. And I must say it was heartbreaking at times. For professional producers and backyard livestock hobbyists alike. All these people who had such close relationships with their animals saw them destroyed as if their animals were mere commodities. I shall not easily forget the sometimes heartrending scenes. And I kept getting letters from backyard livestock hobbyists long after the crisis had passed. Quite recently in fact, a child wrote saying he was afraid his new fancy ducks, chickens and peacocks might be killed again, just like the birds during the previous AI crisis. 'Please, Mr Veerman, can you prevent this from happening again?' It is a question that keeps haunting me. Of course we hope all the time that this won't have to happen again. But we cannot, unfortunately, rule it out. An unpleasant thought. But the risks involved - worldwide - are simply too great.
I would like to point out, unnecessary perhaps, that infectious animal diseases are a problem of global proportions. In some parts of the world these diseases are endemic. Globalisation of trade and travel means that these diseases can find their way into other regions. There are good measures in place to reduce the risks, but these are not watertight systems. Outbreaks will continue to occur. That is why we have to remain alert and prepared. To protect both public and animal health.
We also have to be alert to the danger of zoonotic diseases arising, animal diseases that cross over to humans. We only have to think of the recent SARS and Avian Influenza epidemics to realise the potential risks. We all know that Avian Influenza has killed people. It is important, therefore, that we try to extend our knowledge about zoonoses. The Netherlands recently organised a European conference on this subject. It was clear that there is a need for greater cooperation between veterinary medicine and human medicine disciplines.
In the Netherlands we have, after three animal health crises, learned our lesson: we shall have to adopt a different approach. We will have to build public confidence again. We must realise that disease control policy is limited by the restraints placed on it by the public, and what it finds acceptable.
Of course, prevention is better than cure. And here the industry can do its bit. In ensuring hygiene during animal transports, and on the farm. But hygiene measures are only part of the solution. Animal housing and animal care are equally important, as are monitoring of the herd and an effective early warning system. And we might examine further the possibilities of breeding resistant animals.
But if a new outbreak does occur... What do we do then? In the Netherlands, we know now that it will be unacceptable to the public, and politically impossible, to carry out the mass slaughter of healthy animals. In any future outbreak of foot-and-mouth disease or swine fever in the Netherlands, we will only slaughter animals at the source of the infection. We will also, where necessary, introduce vaccination to prevent further spread of the disease. The vaccinated animals will not be slaughtered. Unfortunately, this approach could not be used with a new outbreak of Avian Influenza, because contingency AI vaccination poses too many practical problems for this to be a viable option. And as I said, this worries me.
By opting for vaccination instead of large-scale slaughter (culling), the Netherlands may have met the public's wishes, but we have created a problem for farmers. It is difficult to market meat products of vaccinated animals. We have often found that countries closed their borders for beef or dairy products from countries with outbreaks of Foot and Mouth Disease or Classical Swine Fever. In certain cases, countries are allowed to do so for the first few months after an outbreak of Food and Mouth Disease or Classical Swine Fever. With vaccination, however, such reactions tend to be stronger. Products from vaccinated animals are also often rejected. But is there a reason for this? Or is it a variation on classical conditioning? I say this because there seems to be no problem with marketing the meat of vaccinated animals from Argentina on the European market.
We are faced with a dilemma here: on the one hand, we have these trade interests and on the other the views of the public. This is a dilemma that should be resolved. And here, I think, the sector can play an important role. The production and marketing chain as well as retailers should join forces and take their responsibilities. Specially, I see a key role for the retail sector. The retail sector must act as a partner in this field and identify its responsibilities. For, from the viewpoint of public health, products from vaccinated livestock are safe products. Moreover, they are safe from the viewpoint of animal health, if vaccination has taken place in the correct manner, using the correct veterinary drugs and the correct tests. Diseases cannot be transmitted through the products of correctly vaccinated animals, not to human beings and not to other animals. We are talking about products which are 100 percent compatible with other products where quality and safety are concerned, and which should be sold at normal prices.
Finally, I would like to come back to the financial consequences of animal disease control. The EU Member States have spent a great deal of money on disease control. Tax payers' money. We might ask ourselves whether the financial responsibility for disease control should lie exclusively with government. In the Netherlands, we have already part of the answer to this question. The sector already pays part of the disease control costs.
We should make European agreements about funding, too. I initiated this discussion at the Informal Council of Agriculture Ministers, where we talked about a re-division of responsibilities in the area of food production.
I hope I have been able to get across a sense of urgency. We, in Europe, must find a way, as soon as possible, to combat animal disease in an effective and socially responsible manner. It is urgent, as the risk of an outbreak of an infectious animal disease is always there. These risks cannot be ruled out, but they can be reduced. That is why we in the Netherlands have opted for vaccination, when outbreaks of FMD or CSW occur. But this means that the sector has to take the consequences. We have to find ways to get the products of vaccinated animals on the market. I hope you can use what we have learned to your advantage. Sometimes, it is better to learn from another's experiences than having to find things out for yourself. I wish you all a very successful conference.
Thank you.
(Opening speech by Cees Veerman, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality at the International Conference on the Material and Immaterial Costs of Animal Disease Control)

Veerman: Massaal doden bij uitbraak onacceptabel
15 december 2004 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit vindt het massaal doden van gezonde dieren bij een
uitbraak van een dierziekte maatschappelijk onacceptabel en politiek
onmogelijk. Dat meldde hij in Brussel tijdens de internationale conferentie
over de bestrijding en preventie van dierziekten.
'Nederland zal bij een uitbraak van mond- en klauwzeer of varkenspest
alleen bij de haard van de ziekte ruimen. Daarna gaan we indien nodig snel
over tot vaccineren om verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen. Deze
gevaccineerde dieren zullen niet worden gedood', aldus minister Veerman.
Ook vindt Veerman dat het bedrijfsleven een belangrijke rol en
verantwoordelijkheid heeft rond de afzet van producten van gevaccineerde
dieren.
Vandaag heeft Veerman de conferentie met de titel 'The Material and
Immaterial Costs of Animal Disease Control: Towards an Effective,
Affordable and Socially Acceptable Animal Disease Control in the European
Union' geopend. De conferentie is georganiseerd door het ministerie van LNV
samen met het directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van
de Europese Commissie en duurt nog tot en met 16 december.
Het doel van de conferentie is om ervaringen te delen en lessen te trekken
uit de recente uitbraken van besmettelijke dierziekten zoals mond- en
klauwzeer, klassieke varkenspest en vogelpest, en te komen tot
aanbevelingen voor een effectieve, betaalbare en maatschappelijk meer
geaccepteerde dierziektebestrijding in Europa.Meer internationaal draagvlak voor vaccinatie
16 december 2004 - Er is meer internationaal draagvlak voor het vaccineren
van dieren tijdens een uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Dat bleek
vandaag uit de conclusies van de in Brussel gehouden conferentie over
dierziekten. De conclusies zijn aangeboden aan mevrouw Bergkamp,
Directeur-Generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en mevrouw Husu-Kallio, plv. Directeur-Generaal van
directoraat Gezondheids- en Consumentenbescherming van de Europese
Commissie.
Andere conclusies zijn onder meer dat producten van gevaccineerde dieren
niet anders gelabeld moeten worden. Houders van dieren en andere
stakeholders moeten hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van
preventie en afzetproblemen voor producten van gevaccineerde dieren. En de
ontwikkeling van nieuwe vormen van financiering van dierziektebestrijding,
zoals verzekeringen en fondsen, moet in Europees verband gestimuleerd
worden.
Minister Veerman, die gisteren de conferentie heeft geopend, is tevreden
met de conclusies van de conferentie. Hij zal de conclusies bespreken met
zijn collega's tijdens de komende Landbouwraad in december.
Na afloop van de conferentie kondigde de Commissie een aantal initiatieven
aan. Zo wordt er een zogenaamd Technologie Platform for Global Animal
Health ingesteld. In dit platform zullen overheid en sector samenwerken aan
de verbetering van vaccins voor dierziekten en aanverwante kennis

'Dieren niet massaal afmaken bij dierziekte'

DEN HAAG - Bij een toekomstige uitbraak van varkenspest of mond- en klauwzeer (MKZ) zal Nederland de dierziekte niet bestrijden door massaal dieren af te maken. Alleen voor zieke dieren en bij de haard van de besmetting zal het ruimen nodig blijven. Dat stelde minister Veerman van Landbouw vrijdag in Den Haag.

"Daarnaast gaan we snel over tot vaccineren om verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen. Deze gevaccineerde dieren zullen niet worden gedood" , aldus Veerman. In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap hadden de Eerste en Tweede Kamer een conferentie belegd voor Europese landbouwcommissies om te praten over een maatschappelijk geaccepteerde bestrijding van dierziekten.

De minister neemt met zijn voornemen een voorschotje op komende discussies in Europa en met de betrokken landbouw- en brancheorganisaties. Aan vaccinatie als wapen in de strijd tegen besmettelijke dierziekte zit een aantal haken en ogen. Behalve dat een goed vaccin voldoende voor handen moet zijn, moet het ook mogelijk worden vlees en zuivel van geënte dieren te verkopen. Onder meer de Verenigde Staten en Japan willen geen geënt vlees importeren. Om die reden hanteert Europa sinds 1992 een 'non-vaccinatiebeleid'. Het straks gevaccineerde vlees zal binnen Europa afgezet kunnen worden. "Als we er snel bij zijn, gaat het maar om kleine hoeveelheden", aldus de bewindsman. Het eten van dit vlees kan trouwens geen kwaad. Veerman wees erop dat Argentinië, een grote vleesexporteur, dieren inent.

Veerman wil snel een discussie over een dierziektebeleid dat kan rekenen op steun van de maatschappij. Zijn inzet daarbij is geen massale ruimingen waar mogelijk, zoals bij varkenspest en MKZ, maar kiezen voor vaccinatie van gezonde dieren.

Deze omslag is volgens hem nodig omdat de oude werkwijze waarbij besmette, gezonde en hobbymatig gehouden dieren afgemaakt worden, op te veel verzet uit de samenleving stuit. "Bij toekomstige uitbraken van dierziekten zal het in Nederland maatschappelijk onacceptabel en politiek onmogelijk zijn om over te gaan tot het massaal doden van gezonde dieren."

Bron: De Telegraaf 27-11-04

 

 

 

Bericht uit Belgie; boek over MKZ, getiteld: boerengeluk, boerenverdriet

Het is hier in België de laatste tijd wat stil geweest rond de MKZ crisis
van drie jaar geleden. Hoewel bij de getroffen bedrijven leeft dit nog voortdurend.
Vanuit het Steunfonds Reigershof hebben we een boekje geschreven over de ganse kwestie.
Titel : Boerengeluk, boerenverdriet.
Het omvat verschillende delen :
1. Het verhaal van de geiten van Klemskerke : dit is een dagboek van de gebeurtenissen op het Reigershof.
2. Vaccinatie : breuklijn in de landbouw. waarom verschillen boeren en hun organisaties van mening omtrent vaccinatie.
3. Vaccinatie of staping out : cijfers op tafel. De studie van CLE in opdracht van het steunfonds.
4. Wetgeving, de redelijke perken te buiten. Samenvatting van een juridische studie iov steunfonds omtrent de rechten van de boer.
5. Handvest van de boerenlandbouw.
>
Het boekje telt 102 pagina's in kleurendruk, formaat 20x20 cm.
Dit willen we graag uitbrengen begin oktober.
>
Renaat Devreese
> Klemskerke, België

Reactie Ent Europa op:
Beleidsdraaiboek Mond- en Klauwzeer, versie 2.0, juni 2004 >>

Voor boeren is mkz-oorlog niet voorbij
Door Bert van der Kruk.

30 MAART 2004 - KOOTWIJKERBROEK - Grote woorden vielen er afgelopen zaterdag in het mkz-museum in Kootwijkerbroek. De verwijzingen naar de oorlog waren niet van de lucht tijdens de landelijke ontmoetingsdag voor gedupeerden van de mond- en klauwzeercrisis van drie jaar geleden. '' Nazi-methoden waren het. Waarom mag ik dat niet zeggen'

Het was de derde keer dat gedupeerden en andere betrokkenen bij de mkz-crisis elkaar ontmoetten, maar de eerste keer dat Kootwijkerbroek gastheer was. Hoewel het Veluwse dorp drie jaar geleden een brandhaard van verzet was tegen de ruimingen van in totaal tweehonderd bedrijven, was het aantal dorpelingen op de vingers van één hand te tellen. De meeste bezoekers kwamen uit andere getroffen gebieden.

BUITENSTAANDER

Daar mocht volgens C. Fraanje van het provisorische mkz-museum niet uit worden afgeleid dat de Kootwijkerbroekers inmiddels tot de orde van de dag zijn overgegaan. ?De mensen uit het dorp hebben niet zo?n behoefte om dit met buitenstaanders te delen. Maar het leeft hier nog volop. Er zijn diepe wonden geslagen, er is nog steeds rouw. Je merkt het op feestjes. Je ziet het bij de jeugd, die nog steeds narrig en agressief is tegenover de politie.?

TRAUMA?S

De tragische beelden van de ruimingen hebben grote invloed op een hele generatie jongeren, vertelde Fraanje. 'Misschien komt de uitwerking daarvan pas over vele jaren. Mensen in het concentratiekamp, het Oostblok of Srebrenica uitten zich ook pas vele jaren later,' aldus de energieke ondernemer die in zijn bedrijfsloods middels vele oude kranten en protestborden de herinnering aan de crisis in Kootwijkerbroek levend houdt. 'Zegt het voort: Hier is gemoord', schreeuwde een spandoek.

Zeventigduizend dieren werden gedood, volgens de meeste Kootwijkerbroekers geheel ten onrechte. Zij zijn er nog steeds niet van overtuigd dat er ook werkelijk mkz geconstateerd is in het dorp. 'Geen mens geleuft het,' zei voormalig boer Evert, die naast een hakblok stond waarop de naam van toenmalig landbouwminister Brinkhorst prijkt. Hij reikte de vlijmscherpe bijl aan en zei: 'Er zijn er hier zat die hem de kop af kunnen hakken.'

ONDERZOEK

Ook de huidige minister Veerman lust hij rauw. 'Hij beloofde een onafhankelijk onderzoek en later kwam ie daar op terug. Die man moet z'n woorden nakomen. Normen en waarden, daar heeft het kabinet het over. Nou, ik heb niks geen vertrouwen meer in de politiek. Openheid moet er komen, de boeken moeten open, dan pas is hier de trammelant voorbij.'

Rond de tafel met borrelnootjes zaten actievoerders die elkaar destijds via de website Nieuwsgrazer.nl hebben leren kennen. Er gingen foto's rond, de herinneringen zijn nog vers. S. Altena uit Zoetermeer: 'Het waren tropenmaanden. Er heerste een soort oorlogsgevoel, we waren deel van de ondergrondse.'

M. Ruyzendaal uit Huizen: 'Nazi-methoden zijn hier gebruikt, waarom mag ik dat niet zeggen' Het non-vaccinatiebeleid van de overheid is absoluut goor. En het erge is dat er nog niks veranderd is. Afschaffing van dat beleid wordt tegengehouden, ook door de boeren zelf. En ondertussen groeien kinderen op met het idee dat het normaal is dat er elk voorjaar tienduizenden dieren over de kling gejaagd worden. De wereld op zijn kop, dat is het!?

De pakweg dertig aanwezigen waren het er roerend over eens dat het mkz-boek nog niet gesloten kan worden. 'Voor ons gaat het boek nooit dicht', zeiden de zussen Bredenoord uit Epe, allebei nogal geëmotioneerd. 'Wij hadden de dieren geërfd, 218 koeien. Onze opa is er destijds mee begonnen, onze ouders hebben ervoor gezorgd. Dat ze dan zomaar je bedrijf binnen kunnen dringen en die beesten vermoorden, dat is onvoorstelbaar. We blijven hopen dat ze tot het inzicht komen dat het fout was.'

UITGEWIST

Maar de scepsis is groot, de overheid is hier toch vooral de grote boosdoener. ?Men wil dat wij stoppen, dat alle sporen worden uitgewist. En dus houden we vol,' zei de museumbaas krijgshaftig. Verderop klonk uit de mond van een man die absoluut onherkenbaar wil blijven: 'Destijds was het in Kootwijkerbroek oorlog. Als er weer een uitbraak komt, is het oorlog in het heel Nederland.'

Binnen stond alles uiteraard in het teken van wat zich in Kootwijkerbroek heeft afgespeeld. Ik heb met een paar mensen gepraat. Ik heb met dodelijke ernst de video's zitten bekijken, en de vele, vele foto's en al het andere documentatiemateriaal.
Buiten, een 50 meter bij het MKZ museum vandaan, lag een weitje met een kinderboerderij: twee lammetjes, wat geitjes, kippen, parelhoenders. Lieflijk in het zonnetje; het was een prachtige lentemiddag.
Binnen lagen ook al die foto's van de lama's, het verloop van wat zich daar in 2001 heeft afgespeeld. Met de foto's van kruiwagens met daarin dan de dode lama's tot besluit.

Toen ben ik weggevlucht. Ben teruggereden over de provinciale wegen, langs alle boerderijen en weilanden met wat dieren, en dwars door de dorpjes heen. En hield steeds dat beeld voor me van de baby, een meisje met de mooiste lach van de wereld, die die middag in het MKZ museum in haar kinderwagen ook aanwezig was.
Kind, je moest eens weten hoe volwassen mensen met elkaar en met dieren omgaan. Dan lachte je niet meer.

PRESENTATIE DOOR ENT EUROPA OP CONFERENTIE
OP VERZOEK VAN MINISTERIE VAN LNV


THEMA:
DE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN EEN NIEUWE VORM VAN DIERZIEKTE-BESTRIJDING
- HET BELEID VAN MEERDERE KANTEN BELICHT -


Verslag >>

Stichting Ent Europa heeft een uitnodiging van het Ministerie van LNV ontvangen met het verzoek een presentatie te houden op de Universiteit Utrecht, vijf andere organisatie's, die met het beleid te maken hebben, zullen dan ook een presentatie zullen houden.

Handelingen tweede kamer 22.26633 >>

De toekomstvisie van de KNMvD >> (PDF bestand))

DEN HAAG 28 augustus 2003
De Raad voor het Landelijk Gebied bereidt samen met de Raad voor Dieraangelegenheden, op verzoek van de Minister van LNV, een advies voor over de maatschappelijke aspecten van de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten. Het verzoek van de minister is de waarden en belangen die spelen bij de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten in kaart te brengen. De tweede vraag is om te adviseren over de wijze waarop deze belangen en waarden moeten worden gewogen in het politiek-maatschappelijke afwegingsproces.
Het complete advies, dat ook in gaat op veterinaire aspecten en de beleidsruimte op Europees, nationaal en mondiaal niveau, wordt in oktober aan minister Veerman aangeboden. Tegelijkertijd wordt het rapport publiek gepresenteerd en gaat dan onder meer naar de Tweede Kamer.
Op donderdag 28 augustus was een bijeenkomst belegd in Den Haag, met vertegenwoordigers uit allerlei organisaties, betrokken bij mkz. Het goede van deze bijeenkomst was dat allerlei partijen nu met elkaar om de tafel zaten. De discussies waren openhartig, de deelnemers namen zeker geen blad voor de mond. Namens Ent Europa kon ik onze standpunten voldoende naar voren brengen.
Met behulp van de Multi Criteria Analyse (die voor het eerst gepresenteerd werd in het onderzoeksrapport MKZ: Verleden, Heden en Toekomst. Over de preventie en bestrijding van MKZ van Wageningen UR en het LEI, onder redactie van R.B.M. Huirne e.a. in oktober 2002) werd de mening van de aanwezigen gepeild. We konden punten toekennen aan een aantal vooraf vastgestelde criteria; dezelfde uit het eerste onderzoeksrapport. Helaas konden geen nieuwe criteria worden toegevoegd. Daarna konden punten toegekend worden aan elementen die bij de bewuste criteria van belang zijn. Ik kan melden dat Ethiek in onze groep op de tweede plaats kwam, vooraf gegaan door: Internationale haalbaarheid. Hoe de andere groepen gescoord hebben, is nog niet bekend. Persoonlijk ben ik zeer benieuwd naar deze uitslagen.
We zullen de ontwikkelingen van dit onderzoek met grote belangstelling blijven volgen.
(Diet Bredenoord)

Reactie van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dhr.dr.E.P. Veerman op verschillende brieven van Ent Europa >>

Reactie van het Ministerie LNV op Ent Europa brief 7 juli 2003 >>

REACTIE VAN DE PRODUCTSCHAPPEN VEE, VLEES EN EIEREN >>

 

Hierbij de reactie van de Consumentenbond op de Stichting Ent Europa brief van 7 juli 2003.


Bedankt voor uw brief van 7 juli jongstleden over de nieuwe MKZ richtlijn.

De Consumentenbond heeft al tijdens de MKZ crisis laten weten dat wij bezwaar
hadden tegen het vernietigen van gezonde dieren. Wij zien geen enkele reden waarom
vlees van gevaccineerde dieren niet in de schappen zou kunnen komen en hebben
hiermee aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaccinatie.

De supermarkten hebben wij destijds hetzelfde laten weten.

met vriendelijke groet
Consumentenbond
Atie Schipaanboord
Campagneleider Voeding.

NIEUWSBRIEF MOND- EN LAUWZEERRICHTLIJN (2) >>

Reactie van J.P. Balkenende >>

Europees Parlement neemt aanscherping MKZ wetgeving over >>

Landbouwcommissie Europees Parlement scherpt nieuwe MKZ-wetgeving verder aan >>

Amendementen o.a. van Albert Jan Maat >>
(PDF bestand)

MKZ richtlijn Raad van de Europese Unie >>
(PDF bestand) 134 pagina's!

17 APRIL 2003
NIEUWSBRIEF MOND- EN KLAUWZEERRICHTLIJN
>>

Brief aan Zijne Excellentie prof. mr. dr. J.P. Balkenende >>

Brief aan Zijne Excellentie Dr. C.P. Veerman >>

Brief: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij >>

OPMERKINGEN N.A.V. BELEIDSDRAAIBOEK MKZ
12 december 2002 >>

Kippen enten...
www.dediscussie.nl

Zuivel houdt nieuwe mkz-wet nog tegen
>>

GEBUNDELDE
KRACHTEN Nr. 13

als PDF op internet

PLATFORM VOOR ACTIE TEGEN HET
NON-VACCINATIE BELEID

Brief aan de Vaste Kamercommissie van LNV >>

Vragen aan minister Veerman?>>

Onderzoek bevestigt twijfels over MKZ in Kootwijkerbroek >>

DEFINITIEVE UITSLAG UIT BRUSSEL IVM VERANDERING NON-VACCINATIEBELEID 18 DECEMBER 2002. >>


OOG in OOG met de VERDELGINGSMACHINE

Kootwijkerbroek 27 november 2002. Op deze dag vond de presentatie plaats van het onderzoek dat de Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek presenteerde onder de titel Geen enkele twijfel ...? De uitkomsten van het onderzoek zijn verbijsterend en buitengewoon verontrustend. Wanneer het gaat om leven of dood mogen instanties niet zo onzorgvuldig en onverschillig handelen als hier is gebeurd. Lees hierover meer in het volgende document.

De website van de tijdelijke commissie voor Mond- en Klauwzeer bevat alle
documenten die de afgelopen vergaderingen aan de leden van die tijdelijke
commissie zijn toegestuurd.
Het document kan gedownload worden van het volgende adres:

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/fiap/20020930/475785nl.pdf
De website van de tijdelijke commissie is:
http://www.europarl.eu.int/committees/fiap_home.htm

De MKZ film van Josephine Hamming is te koop via het e-mail adres: wildlife@wildlife.nl
De prijs van deze film is 12,00 euro exclusief verzendkosten.
verkoopadressen

De website van Albert Jan Maat,
europarlementarier
www.ajmaat.nl
Het nieuwe rekeningnummer van de
Stichting Ent Europa, Friesland Bank 299276937


ENT EUROPA

Email: info@enteuropa.nl


 

Bron: Barneveldse Krant

http://www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Commentaar-MKZ-twijfel.264763.news
http://www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/MKZ-testen-Kootwijkerbroek-moeten.257899.news
http://www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Ministerie-geeft-MKZ-dossiers.264351.news


Commentaar: MKZ-twijfel
vrijdag 26 september 2008
De laboratoriumgegevens van de MKZ-testen uit 2001 in Kootwijkerbroek zijn na jaren wachten vrijgegeven. Van meet af aan is er twijfel geweest over de juistheid van de diagnose door onderzoeksinstituut ID-Lelystad. De ruiming van 80.000 dieren op zo'n 250 bedrijven in en rond Kootwijkerbroek vond plaats op basis van een bloedmonster van één 'besmet' kalf.
Het in Kootwijkerbroek ontstane wantrouwen werd in de jaren daarna alleen maar gevoed doordat ID-Lelystad en het ministerie van Landbouw weigerden om de informatie vrij te geven. Gedwongen door uitspraken van eerst de Raad van State én recentelijk het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is het ministerie nu overstag gegaan.
Opvallend is dat minister Gerda Verburg stelt dat uit de openbaar gemaakte gegevens blijkt dat het MKZ-virus écht aanwezig was in Kootwijkerbroek. Dat is geen nieuws, want dat heeft het ministerie van Landbouw altijd beweerd. Bovendien baseert de minister zich op exact dezelfde informatie van ID-Lelystad als de toenmalige minister van Landbouw Laurens Jan Brinkhorst.
Niettemin spreekt Verburg de hoop uit dat nu alle twijfels zijn weggenomen en dat de veehouders in Kootwijkerbroek een punt kunnen zetten achter de MKZ-uitbraak in 2001.
Dat is een zeer voorbarige conclusie, waarmee de minister geen ruimte geeft aan de gevoelens van de veehouders in het dorp. Zij gaan zelf met hulp van deskundigen de gegevens analyseren. De MKZ-discussie is dus nog allerminst afgesloten.


Ministerie geeft MKZ-dossiers Kootwijkerbroek vrij
Door: Hans-Lukas Zuurman | vrijdag 26 september 2008
KOOTWIJKERBROEK/DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw heeft donderdag de MKZ-dossiers vrijgegeven waar veehouders uit Kootwijkerbroek al jarenlang om vragen. Hieruit moet blijken of er wel of geen mond- en klauwzeer was in 2001, iets waarover vanaf het begin af aan grote twijfel is geweest in het dorp.
Het ministerie was tot uitgifte van de dossiers verplicht door een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven eerder deze maand. Dit naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door veevoederhandelaar Gert-Jan Dokter uit Kootwijkerbroek.
Volgens landbouwminister Gerda Verburg blijkt uit de nu vrijgegeven laboratoriumgegevens van onderzoeksinstituut ID-Lelystad dat in 2001 in Kootwijkerboek het MKZ-virus is aangetroffen. ,,Ik begrijp heel goed welke impact het heeft als de dieren van je boerderij geruimd moeten worden. Dat grijpt zó diep in, dat ik snap dat je als boer echt zeker wilt weten of er inderdaad MKZ in je dorp is geweest. Uit de gegevens die ik vandaag heb verstrekt blijkt dat het MKZ-virus écht aanwezig was in Kootwijkerbroek. Ik hoop voor hen dat ze nu een punt kunnen zetten achter de afschuwelijke MKZ-uitbraak in 2001, om al hun energie te geven aan hun bedrijf."
Gert-Jan Dokter bevestigt tegenover de Barneveldse Krant dat hij de dossiers vandaag via zijn advocaat heeft ontvangen. Over de uitspraken van Verburg dat nu duidelijk is dat er wél MKZ was, zegt hij: ,,Dat zegt het ministerie al jaren. Ik kan niet op voorhand zeggen dat ze gelijk heeft. We gaan nu met betrokken personen de gegevens eens rustig onderzoeken.''
Tijdens de MKZ-crisis werden zo'n 250 bedrijven in en rond Kootwijkerbroek met 80.000 stuks vleesvarkens, vleeskalveren, runderen en hobbydieren geruimd. De basis daarvoor vormde een bloedmonster van één kalf van boer Teunissen aan de Kerkweg in Kootwijkerbroek. En juist over dat monster ontstond al gauw twijfel. Al direct vanaf het begin kregen veehouders argwaan over de juistheid van de diagnose 'MKZ', vertelde veehouder Henk van den Brink, die ook al jaren bezig is om de waarheid boven tafel te krijgen onlangs in deze krant. ,,Van een negatieve uitslag van een bloedmonster van een kalf werd het zwak-positief tot later positief. Maar er zijn nooit andere uitbraken van MKZ in de buurt geweest.'' De veehouder zegt nog veel vragen te hebben rond de diagnose. ,,Van de bloedmonsters van vijf kalveren zijn er vier te herleiden tot de moederkoe, doordat het DNA aanwezig is. De test op MKZ was in die gevallen negatief. In het vijfde geval was er wél een postitief monster, maar daar is het DNA uitgehaald zodat niet meer te herleiden is van welke koe het was. Dat is heel vreemd.''


Kamerfracties willen MKZ-test Kootwijkerbroek snel op tafel
donderdag 11 september 2008
BARNEVELD/DEN HAAG - SGP, CDA en VVD in de Tweede Kamer willen dat landbouwminister Gerda Verburg snel de laboratoriumgegevens vrijgeeft op basis waarvan in 2001 een kalf in Kootwijkerbroek besmet werd verklaard met het mond- en klauwzeervirus. Daarna werden 55.000 dieren gedood om verspreiding van MKZ te voorkomen.
De Kamerleden Bas van der Vlies (SGP), Joop Atsma (CDA) en Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD) hebben Verburg donderdag vragen gesteld over de MKZ-kwestie.
Ze reageren daarmee op een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Het rechtscollege stelde dinsdag een groep veehouders uit Kootwijkerbroek in het gelijk, die al sinds 2001 bezig is om de bewuste informatie van onderzoekslaboratorium ID-Lelystad los te krijgen.
Het CBB constateert dat de veehouders al vanaf 2001 de juistheid van de laboratoriumgegevens hebben betwist en dat het ministerie van landbouw ,,onzorgvuldig heeft gehandeld'' door hen deze informatie te onthouden.
,,Tot nu toe zijn de omstreden laboratoriumgegevens geheim gehouden'', schrijft de SGP in een persbericht. ,,De door ID-Lelystad uitgevoerde laboratoriumtest op één mogelijk met het MKZ-virus besmet rund was van meet af aan omstreden. Herhaalde pogingen van de SGP om opheldering te krijgen werden door toenmalig minister Brinkhorst van landbouw stelselmatig geblokkeerd'', aldus de partij.
Fractievoorzitter Bas van der Vlies hoopt dat de uitspraak van het College van Beroep een doorbraak kan betekenen in deze slepende kwestie. ,,De boeren waarvan de dieren zijn vernietigd tijdens de ingrijpende MKZ-crisis hebben recht op duidelijkheid. Het aangerichte leed kan niet meer worden vergoed, maar helderheid kan wel helpen om een punt te zetten achter deze tot op de dag van vandaag uiterst pijnlijke episode.''

MKZ-testen Kootwijkerbroek moeten openbaar
woensdag 10 september 2008
KOOTWIJKERBROEK/DEN HAAG - Het ministerie van landbouw moet alsnog alle gegevens vrijgeven op basis waarvan onderzoekslaboratorium ID-Lelystad in 2001 concludeerde dat een kalf in Kootwijkerbroek was besmet met mond- en klauwzeer.
Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in Den Haag dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door een groep veehouders uit Kootwijkerbroek.
Veel boeren in Kootwijkerbroek hebben grote twijfels over de uitslag van de laboratoriumtesten van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad, zoals ID-Lelystad voluit heet. Dit omdat de MKZ-besmetting nooit zwart op wit is aangetoond.
Dat leidde tot jarenlange juridische procedures. Veehouder Henk van den Brink kreeg in december 2006 al gelijk bij de Raad van State. Ook toen werd bepaald dat ID-Lelystad de MKZ-dossiers openbaar moest maken.
Van den Brink heeft echter nooit informatie ontvangen, zegt hij. ,,Er lopen inmiddels nog een stuk of drie rechtszaken. Ze verzinnen elke keer weer een andere smoes, bijvoorbeeld dat ID-Lelystad formeel niet onder het ministerie zou vallen. Het gaat ons allemaal om hetzelfde doel, namelijk de juistheid vaststellen van de uitslag van het bloedmonster van het bewuste kalf.''
De uitspraak van het CBB van gisteren is gedaan op een beroepschrift van de Kootwijkerbroekse veevoederhandelaar en kalverhouder Gert-Jan Dokter met steun van een aantal andere veehouders. ,,Dit is het resultaat van jarenlang procederen. Ik ben lid van het bestuur van de Stichting MKZ Kootwijkerbroek, maar ik ben deze procedure op persoonlijke titel gestart, later zijn nog meer veehouders aangehaakt.''
De eerste zitting in deze zaak was in januari 2007 en de tweede in maart 2008. ,,En nu dus de uitspraak, dit is heel goed nieuws na een lange en moeizame strijd. Hier kan het ministerie niet omheen'', reageert Dokter.
Het CBB constateert dat de groep veehouders van begin af aan de juistheid van de laboratoriumgegevens hebben betwist en dat het ministerie ,,onzorgvuldig heeft gehandeld'' door hen deze informatie te onthouden.
Als gevolg van de laboratoriumuitslag van ID-Lelystad werden 55.000 dieren in 2001 gedood om verspreiding van het MKZ-virus te voorkomen. Dat leidde in Kootwijkerbroek tot felle protesten van veehouders.

Verzet en verlangen door Tjirk van der Ziel

Het Nederlandse platteland maakt momenteel een ingrijpende verandering door. Het aantal boeren daalt drastisch, omdat velen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Daarmee verandert ook het karakter van het landelijk gebied, dat juist steeds populairder wordt voor stedelingen die willen genieten van natuur en landschap. We zien dat bijvoorbeeld in de opmars van recreatie en toerisme, en van het buitenleven rond het landelijk wonen. Voedselproductie voert niet langer de boventoon, en dat roept de vraag op of het platteland op den duur niet zal verdwijnen als tegenhanger van de stad, zowel in fysiek-ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Zullen typische plattelandswaarden als rust, ruimte, natuurlijke omgeving, sociale binding, gemeenschapszin en traditionele waarden en normen het kunnen bolwerken tegen toenemende stedelijke druk?
Tegen de achtergrond van deze stille revolutie is dit boek geschreven. Het decor vormt de IJsselvallei, omdat daar in voorjaar 2001 de mond- en klauwzeercrisis uitbrak. In de driehoek Apeldoon-Deventer-Zwolle werden vele tienduizenden gezonde dieren gedood, uit voorzorg om te voorkomen dat het virus zich verder zou verspreiden, terwijl de dieren al waren ingeënt. Deze buitengewoon dramatische gebeurtenis voor tal van plattelandsgemeenschappen bracht een heftige discussie op gang, zowel op regionaal, nationaal als op Europees niveau, over de manier waarop dierziekten moeten worden bestreden. De crisis bracht voor het eerst aan het licht dat veel meer mensen dan gedacht allerlei dieren gewoon voor hun plezier houden. Deze hobbydierhouders vormen het bewijs dat de functieverandering van het platteland, ook in het gebied rond de IJssel, al in volle gang is.
Ook het debat over de toekomst van de landbouwsector kreeg een nieuwe impuls. Na de turbulente mkz-crisis gingen de getroffen boerengezinnen zich bezinnen over de toekomst van hun bedrijf en van hun geliefde streek. Een plattelandsgebied met van oudsher sterke wortels in de agrarische sector kan nu eenmaal niet zonder boeren, is de algemene gedachte. Maar hoe verder? Er heerst veel onrust en onzekerheid, want de ontwikkelingen gaan in versneld tempo door. Steeds meer mensen van buitenaf komen in hun dorpen wonen, de hobbydierhouders verenigen zich en laten van zich horen, in provinciale reconstructieplannen domineert steeds vaker de (nieuwe) natuur. Achter alle plannen van boeren, burgers, buitenlui en beleidsmakers schuilen tal van uiteenlopende denkbeelden over het vroegere, het huidige en het toekomstige platteland.
Tjirk van der Ziel probeert deze beeldvorming in kaart te brengen. Hij interviewde meer dan tweehonderd plattelandsbewoners in de IJsselvallei en directe omgeving, waarin hij ook nadrukkelijk inging op de motieven van stedelingen om naar een landelijke omgeving te verhuizen. Daarnaast analyseerde hij tijdens de mkz-crisis diverse tv-programma’s en tal van artikelen, commentaren en ingezonden brieven in regionale en landelijke dagbladen. Ook de historie van dierziekten en vaccinaties aan de hand van archieven kwam aan bod. Verder vergeleek hij literatuur en poëzie over het platteland uit voorgaande eeuwen, bestudeerde de kunstgeschiedenis rond boer en vee, las magazines over het moderne buitenleven, bezocht verscheidene country fairs, en bekeek tientallen films en documentaires die in de twintigste eeuw over plattelandsgebieden zijn gemaakt.
Op deze wijze maakt de auteur duidelijk welke belangrijke rol denkbeelden spelen bij het vormgeven van een ander, nieuw landschap waarin de aanwezigheid van boeren niet meer vanzelfsprekend is. Juist door gebeurtenissen op het lokale niveau diepgravend en zeer gedetailleerd te beschrijven, levert dit boek een onmisbare bijdrage aan de uiterst actuele problematiek op het Nederlandse platteland.

MKZ 2007

Nieuwe MKZ-geval zelfde type als in augustus
Uitgegeven: 13 september 2007 15:33
Laatst gewijzigd: 13 september 2007 15:35

LONDEN - Het mond- en klauwzeervirus (MKZ) dat woensdag is geconstateerd op een boerderij in het zuiden van Groot-Brittannië is van hetzelfde type als dat bij twee eerdere uitbraken in het graafschap Surrey. Dat heeft het Britse ministerie van Landbouw donderdag laten weten.

De sinds woensdag als verdacht aangemerkte boerderij ligt op enkele tientallen kilometers van het gebied in Surrey waar de ziekte in juli en augustus opdook.

Egham

De boerderij waar woensdag MKZ is geconstateerd ligt bij Egham ten westen van Londen, op 16 kilometer afstand van het laboratoriumcomplex van Pirbright. Dat complex is de bron van de eerdere MKZ-besmettingen in Surrey. Die besmettingen zijn hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door lekkages in een buis waarin afval van de laboratoria werd afgevoerd.

Britten ruimen tweede bedrijf in Surrey
13 sep 2007

Na het ontdekken van MKZ op een rundveehouderij in Egham in het Zuidengelse
Surrey is ook het vee op een naastgelegen bedrijf geruimd op verdenking van
MKZ. Dat heeft het hoofd van de diergeneeskundige dienst Debby Reynolds
meegedeeld.
Of de dieren inderdaad besmet waren, wordt pas later bekend. Reynolds heeft
verder laten weten dat onder strikte voorwaarden transport van vee om
welzijnsredenen wordt toegestaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om dieren
die woensdag wegens het afgekondigde transportverbod niet meer van een
veemarkt af konden komen.


Bron: agrarisch dagblad auteur: Ruud Peijs

Weer geval van MKZ in Engeland
Uitgegeven: 12 september 2007 12:40
Laatst gewijzigd: 12 september 2007 14:56

AMSTERDAM - De Britse regering heeft dinsdag bevestigd dat een nieuw geval van mond- en klauwzeer is geconstateerd. Dit berichtten Britse tv-stations. Een boerderij in het zuiden van Engeland wordt geruimd, waar een kudde vee symptomen van het besmettelijke virus vertoont.
Het nieuwe geval komt nog geen 24 uur nadat veterinaire deskundigen van de Europese Unie Groot-Brittannië MKZ-vrij hadden verklaard. De plannen om restricties omtrent de export van Brits vlees en vee uit het zuidelijke graafschap Surrey per 9 november op te heffen zijn woensdag opgeschort.
Veiligheidszone
De boerderij ligt op ongeveer 20 kilometer van het gebied in Surrey waar in juli en augustus MKZ uitbrak. Er is een veiligheidszone ingesteld om het verdachte bedrijf in de buurt van de dorpjes Egham en Staines.
Volgens een woordvoerder van premier Gordon Brown legt de regering mogelijk een verbod op de export van vee in heel het land als testresultaten woensdagmiddag dit geval van MKZ bevestigen. Het zogeheten Cobra-team, een speciale commissie voor noodsituaties, komt aan het eind van de middag bijeen.
Ramp
Een woordvoerder van de Nationale Boerenbond (NFU) reageerde ontsteld op de mogelijke uitbraak: "Dit is een absolute ramp."
Lekkage
Het laboratoriumcomplex in Pirbright was de bron van de MKZ-besmetting in het graafschap Surrey in juli en augustus is. De besmetting werd hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door lekkages in een buis waarin afval van de laboratoria werd afgevoerd.

 

Persbericht

Stichting Ent Europa is opgericht in 2001 ten tijde van de MKZ-crisis. De stichting bestaat uit burgers en boeren en keurt het ‘ruimen’ van gezonde dieren af.

Ent Europa is van mening dat ‘ruimen’ een barbaarse methode is om dierziekten te bestrijden, die niet past in de moderne Europese samenleving. Naast deze morele overweging is van belang dat tijdens de crisis in 2001 is aangetoond dat preventief enten een veel snellere en effectievere methode is om MKZ te bestrijden.

De gevolgen van het gevoerde beleid in 2001 werden pas in de jaren daarna volledig zichtbaar. Behalve onvoorstelbaar dierenleed (er werden 10.000 gezonde dieren gedood voor ieder besmet dier!) bleek er ook immense psychische schade aangericht te zijn bij de duizenden betrokkenen. Niet alleen bij de veehouders en hun gezinnen, maar ook bij de mensen die de onmenselijke ruimingen uit moesten voeren.

Uiteraard bleven de landelijke en Europese beleidsmakers niet doof voor de verhalen. Er is de afgelopen jaren uitvoerig overlegd op alle niveaus om tot een verandering van het beleid te komen. Ent Europa was hierbij steeds opnieuw de ‘luis in de pels’ en voortdurend betrokken bij het tot stand komen van de veranderingen. Duidelijk was dat er meer mogelijkheden moesten komen om een eventuele uitbraak middels vaccinatie te bestrijden. Het nieuwe beleidsdraaiboek MKZ van het ministerie van LNV biedt hiervoor nu mogelijkheden.

Echter: de afzet van gevaccineerde producten is nog steeds niet waterdicht geregeld. Dit betekent dat bij een MKZ-uitbraak in Nederland economische belangen weer lijnrecht tegenover ethische belangen komen te staan.

Het risico op een nieuwe crisis in Nederland is toegenomen, nu de ziekte weer in Engeland is opgedoken. Ent Europa heeft inmiddels minister Verburg opgeroepen om bij een onverhoopte uitbraak het welzijn van mens en dier boven economische belangen te stellen. ‘Ruimen’ is volstrekt immoreel en niet alleen uiterst schadelijk voor de betrokkenen, maar ook voor de maatschappij in zijn geheel. Een samenleving waarin de ethiek overboord gegooid wordt, zodra er financiële belangen zijn, is een samenleving waarin niemand veilig is.

De stichting pleit voor vaccinatie en zij zal alle vreedzame middelen aanwenden om dit te bewerkstelligen!

Christien Schneider
Voorzitter Stichting Ent Europa
10-08-2007
tel.: 06 122 11 978

 

Stichting Ent Europa
Commentaar ontwerp wetsvoorstel dieren
15 augustus 2007
info@enteuropa.nl

Onze hoofdpunten zijn:
1.Wij constateren dat u in dit wetsvoorstel ruimte laat om allerlei algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen in te kunnen voegen, waarvan de inhoud nu nog niet vaststaat, zodat veel artikelen weinig houvast bieden, als de burger zich op deze wet wil beroepen. De rechtszekerheid is op deze manier onvoldoende gewaarborgd. Het is nu allemaal te vrijblijvend. Hoe gaat u dat ondervangen?
2.Ethiek. Onze waardering dat ethiek in de wet is opgenomen. Echter, u dient ethische aspecten niet alleen in het bijzonder in relatie tot biotechnologie te zien. Dit moet veel breder getrokken worden. Het gaat ons er met name om een goede afweging van álle belangen te garanderen. Niet bij voortduring moeten ethische aspecten het afleggen tegen financiële belangen. Men beseffe dat op termijn vaak blijkt dat de zogenaamde economische belangen de maatschappij heel wat meer kosten, dan in eerste instantie was becijferd. En dat inachtneming van de ethiek ook gewoon in cijfers valt uit te drukken, maar voorts de maatschappij meer oplevert dan te becijferen ís
3.Intrinsieke waarde. Onze waardering dat u de intrinsieke waarde van het dier als levend wezen in de wet vermeldt. De intrinsieke waarde van het dier moet gerespecteerd worden.

Opmerkingen/aanbevelingen

Bij de inleiding:
Wij vragen ons af in hoeverre het commentaar van de diverse organisaties wordt gehonoreerd. Hierover ontvangen wij graag een terugkoppeling.

Vervolgens per artikel:
Artikel 1.1. Hier wordt gesteld dat een dierenarts een dier moet genezen, de ziekte opheffen of de ziekte moet voorkomen. Verder staat hier: entstof; dat betekent dat je mag enten (o.a. tegen mkz). Gemedicineerd voedsel: waarom medicijnen in voedsel? Dat versluiert de zaak maar. Medicijnen bij voorkeur niet in de vorm van voedsel toedienen, is ons standpunt.
Onze ministers: LNV en Justitie, maar waar is Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
Artikel 1.2. Het bevorderen van de afzet (en de kwaliteit) van dierlijke producten. Toevoegen a.u.b.: én van geënt vlees/producten van geënte dieren.
Artikel 1.3 Intrinsieke waarde. Onze waardering dat u de intrinsieke waarde van het dier als levend wezen in de wet vermeldt.
Artikel 2.1 Op dit artikel zullen mensen zich willen beroepen: het is verboden zonder redelijk doel enz. bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of het welzijn van het dier te benadelen. U gelieve te waarborgen dat mensen zich ook op dit artikel kúnnen beroepen. Economisch belang wordt natuurlijk altijd als redelijk doel gezien. En op dit punt is de lobby altijd zwaar. Realiseert u zich dat wel.
Gelieve op te nemen bij art.2.1: Onder dierenmishandeling wordt tevens verstaan: het doden van een of meerdere gedomesticeerd(e) dier(en) in het kader van dierziekte(n)bestrijding. terwijl er ten tijde van een uitbraak/geval een (preventief) diergeneesmiddel beschikbaar is.
Artikel 2.5 Vervoer van dieren. Hier staan goede dingen van pauzes, voeding, drenking, hygiëne en vakbekwaamheid van de vervoerder. Maar niets wordt nader uitgelegd en nergens wordt op toegezien. Het is de plicht van de overheid het vervoer van dieren tot het strikt noodzakelijke te beperken. Het gesleep van met name kalveren en varkens om een paar centen te verdienen wordt niet langer toegestaan. De kosten van vervoer moeten niet langer versluierd worden
Artikel 2.10: bij het doden van dieren wordt elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden en (toevoeging): elke vermijdbare voortijdige levensbeëindiging bespaard.
Art. 3.c: De situaties waarin dieren kunnen worden gedood. Hier duikt al een ongewenste ontsnappingsclausule op.
Art. 3.m: de voorwaarden waaronder het is toegestaan een dier te doden. Gaarne een nadere uitwerking.
Artikel 2.16: Diervoeders. Hier staat: eerlijkheid diervoeders. Dat van die eerlijkheid wordt vervolgens niet verder uitgewerkt. Met denke met name aan de diervoeders die besmet/verontreinigd zijn met dioxine, of waarin resten van dieren zijn verwerkt, wat ook buitengewoon vreemd is bij graseters. Met eerlijkheid en sancties bent u voorts weer heel voorzichtig. Graag duidelijke sancties voor de producent bij overtreding. Wij nemen aan dat wordt bedoeld: naast ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ook hoge boete en extra controle in toekomstige periode. De kosten moeten verhaald worden op de veroorzaker (traceerbaarheid!). Het diervoederschandaal wordt vaak afgekocht en dan ben je nog net zo ver.
Art. 2.17l: het zich ontdoen van resten en lege verpakkingen. Hier staat niets over hoe dan wel. Moeten die resten vernietigd worden, of worden die restanten eenvoudigweg verwerkt in volgende diervoeders? Trouwens wordt hier bedoeld: bij de boer of bij de fabrikant? Graag duidelijk stellen.
Artikel 2.18. Diergeneesmiddelen. Hoe onafhankelijk is de dierenarts? Men realisere zich de lobby van de diergeneesmiddelenfabrikanten.
Artikel 2.20.4: ingeval de ziekteverwekkers een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van dieren. Hieraan dient toegevoegd te worden: én mensen.
Artikel 2.21. Biotechnologie: om te voorkomen dat er ethische bezwaren rijzen, worden er regels gesteld over … Echter niet alleen in het kader van biotechnologie. Dit strekt veel verder. Zo kun je ook: om te voorkomen dat er ethische bezwaren rijzen, beslissen dat je geen gezonde dieren zult doden in het kader van de bestrijding van een besmettelijke dierziekte, waarvoor een geneesmiddel is, dat n.b. ook preventief gebruikt kan worden
Artikel 2.23 behoeft nadere toelichting. Hoe kunnen dieren die niet gehouden worden, behandeld of gevaccineerd worden? Of wordt hier bedoeld: niet-bedrijfsmatig, niet-commercieel? Dit artikel dient verduidelijkt te worden.
Artikel 3.1.e De herkomst van de in Nederland te brengen producten. Herkomst is één ding, maar hoe zit het met de kwaliteitseisen?
Artikel 3.2 Productie vers vlees. Er staat niets over de etikettering van vlees. Wij gaan ervan uit dat vlees van tegen mkz geënte dieren niet geëtiketteerd behoeft te worden. Want anders moet buitenlands geënt vlees ook geëtiketteerd zijn. Anders is er sprake van rechtsongelijkheid.
Artikel 4.1 Toelating dierenartsen en andere personen. Garanties dat niet ieder willekeurig persoon wordt ingezet, maar dat die persoon voldoende geschoold is, voldoende verantwoordelijkheidsgevoel heeft en volgens ethische normen werkt.
Artikel 4.2.2: Deze personen moeten ook letten op de gevolgen van hun handelen voor de gezondheid van de mens. De gezondheid van mens en dier zijn nauw verweven.
Artikel 5.2.3: ook hier de verbinding van diergezondheid en volksgezondheid.
Artikel 5.3 Aanwijzing dierziekten. Dit is voor ons een belangrijk artikel. Hier wordt de verbinding van diergezondheid en volksgezondheid gelegd. Echter de minister kan nog doen wat hij wil, want de maatregelen die hij kan nemen, zijn hier niet vastgelegd.
Artikel 5.4.1: het van besmetting verdacht verklaren. Als een besmetting nog verdacht is en niet op de juiste wijze is vastgesteld, kunnen geen draconische, buitenproportionele en onomkeerbare maatregelen worden getroffen. De ziekte moet onomstotelijk zijn vastgesteld.
Artikel 5.4.3.j: het laten doden of een verplichting tot het dulden daarvan voor zover een dier ziek, besmet of van besmetting verdacht is. Op ethische gronden wijzen wij dit af. Van besmetting verdacht is niet voldoende. De ziekte moet bewezen zijn.
Artikel 5.4. Hier worden een heleboel zaken opgesomd die ‘geduld’ moeten worden, maar in veel artikelen lezen we niet hoe iets ‘geregeld’ gaat worden. Hier is het gewenste evenwicht weer zoek.
Artikel 5.5.: opnieuw verplichtingen in contrast met de vrijblijvendheid in andere artikelen. Let ook op art. 5.5.2.d: een verplichting tot het vernietigen, het laten vernietigen of het dulden daarvan.
Art. 5.6.1.c: ook hier is weer sprake van ‘van verdenking verdacht’. Nee: bewezen. U dient de mogelijkheid van een second opinion toe te voegen. Die moet te allen tijde mogelijk zijn.
N.B. Verdenking van besmetting: die fase heb je natuurlijk altijd, maar die moet je onderscheiden van de fase van bewezen besmetting. Zeker ingeval van leven of dood, onomkeerbaarheid.
Artikel 5.7: de vrijblijvendheid stoort ons. Is dit een algemeen vrijgeleide? Hier staat dat de getroffen maatregelen af kunnen wijken van andere wetten. Zo kun je altijd alle kanten op.
Artikel 5.11.1.a, b, c: hier wordt weer het woord ‘vermoeden’ gebruikt. Met een vermoeden begin je niets, op vermoedens kun je geen maatregelen baseren. Vermoedens moeten bewezen worden.
Art. 5.12.2.d: verplichting tot vernietiging. Maar hoe zit het met de controle daarop?
Art. 5.12.2.e: verbod op het in Nederland brengen. Welke controles zijn hierop? Vgl. import diervoeders.
Artikel 5.15: de kosten worden afgewenteld op de ‘belanghebbende’ van het dier, dus de boer. Terwijl die er vaak niets aan kan doen of het had kunnen voorkomen. Men moet de schade op de aanstichter/veroorzaker kunnen verhalen.
Artikel 8.2 Handhaving/toezicht: de ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner. Dat is te vergaand. Hier moet een beperking aan worden gesteld. Zo is alles mogelijk. Er moeten gerede, onderbouwde aanwijzingen zijn. Een ambtenaar behoort zich in ieder geval eerst te melden en te legitimeren.
Artikel 8.3 Aanwijzing laboratoria. Geeft dat ook ‘naar waarheid’ de uitslagen van de monsters? En wie houdt toezicht op de laboratoria?
Artikel 8.4, Monsterneming. Hier ontbreekt de mogelijkheid van een second opinion.
Art. 8.7: overtreding is nog niet nader ingevuld. Eveneens PM bij art. 8.10, 8.11, 8.14.
Art. 8.32 Getuigen. Hier toevoegen: onafhankelijke deskundigen. Wie is deskundig? De deskundigen spreken 1. Elkaar vaak tegen; 2. Zijn vaak in dienst van, dus niet onafhankelijk.
Art. 9.6: hier staat een tegemoetkoming in de schade. Als de minister besluit dieren te doden, dient de schade volledig vergoed te worden.
Art. 9.8: voor verdachte dieren: die kennen we niet. We doden geen verdachte dieren.
Art. 10.1 De minister kan vrijstelling of ontheffing van het bepaalde in deze wet verlenen: voor zover het belang van de gezondheid of het welzijn van dieren zich daartegen niet verzet of wanneer het de bescherming van de volksgezondheid betreft. Dit moet breder getrokken worden, en/of met meer garanties omkleed. Zo kunnen we weer alle kanten uit.
Art. 10.8 Er is een Raad voor dierenaangelegenheden die overlegt over vraagstukken op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren. De leden van deze raad worden benoemd door de ministers van LNV en Volksgezondheid. In hoeverre zijn de leden van deze raad dan nog onafhankelijk?

 
MKZ in 2007

In 2001 leerde vrijwel iedereen in Nederland de betekenis van een afkorting MKZ kennen. Tot dan toe zei het velen niets, en zelfs als zij wisten dat het mond- en klauwzeer betekende was de achterliggende ziekte hun onbekend. Die was namelijk vele tientallen jaren niet in Nederland voorgekomen.
MKZ is een zeer besmettelijke virusziekte, die voornamelijk evenhoevigen (schapen, geiten, runderen, varkens) treft. De dieren krijgen blaren in de mond en rond de hoeven, er treedt koorts op en zij worden algemeen ziek. Bij melkvee daalt de melkgift, bij vleesvee vertraagt de groei. Deze aandoening is zelden dodelijk; ruwweg kan men zeggen dat ongeveer 80-90% van de aangetaste dieren herstelt.
Hoe komt het dat wij deze ziekte in Nederland al jaren, tot 2001, niet meer gekend hadden ? Dat is omdat men in het begin van de vorige eeuw in landbouwkringen besloten had, dat de economische schade aanmerkelijk was én er een mogelijkheid bestond deze te voorkomen: inenten. Zoals mensen tegen vele ziektes kunnen worden ingeënt (sinds het baanbrekende van Jenner in Engeland met koepokken inentte om mensenpokken te voorkomen; vandaar het woord vaccinatie, vacca is koe in het Latijn) kan dat natuurlijk ook bij dieren gebeuren. Midden vorige eeuw werd al het rundvee jaarlijks, tijdens de stalperiode, ingeënt en kwamen besmettingen eigenlijk niet meer voor. De enige andere methode om de ziekte te bestrijden (medicijnen zijn er niet; antivirale middelen zijn veel te duur), het zgn. “stamping-out”, waaronder verstaan wordt dat alle besmette dieren én alle niet besmette dieren in een grote ring daaromheen worden gedood en verbrand, was toen niet nodig.
Tot zover ging alles goed. Maar er kwamen nieuwe commerciële overwegingen het terrein van de veehouderij binnen sluipen: Amerika en Japan wilden geen gevaccineerd (rund)vlees importeren, o.a. omdat het publiek het niet zou kopen. Ook in Nederland werd namens een bekende grootgrutter deze mening geventileerd. Een schijnargument, want vleeseters eten dag in dag uit vlees van gevaccineerde dieren: kippen uit de hele wereld worden ingeënt tegen vele aandoeningen, varkens worden aan de lopende band gevaccineerd, rundvlees uit Zuid-Amerika (enorme hoeveelheden) is vrijwel altijd gevaccineerd tegen MKZ om maar enkele voorbeelden te noemen. Engeland en Denemarken dwongen binnen de EU een “niet-inenten” politiek af met allerlei schijnargumenten: virussen zouden zich met het vaccin in dieren kunnen nestelen zodat je de besmetting, landelijk gezien, in stand houdt (kletskoek, het virus in het vaccin wordt gedood vóór de toepassing), men zou gevaccineerde dieren niet kunnen onderscheiden van dieren die door veldvirus besmet zijn (sinds een aantal jaren kletskoek nu de mogelijkheid van markervaccins bestaat) en meer van dit soort niet of matig onderbouwde redeneringen.
De conclusie moet zijn dat men allerlei argumenten probeert van stal te halen om de export te beschermen en de kosten van de vaccinatie uit te sparen. Wees dan eerlijk en zeg dat dan !
De regelgeving in Europa over het al dan niet toestaan van vaccineren wordt in Brussel vastgesteld. Een doorslaggevende rol speelt daarbij het Permanent Veterinair Comité, een groep dierenartsen die door de lidstaten wordt afgevaardigd om het beleid via adviezen voor te bereiden. In 2001 bleek dat het PVC zich schromelijk vergist had bij het inschatten van de effecten van hun “non-vaccinatie and stamping-out policy””. De kosten waren véél hoger dan geraamd (voor een goed begrip: er werden ongeveer 10.00 gezonde dieren gedood voor elk besmet dier !) , de weerstand van het publiek, die men voor het gemak maar was vergeten mee te nemen in de overwegingen, nam grote vormen aan, de organisatie van inspectie, doden en afvoeren faalde de eerste dagen. Ik was er als dierenarts deel van en heb het met eigen ogen gezien. De ellende voor de getroffen veehouders was buitengewoon groot. In één geval is een suicide vrijwel zeker aan dit leed te wijten. Desondanks kwam de grote baas uit Brussel (als ik mij goed herinner de heer Byrne) met toenmalig minister Brinkhorst op bezoek in het rampgebied op de Veluwe; zij spraken hun grote voldoening uit over, en complimenteerden elkaar met de wijze waarop het probleem werd aangepakt.
Enige dagen later bleek er toch reden voor minder tevredenheid: het aantal gevonden besmette bedrijven bleef zich uitbreiden en de ziekte kwam op deze manier niet onder controle. Na langdurig en gecompliceerd overleg werd uiteindelijk toestemming gegeven tot zogenaamde “ringentingen”; in een cirkel van een aantal kilometers om de besmetting mocht worden ingeënt. Wél moesten de gevaccineerde dieren worden gedood en afgevoerd; waarvoor dat nodig was is heden ten dage nog iedereen een raadsel. De gedachte dat voor de grote ego’s in het besluitvormingscircuit het uiterst bezwaarlijk was om toe te geven dat “wij het volledig bij het verkeerde eind gehad hebben” komt daarbij wel eens op.

En toen werd het 2007. In Engeland (ook bij de vorige uitbraak de bron en nog steeds niet inentend) werd opnieuw MKZ geconstateerd. En, gezien de grote besmettelijkheid én de enorme kalvertransporten uit dat land naar het vasteland van Europa, de schrik sloeg toe, “Het zal toch niet wéér …” moet door de gedachten van alle betrokkenen zijn gegaan. Tot nog toe lijkt het lot ons gunstig gezind. Maar één conclusie moet al wel worden getrokken: opnieuw heeft het Permanent Veterinair Comité ernstig gefaald. Want áls men dan een niet-inenten politiek in het Verenigd Koninkrijk wil handhaven, dan is het toch absurde waanzin om toe te staan dat in datzelfde land een vaccinfabriek van Merial gevestigd wordt. In een omgeving waar het vee geen enkele afweer tegen MKZ heeft (immers niet ingeënt en nooit in contact geweest met een natuurlijke besmetting, dus geen afweerstoffen hebbend) staat men toe dat er in een fabriek met een zeer besmettelijk levend virus gewerkt wordt.
Alle veiligheidsmaatregelen ten spijt is er altijd een risico dat het virus (onzichtbaar met blote oog, niet te ruiken of te voelen) uit het laboratorium ontsnapt en dan gebeurt wat er nu aan de hand is. Opnieuw dreigen “Middeleeuwse toestanden” zoals ze in Engeland genoemd werden of, zoals een collega, praktiserend in het gebied dat in 2001 getroffen werd, het noemde “omstandigheden, een moderne maatschappij onwaardig”. Een kind kan snappen dat de kans misschien klein is, maar de gevolgen onaanvaardbaar groot zijn als zo’n ontsnapping van virus plaats heeft. Als men de macht heeft om inenten te verbieden, heeft men ongetwijfeld ook de macht het vestigen van een dergelijke fabriek met zulke enorme risico’s te verbieden. De rol van het Permanent Veterinair Comité moet aan een zéér kritische beschouwing worden onderworpen.

Dr. P.H.A. Poll, dierenarts

 

Mkz in Engeland
De uitbraak van mkz in Engeland raakt ons sterk. Direct voelen we weer de heftige pijn van het verlies van mensen en dieren bij de mkz-uitbraak in Nederland in 2001. Toen zijn ter bestrijding van de dierziekte 265.000 dieren preventief gedood. Dat betekent dat voor ieder ziek dier er 10.000 gezonde dieren zijn gedood. Ook heeft de dierziekte onuitwisbaar leed veroorzaakt bij de betrokken mensen.
Stichting Ent Europa is opgericht tijdens de mkz-crisis van 2001. Wij wijzen op ethische gronden het doden van gezonde dieren, om een besmettelijke dierziekte te bestrijden, af. In het geval van mkz is een goed werkend vaccin beschikbaar. In 2001 heeft het enten van de veestapel de verdere verspreiding van het virus gestopt. De Stichting heeft er bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op aangedrongen te gaan enten en het middel van 'ruimen' rigoureus van de hand te wijzen. Volgens nieuwe regelgeving mág er geënt worden in geval van mkz. De afzet van producten van geënte dieren is nog steeds niet voldoende gegarandeerd.
Volgens het Draaiboek MKZ beslist uiteindelijk de minister van LNV over vaccinatie. Zij heeft inmiddels de zogenoemde 'Groep van Deskundigen' gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijke adviesaanvraag over de veterinaire noodzaak om te gaan vaccineren.
Ent Europa roept haar op om zich bij haar besluit over de te kiezen bestrijdingsstrategie mede te baseren op de ervaringen van de vorige mkz-uitbraak. Naast veterenaire en economische belangen dienen juist de belangen van mens en dier voorop te staan. Respect voor leven zou uitgangspunt bij de besluitvorming moeten zijn.

Stichting Ent Europa


 

Links over MKZ 2007:


Nieuws Ent Europa brief naar minister Verburg onderdeel: uitzending gemist,
> nieuws
, 7 augustus http://tvoost.nl/media/?uitz=44162&id=63

Nieuws Vervoersverbod boeren geschokt Janet Brandsma LTO Noord en Evert
Bredenoord onderdeel: uitzending gemist, nieuws, 4 augustus http://tvoost.nl/media/?uitz=43646&id=63

Nieuws Ent Europa verzoek direct enten, geen gezonde dieren doden Tv Gelderland 6 augustus http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?datum=06082007&programma=001&id=53217


 
LTO Nederland
T.a.v. de heer A.J. Maat
Postbus 29773
2502 LT DEN HAAG

EVENEENS PER FAX VERZONDEN: 070 – 338 27 10

9 augustus 2007


Betreft: Vaccinatie bij Mond- en klauwzeer


Geachte heer Maat,

Wij hebben elkaar leren kennen tijdens de mkz-crisis in 2001. U was toen lid van het Europees Parlement en van de commissie die vanuit het Parlement een onderzoek instelde. Nu bent u algemeen voorzitter van de LTO. Onze Stichting wendt zich via deze brief tot u nu mkz in Engeland is vastgesteld. Wij zijn, zoals u zult begrijpen, zeer bezorgd over de constatering van deze ziekte, temeer omdat we de gevolgen van de vorige uitbraak van mkz in Nederland persoonlijk hebben ondervonden. Een herhaling moeten wij uit alle macht zien te voorkomen. Wij verzoeken u dringend vanuit uw positie te willen bewerkstelligen – mocht in ons land een mkz-besmetting worden geconstateerd – dat vaccinatie wordt ingezet als bestrijdings-middel, waarna de geënte dieren mogen blijven leven. Het Beleidsdraaiboek Mond- en klauwzeer laat nog te veel ruimte om gerust te zijn op een goed afweging van alle belangen. Etische overwegingen lijken nog steeds ondergeschikt..
De stand still van 72 uur moet benut worden om snel vanuit diverse hoeken en vanuit diverse expertises informatie te krijgen. Er moet niet gewacht worden met enten tot die tijd verstreken is; daarmee krijgt het virus een ongewenste voorsprong. Vaccinatie hélpt. Dat is in 2001 in de praktijk bewezen. De ver-spreiding is toen gestopt omdat we gingen enten. We hebben een vaccin en de regels staan enten toe. De afzet van producten van gevaccineerde dieren is echter nog steeds niét gegarandeerd, zij het dat de supermarkten nu zeggen onder voorwaarden bereid te zijn deze producten te verkopen. Het vlees en de zuivel mogen dan niet apart geëtiketteerd zijn.
Als Nederlandse samenleving zullen we het instrument van vaccinatie zo snel mogelijk in moeten zetten, gezien de zeer kwalijke gevolgen die het ruimen van gezonde dieren heeft voor álle partijen: de dieren en de mensen. Vergeet ook niet de uitvoerders van het beleid. Kunnen wij samenwerken om wat in 2001 is gestart nu voor eens en voor al goed geregeld te krijgen?

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

 

Diet Bredenoord
Stichting Ent Europa

 
Aan Hare Excellentie
G. Verburg
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

EVENEENS PER FAX VERZONDEN: 070 – 378 61 00


6 augustus 2007


Betreft: Vaccinatie bij Mond- en klauwzeer


Zeer geachte mevrouw,

De Stichting Ent Europa wendt zich via deze brief tot u nu een geval van mkz in Engeland is vastgesteld. Wij dringen er bij u met klem op aan in het onverhoopte geval van een mkz-besmetting in ons land onmiddellijk vaccinatie in te zetten als bestrijdingsmiddel, waarna de geënte dieren blijven leven. Het Beleidsdraaiboek Mond- en klauwzeer kent nog te veel open eindjes en biedt allerlei ontsnappings-clausules.
De stand still van 72 uur moet benut worden om snel vanuit diverse hoeken en vanuit diverse expertises informatie te krijgen. U moet niet wachten met enten tot die tijd verstreken is. U geeft daarmee het virus een ongewenste voorsprong. Uiteindelijk beslist u als minister van LNV of er gevaccineerd gaat worden.
Vaccinatie hélpt. Dat is in 2001 bewezen. De verspreiding is toen gestopt omdat we gingen enten. We hebben een geneesmiddel, we hebben voldoende tests om vast te kunnen stellen of het om een besmetting of een enting gaat. We kunnen de producten van gevaccineerde dieren afzetten. We importeren vlees uit Zuid-Amerika, waar mkz heerst en waar tegen mkz gevaccineerd wordt. Als Nederlandse samenleving zullen we het instrument van vaccinatie zo snel mogelijk in moeten zetten, gezien de zeer kwalijke gevolgen die het ruimen van gezonde dieren heeft voor álle partijen: de dieren, de veehouders én de uitvoerders van het beleid.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw aandacht en uw zorg.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

 


Mevr. D. Bredenoord
Stichting Ent Europa

 
 
UTRECHT/LONDEN - 07-08-2007 - In Engeland is een tweede besmetting van mond-en-klauwzeer vastgesteld in de buurt van de oorspronkelijke uitbraak in Surrey in het zuiden. Dat heeft de Britse minister van Landbouw Hilary Benn dinsdagmorgen bevestigd, meldde de BBC.
Het hoofd van de Britse veterinaire dienst had maandagavond al bekendgemaakt dat er vermoedelijk een tweede besmetting was.
De tweede melding van MKZ ligt binnen de ruitvormige veiligheidszone van drie kilometer lang, die om de geïnfecteerde boerderij en het Pirbright laboratorium is ingesteld. Daaromheen ligt nog een surveillance zone van tien kilometer.
 
UTRECHT/DEN HAAG - 04-08-2007 - Boeren in Nederland zijn zeer bezorgd nu de gevreesde dierziekte mond- en klauwzeer na zes jaar weer is opgedoken in Europa. De belangrijkste feiten over deze ziekte op een rij (Bronnen: Centraal Instituut voor DierziekteControle Lelystad, LTO Nederland).
Mond- en Klauwzeer (Aphtae epizooticae) is een zeer besmettelijke dierziekte. Zoals de naam al aangeeft, ontstaat de ziekte in en rond de mond en aan de klauwen.
De incubatieperiode van de ziekte (de periode tussen de infectie en de eerste zichtbare symptomen van de ziekte) varieert van twee tot veertien dagen. Na één tot twee weken zijn de meeste dieren genezen. Bij schapen en geiten verloopt de ziekte meestal vrij mild. Bij rundvee en varkens zijn de gevolgen veel ernstiger.
Koorts
In het begin krijgt het dier 40 tot 42 graden koorts. De eetlust verdwijnt volledig. Als eerste duidelijk herkenningsteken vormt zich een blaar. Deze zit meestal op de tong en wordt daardoor niet altijd meteen opgemerkt. In de blaar vermenigvuldigt het virus zich snel. Via de lymfekanalen breidt de ziekte zich verder uit. Door de blaren gaan de dieren extra speeksel produceren, waardoor de dieren gaan kwijlen en smakken. Vrijwel alle dieren worden ziek, maar slechts twee tot drie procent van de runderen en varkens sterft. Jonge dieren sterven relatief vaker aan de ziekte.
Op de tweede en derde dag na de eerste symptomen kunnen blaren ontstaan over het hele lichaam. De blaren breken na enkele dagen door en herstellen langzaam. De dieren lopen dan kreupel. In dit stadium zijn de dieren zeer ziek. De melkproductie stopt vrijwel helemaal.
Genezing
Na zeven tot tien dagen ziekte begint langzaam de genezing. De eetlust keert terug, maar de melkproductie blijft laag. De dieren kunnen het virus uit blijven scheiden, waardoor er gevaar blijft voor nieuwe gevallen.
Runderen en schapen zijn al te infecteren als ze 10 tot 25 virusdeeltjes inademen. De wand van een blaar kan tot 10.000.000.000 virusdeeltjes per gram bevatten. Melk, ontlasting en sperma kunnen tot 1.000.000 virusdeeltjes per milliliter of gram bevatten.
Ongevaarlijk voor mensen
MKZ is ongevaarlijk voor mensen. Mensen kunnen besmet raken met de ziekte door contact met besmet vee, door het drinken van besmette rauwe melk of door het eten van besmet, rauw vlees. Maar ze worden er niet ernstig ziek van.
De ziekte komt al eeuwenlang voor onder evenhoevigen (rundvee, varkens, schapen, geiten en herten). In 1838 werd Nederland voor het eerst geteisterd door MKZ; sindsdien sloeg de ziekte vaker toe.
Zuid-Amerika
MKZ komt in grote delen van de wereld voor, zoals in delen van Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De laatste grote uitbraak van MKZ in Europa was in 2001. Het virus bereikte toen het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland.
In Nederland werden 26 bedrijven besmet verklaard tijdens de laatste uitbraak. Er werd besloten om preventief te ruimen. Op ongeveer 2600 bedrijven werden in totaal 260.000 evenhoevigen afgemaakt.
Er zijn zeven typen MKZ-virus. De EU heeft vaccins in voorraad tegen alle zeven typen en staat lidstaten toe om noodvaccinaties tegen MKZ uit te voeren.

 
Redactioneel stuk woensdag 12 april 2006
Bron Nieuwe Dockumer Courant.

Boeren herdenken MKZ
elk op hun eigen manier


Herman Nieuwenhuizen van de Stichting Ent Europa legt bloemen bij het monument dat herinnert aan de mkz-crisis van vijf jaar geleden. OP de achtergrond (rechts) is de boerderij te zien van Piet Meindersma waar het virus voor het eerst werd ontdekt.
(Foto: Jochum Boomsma)

EE- Gisteren was het precies vijf jaar geleden dat de mond- en klauwzeercrisis in Noord Oost Friesland uitbrak.
Boeren en burgers in Friesland hebben deze dag ieder op hun eigen manier herdacht.
Zij hadden geen behoefte aan een grote herdenkingsbijeenkomst. De meesten kijken vooruit en staan liever niet teveel stil bij het verleden.

Actieleider Herman Nieuwenhuizen van de Stichting Ent Europa heeft bloemen gelegd bij het monument in Ee;
Een granieten zitbank die herinnert aan de mkz-crisis. Op de leuning van de bank staat de tekst:
Ta oantinken oan e tongblier-utbraak yn e maitijd fan 2001. In drege tijd dy’t boeren en boargers nea ferjitte sille. Mei troch de grutte mienskipssin koe de tried wer oppakt wurde.
Ent Europa bestaat uit burgers en boeren en keurt het ruimen van gezonde dieren op grond van morele overwegingen af.
Doel is om Europa vanuit Nederland een krachtig, gebundeld NEE tegen het huidige non vaccinatiebeleid te laten horen. Vijf jaar na dato heeft de stichting naar eigen zeggen veel bereikt. Zo zijn onderstaande uitgangspunten over de vaccinatiestrategie opgenomen in het nieuwe beleidsdraaiboek mkz van het ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

1. Tijdens de bestrijding van MKZ zullen zo min mogelijk gezonde dieren worden gedood en vernietigd.
2. De eerste 72 uur (standstil) na een uitbraak wordt er niet gevaccineerd. Besmette bedrijven, contactbedrijven en bedrijven die in 1 km. rondom een besmet bedrijf liggen worden in deze periode geruimd.
3. De minister van LNV beslist of er na 72 uur standstil wordt gevaccineerd mede op advies van een deskundigengroep.
4. Samen met de beslissing of er gevaccineerd gaat worden, wordt er ook bepaald in welke gebieden er gevaccineerd gaat worden.
5. Bij een uitbraak in een duidelijk ander gebied wordt er opnieuw beoordeeld of er
gevaccineerd gaat worden.
6. VACCINATIE IS VACCINATIE VOOR HET LEVEN (BESCHERMENDE VACCINATIE).
De dieren worden na de vaccinatie NIET gedood.
7. Er is geen gedifferentieerd beleid voor hobbydieren.
----------------------------------------------------------------
Wat St. Ent Europa betreft moet er ook in de 72 uur standstil geent
worden, om verspreiding van het virus in te dammen/stoppen. Door niet direct
te gaan enten, maar wel te gaan ruimen komen er zoveel bewegingen dat er een
groot risico is op verdere verspreiding van het virus.
Een groot voordeel van het enten van de dieren is dat het virus snel
ingedamd kan worden, waardoor er slechts een kleine hoeveelheid geent
produkt op de markt hoeft te worden afgezet. Dit kan binnen Nederland
afgezet worden en eventueel binnen Europa.
Aldus de Stichting.
Herman Nieuwenhuizen uit Hantum is van plan door te gaan met actievoeren voor de stichting Ent Europa.
Hij besloot zich vijf jaar geleden bij de stichting Ent Europa aan vanwege het onrecht dat de dieren en agrariers is aangedaan.
Het gevaar van een nieuwe uitbraak blijft aanwezig.
Daarom blijf ik voor hen strijden. Zelf is Nieuwenhuizen overigens geen boer. De actieleider heeft de afgelopen vijf jaar alle verhalen en krantenartikelen over de mkz-crisis bewaard.
Deze artikelen komen te zijner tijd vrij, zodat belangstellende deze gegevens over de crisis kunnen nakijken.

In de abonneekrant van donderdag 13 april van de Nieuwe Dockumer Courant kunt u een intervieuw lezen met een boer die vijf jaar geleden werd getroffen door de mkz-crisis.

ENT EUROPA is opgericht ten tijde van de MKZ uitbraken in Nederland in 2001.

ENT EUROPA bestaat uit burgers en boeren en keurt het ruimen van gezonde dieren op grond van morele overwegingen af.

Doel is om Europa vanuit Nederland een krachtig, gebundeld ‘NEE’ tegen het huidige non-vaccinatiebeleid te laten horen.

Acties zullen altijd vreedzaam en waardig gevoerd worden.

Sponsorgeld is zeer welkom op banknummer Friesland Bank 299276937 t.n.v. Stichting Ent Europa

Ent Europa werkt nauw samen met actiegroepen in Duitsland, Belgie en Engeland.

Mkz-crisis 5 jaar na dato, onderstaand de uitgangspunten vaccinatiestrategie zoals opgenomen in het nieuwe beleidsdraaiboek MKZ van het ministerie van LNV. (volledige draaiboek is te vinden op de site van LNV).

Uitgangspunten:
1. Tijdens de bestrijding van MKZ zullen zo min mogelijk gezonde dieren worden gedood en vernietigd.
2. De eerste 72 uur (standstil) na een uitbraak wordt er niet gevaccineerd. Besmette bedrijven, contactbedrijven en bedrijven die in 1 km. rondom een besmet bedrijf liggen worden in deze periode geruimd.
3. De minister van LNV beslist of er na 72 uur standstil wordt gevaccineerd mede op advies van een deskundigengroep.
4. Samen met de beslissing of er gevaccineerd gaat worden, wordt er ook bepaald in welke gebieden er gevaccineerd gaat worden.
5. Bij een uitbraak in een duidelijk ander gebied wordt er opnieuw beoordeeld of er
gevaccineerd gaat worden.
6. VACCINATIE IS VACCINATIE VOOR HET LEVEN (BESCHERMENDE VACCINATIE). De dieren worden na de vaccinatie NIET gedood.
7. Er is geen gedifferentieerd beleid voor hobbydieren.

----------------------------------------------------------------

Wat St. Ent Europa betreft moet er ook in de 72 uur standstil geent worden, om verspreiding van het virus in te dammen/stoppen. Door niet direct te gaan enten, maar wel te gaan ruimen komen er zoveel bewegingen dat er een groot risico is op verdere verspreiding van het virus.

Een groot voordeel van het enten van de dieren is dat het virus snel ingedamd kan worden, waardoor er slechts een kleine hoeveelheid geent produkt op de markt hoeft te worden afgezet. Dit kan binnen Nederland afgezet worden en eventueel binnen Europa.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid

Stichting Ent Europa
uw brief van ons kenmerk datum

21 december 2005
VD.2006/1044 7 april 2006

onderwerp: Beleidsdraaiboek MKZ

Geachte mevrouw Dijkstra,

Het verheugt me dat u de toon van het draaiboek waardeert en dat u blij bent met de mogelijkheid van vaccinatie als bestrijdingsmaatregel bij een uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ). Naast deze positieve geluiden plaatst u enkele kanttekeningen bij het draaiboek, namelijk:

1) De mogelijkheid om gezonde dieren te ruimen in het kader van de bestrijding van MKZ blijft bestaan en wordt bij de eerste uitbraak zelfs standaard voorgeschreven.

2) U stelt dat de afzet van producten van gevaccineerde dieren niet is geregeld.

Ruimen van dieren
Wanneer MKZ in Nederland uitbreekt, wordt een standstill-periode van drie dagen afgekondigd, waarin het vervoer van levend vee verboden is. Bij het eerste besmette bedrijf worden ook de bedrijven in een cirkel van 1 kilometer rond het besmet bedrijf geruimd. De deskundigengroep zal dus adviseren of en zo ja, hoe er gevaccineerd gaat worden. Ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de beslissing over de bestrijdingsstrategie. Mijn uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk gezonde dieren gedood worden.

Voor het uitvoeren van een effectieve entcampagne zijn twee ingredienten essentieel. Ten eerste moet een werkzaam vaccin worden geproduceerd. Daarnaast moet een vaccinatieplan worden opgesteld.

Voor de inzet van een werkzaam vaccin is het allereerst noodzakelijk dat de exacte genotypering van het MKZ-virus bekend is. Het bepalen van dit genotype kan enige dagen in beslag nemen. Wanneer het type van het virus bekend is, kan de vaccinproductie worden opgestart. De productie van voldoende vaccin duurt vervolgens ook nog eens drie dagen.

Voor het invullen van een gedegen vaccinatieplan is aanvullende informatie nodig. De volgende vragen zijn daarbij van belang: hoe is het virus in Nederland geintroduceerd, hoe lang is het virus al in Nederland, welke risicovolle contacten zijn er met het besmette bedrijf geweest, wat zijn de eigenschappen van het virus, bevinden de besmette/verdachte bedrijven zich in een veedicht- of veearm gebied, hoe regelen we de logistiek rondom de vaccinatie, etc? Het beantwoorden van deze vragen neemt ook tijd in beslag.

In de eerste dagen na de initiele uitbraak is vaccinatie geen goed alternatief. Het is dus helaas onvermijdelijk dat voor een veterinair verantwoorde bestrijding de mogelijkheid voor het ruimen van bedrijven blijft bestaan. Omdat iedere uitbraak van een dierziekte weer anders is (verschillende viruseigenschappen, ander gebied, andere diersoorten bij betrokken etc.) kan vooraf de optimale bestrijdingsstrategie niet op detailniveau worden ingevuld.

Afzet producten van gevaccineerde dieren
U schrijft dat vijf jaar sinds het verstrijken van de MKZ-crisis 2001 de afzet van gevaccineerde producten nog steeds niet is geregeld. Ik heb mij in Brussel sterk ingezet om vaccinatie van dieren in het kader van de bestrijding van MKZ mogelijk te maken zonder dat daarbij de gevaccineerde dieren gedood en gedestrueerd moeten worden. Dat is gelukt. Ook zijn voor de handel in producten van deze gevaccineerde dieren voorwaarden opgenomen in de MKZ-richtlijn. In Europa is dat dus geregeld. De afzet van deze producten naar overige derde landen ligt ingewikkelder. Natuurlijk zetten de landbouwattaches en de Chief Veterinary Officer zich in om de Nederlandse bestrijdingsstrategie ook in deze landen uit te leggen.

Voor de handel zijn twee partijen nodig, de koper en de verkoper. Dit geldt ook voor de handel van vlees of producten van gevaccineerde dieren. Het is aan de betrokken (handels)partijen hiermee aan de slag te gaan. De overheid faciliteert hierin slechts met voorlichting en onderzoek.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

dr. C.P. Veerman

Welsum

Langs de IJsseldijk tussen Terwolde en Veessen ligt een nederzetting die Welsum heet. Er vlak bij vaart een pont – naar Olst, aan de overkant, op de oostelijke rivieroever. Voorbij Veessen vaart nog een pont, naar Wijhe. Olst en Wijhe zijn veel grotere plaatsen dan zich in deze streek op de westelijke oever van de rivier bevinden. Gek eigenlijk. Nog verder stroomopwaarts liggen Deventer en Zutphen – ook ten oosten van de rivier. Hetzelfde geldt voor Zwolle, stroomafwaarts. Alleen Kampen, aan het einde van de IJssel, is een grotere plaats aan de westkant van de rivier.
Welsum stelt weinig voor. Een paar huizen, een oud kerkje, een molen, een voetbalveld, een openbare basisschool, Dijkzicht geheten, en een dorpshuis, De Bongerd. Tussen de kerk en de school scharrelen wat geiten rond; bij een nederige woning achterin het dorp staat een enorm bord in de tuin dat oproept onmiddellijk in de Here Jezus te gaan geloven. Iets buiten de bebouwde kom, richting Veessen, is langs de dijk een uitspanning, Bijsterbosch, gesloten op woensdag. De andere kant op, richting Terwolde, is parallel aan de rivier een soort meer; de zandwinningsplas Katenstede, vol eenden en ganzen. Tot zover Welsum.
Nee.
Welsum heeft namelijk ook nog een MKZ-monument. Het bevindt zich op de hoek van de Zijlweg en de Ijsseldijk, bij de bushalte van lijn 170. Het is een kleine, betegelde zuil met daarop een roestige, maak artistieke krul, waaronder een kleine dierengroep staat: een koe, een schaap en een geit. Ook is er een plaquette met daarop de tekst: ‘Zoveel mensen dieren kinderleed/opgeofferd voor wiens … welzijn en nood?/Geënt staan we hier, maar ook dood/Opdat niemand ons vergeet.’ Het monument wordt omgeven door een gazon, lage, nog kale heggen, en bankjes die schitterend zicht bieden op de IJssel, en de draaiende molen bij Olst.
Afgelopen zaterdag herdacht een vijftigtal mensen hier dat vijf jaar geleden de MKZ-crisis uitbrak. Ze hebben bosjes bloemen, brieven en foto’s achtergelaten, foto’s van het geitje Inge, het geitje Mickey, de koe Sabine. De baseballpet met de opdruk Steungroep MKZ-slachtoffers Kootwijkerbroek ligt ertussen. Onwillekeurig gaan de gedachten uit naar de geit Van Dam, die mijn broer destijds in de kofferbak van zijn auto het rampgebied uitsmokkelde en die getraumatiseerd terugkeerde van zijn onderduikadres – hoe zou het met Van Dam zijn?
Iets voorbij de herdenkingsplaats, richting rivier, ligt een oud maisveld. De bleekgele, harde stoppels van vorig jaar steken uit de aarde. Twee mannen schuifelen met metaaldetectoren over het veld. Ze zijn op zoek naar oude munten; vroeger stond hier een huis, De Engel geheten, later een camping. Ze hebben tot nu toe een paar vooroorlogse centen met de beeltenis van Wilhelmina, een zilveren dubbeltje, twee knopen en de koperen gesp van een riem gevonden. De bus naar Epe komt voorbij, en stopt niet.
Wat verder?
De rivier – die stroomt. Af en toe glijdt een schip voorbij, wasgoed wapperend op het achterdek. Op de radio meldt Marion de Hond vanuit De Bilt stralend weer. Zij staat op het KNMI-gebouw met een eclipsbril op haar neus naar de zonsverduistering te kijken. Maar hier langs de IJssel is de zon niet te zien. De lucht is grijs, zwaar van wolken. De wind is schraal en koud. De bosjes tulpen in het cellofaantje bij het MKZ-monument stralen grote verlorenheid uit. Iets buiten Welsum zitten twee ooievaars rillend op hun enorme nest.

Martin Bril

de Volkskrant, 30 maart 2006

EENSLUIDENDE ROEP OM BESCHERMENDE VACCINATIE

Den Haag. Op 13 januari 2005 vond een bijeenkomst plaats op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, waarbij LNV met vertegenwoordigers van betrokken organisaties van gedachten wisselde over vaccinatiestrategie bij een uitbraak van mond- en klauwzeer. Alle organisaties bleken het met elkaar eens: bij een uitbraak van mkz dient direct overgegaan te worden tot beschermende vaccinatie van gevoelige dieren. De spreekwoordelijke uitzondering bevestigde ook in dit geval de regel.
De dieren blijven na deze vaccinatie in leven. Door direct te gaan enten, blijft de schade ook zo veel mogelijk beperkt. De afzet van producten van tegen mkz geënte dieren mag geen probleem zijn. De industrie verklaarde zich hiervoor garant. Voor de producten moet een fatsoenlijke prijs betaald worden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u doorklikken naar het uitgebreide verslag van de bijeenkomst op deze site.

PERSBERICHT

Stichting Ent Europa opnieuw in Brussel

Brussel, 15/16 december 2004
Op woensdag 15 en donderdag 16 december 2004 werd op initiatief van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een grote Europese conferentie gehouden over de materiële en immateriële schade bij de huidige dierziektebestrijding. Stichting Ent Europa, opgericht tijdens de mkz-crisis in 2001 en nog steeds actief om het ruimen van gezonde dieren in Europa uit te bannen, was vertegenwoordigd met vier personen. Tijdens de conferentie werd de problematiek vanuit verschillende hoeken belicht. Minister Veerman oogstte algemene waardering met zijn inleiding, waarin hij zich kwetsbaar opstelde door de brief van een jong kind aan te halen, dat hem vroeg een volgende keer te voorkomen dat zijn lievelingsdier zou worden afgemaakt. Verder zei Veerman o.a. het massaal doden van gezonde dieren bij een uitbraak van een dierziekte maatschappelijk onacceptabel en politiek onmogelijk te vinden.
Vervolgens kwamen sprekers aan het woord vanuit de wetenschap, de volksgezondheid, de plattelandsbevolking, de OIE, het dierenwelzijn, consumentenorganisaties en de industrie.
Op donderdag werd er vooral over verzekeringsmogelijkheden, over de vraag wie opdraait voor de kosten en over verantwoordelijkheden gesproken. Algemeen was de opinie dat stamping-out maatschappelijk onaanvaardbaar is en dat (waar mogelijk) vaccinatie moet worden toegepast om een uitbraak te bestrijden. Ent Europa was verheugd te horen dat de OIE een duidelijke voorkeur voor vaccineren uitsprak en zijn regelgeving zodanig aanpast, dat enten mogelijk is.
De zuivelindustrie en de vleesbranche – die vaak opvallend afwezig waren bij eerdere samenkomsten – waren nu op hoog niveau vertegenwoordigd en onderkenden dat ook zij gebaat zijn bij een oplossing van de problemen. Ook hun voorkeur gaat uit naar vaccinatie en zij kwamen met een aantal voorwaarden om marktverliezen te beperken.
Heel anders dan drie jaar geleden staan nu bijna alle neuzen dezelfde kant op: niet ruimen, maar enten.
Verontrustend is echter dat iedereen de bal doorspeelt aan iedereen. Er wordt uitvoerig gedebatteerd over marktverliezen, verantwoordelijkheden en verzekeringssystemen en zo lijkt het erop dat het nog jaren kan duren voor alle blokkades genomen zijn.
Ent Europa wil dat de EU zo moedig is om nu helder en duidelijk de stamping-out strategie af te wijzen, omdat ze op geen enkele manier past bij onze Europese morele waarden. Vervolgens kunnen we dan doorgaan met het verder oplossen van de complexe problematiek. Er is haast geboden, want ondanks alle preventieve maatregelen ligt een uitbraak altijd op de loer.

Ent Europa blijft proberen om middels het volgen van de ontwikkelingen, het verzamelen van informatie, het analyseren van wetenschappelijke onderzoeken en regelgeving en het steeds opnieuw plaatsen van ethische vraagtekens bij beleidsplannen, druk op de ketel te houden.
De eerstvolgende belangrijke datum is 13 januari 2005 als de nieuwe vaccinatiestrategie op het Ministerie van LNV wordt besproken. Ook dan zal Ent Europa aanwezig zijn en zijn bijdrage leveren aan het overleg.


ONDUIDELIJKHEiD OVER VACCINS
Tijdens de grote conferentie over dierziektebestrijding in Brussel op 15 en 16 december 2004 werd van veel kanten benadrukt dat er meer middelen moeten komen voor de verdere ontwikkeling van markervaccins. Navraag bij een bekende Nederlandse viroloog leert echter dat deze (marker)vaccins op dit moment gewoon beschikbaar zijn, gevalideerd zijn en op grote schaal elders in de wereld worden toegepast. Met de beschikbare vaccins kunnen antilichamen tegen niet-structurele eiwitten (a-NSP) worden opgespoord en daarmee de gevaccineerde dieren, die geïnfecteerd en mogelijk drager van het virus zijn.
Stichting Ent Europa vindt dat de aandacht niet afgeleid moet worden, maar gericht moet blijven op de essentiële onderdelen van de problematiek, die allereerst opgelost moeten worden.


(Voor nadere informatie kunt u bellen naar nummer 0519 – 57 14 08. www.enteuropa.nl)

 
Achtergrondinformatie vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Opening speech International Conference on the Material and Immaterial Costs of Animal Disease Control, by Cees Veerman


Opening speech by Cees Veerman, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality at the International Conference on the Material and Immaterial Costs of Animal Disease Control;
Towards an effective, affordable and socially acceptable animal disease control in the European Union,
on Wednesday 15 December 2004 in Brussels.
Ladies and Gentlemen,
I am very pleased to welcome you all here today. I would like to extend a special welcome to Mr Andriessen, who knows about disease control problems and who knows Brussels well. He was kind enough to accept the invitation to chair this conference. I would also like to welcome the representatives of backyard livestock keepers here, as their voice should also be heard in this European debate.
Animal disease control has been an important theme during the Dutch EU Presidency, which is why we have organised this conference. Today and tomorrow we will ask ourselves: How can we in Europe effectively control animal disease in a way that is acceptable to the public? I would like to discuss this with you. And I would like all stakeholders to have their say. From these multiple views we will try to formulate the answers.
I hope, first and foremost, that we as EU Member States can work together in this. Cooperation implies that we can learn from each other's experiences. We should build on lessons learnt in order to set up a disease control regime that is effective, efficient and socially responsible. Our experiences in the Netherlands provide plenty of learning material. In the Netherlands, in a mere six years, we have seen outbreaks of Classical Swine Fever (CSF), Foot and Mouth Disease (FMD) and Avian Influenza (AI). We have had to kill tens of millions of animals. A measure that did not find favour with everyone. And that is putting it mildly. There was such a public outcry in fact that it disrupted public order. And I must say it was heartbreaking at times. For professional producers and backyard livestock hobbyists alike. All these people who had such close relationships with their animals saw them destroyed as if their animals were mere commodities. I shall not easily forget the sometimes heartrending scenes. And I kept getting letters from backyard livestock hobbyists long after the crisis had passed. Quite recently in fact, a child wrote saying he was afraid his new fancy ducks, chickens and peacocks might be killed again, just like the birds during the previous AI crisis. 'Please, Mr Veerman, can you prevent this from happening again?' It is a question that keeps haunting me. Of course we hope all the time that this won't have to happen again. But we cannot, unfortunately, rule it out. An unpleasant thought. But the risks involved - worldwide - are simply too great.
I would like to point out, unnecessary perhaps, that infectious animal diseases are a problem of global proportions. In some parts of the world these diseases are endemic. Globalisation of trade and travel means that these diseases can find their way into other regions. There are good measures in place to reduce the risks, but these are not watertight systems. Outbreaks will continue to occur. That is why we have to remain alert and prepared. To protect both public and animal health.
We also have to be alert to the danger of zoonotic diseases arising, animal diseases that cross over to humans. We only have to think of the recent SARS and Avian Influenza epidemics to realise the potential risks. We all know that Avian Influenza has killed people. It is important, therefore, that we try to extend our knowledge about zoonoses. The Netherlands recently organised a European conference on this subject. It was clear that there is a need for greater cooperation between veterinary medicine and human medicine disciplines.
In the Netherlands we have, after three animal health crises, learned our lesson: we shall have to adopt a different approach. We will have to build public confidence again. We must realise that disease control policy is limited by the restraints placed on it by the public, and what it finds acceptable.
Of course, prevention is better than cure. And here the industry can do its bit. In ensuring hygiene during animal transports, and on the farm. But hygiene measures are only part of the solution. Animal housing and animal care are equally important, as are monitoring of the herd and an effective early warning system. And we might examine further the possibilities of breeding resistant animals.
But if a new outbreak does occur... What do we do then? In the Netherlands, we know now that it will be unacceptable to the public, and politically impossible, to carry out the mass slaughter of healthy animals. In any future outbreak of foot-and-mouth disease or swine fever in the Netherlands, we will only slaughter animals at the source of the infection. We will also, where necessary, introduce vaccination to prevent further spread of the disease. The vaccinated animals will not be slaughtered. Unfortunately, this approach could not be used with a new outbreak of Avian Influenza, because contingency AI vaccination poses too many practical problems for this to be a viable option. And as I said, this worries me.
By opting for vaccination instead of large-scale slaughter (culling), the Netherlands may have met the public's wishes, but we have created a problem for farmers. It is difficult to market meat products of vaccinated animals. We have often found that countries closed their borders for beef or dairy products from countries with outbreaks of Foot and Mouth Disease or Classical Swine Fever. In certain cases, countries are allowed to do so for the first few months after an outbreak of Food and Mouth Disease or Classical Swine Fever. With vaccination, however, such reactions tend to be stronger. Products from vaccinated animals are also often rejected. But is there a reason for this? Or is it a variation on classical conditioning? I say this because there seems to be no problem with marketing the meat of vaccinated animals from Argentina on the European market.
We are faced with a dilemma here: on the one hand, we have these trade interests and on the other the views of the public. This is a dilemma that should be resolved. And here, I think, the sector can play an important role. The production and marketing chain as well as retailers should join forces and take their responsibilities. Specially, I see a key role for the retail sector. The retail sector must act as a partner in this field and identify its responsibilities. For, from the viewpoint of public health, products from vaccinated livestock are safe products. Moreover, they are safe from the viewpoint of animal health, if vaccination has taken place in the correct manner, using the correct veterinary drugs and the correct tests. Diseases cannot be transmitted through the products of correctly vaccinated animals, not to human beings and not to other animals. We are talking about products which are 100 percent compatible with other products where quality and safety are concerned, and which should be sold at normal prices.
Finally, I would like to come back to the financial consequences of animal disease control. The EU Member States have spent a great deal of money on disease control. Tax payers' money. We might ask ourselves whether the financial responsibility for disease control should lie exclusively with government. In the Netherlands, we have already part of the answer to this question. The sector already pays part of the disease control costs.
We should make European agreements about funding, too. I initiated this discussion at the Informal Council of Agriculture Ministers, where we talked about a re-division of responsibilities in the area of food production.
I hope I have been able to get across a sense of urgency. We, in Europe, must find a way, as soon as possible, to combat animal disease in an effective and socially responsible manner. It is urgent, as the risk of an outbreak of an infectious animal disease is always there. These risks cannot be ruled out, but they can be reduced. That is why we in the Netherlands have opted for vaccination, when outbreaks of FMD or CSW occur. But this means that the sector has to take the consequences. We have to find ways to get the products of vaccinated animals on the market. I hope you can use what we have learned to your advantage. Sometimes, it is better to learn from another's experiences than having to find things out for yourself. I wish you all a very successful conference.
Thank you.
(Opening speech by Cees Veerman, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality at the International Conference on the Material and Immaterial Costs of Animal Disease Control)

Veerman: Massaal doden bij uitbraak onacceptabel
15 december 2004 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit vindt het massaal doden van gezonde dieren bij een
uitbraak van een dierziekte maatschappelijk onacceptabel en politiek
onmogelijk. Dat meldde hij in Brussel tijdens de internationale conferentie
over de bestrijding en preventie van dierziekten.
'Nederland zal bij een uitbraak van mond- en klauwzeer of varkenspest
alleen bij de haard van de ziekte ruimen. Daarna gaan we indien nodig snel
over tot vaccineren om verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen. Deze
gevaccineerde dieren zullen niet worden gedood', aldus minister Veerman.
Ook vindt Veerman dat het bedrijfsleven een belangrijke rol en
verantwoordelijkheid heeft rond de afzet van producten van gevaccineerde
dieren.
Vandaag heeft Veerman de conferentie met de titel 'The Material and
Immaterial Costs of Animal Disease Control: Towards an Effective,
Affordable and Socially Acceptable Animal Disease Control in the European
Union' geopend. De conferentie is georganiseerd door het ministerie van LNV
samen met het directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van
de Europese Commissie en duurt nog tot en met 16 december.
Het doel van de conferentie is om ervaringen te delen en lessen te trekken
uit de recente uitbraken van besmettelijke dierziekten zoals mond- en
klauwzeer, klassieke varkenspest en vogelpest, en te komen tot
aanbevelingen voor een effectieve, betaalbare en maatschappelijk meer
geaccepteerde dierziektebestrijding in Europa.Meer internationaal draagvlak voor vaccinatie
16 december 2004 - Er is meer internationaal draagvlak voor het vaccineren
van dieren tijdens een uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Dat bleek
vandaag uit de conclusies van de in Brussel gehouden conferentie over
dierziekten. De conclusies zijn aangeboden aan mevrouw Bergkamp,
Directeur-Generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en mevrouw Husu-Kallio, plv. Directeur-Generaal van
directoraat Gezondheids- en Consumentenbescherming van de Europese
Commissie.
Andere conclusies zijn onder meer dat producten van gevaccineerde dieren
niet anders gelabeld moeten worden. Houders van dieren en andere
stakeholders moeten hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van
preventie en afzetproblemen voor producten van gevaccineerde dieren. En de
ontwikkeling van nieuwe vormen van financiering van dierziektebestrijding,
zoals verzekeringen en fondsen, moet in Europees verband gestimuleerd
worden.
Minister Veerman, die gisteren de conferentie heeft geopend, is tevreden
met de conclusies van de conferentie. Hij zal de conclusies bespreken met
zijn collega's tijdens de komende Landbouwraad in december.
Na afloop van de conferentie kondigde de Commissie een aantal initiatieven
aan. Zo wordt er een zogenaamd Technologie Platform for Global Animal
Health ingesteld. In dit platform zullen overheid en sector samenwerken aan
de verbetering van vaccins voor dierziekten en aanverwante kennis

'Dieren niet massaal afmaken bij dierziekte'

DEN HAAG - Bij een toekomstige uitbraak van varkenspest of mond- en klauwzeer (MKZ) zal Nederland de dierziekte niet bestrijden door massaal dieren af te maken. Alleen voor zieke dieren en bij de haard van de besmetting zal het ruimen nodig blijven. Dat stelde minister Veerman van Landbouw vrijdag in Den Haag.

"Daarnaast gaan we snel over tot vaccineren om verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen. Deze gevaccineerde dieren zullen niet worden gedood" , aldus Veerman. In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap hadden de Eerste en Tweede Kamer een conferentie belegd voor Europese landbouwcommissies om te praten over een maatschappelijk geaccepteerde bestrijding van dierziekten.

De minister neemt met zijn voornemen een voorschotje op komende discussies in Europa en met de betrokken landbouw- en brancheorganisaties. Aan vaccinatie als wapen in de strijd tegen besmettelijke dierziekte zit een aantal haken en ogen. Behalve dat een goed vaccin voldoende voor handen moet zijn, moet het ook mogelijk worden vlees en zuivel van geënte dieren te verkopen. Onder meer de Verenigde Staten en Japan willen geen geënt vlees importeren. Om die reden hanteert Europa sinds 1992 een 'non-vaccinatiebeleid'. Het straks gevaccineerde vlees zal binnen Europa afgezet kunnen worden. "Als we er snel bij zijn, gaat het maar om kleine hoeveelheden", aldus de bewindsman. Het eten van dit vlees kan trouwens geen kwaad. Veerman wees erop dat Argentinië, een grote vleesexporteur, dieren inent.

Veerman wil snel een discussie over een dierziektebeleid dat kan rekenen op steun van de maatschappij. Zijn inzet daarbij is geen massale ruimingen waar mogelijk, zoals bij varkenspest en MKZ, maar kiezen voor vaccinatie van gezonde dieren.

Deze omslag is volgens hem nodig omdat de oude werkwijze waarbij besmette, gezonde en hobbymatig gehouden dieren afgemaakt worden, op te veel verzet uit de samenleving stuit. "Bij toekomstige uitbraken van dierziekten zal het in Nederland maatschappelijk onacceptabel en politiek onmogelijk zijn om over te gaan tot het massaal doden van gezonde dieren."

Bron: De Telegraaf 27-11-04

 

 

 

Bericht uit Belgie; boek over MKZ, getiteld: boerengeluk, boerenverdriet

Het is hier in België de laatste tijd wat stil geweest rond de MKZ crisis
van drie jaar geleden. Hoewel bij de getroffen bedrijven leeft dit nog voortdurend.
Vanuit het Steunfonds Reigershof hebben we een boekje geschreven over de ganse kwestie.
Titel : Boerengeluk, boerenverdriet.
Het omvat verschillende delen :
1. Het verhaal van de geiten van Klemskerke : dit is een dagboek van de gebeurtenissen op het Reigershof.
2. Vaccinatie : breuklijn in de landbouw. waarom verschillen boeren en hun organisaties van mening omtrent vaccinatie.
3. Vaccinatie of staping out : cijfers op tafel. De studie van CLE in opdracht van het steunfonds.
4. Wetgeving, de redelijke perken te buiten. Samenvatting van een juridische studie iov steunfonds omtrent de rechten van de boer.
5. Handvest van de boerenlandbouw.
>
Het boekje telt 102 pagina's in kleurendruk, formaat 20x20 cm.
Dit willen we graag uitbrengen begin oktober.
>
Renaat Devreese
> Klemskerke, België

Reactie Ent Europa op:
Beleidsdraaiboek Mond- en Klauwzeer, versie 2.0, juni 2004 >>

Voor boeren is mkz-oorlog niet voorbij
Door Bert van der Kruk.

30 MAART 2004 - KOOTWIJKERBROEK - Grote woorden vielen er afgelopen zaterdag in het mkz-museum in Kootwijkerbroek. De verwijzingen naar de oorlog waren niet van de lucht tijdens de landelijke ontmoetingsdag voor gedupeerden van de mond- en klauwzeercrisis van drie jaar geleden. '' Nazi-methoden waren het. Waarom mag ik dat niet zeggen'

Het was de derde keer dat gedupeerden en andere betrokkenen bij de mkz-crisis elkaar ontmoetten, maar de eerste keer dat Kootwijkerbroek gastheer was. Hoewel het Veluwse dorp drie jaar geleden een brandhaard van verzet was tegen de ruimingen van in totaal tweehonderd bedrijven, was het aantal dorpelingen op de vingers van één hand te tellen. De meeste bezoekers kwamen uit andere getroffen gebieden.

BUITENSTAANDER

Daar mocht volgens C. Fraanje van het provisorische mkz-museum niet uit worden afgeleid dat de Kootwijkerbroekers inmiddels tot de orde van de dag zijn overgegaan. ?De mensen uit het dorp hebben niet zo?n behoefte om dit met buitenstaanders te delen. Maar het leeft hier nog volop. Er zijn diepe wonden geslagen, er is nog steeds rouw. Je merkt het op feestjes. Je ziet het bij de jeugd, die nog steeds narrig en agressief is tegenover de politie.?

TRAUMA?S

De tragische beelden van de ruimingen hebben grote invloed op een hele generatie jongeren, vertelde Fraanje. 'Misschien komt de uitwerking daarvan pas over vele jaren. Mensen in het concentratiekamp, het Oostblok of Srebrenica uitten zich ook pas vele jaren later,' aldus de energieke ondernemer die in zijn bedrijfsloods middels vele oude kranten en protestborden de herinnering aan de crisis in Kootwijkerbroek levend houdt. 'Zegt het voort: Hier is gemoord', schreeuwde een spandoek.

Zeventigduizend dieren werden gedood, volgens de meeste Kootwijkerbroekers geheel ten onrechte. Zij zijn er nog steeds niet van overtuigd dat er ook werkelijk mkz geconstateerd is in het dorp. 'Geen mens geleuft het,' zei voormalig boer Evert, die naast een hakblok stond waarop de naam van toenmalig landbouwminister Brinkhorst prijkt. Hij reikte de vlijmscherpe bijl aan en zei: 'Er zijn er hier zat die hem de kop af kunnen hakken.'

ONDERZOEK

Ook de huidige minister Veerman lust hij rauw. 'Hij beloofde een onafhankelijk onderzoek en later kwam ie daar op terug. Die man moet z'n woorden nakomen. Normen en waarden, daar heeft het kabinet het over. Nou, ik heb niks geen vertrouwen meer in de politiek. Openheid moet er komen, de boeken moeten open, dan pas is hier de trammelant voorbij.'

Rond de tafel met borrelnootjes zaten actievoerders die elkaar destijds via de website Nieuwsgrazer.nl hebben leren kennen. Er gingen foto's rond, de herinneringen zijn nog vers. S. Altena uit Zoetermeer: 'Het waren tropenmaanden. Er heerste een soort oorlogsgevoel, we waren deel van de ondergrondse.'

M. Ruyzendaal uit Huizen: 'Nazi-methoden zijn hier gebruikt, waarom mag ik dat niet zeggen' Het non-vaccinatiebeleid van de overheid is absoluut goor. En het erge is dat er nog niks veranderd is. Afschaffing van dat beleid wordt tegengehouden, ook door de boeren zelf. En ondertussen groeien kinderen op met het idee dat het normaal is dat er elk voorjaar tienduizenden dieren over de kling gejaagd worden. De wereld op zijn kop, dat is het!?

De pakweg dertig aanwezigen waren het er roerend over eens dat het mkz-boek nog niet gesloten kan worden. 'Voor ons gaat het boek nooit dicht', zeiden de zussen Bredenoord uit Epe, allebei nogal geëmotioneerd. 'Wij hadden de dieren geërfd, 218 koeien. Onze opa is er destijds mee begonnen, onze ouders hebben ervoor gezorgd. Dat ze dan zomaar je bedrijf binnen kunnen dringen en die beesten vermoorden, dat is onvoorstelbaar. We blijven hopen dat ze tot het inzicht komen dat het fout was.'

UITGEWIST

Maar de scepsis is groot, de overheid is hier toch vooral de grote boosdoener. ?Men wil dat wij stoppen, dat alle sporen worden uitgewist. En dus houden we vol,' zei de museumbaas krijgshaftig. Verderop klonk uit de mond van een man die absoluut onherkenbaar wil blijven: 'Destijds was het in Kootwijkerbroek oorlog. Als er weer een uitbraak komt, is het oorlog in het heel Nederland.'

Binnen stond alles uiteraard in het teken van wat zich in Kootwijkerbroek heeft afgespeeld. Ik heb met een paar mensen gepraat. Ik heb met dodelijke ernst de video's zitten bekijken, en de vele, vele foto's en al het andere documentatiemateriaal.
Buiten, een 50 meter bij het MKZ museum vandaan, lag een weitje met een kinderboerderij: twee lammetjes, wat geitjes, kippen, parelhoenders. Lieflijk in het zonnetje; het was een prachtige lentemiddag.
Binnen lagen ook al die foto's van de lama's, het verloop van wat zich daar in 2001 heeft afgespeeld. Met de foto's van kruiwagens met daarin dan de dode lama's tot besluit.

Toen ben ik weggevlucht. Ben teruggereden over de provinciale wegen, langs alle boerderijen en weilanden met wat dieren, en dwars door de dorpjes heen. En hield steeds dat beeld voor me van de baby, een meisje met de mooiste lach van de wereld, die die middag in het MKZ museum in haar kinderwagen ook aanwezig was.
Kind, je moest eens weten hoe volwassen mensen met elkaar en met dieren omgaan. Dan lachte je niet meer.

PRESENTATIE DOOR ENT EUROPA OP CONFERENTIE
OP VERZOEK VAN MINISTERIE VAN LNV


THEMA:
DE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN EEN NIEUWE VORM VAN DIERZIEKTE-BESTRIJDING
- HET BELEID VAN MEERDERE KANTEN BELICHT -


Verslag >>

Stichting Ent Europa heeft een uitnodiging van het Ministerie van LNV ontvangen met het verzoek een presentatie te houden op de Universiteit Utrecht, vijf andere organisatie's, die met het beleid te maken hebben, zullen dan ook een presentatie zullen houden.

Handelingen tweede kamer 22.26633 >>

De toekomstvisie van de KNMvD >> (PDF bestand))

DEN HAAG 28 augustus 2003
De Raad voor het Landelijk Gebied bereidt samen met de Raad voor Dieraangelegenheden, op verzoek van de Minister van LNV, een advies voor over de maatschappelijke aspecten van de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten. Het verzoek van de minister is de waarden en belangen die spelen bij de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten in kaart te brengen. De tweede vraag is om te adviseren over de wijze waarop deze belangen en waarden moeten worden gewogen in het politiek-maatschappelijke afwegingsproces.
Het complete advies, dat ook in gaat op veterinaire aspecten en de beleidsruimte op Europees, nationaal en mondiaal niveau, wordt in oktober aan minister Veerman aangeboden. Tegelijkertijd wordt het rapport publiek gepresenteerd en gaat dan onder meer naar de Tweede Kamer.
Op donderdag 28 augustus was een bijeenkomst belegd in Den Haag, met vertegenwoordigers uit allerlei organisaties, betrokken bij mkz. Het goede van deze bijeenkomst was dat allerlei partijen nu met elkaar om de tafel zaten. De discussies waren openhartig, de deelnemers namen zeker geen blad voor de mond. Namens Ent Europa kon ik onze standpunten voldoende naar voren brengen.
Met behulp van de Multi Criteria Analyse (die voor het eerst gepresenteerd werd in het onderzoeksrapport MKZ: Verleden, Heden en Toekomst. Over de preventie en bestrijding van MKZ van Wageningen UR en het LEI, onder redactie van R.B.M. Huirne e.a. in oktober 2002) werd de mening van de aanwezigen gepeild. We konden punten toekennen aan een aantal vooraf vastgestelde criteria; dezelfde uit het eerste onderzoeksrapport. Helaas konden geen nieuwe criteria worden toegevoegd. Daarna konden punten toegekend worden aan elementen die bij de bewuste criteria van belang zijn. Ik kan melden dat Ethiek in onze groep op de tweede plaats kwam, vooraf gegaan door: Internationale haalbaarheid. Hoe de andere groepen gescoord hebben, is nog niet bekend. Persoonlijk ben ik zeer benieuwd naar deze uitslagen.
We zullen de ontwikkelingen van dit onderzoek met grote belangstelling blijven volgen.
(Diet Bredenoord)

Reactie van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dhr.dr.E.P. Veerman op verschillende brieven van Ent Europa >>

Reactie van het Ministerie LNV op Ent Europa brief 7 juli 2003 >>

REACTIE VAN DE PRODUCTSCHAPPEN VEE, VLEES EN EIEREN >>

 

Hierbij de reactie van de Consumentenbond op de Stichting Ent Europa brief van 7 juli 2003.


Bedankt voor uw brief van 7 juli jongstleden over de nieuwe MKZ richtlijn.

De Consumentenbond heeft al tijdens de MKZ crisis laten weten dat wij bezwaar
hadden tegen het vernietigen van gezonde dieren. Wij zien geen enkele reden waarom
vlees van gevaccineerde dieren niet in de schappen zou kunnen komen en hebben
hiermee aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaccinatie.

De supermarkten hebben wij destijds hetzelfde laten weten.

met vriendelijke groet
Consumentenbond
Atie Schipaanboord
Campagneleider Voeding.

NIEUWSBRIEF MOND- EN LAUWZEERRICHTLIJN (2) >>

Reactie van J.P. Balkenende >>

Europees Parlement neemt aanscherping MKZ wetgeving over >>

Landbouwcommissie Europees Parlement scherpt nieuwe MKZ-wetgeving verder aan >>

Amendementen o.a. van Albert Jan Maat >>
(PDF bestand)

MKZ richtlijn Raad van de Europese Unie >>
(PDF bestand) 134 pagina's!

17 APRIL 2003
NIEUWSBRIEF MOND- EN KLAUWZEERRICHTLIJN
>>

Brief aan Zijne Excellentie prof. mr. dr. J.P. Balkenende >>

Brief aan Zijne Excellentie Dr. C.P. Veerman >>

Brief: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij >>

OPMERKINGEN N.A.V. BELEIDSDRAAIBOEK MKZ
12 december 2002 >>

Kippen enten...
www.dediscussie.nl

Zuivel houdt nieuwe mkz-wet nog tegen
>>

GEBUNDELDE
KRACHTEN Nr. 13

als PDF op internet

PLATFORM VOOR ACTIE TEGEN HET
NON-VACCINATIE BELEID

Brief aan de Vaste Kamercommissie van LNV >>

Vragen aan minister Veerman?>>

Onderzoek bevestigt twijfels over MKZ in Kootwijkerbroek >>

DEFINITIEVE UITSLAG UIT BRUSSEL IVM VERANDERING NON-VACCINATIEBELEID 18 DECEMBER 2002. >>


OOG in OOG met de VERDELGINGSMACHINE

Kootwijkerbroek 27 november 2002. Op deze dag vond de presentatie plaats van het onderzoek dat de Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek presenteerde onder de titel Geen enkele twijfel ...? De uitkomsten van het onderzoek zijn verbijsterend en buitengewoon verontrustend. Wanneer het gaat om leven of dood mogen instanties niet zo onzorgvuldig en onverschillig handelen als hier is gebeurd. Lees hierover meer in het volgende document.

De website van de tijdelijke commissie voor Mond- en Klauwzeer bevat alle
documenten die de afgelopen vergaderingen aan de leden van die tijdelijke
commissie zijn toegestuurd.
Het document kan gedownload worden van het volgende adres:

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/fiap/20020930/475785nl.pdf
De website van de tijdelijke commissie is:
http://www.europarl.eu.int/committees/fiap_home.htm

De MKZ film van Josephine Hamming is te koop via het e-mail adres: wildlife@wildlife.nl
De prijs van deze film is 12,00 euro exclusief verzendkosten.
verkoopadressen

De website van Albert Jan Maat,
europarlementarier
www.ajmaat.nl
Het nieuwe rekeningnummer van de
Stichting Ent Europa, Friesland Bank 299276937


ENT EUROPA

Email: info@enteuropa.nl


 
 
 
 
 
 
 

URGENT URGENT URGENT
Geachte heer Brinkhorst,

Momenteel komen er berichten door uit Engeland die aangeven dat er een
kans bestaat op een nieuwe uitbraak van mkz in north Yorkshire met name in
de plaats Hawnby bij Thirsk in de buurt.
Feitelijk zijn er twee schapen gevonden met blaren in de mond,
voor de zekerheid zijn veetransporten in een straal van 8 km tot
stilstand gebracht.
Er zijn testen genomen en binnen 96 uur zijn de uitslagen bekend, dit
wordt door overheidsveeartsen gedaan.
Het lijkt ons verstandig dat er maatregelen genomen worden aan de
grenzen, of in ieder geval dat er informatie verstrekt gaat worden naar die mensen
die bezig zijn met veetransporten.
Dit is absoluut niet bedoeld om paniek te veroorzaken, echter het is nu
al het tweede twijfel geval deze week.
En veel mensen worden nu toch erg ongerust
met vriendelijke groet
Ent Europa

Herman Nieuwenhuizen
Namens het bestuur en de leden Ent Europa

 
 
FRIESCH DAGBLAD donderdag 10 januari 2002

Initiatief van christen-democraten

EU-PARLEMENT WIL ENQUETE NAAR MKZ-CRISIS

Leeuwarden-
Er komt waarschijnlijk een Europese enquete over de mkz-crisis van vorig jaar. Het Europees Parlement stemt woensdag over een voorstel van de christen-democraten (EVP). De enquete moet boven water brengen hoe de Europese regels in de verschillende landen zijn uitgevoerd en moet aantonen dat het ruimingsbeleid niet deugt.

Initiatiefnemer van de enquete is de Nederlandse is de Nederlandse parlementarier Albert Jan Maat (CDA). Hij heeft het voorstel samen met zijn Britse collega Sturdy ingediend. Volgens Maat krijgt het voorstel een meerderheid.
'Uit gesprekken is gebleken dat de liberalen en de meerderheid van de socialisten voor een Europese enquete zijn naar de mond- en klauwzeer crisis'
De enquete wordt gehouden in de vorm van een groot aantal hoorzittingen met betrokkenen en deskundigen. Doel is boven water te krijgen wat de oorzaken van de uitbraken zijn geweest, hoe het kan dat de mkz-crisis in verschillende landen zo verschillend van omvang was en hoe de overheden de voorgeschreven maatregelen hebben uitgevoerd. Ook moet duidelijk worden welke gevolgen de crisis precies heeft gehad, ook buiten de landbouwsector.
Volgens Maat zal de enquete aantonen dat het Europese ruimingsbeleid achterhaald is.

Het besluit om mkz-crises door het grootschalig afmaken van vee te bezweren is in 1990 genomen.
'dat was een kille beslissing die alleen rekening hield met geld en niet met gevoelens en de enorme impact die de ruimingen hebben gehad. Bovendien zijn de grenzen veel opener geworden en is er veel meer transport dan destijds werd aangenomen.
Ook is in het besluit geen rekening gehouden met de enorme gevolgen buiten de landbouwsector.
Het wordt tijd voor een nieuw en moderner beleid'
Maat vindt dat er een nieuwe mkz-regeling moet komen waarin staat dat al het rundvee boven de twee jaar moet worden ge-ent. Of dat haalbaar is, betwijfelt hij. Een tweede optie is dat er bij een mkz-uitbraak ringentingen worden gedaan en dat het ingeente vee niet wordt afgemaakt, maar gewoon wordt opgenomen in de voedselketen.

Het voorstel om een Europese enquete te houden naar de toedracht en de gevolgen van de mkz-crisis is een goede zaak, zegt Klaas Johan Osinga van boerenorganisatie NLTO.
Zo blijft er volgens hem druk op de ketel. Eurocommissaris Byrne van Landbouw heeft eerder toegezegd te zullen bekijken of er nieuwe regels voor de aanpak van mkz-uitbraken moeten komen. Volgens Osinga zal het nog wel drie jaar duren voordat er eventueel nieuwe regels zullen zijn.
ALS ER ZICH IN DE TUSSENTIJD NIEUWE UITBRAKEN VOORDOEN, BLIJFT RUIMEN HET ENIGE BESTRIJDINGSMIDDEL VAN DE BESMETTING, een middel dat ook volgens NLTO in geen verhouding staat tot de aard van de kwaal.

Osinga vindt het ook een goede zaak dat de hoorzittingen in het openbaar zullen plaatsvinden, mocht het parlement besluiten tot de enquete. Op dit moment gebeurt er in Engeland wel onderzoek, maar dat vindt in beslotenheid plaats, tot groot ongenoegen van de boerenorganisatie. Het is volgens Osinga trouwens maar de vraag of Byrne zich iets zal aantrekken van de conclusies van zo'n enquete. De commissie is hiertoe niet verplicht.

Europarlementarier Albert Jan Maat heeft er alle vertrouwen in dat de EU snel besluit de mkz-regels aan te passen.
'Spanje is net voorzitter geworden en ik heb al contact gehad met de Spaanse minister van landbouw Caneta.
Hij heeft goede contacten in Argentinie. In dit land heerst ook mond- en klauwzeer, maar hier worden de dieren niet afgemaakt, maar wordt de ziekte besteden door ringentingen.
Het vlees van de inge-ente dieren komt daar gewoon in de voedselketen

REDACTIONEEL STUK KOMT UIT HET FRIESCH DAGBLAD
VAN 10-01-02

 
 

Met vier kratten handtekeningen naar Brussel

Op dinsdag 11 december, de dag voorafgaand aan de Landbouw top in Brussel, zijn we uitgenodigd voor een persconferentie van onze zusterorganisatie in België en het aanbieden van alle verzamelde handtekeningen door Ent Europa in de afgelopen maanden aan Mevrouw Neyts-Uyttebroeck. Zij is minister van Landbouw in België en voorzitter van de conferentie.

Persconferentie
De persconferentie is georganiseerd door het Steunfonds Reigershof. Deze organisatie is opgericht na de ruiming van het geitenbedrijf van Renaat Devreese in Klemskerke (België) in verband met MKZ verdenking. Er is geen MKZ geconstateerd. Devreese vertelt hoe de ruiming bij hem is verlopen. Wij herkennen onze situatie in zijn verhaal. 'Dit beleid is totaal onmenselijk, een misdaad tegen de menselijkheid van de boeren en hun gezinnen'.
De nadruk in de persconferentie ligt op een onderzoek van het Vlaams Agrarisch Centrum. Mond en klauwzeer: Export versus vaccinatie. Met de ondertitel: de cijfers op tafel! Vaccinatie van dieren is afgewezen op economische motieven; verlies van export markten en de kosten van vaccinatie. Uit hun berekeningen blijkt dat het veelal goedkoper is om te enten ten opzichte van de kosten die gemaakt worden om de exportondersteuning.

Aanbieding van de handtekeningen
Dan spoeden we ons met de auto door het drukke verkeer naar het Ministerie van Landbouw.
Een modern gebouw even buiten het oude centrum van Brussel. Gelukkig kunnen we de auto bijna voor de deur parkeren. Dat is wel makkelijk want alle handtekeningen leggen letterlijk aardig wat gewicht in de schaal. We worden vriendelijk ontvangen en begeleid naar een grote vergaderzaal. Daar kunnen we rustig wachten. De grote vergadertafel blijkt een prima plek voor de presentatie van de grote hoeveelheid handtekeningen. Als de ambtelijke MKZ top binnenkomt ligt de tafel bedolven onder een dikke laag handtekeningen.
Helaas is de minister weggeroepen omdat ze in verband met ziekte van een collega zijn functie moet waarnemen. De Belgische delegatie bestaat uit: Hubert Cooreman woordvoerder van Minister Neyts, Ralf Bombeek MKZ specialist en organisator van de conferentie en Line Emmerichts afdeling voorlichting en communicatie.
De heer Bombeek opent het overleg met dat hij helemaal in kan voelen wat de boeren hebben meegemaakt. Hij is zelf dierenarts en zijn vrouw is geboren en getogen op een boerderij. Zij voelen direct als medestanders voor een beleidswijziging. Eigenlijk gingen we naar Brussel om dat te bepleiten, maar dat is hier al niet meer nodig, tegenover ons aan tafel zitten medestanders. Zij zijn ook positief over de inzet van Brinkhorst, als initiatiefnemer tot deze conferentie om tot beleidswijziging te komen. Ze hebben wel begrepen dat in Nederland niet iedereen zo positief is over Brinkhorst en dat kunnen wij beamen.


Dan volgt de officiele aanbieding van de handtekeningen
door Cristien Schneider.
Geachte heer Bombeek, geachte toehoorders,

Voor u staat een delegatie van stichting Ent Europa. Ent Europa is ontstaan als actiegroep tijdens de MKZ-uitbraak die Nederland dit voorjaar trof. Intussen is de actiegroep uitgegroeid tot een officiële stichting.
Ent Europa verzet zich tegen het huidige Europese non-vaccinatiebeleid en wordt daarin zeer breed gesteund door grote groepen in de Nederlandse samenleving.
Ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken voor het feit dat u ons hier wilt ontvangen. Onze aanwezigheid hier op uw kabinet geeft aan dat u het maatschappelijke protest tegen de ruimingspolitiek zeer serieus neemt.Mijnheer Bombeek, ik wil u een persoonlijk verhaal vertellen. Toen op de woensdag voor Pasen bij ons in de buurt MKZ uitbrak, waren we in eerste instantie verlamd van angst. Ik ben niet alleen boerin, maar ook moeder van 4 jonge kinderen. Ik probeer mijn kinderen respect bij te brengen voor alles wat leeft, zelfs voor het kleinste diertje of bloemetje. Hoe moest ik mijn kinderen uitleggen dat er mensen konden komen die al onze kerngezonde dieren zouden doodmaken en vernietigen? Moest ik ze uitleggen dat dat mag omwille van economische belangen? En dat terwijl er een vaccin beschikbaar is?

Na enkele dagen in die vernederende angst te hebben doorgebracht, kwam ik tot het inzicht dat het niet mag. Met het doden van kerngezonde dieren en het vernietigen van uitstekend voedsel wordt een ethische grens overschreden. Of je nu religieus bent of niet, zo ga je niet met de schepping om. Door dit systeem sta ik als opvoeder met lege handen en moet ik mij diep schamen tegenover al die mensen voor wie genoeg voedsel geen vanzelfsprekendheid is.Op Paasmaandag richtten we Ent Europa op. Er meldde zich een enorm korps vrijwilligers en sponsors uit alle lagen van de bevolking. Op alle manieren hebben we geprobeerd het ruimen te stoppen: er waren protestbijeenkomsten, handtekeningenacties, petities, gesprekken met politici, honderden rechtszaken. Het heeft niet mogen baten. Hoewel er geen weldenkend mens in Nederland te vinden is die vóór het ruimen was, reed de verdelgingstrein op volle snelheid door. Honderdduizenden dieren werden gedood, de vreugde en trots van duizenden gezinnen gelijktijdig vernietigd.

Zelfs weken nadat er begonnen was met noodvaccinaties, toen er allang geen sprake meer was van besmettinggevaar, zelfs toen ging het doden nog door. Onder die laatste dieren was nog Sabina, de beste roodbonte koe van Europa. En de melkkoeien van de familie Bredenoord, die al 150 jaar lang, generatie na generatie liefderijk verzorgd werden door de familie. En een klein geitje dat letterlijk uit de armen van een klein meisje gerukt moest worden om het te kunnen afmaken.Nu, in de late herfst, kunnen we de balans voor Nederland opmaken. Er zijn 270.000 dieren gedood, terwijl er slechts 26 bedrijven besmet waren. Voor elk besmet bedrijf zijn dus 10.000 kerngezonde dieren gedood.

En wat betreft de mensen die betrokken waren: de ruimingspolitiek was direct verantwoordelijk voor 17 zelfmoorden, tientallen hartinfarcten, hersenbloedingen en miskramen en grote geestelijke nood. Duizenden mensen kampen nog steeds met psychische problemen als slapeloosheid, steeds terugkerende nachtmerries, concentratieproblemen, lusteloosheid en depressies. Onder hen zeer veel kinderen.
Tot slot zijn de sociale structuren in de getroffen plattelandsgebieden volkomen ontwricht, geschat wordt dat het enige decennia zal duren voor dit hersteld is.

Naar de gevolgen voor een nog veel zwaarder getroffen land als Engeland, kunnen we alleen maar raden.Mijnheer Bombeek, een Europa waarin economische belangen zoveel leed waard zijn, beangstigt mij. Niet alleen als boerin, veel meer nog als moeder. In zo'n Europa voel ik me niet veilig. En ik ben niet de enige. De afgelopen maanden verzamelden we samen met de Initiatiefgroep Kerk en Samenleving 100.000 handtekeningen van particulieren en de steunbetuigingen van tientallen organisaties, samen goed voor nog eens 375.000 leden. De tekst van de petitie is simpel:


WIJ ZIJN TEGEN HET RUIMEN VAN
GEZONDE DIEREN
DAAROM ENT EUROPA TEGEN MKZ!

Het maakt ons niet uit hoe MKZ in de toekomst bestreden gaat worden. Of men nu kiest voor preventief vaccineren of ringvaccinaties zonder handelsbeperkingen of voor de toepassing van markervaccins. Als er maar nooit meer gezonde dieren geruimd worden. De tijd dringt, niemand weet wanneer het virus weer zal toeslaan.

Daarom verzoeken wij u namens alle ondertekenaars dringend om uw politieke gewicht aan te wenden om het Europese ruimingsbeleid voor eens en voor altijd af te schaffen.


Brussel, 11 december '01.
Christien Schneider, Ent Europa.We hebben verzocht ons verzoek een plek te geven in de conferentie. Aangezien daar alleen deskundigen praten over wat ons is overkomen maar niet met de mensen die het aan den lijve hebben ondervonden. De minister zal in haar openingsspeech aangeven dat er meerdere actiegroepen bij het ministerie op bezoek zijn geweest en hebben aangedrongen op beleidswijziging.Het is voor de Belgen helaas niet mogelijk om nu al te vertellen wat er in de openingsspeech van de minister zal staan voor de conferentie. Maar er zal nadrukkelijk aandacht gevraagd worden voor de socio-economische en ethische aspecten van het huidige ruimingsbeleid. Ze kunnen echter mogelijke handelsbeperkingen niet uit het oog verliezen. Volledig preventief enten zit er dus voorlopig niet in. Wel verwachten ze dat er een meerderheid zal zijn voor ringvaccinaties zonder doden van de gevaccineerde dieren.

Deze conferentie is geen eindpunt van de discussie over het MKZ-beleid. Dit overleg zal in de toekomst worden voortgezet. De eigenlijke macht ligt bij de handelsconferenties. Daar zullen het afsluiten van internationale handelakkoorden bepalend zijn over hoe we om kunnen gaan met het voorkomen en bestrijden van dierziekten. Verder hebben we het boek 'Ruimen tien keer erger dan ik dacht' aangeboden. Dit boek is het verhaal van de boeren uit de Driehoek. Het is jammer dat nu het verloop van de crisis geevalueerd wordt in Brussel de uitkomsten van de evaluatie van het Ministerie van LNV zelf nog niet beschikbaar is. Deze informatie komt pas in februari volgend jaar. Maar de streek heeft zelf wel een evaluatie uitgevoerd vooral over hoe de het ministrie van LNV het beleid heeft uitgevoerd. De belangrijkste aanbeveling is dat het non-vaccinatiebeleid vanaf vandaag dient te wijzigen, omdat er grote weerstand bestaat tegen het ruimen van gezond vee. Verder blijkt uit de gegevens dat er veel is mis gegaan bij de uitvoering door het Ministerie van LNV.

Het boek 'Tongblier' uit Friesland wordt ook aangeboden. Dit is vooral bedoelt als momument en voor alle betrokken voor troost en de verwerking van de crisis.De Belgische delegatie is positief gestemd en verwachten dat er een kentering komt in hoe we omgaan met de bestijding van MKZ.

 
 

INNOCULATE EUROPE AGAINST FOOT & MOUTH DISEASE FOUNDATION

PRESS RELEASE
FOOT AND MOUTH DISEASE PETITION:


EVENT: TUESDAY, DECEMBER 11- 4PM -- MEDIA INVATION --
BRUSSELS, BELGIUM:

VENUE: Offices of Mrs Neyts-Uyttebroeck, Belgian Minister of Agriculture,
AND the chairwoman for the FMD Conference (Dec 12 & 13, Brussels)
Nr 15 Karmelieten Street, sixth floor,
Brussels, Belgium 1000

TIME: 4 pm

subject: FMD-INNOCULATION CAMPAIGNERS TO HAND OVER 100,000-SIGNATURE PETITION TO EUROPEAN PARLIAMENT ON DECEMBER 11, 4 PM - INVITATION TO THE NEWS MEDIA COVERING AGRICULTURE AND EUROPEAN PARLIAMENT

Explanation:
Since the Ent Europa/Innoculate Europe against FMD campaign was launched in Friesland, The Netherlands during the tragic Foot & Mouth Outbreak there in April, and our first protest campaign was launched against the widespread slaughtering of healthy cattle in The Hague that month, the ""Ent Europa/Innoculate Europe against FMD campaign"" has developed into a widely-supported foundation. Ent Europa has since that time, raised many petitions to fight against the present European policy of culling healthy farm animals in FMD-infected regions -- we have held many peaceful demonstrations, launched lawsuits, distributed action materials all over the Netherlands, lobbied political groups and collected thousands of countrywide signatures on our pro-innoculation petitions.

On Tuesday December 11 -- THIS TUESDAY - Our action group will join forces with those of other countries' such as from Belgium to peacefully present our 100,000-signature petition to the chairwoman of the FMD Conference there, (being held December 12 and 13 in Brussels.)

During the previous five months our campaign has gained the support of many different organisations and major political parties in The Netherlands. We will now hand over these signatures and our petition to change the agricultural policies of Europe, and to start allowing the innoculation of all our European cattle against Foot and Mouth Disease, so that another outbreak can be prevented.

Background to our petition on December 11:
Dutch and Belgium pro-innoculation action groups are planning to present our petition to the chairwoman of the FMD Conference, who is the Belgian Minister of Agriculture This European agricultural conference -- to be attended by abouat 450 agricultural experts -- is to evaluate the results of the Foot and Mouth Outbreaks in Europe, which have had such a devastating economic and emotional impact on the countryside and so many agricultural communities of the United Kingdom, the Netherlands and other European countries..

During their two-day meeting, the European Agricultural Ministers will survey, evaluate and discuss the agrarian, veterinary and social-economic impact of FMD, the consequences for the economy of the Foot and Mouth Outbreak -- and what also hear proposals on measures to prevent further outbreaks.

Our Dutch action group -- which launched the "Innoculate Europe against FMD campaign" (Ent Europa Campaign: for background access the International News page on http: www.enteuropa.nl) -- had applied for permission to present its own 100,000-signature petition and its own pro-innoculation, anti-culling proposals -- and which are backed up by all the major Dutch political parties --to the European Agriculture Ministers' meeting on December 12 and 13.

However, this request for six Ent Europa representatives to peacefully petition and attend these particular proceedings has been denied. We were told that there wouldn't be room for six more agricultural delegates -- although all of us are also farmers who have experienced the FMD outbreak first-hand.

Petition to Belgian Agriculture Minister on December 11 at 4 pm:
Instead, our six representatives of Ent Europa have now been granted permission to present our petition on December 11 at 4pm to the Belgian Minister of Agriculture, who also is the chairwoman of the European agricultural council, Mrs Neyts-Uyttebroeck. She has undertaken to also table our petition at the Agricultural Ministers' meetings on December 12 and 13.

And other countries' pro-innoculation FMD action groups such as those from Germany, Belgium and England are also expected to present their petitions to Mrs Neyts-Uyttebroeck that same day.

News media representatives will be welcome at ourf ormal petitioning reception at the Belgian Agricultural Minister's cabinet offices on December 11: the news media may collect passes to the petitioning receptions at the entrance just beforehand, as follows:

NAME: Mrs Neyts-Uyttebroeck, Belgian Minister of Agriculture,
ADDRESS: Nr 15 Karmelieten Street, sixth floor,
Brussels, Belgium 1000
TIME: 4 pm (Dutch Ent Europa Committee reception) AND

our group will also attend the petition to be handed over AT THIS SAME VENUE at
4.30 pm by the ""Belgian Platform for Vaccination against FMD"
petition, by Johan Devreese (cellphone Belgium 0473.39.26.70)
(this BELGIAN group's press conference also takes place at 2pm, TWO HOURS EARLIER,
International Press Centre Passage Hall, Residence Palace,
Address: 155 Wetstreet, Brussels.)


We would welcome the news media's attention to this important matter. The Foot & Mouth Disease outbreak has only recently been suppressed in the United Kingdom -- and exacly like our British colleagues, the agricultural community in The Netherlands is also still suffering great emotional distress from the after-effects of the FMD outbreak in our country, , with at least 17 Dutch farmers' suicides and thousands of agricultural families still undergoing trauma treatment, all directly attributable to the emotional impact of these terrible but so easily-preventable events.

On behalf of:
Ent Europa Foundation,
Mailing addrress:
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille
emailadres: info@enteuropa.nl
banknr.333354737 for: Actiegroep Ent Europa


English-language News Media contact:
Christien Schneider, chairwoman, Ent Europa

Home Address:
Bannerhuis 1,
9155 AR Raard, Friesland, The Netherlands
home telephone: (NL: 31) 519 - 296587
Personal cellphone: (NL: 31) 6 - 21991350
 
 
AKTIEWEKEN ENT EUROPA GERICHT OP
EUROPESE CONFERENTIE IN BRUSSEL

Op 12 en 13 december a.s. is de MKZ-problematiek een agendapunt op de Europese Conferentie die plaatsvindt in Brussel. Minister Byrne, Brinkhorst en landbouwministers uit andere Europese landen zullen het non-vaccinatiebeleid evalueren. Deze gelegenheid zal door Ent Europa aangepakt worden om een petitie en de getekende handtekeningenkaarten aan te bieden (tot nu toe ca. 50.000). De weken voor de conferentie zal Ent Europa nog flink aan de weg timmeren om de publieke opinie wakker te houden. De acties starten op zaterdag 24 november.
Op 8 december zullen op strategische punten spandoeken geplaatst worden om de aandacht te vestigen op de conferentie in Brussel. Bovendien zal de lokale en landelijke overheid benaderd worden door de Stichting met het verzoek de petitie van Ent Europa te steunen door deze te ondertekenen.

Verder worden aktievoerders in het hele land opgeroepen om de overheid brieven en emails te sturen met het verzoek alles op alles te zetten teneinde het non-vaccinatie beleid om te zetten, omdat dit beleid niet een democratisch draagvlak heeft. Juist in de tijd dat de MKZ naar de achtergrond lijkt te verdwijnen moet er aan de bel getrokken worden bij verantwoordelijken vindt de stichting.

Bij een MKZ-uitbraak treedt het rampscenario in werking dat een ieder nog scherp voor ogen zal staan, in die situatie is het beleid niet te wijzigen, daarom is Ent Europa juist nu bezig dit te bewerkstelligen.
Men weet niet wanneer het virus weer toeslaat, wel is bekend dat over 1 of 2 weken evenhoevigen dieren uit Engeland weer vrij over de grenzen vervoerd mogen worden. Ook de tijd na de Conferentie zal Ent Europa aktief blijven, omdat dan de Tweede Kamerverkiezingen plaats zullen vinden. Ze zullen de kamerleden dan ook aan hun jas blijven trekken. Ent Europa werkt inmiddels samen met aktiegroepen over het hele land, ook wordt er samengewerkt met Belgische en Engelse aktiegroepen, omdat ook in die landen veel weerstand bestaat tegen het doden van gezonde dieren omwille van economische belangen. Iedereen die nog wil tekenen kan terecht op de site www.enteuropa.nl en daar zijn of haar digitale handtekening zetten, zodat een ieders stem gehoord wordt op de Conferentie in Brussel.


Namens het bestuur van Stichting Ent Europa,

Tsjitske, Jolanda, Marianne, Louise,
Jacob, Marianne, Greet, Karin, Bert, Neeltje, Angelique

En de strijd gaat door !!!

Ent Europa
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille
banknr.333354737 t.n.v. Actiegroep Ent Europa Kootstertille

 
 
Redactioneel stuk uit de Levensmiddelenkrant 2 november 2001

BRITSE WINKELS HIELDEN MKZ-VACCINATIE TEGEN

Newcastle- Britse supermarktorganisaties en andere ketens gespecialiseerd in de verkoop van levensmiddelen hebben de vaccinatie van vee tegen mond-en klauwzeer voortdurende tegengehouden.
Dat onthulde de voormalige Britse landbouwminister N. Brown in een recent televisie intervieuw.

'Om de epidemie in het noorden tot stand te brengen was ik zelf een warm voorstander van vaccinatie.
Er waren meer dan voldoende argumenten voor vaccinatie. Maar de voedselsector wilde geen garanties afgeven dat ze melk en vlees van gevaccineerde koeien zouden blijven afnemen.
De supermarkten dachten dat ze dat niet aan de consument konden verkopen.
Daarom is de vaccinatie nooit doorgegaan'.

Veel kritiek:
Nu de MKZ-epidemie in Groot Brittannie voorbij lijkt en er vier weken lang geen nieuwe gevallen zijn gemeld, komt er veel kritiek op de wijze waarop de Britse regering de crisis heeft aangepakt. Een vroegere adviseur van ex-minister Brown heeft verteld dat het ministerie voortdurend achter de feiten van de epidemie aanholde.
Volgens hem heeft het toenmalige departement niet onderkend hoe snel het virus zich kon verspreiden.
Toen duidelijk werd welke omvang de epidemie aannam, hadden de middelen noch de mankracht er echt iets aan te doen aldus de vroegere adviseur K. Simpson

Kortom: ENT EUROPA !!!

 
 
Nieuws van Ent Europa 31-10-01

Handtekeningenactie.
De protestkaartenactie die in juni op de basisscholen in Friesland van start is gegaan heeft een uitgebreid vervolg gekregen. De scholenactie zelf is nog steeds niet helemaal afgerond, maar heeft al zo'n 20.000 handtekeningen opgeleverd. Er wordt al sinds de zomer actie gevoerd op de Friese eilanden en de afgelopen maanden stonden actievoerders op allerlei markten, landbouwbeurzen, paardensportevenementen enz. Acties in Liempde en Oene brachten 2000 handtekeningen op, de Schapenmarkt in Oldenbroek 4000, de Agrarische Dagen in Franeker 2000, de Landbouwvakbeurs in Leeuwarden 3000 en Indoor Friesland 2000. Verder staan er duizenden kaarten uit bij particulieren die in hun eigen omgeving actie voeren. Belangrijker nog dan het aantal kaarten is de voortdurende aandacht die op deze manier op de MKZ-problematiek wordt gevestigd. De acties zullen niet stoppen na de EU-top in Brussel, maar juist doorgaan in de aanloop naar de kamerverkiezingen.

EU-top Brussel.
Er is een speciaal comité in het leven geroepen, dat gaat kijken op welke manier de handtekeningen in Brussel aangeboden kunnen worden. Voor deze gelegenheid zal over de grens samengewerkt worden met Belgische actiegroepen. De top vindt plaats op 12 en 13 december en getracht zal worden om het maximale politieke rendement uit de protestkaartenactie te halen.

Naast de afdelingen in Friesland en de Driehoek is er nu ook een materiaaldepot in Noord-Holland waar ook een groep mensen zeer actief is voor Ent Europa.

 
 
PERSBERICHT ENT EUROPA 10 september 2001

Op 12 september a.s. zal Brinkhorst op uitnodiging van enkele boerenorganisaties naar de IJsherberg in Dokkum komen.
De besloten vergadering begint om 10.00 uur s'ochtends.
Stichting Ent Europa zal van de gelegenheid gebruik maken en op deze dag op allerlei manieren protesteren tegen het ruimingsbeleid.
De stichting is zeer teleurgesteld dat Brinkhorst de lezers van Opzij wilde doen geloven dat er bij boeren geen draagvlak voor afschaffing van het non-vaccinatiebeleid zou bestaan en dat de gevoelens van de boeren niet oprecht zouden zijn.
Ent Europa is van mening dat de minister na de rampzalige MKZ-crisis alles in het werk zou moeten stellen om het beleid in Brussel om te buigen.
Minister Brinkhorst is blijkbaar totaal niet op de hoogte van wat er onder de boeren leeft of hij weigert zich domweg in te zetten voor een ander beleid.
Veel boeren hebben overigens te kennen gegeven de vergadering te zullen boycotten.
Zij zijn van mening dat deze minister al zijn krediet verspeeld heeft en weigeren hem aan te horen.
Anderen geven aan wel te gaan en zijn van plan de minister flink de oren te wassen.
De Friese boeren voelen zich verraden door deze minister.
Eerst werden ze geprezen voor de waardige manier waarop ze de ruimingen doorstaan hebben, opgeofferd voor hun collegaboeren. Vervolgens werd een aantal van hen genadeloos gestraft met boetes, voor zaken die in de verste verte geen moedwillig vergrijp genoemd kunnen worden.
Protesten zullen te zien en te horen zijn op de belangrijkste toegangswegen van Dokkum en rond de IJsherberg.
Actievoerders van het comité Burgers voor Boeren van Jan Slagter zullen zich bij de Ent Europa-demonstranten voegen.

Aanvang acties: 9.30 uur, bij de IJsherberg.
Iedereen die zijn afkeer van het ruimingsbeleid en zijn steun aan de boeren wil uiten,
is van harte welkom bij dit vreedzame protest.

Christien Schneider,
Voorzitter Ent Europa

 
 
Persbericht Ent Europa 30 juli 2001

Begin juni is Ent Europa begonnen met een grote protestkaartenactie tegen het non-vaccinatiebeleid. De stichting wil op die manier aandacht vragen van de landelijke en Europese politiek voor de desastreuze gevolgen van de ruimingen voor mens en dier.
Afgelopen week heeft de telling plaatsgevonden van de binnengekomen handtekeningen van de actie op de basisscholen in Friesland. Op dit moment zijn er zo'n 20.000 getekende kaarten geteld. De ingehuurde koeriersdienst bleek grote problemen gehad te hebben om de pakketten op tijd te bezorgen en nadien weer op te halen. Stichting Ent Europa betreurt deze gang van zaken en heeft de betrokken scholen excuus aangeboden. Na telefonisch overleg is besloten de actie na de zomervakantie voort te zetten op scholen die de pakketten niet of te laat ontvangen hebben.
Tijdens de vakantie wordt actie gevoerd op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, waar vrijwilligers zich inzetten om zoveel mogelijk kaarten getekend te krijgen. Bij grote evenementen in Friesland zal ook actie gevoerd worden. Na de vakantie wordt de actie opgepakt door leerlingen van de Friese AOC's.
Actievoerders uit andere delen van Nederland hebben aangeboden om de actie in andere provincies voort te zetten. Er is intussen een grote, vaste kern van actievoerders in Nederland ontstaan, die elkaar kennen en elkaar steunen en samen een sterke protestbeweging vormen.
 
 

PERSBERICHT

7-7 (zeven/zeven) voor nieuw leven!!!

Om het verdriet over het gemis van de dieren een plaats te geven,
organiseert Actiecomité 'Gebundelde Krachten' op 7 juli a.s. om 16.00 uur
een stille tocht vanaf de Elburgerweg in Heerde naar de Schaapskooi.

Om te zorgen dat het niet over een poosje weer nodig is; om te zorgen dat
zoiets nooit meer kan en zal gebeuren, vindt aansluitend om 17.00 uur bij
de schaapskooi een manifestatie plaats, waar een aantal sprekers het
woord tot de aanwezigen zal richten.

Vanuit hun verschillende gezichtspunten zullen de volgende sprekers het
gebeurde én de toekomst belichten:

  • Kardinaal Simonis
  • ds. J. Niesing, hervormd predikant te Kootwijkerbroek
  • Dr. G.L. Ellinger, psychiater
  • A.J. Plaisier, dierenartsenpraktijk Epe/Heerde

  • Ines zal een nieuw gedicht voordragen

  • Muzikale bijdrage is o.a. van Jolanda

Aan deze lijst van sprekers en optredenden kunnen in de komende dagen nog
namen toegevoegd worden.

Om 18.00 uur zal de manifestatie worden afgesloten.

 
 

Persbericht Actiegroep Ent Europa

Actiegroep Ent Europa start donderdag 7 juni een grote protestkaartenactie . Voor dit doel zijn 120.000 kaarten gedrukt met de tekst:

Ik ben tegen het 'ruimen' van gezonde dieren.
Daarom ENT EUROPA tegen MKZ!!!


Deze kaarten worden donderdag en vrijdag afgeleverd op alle basisscholen in Friesland, samen met een begeleidende brief en een actieposter. De bedoeling is dat de kinderen ingeschakeld worden om de kaarten te laten ondertekenen.
Na twee weken worden alle pakketten weer opgehaald, zodat alle kaarten op één plaats samengebracht worden.
Hierna worden opnieuw kaarten gedrukt en nemen actievoerders uit andere provincies het initiatief over.

Ent Europa hoopt op deze manier zoveel kaarten te verzamelen dat de Europese beleidsmakers niet om het protest heen kunnen.
Actiegroep Ent Europa is van mening dat er geen tijd te verliezen valt. Het non-vaccinatiebeleid moet op de helling, de MKZ-ramp mag zich nooit meer herhalen.

Na de hectiek van de eerste maanden beginnen de grote actiegroepen meer en meer samen te werken om te komen tot een krachtig, gebundeld geheel.
De moed wordt niet opgegeven, integendeel. Ent Europa is in korte tijd uitgegroeid tot een officiële stichting met vaste bestuursleden en een grote groep zeer betrokken vrijwilligers.

De strijd gaat op volle kracht verder.

 
 
 
 
 

Dear Mrs Neyts- Uyttebroeck, dear listeners,

Here you can see a delegation of Ent Europa. Ent Europa started as an actiongroup during the FMD-outbreak which hit The Netherlands last Spring. Meanwhile the actiongroup has grown into an official foundation. Ent Europa opposes to the current non-vaccinationpolicy and is widely supported by large groups in Dutch society. I would like to thank you for having us here. Our presence on your department shows us that you take the social protest against the culling seriously.

Mrs Neyts-Uyttebroeck I would like to tell you a personal story. When on Wednesday prior to Eastern FMD broke out in our area, we were paralyzed with fear. Not only am I a farmer, I'm also the mother of four young children. I try to raise my children in respect for everything that is alive, even for the smallest animal or flower. How was I to explain to my children that people might come along and kill and destroy our healthy animals? Was I to explain that that is allowed for economical reasons? Eventhough vaccination is available?
After having spent a few days in that humiliating fear, I came to the conclusion that it is not allowed. By killing perfectly healthy animals and destroying excellent food an ethical boundary is passed. Whether you are religious or not, that is not how the Creation is supposed to be treated. With this system I'm empty-handed as a childraiser and I have to feel deeply ashamed towards the people who don't have enough food in the first place.

Ent Europa was founded on Eastermonday. A huge group of volunteers and sponsors from all walks of life offered their help. We tried to stop the culling in all sorts of ways; protest-gatherings, signature-actions, petitions, conversations with politicians, hundreds of court-cases. It was of no avail.
Although there wasn't a single right-minded human-being to be found in The Netherlands, who was in favour of the culling, the train of destruction was driving full speed ahead. Hundreds of thousands of animals were killed, the pride and joy of thousands of families at the same time destroyed.
Weeks after they had started off with the emergency-vaccinations, when there was absolutely no danger of spreading the virus anymore, even then the killing went on. Among those last animals was Sabina, the best red-and-white cow in Europe. And the Bredenoord family's dairy cows which had been lovingly taken care of generation after generation for more than 150 years. And a little goat that was literally torn from a little girl's arms in order to kill it.

Now, in late Autumn, we can draw up the balance sheet for The Netherlands: 270,000 animals were killed while only 26 farms were infected. So, for each infected farm 10,000 perfectly healthy animals had to be killed.
And as far as the people concerned: the culling-policy was the immediate cause of 17 suicide-cases, dozens of heart-attacks, brain-hemorrhages, miscarriages, and enormous mental distress. Thousands of people are still dealing with psychological problems as insomnia, always returning nightmares, concentration-problems, listlessness and depressions. Among them are many children.
Finally I would like to point out that the social structures in the stricken rural-areas are completely disrupted, it is estimated that it will take several decades to restore all this.
We can only guess what the consequences are for a much harder stricken country such as Great Britain.

Mrs Neyts-Uyttebroeck, a Europe, in which economic interests are worth so much suffering, is frightening.
Not only as a farmer, but even more as a mother, I don't feel safe in such a Europe. And I am not the only one.
In the past months we have gathered, together with the initiative-group Church and Society, 100,000 signatures of private persons and letters of support of organisations, which resulted in another 375,000 new members.
The words of the petition are simple:
We are against the culling of healthy animals.
Therefore: vaccinate Europe against FMD.

We don't care how FMD will be controlled in future. Whether it's done by preventative vaccination, ringvaccination without trade restrictions or with the use of marker vaccines.

As long as there will never be cullings of healthy animals again. Time is running out, nobody knows when the virus will strike again.
That's why we ask you urgently, on behalf of all the sighes, to use your political weight to abolish the European culling policy once for all.


Brussels dec. 11th Christien Schneider, Ent Europa.

 
 

INNOCULATE EUROPE AGAINST FOOT & MOUTH DISEASE FOUNDATION

PRESS RELEASE
FOOT AND MOUTH DISEASE PETITION:


EVENT: TUESDAY, DECEMBER 11- 4PM -- MEDIA INVATION --
BRUSSELS, BELGIUM:

VENUE: Offices of Mrs Neyts-Uyttebroeck, Belgian Minister of Agriculture,
AND the chairwoman for the FMD Conference (Dec 12 & 13, Brussels)
Nr 15 Karmelieten Street, sixth floor,
Brussels, Belgium 1000

TIME: 4 pm

subject: FMD-INNOCULATION CAMPAIGNERS TO HAND OVER 100,000-SIGNATURE PETITION TO EUROPEAN PARLIAMENT ON DECEMBER 11, 4 PM - INVITATION TO THE NEWS MEDIA COVERING AGRICULTURE AND EUROPEAN PARLIAMENT

Explanation:
Since the Ent Europa/Innoculate Europe against FMD campaign was launched in Friesland, The Netherlands during the tragic Foot & Mouth Outbreak there in April, and our first protest campaign was launched against the widespread slaughtering of healthy cattle in The Hague that month, the ""Ent Europa/Innoculate Europe against FMD campaign"" has developed into a widely-supported foundation. Ent Europa has since that time, raised many petitions to fight against the present European policy of culling healthy farm animals in FMD-infected regions -- we have held many peaceful demonstrations, launched lawsuits, distributed action materials all over the Netherlands, lobbied political groups and collected thousands of countrywide signatures on our pro-innoculation petitions.

On Tuesday December 11 -- THIS TUESDAY - Our action group will join forces with those of other countries' such as from Belgium to peacefully present our 100,000-signature petition to the chairwoman of the FMD Conference there, (being held December 12 and 13 in Brussels.)

During the previous five months our campaign has gained the support of many different organisations and major political parties in The Netherlands. We will now hand over these signatures and our petition to change the agricultural policies of Europe, and to start allowing the innoculation of all our European cattle against Foot and Mouth Disease, so that another outbreak can be prevented.

Background to our petition on December 11:
Dutch and Belgium pro-innoculation action groups are planning to present our petition to the chairwoman of the FMD Conference, who is the Belgian Minister of Agriculture This European agricultural conference -- to be attended by abouat 450 agricultural experts -- is to evaluate the results of the Foot and Mouth Outbreaks in Europe, which have had such a devastating economic and emotional impact on the countryside and so many agricultural communities of the United Kingdom, the Netherlands and other European countries..

During their two-day meeting, the European Agricultural Ministers will survey, evaluate and discuss the agrarian, veterinary and social-economic impact of FMD, the consequences for the economy of the Foot and Mouth Outbreak -- and what also hear proposals on measures to prevent further outbreaks.

Our Dutch action group -- which launched the "Innoculate Europe against FMD campaign" (Ent Europa Campaign: for background access the International News page on http: www.enteuropa.nl) -- had applied for permission to present its own 100,000-signature petition and its own pro-innoculation, anti-culling proposals -- and which are backed up by all the major Dutch political parties --to the European Agriculture Ministers' meeting on December 12 and 13.

However, this request for six Ent Europa representatives to peacefully petition and attend these particular proceedings has been denied. We were told that there wouldn't be room for six more agricultural delegates -- although all of us are also farmers who have experienced the FMD outbreak first-hand.

Petition to Belgian Agriculture Minister on December 11 at 4 pm:
Instead, our six representatives of Ent Europa have now been granted permission to present our petition on December 11 at 4pm to the Belgian Minister of Agriculture, who also is the chairwoman of the European agricultural council, Mrs Neyts-Uyttebroeck. She has undertaken to also table our petition at the Agricultural Ministers' meetings on December 12 and 13.

And other countries' pro-innoculation FMD action groups such as those from Germany, Belgium and England are also expected to present their petitions to Mrs Neyts-Uyttebroeck that same day.

News media representatives will be welcome at ourf ormal petitioning reception at the Belgian Agricultural Minister's cabinet offices on December 11: the news media may collect passes to the petitioning receptions at the entrance just beforehand, as follows:

NAME: Mrs Neyts-Uyttebroeck, Belgian Minister of Agriculture,
ADDRESS: Nr 15 Karmelieten Street, sixth floor,
Brussels, Belgium 1000
TIME: 4 pm (Dutch Ent Europa Committee reception) AND

our group will also attend the petition to be handed over AT THIS SAME VENUE at
4.30 pm by the ""Belgian Platform for Vaccination against FMD"
petition, by Johan Devreese (cellphone Belgium 0473.39.26.70)
(this BELGIAN group's press conference also takes place at 2pm, TWO HOURS EARLIER,
International Press Centre Passage Hall, Residence Palace,
Address: 155 Wetstreet, Brussels.)


We would welcome the news media's attention to this important matter. The Foot & Mouth Disease outbreak has only recently been suppressed in the United Kingdom -- and exacly like our British colleagues, the agricultural community in The Netherlands is also still suffering great emotional distress from the after-effects of the FMD outbreak in our country, , with at least 17 Dutch farmers' suicides and thousands of agricultural families still undergoing trauma treatment, all directly attributable to the emotional impact of these terrible but so easily-preventable events.

On behalf of:
Ent Europa Foundation,
Mailing addrress:
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille
emailadres: info@enteuropa.nl
banknr.333354737 for: Actiegroep Ent Europa


English-language News Media contact:
Christien Schneider, chairwoman, Ent Europa

Home Address:
Bannerhuis 1,
9155 AR Raard, Friesland, The Netherlands
home telephone: (NL: 31) 519 - 296587
Personal cellphone: (NL: 31) 6 - 21991350
 
 
Friesland, 22nd November 2001

Concerning: request to support the European vaccination against Foot-and-Mouth Disease

Dear sir, madam,
We ask your attention for the following:

Our foundation has been set up as a reaction to the Foot-and-Mouth Disease crises. We disapprove of the killing of healthy animals on moral considerations. The aim of the foundation is to let Europe hear a powerful and joined "No" against the present non-vaccination policy.
As from June this year our foundation has started a petition to plead for vaccination against Foot-and-Mouth Disease. In the meantime 50,000 persons have signed a card with the text: I am against the clearing away of healthy animals, so vaccinate Europe against Foot-and-Mouth Disease.

On the 12th and 13th December a European conference for agricultural ministers will take place, preceding the E.U. top in Brussels. The results of the Foot-and-Mouth Disease break will be evaluated there. Not only the agricultural, veterinarian and social-economical results will be under discussion but also the social consequences for the agricultural sectors and animal welfare. Approximately 450 persons from different disciplines could take part in this conference.
Vaccinate Europe wants to be present at this conference and will offer a petition which has the same text as the petition mentioned.

Meanwhile statements have been made by the FAO. They claim that the battle against Foot-and-Mouth Disease can only be won when all the possible focuses of infection have been extinguished. A systematically vaccination is indispensable. The FAO, as a world food organisation, has fought successfully against global cattle and grasshopper plagues.

The former minister of agriculture of Great-Britain, mister Nick Brown, had considered to start vaccinating at the peak of the crises. This has not happened because the food industry resisted strongly.

Euro-commissioner David Byrne has made some statements concerning Bio-terrorism, for one that the spreading of different kinds of viruses are a great danger for the European economy and the health of the citizens. Europe should protect itself better against this kind of biological weapons.

We, as a foundation, ask you to support this action as to create the largest bearing surface as possible against the present non-vaccination policy. Would you please sign the enclosed petition and return it before ….
If you have any questions or would like some more information you can contact our foundation at the following address or e-mail:

Vaccinate Europe
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille
e-mail address: info@enteurope.nl
Bank: 333354737 t.n.v. Actiegroep Ent Europa
We trust on your support.

Yours faithfully,

Tjitske, Jolanda, Herman, Marianne, Jacob, Louise, Greetje, Marianne, Bert, Karin, Angelique and Neeltje

 
 

Friesland, den 22. November 2001.

Betreff: Bitte um Unterstützung für europaweite Impfung gegen die Maul-und Klauenseuche.

Sehr geehrter Herr!
Sehr geehrte Frau!

Gerne möchten wir Sie auf folgendes aufmerksam machen:

Unsere Stiftung ist dieses Frühjahr als eine Reaktion auf die MKS-Krise ins Leben gerufen. Sie lehnt die Räumung gesunder Tiere aufgrund von moralischen Erwägungen ab. Unsere Stiftung bezweckt, in Europa ein kräftiges, vereintes Nein gegen die heutige Nicht-Impfungspolitik hören zu lassen.
Ab Juni dieses Jahres hat unsere Stiftung mit einer Unterschriftenaktion angefangen um so für die Impfung gegen Maul- und Klauenseuche zu plädieren. Mittlerweile haben etwa 50.000 Privatpersonen den Text : "Ich bin gegen die Räumung gesunder Tiere, deshalb IMPFT EUROPA gegen MKS" unterschrieben

Am 12. und am 13. Dezember d.J. findet eine europäische Konferenz für Agrarminister statt die dem EU_Gipfeltreffen in Brüssel vorangeht, wo die Folgen des MKS-Ausbruchs evaluiert werden.
Dabei kommen nicht nur die landwirtschaftlichen, veterinärmedizinischen und die sozialwirtschaftlichen Folgen, sondern auch die gesellschaftlichen Konsequenzen für die nicht-agrarischen Bereiche und das Wohlbefinden der Tiere zur Sprache. Etwa 450 Personen aus unterschiedlichsten Fachgebieten können an der Konferenz teilnehmen.
Impfe Europa will auch auf dieser Konferenz anwesend sein und eine Bittschrift einreichen, welche die gleiche Text hat wie der Text aus der obenerwähnten Unterschriftenaktion.

Inzwischen sind von der FAO Erklärungen abgegeben worden, dass der Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) nur erfolgreich wäre, wenn alle möglichen Infektionsherde gelöscht würden und dabei sei eine systematische Impfung unentbehrlich.
Die FAO als Weltnahrungsorganisation hat in vergangener Zeit mit Erfolg die Rinderpest und Heuschreckenplagen weltweit bekämpft.

Der damalige Argrarminister von England, Herr Nick Brouwn, hat sich auf dem Höhepunkt der Krise in England reiflich überlegt, ob man nicht zur Impfung übergehen müsse. Die Impfung fand aber nicht statt, weil sich die Nahrungsindustrie heftig dagegen opponierte (wehrte).

Eurokommissar David Byrne hat eine Anzahl von Erklärungen hinsichtlich des Bioterrorismus abgegeben, u.a. dass die Verbreitung von unterschiedlichen Virusarten die europäische Wirtschaft und die Gesundheit von Bürgern gefährde.
Europa müsste sich gegen diesähnliche biologischen Waffen schützen.

Wir bitten Sie als Organisation diese Aktion zu unterstützen, damit unsere Bestrebungen gegen die heutige Nichtimpfungspolitik einen möglichst großen Beifall finden. Bitte, unterschreiben Sie die Bittschrift und schicken Sie sie vor ……………………… an uns zurück.

Wenden Sie sich für etwaige Fragen oder für nähere Auskunft an untenstehende Adressse: www.enteuropa.nl

Wir verlassen uns auf Sie!

Mit freundlichem Gruß.
Die Stiftung Enteuropa,
'Plstfach 40
NL-9288 ZG Kootstertille
@: info@enteuropa.nl
Bankkonto: 333354737 Actiegroep Ent Europa

Tsjitske, Jolanda, Herman, Marianne, Jacob, Louise, Greetje, Marianne, Bert, Karin, Angelique, Neeltje

 
 

An editorial from the Leeuwarder Courant 30th October 2001.

British approach of FMD-epidemic 'pathetic'.

London- The British government has approached the foot- and mouthdiseasecrisis "pathetically bad". This is the conclusion of an independent investigation into the procedure around the disease. It has been conducted under the authority of the Provincial authorities of Devon in South-West England, one of the worst hit areas.

The report runs down the Minister of Agriculture's loose rein when the first case became known last February. A transportprohibition should have been declared immediately. Because this didn't happen, hundreds of thousands of sheep were transported, so the disease was spread all over the country.

The insensitive and sometimes even aggressive conduct of the government officials towards the farmers whose cattle had to be destroyed, is strongly criticized by the report.
The investigators also think it's strange that the experiences of 1967, the last big outbreak, have been ignored.

Recommendations from that period have been put aside, a national emergencyplan failed.
Such a plan has to be made now and has to be checked every 5 years, according to the investigators. They have listened to many people involved, during public hearings.

Inoculation has to be considered as a way of preventing the spreading of the disease. On BBC-radio former Minister of Agriculture Nick Brown said that at the height of the crisis, he had strongly considered to decide to inoculation. This didn't take place because the foodindustry was offering heavy resistance.

The epidemic seems to be under control now. New outbreaks haven't been reported since last September.
In total 2030 cases have occurred. Almost 4 million pieces of cattle, in majority sheep, have been put down.

 
 
Pressreport "Ent Europa" July 30th 2001.

"Ent Europa" (Innoculate Europe) has started a huge protest cards action against the non-innoculation policy in the beginning of June. The foundation wants to call the national and European politicians' attention to the disastrous consequences of the cull for man and animal.
Last week the counting of the signatures we have received from the primary schools in Friesland took place. At this moment approximately 20,000 signed cards have been counted. The courierservice that has been hired appeared to have big problems to deliver and collect the parcels in time. This state of affairs is much to the regret of the foundation "Ent Europa" and they have apologised to the schools involved. After consulting by telephone it has been decided that the action will be continued after the Summerholidays at those schools that haven't received the parcels or that received them too late.
During the holidays volunteers are campaigning on Terschelling, Ameland and Schiermonnikoog, where they are trying to get as many cards as possible signed. At big events in Friesland action will be held. After the holidays action will be taken over by the students of the Frisian agricultural schools.
Activists from other parts of the Netherlands have offered to continue the protest in other provinces. Meanwhile a big, steady core of activists have arisen in the Netherlands, who know eachother, support eachother and they make a strong protestmovement.
 
 

THREE DUTCH MAYORS BACK FARMERS' CAMPAIGN FOR EUROPE-WIDE FMD INNOCULATIONS


LEEUWARDEN. July 5 -- Three Dutch mayors in the Friesland region have thrown their political weight behind the "Innoculate Europe against FMD" campaign, which was launched by Dutch-Fresian farmer Christien Schneider of the Dokkum region where no further FMD outbreaks have been identified since April 11. The region has now been declared disease-free although cattle transports are still prohibited to prevent any new occurrances.

Mr J J Eggens, mayor of neighbouring Dantumadeel, said if there had been an innoculation campaign in place against foot & mouth disease, the life's work of hundreds of livestock farmers in Friesland would not have had to be stopped while their prized, completely healthy animals were culled.

"For thousands of other people, there were weeks of unbearable tension while awaiting the news whether their livestock would have to be culled or not -- and they feared leaving their homesteads. If innoculation had been allowed as it was for so many years, none of this terror would have been necessary. I wholeheartedly support the call to head for Brussels to demand innoculations throughout Europe against FMD," the mayor said.

Mayor P F Visser of Kollumerland agreed with him wholeheartedly. "It will be most excellent if all the livestock which needs FMD innoculation, gets it throughout Europe to prevent this from ever happening again," he noted.

email: Innoculate Europe campaign: info@enteuropa.nl

 
 
Pressreport actioncommittee "Ent Europa" ("Vaccinate Europe").

Actioncommittee "Ent Europa" has started a huge protest cards action on Thursday June 7th. For this purpose 120,000 cards have been printed with the words: I'm against "clearing away" healthy animals.
That's why Europe has to vaccinate against FMD.
These cards were delivered on all primary schools in Friesland on Thursday 7th and Friday 8th of June, together with a covering letter and an actionposter.
The intention is that all children are called in, to have the cards signed. After two weeks the parcels will be collected, so that all cards can be brought together in one place. After this a new set of cards will be printed and protesters from other parts of the country can take over the initiative. In this way "Ent Europa" hopes to collect so many cards that the policymakers of Europe can't ignore the protest.
Actioncommittee "Ent Europa" is of the opinion that there is no time to lose.
The non-vaccinationpolicy has to be taken under review again, the FMD-disaster may never happen again.
After the first hectic couple of months, big actiongroups are starting working together more and more, to constitute a powerful, combined whole.
We haven't lost heart, on the contrary; In a short amount of time "Ent Europa" has grown into an official foundation with permanenet committee members and a large group of very enthousiastic volunteers. We keep up the fight!!
 
 

Letter to Mr. Byrne.

Dear Mr. Byrne,

So you think everything in Holland is perfectly in control?

Well, I think it's not.
Right now people are busy killing our sheep, our goats, our pigs and our cows.
Right now families are destroyed or covered with a black blanket of fear.
Right now children are suffering, because their parents are so sad they can't speak anymore.

Mr. Byrne, I'm a mother of four children. I always teached them to respect everything that lives, even the smallest animals and flowers.
How can I explain to them that some people might come to kill all our dairy cows?
You want me to tell my children that it's the right thing to do for economical reasons?

Who are you that you can take away my Rinkjes, my Reino's and my Regina's?
Who are you that you can take away my joy, my pride and my human values?

I've heard you call that stamping out Mr. Byrne.
Stamp out all the animals.
Stamp out the happiness of so many families.
Stamp out the last piece of human love.

Mr. Byrne, my heart is crying.
It's clear to me that there is only one religion in this new Europe. One great scaring god called Euro, and all the politicians as his prophets.

Tell me Mr. Byrne, how can a mother of four children live in this Europe?
Answer me Mr. Byrne: In this Europe

WHO WILL BE SAVE?


Christien Schneider, 21 april 2001.

 
 
Cull may have been excessive, says top UK foot-and-mouth expert
17 May 2001

A world authority on foot-and-mouth and adviser to the British Prime Minister yesterday questioned the slaughter of hundreds of thousands of healthy animals as part of the Government's draconian culling policy against foot & mouth disease.

Alex Donaldson, head of the Institute for Animal Health's Laboratory at Pirbright in Surrey, said the policy of culling every animal on neighbouring or contiguous premises to an infected farm may have been "excessive".

Dr Donaldson, who is on the Cabinet Office committee of government advisers which proposed the culling policy, said the computer models used to justify the approach were oversimplified and may have given inaccurate forecasts.

He studied the probability of the virus spreading by the wind, one of the principle reasons for contiguous culling.

His research showed the risks of airborne transmission were significant only when pigs were known to be infected. The chances of the virus spreading were far smaller when sheep and cattle were infected.

The study, published in this week's Veterinary Record, showed that airborne transmission from cattle and sheep strikes at no more than about 200 metres rather than the several kilometres assumed by the computer modellers. "The modellers did not define the mechanism of "local" spread, but assumed it would happen as a statistical probability," the study by Dr Donaldson and his colleagues said.

The scientists also criticised the computer modellers for failing to take into account the differences between sheep, cattle and pigs and assuming all species affected by foot-and-mouth behave in the same way when transmitting the virus.

"Given the very wide variation between different species in terms of the quantities of virus excreted, their susceptibility to infection, and the routes by which they are likely to be infected, the modelling of the spread of foot-and-mouth disease using an average species is an over-simplification, and in certain circumstances would have generated inaccurate forecasts."

Dr Donaldson said the low risk of foot-and-mouth being spread by the wind from one farm to another when pigs were not involved undermined the rationale for contiguous culling of many thousands of sheep and cattle. "I haven't seen that policy used before, at least not on a contiguous basis," Dr Donaldson told Radio 4's Today programme. "But I think one will need to make a judgement as to whether that was justifiable or over the top. I think there are some pointers which would suggest to me that it may have been excessive."

Dr Donaldson was asked whether enough was done to tackle the epidemic using a more conventional approach, such as targeted culling. "Had there been sufficient support for the more traditional approaches, one could speculate that those traditional approaches would have worked," he said. The contiguous culling policy has been largely responsible for the slaughter of 2.4 million animals, more than five times the number killed during the 1967 epidemic when the number of confirmed cases was smaller.

Professor David King, the government's chief scientific adviser, vigorously defended the culling operation, saying many more animals would have been slaughtered if contiguous culling had not been enforced so ruthlessly.

"If we look at the way the policy was implemented," he said, "it was implemented at the point when the outbreak was out of control and it worked."

 
 
 
 
 

Onderzoek MKZ nog eenzijdig gericht


Wageningen 5 juni 2002

Op initiatief van Wageningen Universiteit en Research Centre kwamen onderzoekers van diverse pluimage bij elkaar om te praten over mond- klauwzeer. Het doel van deze bijeenkomst is om een onderzoeksagenda voor de komende jaren op te stellen.

Uit een eerste overzicht van onderwerpen waar de onderzoekers zich mee bezighouden, blijkt dat het onderzoek zich concentreert op de technische aspecten van het draaiboek mkz en veterinaire zaken zoals besmettingsgevaar. Onderzoek op het maatschappelijke en sociale vlak, rond internationale handel en afzet van producten en het totale financiële kostenplaatje vindt incidenteel plaats. Verder zijn er nog veel witte vlekken. Onderwerpen die wel bepalend zijn voor hoe je met dierziekte bestijding om dient te gaan, maar waar helemaal geen onderzoek naar plaats vindt. Te denken valt dan aan ethische vragen: mag je dieren gezondheid onthouden? Of sturingsvragen.
Voor alle betrokkenen geen verrassing. De aanpak van de mkz vorig jaar gaf al aan dat er bij dierziektebestrijding gedacht wordt in kilo's vlees, export en richtlijnen, maar niet aan mensen en dieren. De lopende onderzoeken zijn hier een afspiegeling van.

Aan het einde van de dag gaf de heer Aalt Dijkhuizen (voorzitter van de Raad van Bestuur) een eerste reactie. Hij onderstreept het belang dat alle partijen na de crisis met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat we moeten doen om crisissen zoals vorig jaar met de mkz te voorkomen. Aan de menselijke kant en de proceskant zal in de toekomst veel aandacht geschonken moeten worden.

Wageningen UR zal de komende maanden gebruiken om de huidige voorstellen uit te werken tot een onderzoeksagenda voor de komende jaren. In september zal die voor inspraak voorgelegd worden aan alle betrokken. Vervolgens wordt deze aangeboden aan de Raad van Bestuur, die dan zal besluiten aan welke onderzoeksvoorstellen men zal gaan werken.

Ent Europa en de Werkgroep Landbouw en Armoede waren ook bij het overleg aanwezig. Wij waren vooral uitgenodigd om aan onderzoekers aan te geven hoe betrokkenen de mkz-crisis hebben ervaren. Dat blijkt in veel gevallen nog steeds heel moeilijk uit te leggen aan mensen, die de crisis niet van dichtbij meegemaakt hebben. En voor ons heel pijnlijk, vanwege de herinneringen aan die periode, het onbegrip en de andere waarden en normen bij een deel van de gesprekspartners. Maar het was wel voor ons de eerste keer dat beleidsmakers, onderzoekers en betrokkenen met elkaar spraken. Dat is een eerste stap in de richting van begrip voor elkaars belangen en zienswijze. Dat is noodzakelijk om te zorgen dat de bestrijding van een dierziekte niet weer uitgroeit tot een maatschappelijke crisis.

Ent Europa.


Voor meer informatie over de onderzoeksagenda mkz,
e-mailen naar Marleen.Braker@dps.vh.wag-ur.nl

 
 


Waardig mkz-protest maakt indruk

Foto Roelof Stroetinga
Bron: Leeuwarder Courant


DOKKUM - De boodschap is duidelijk voor de leden van de tijdelijke Europese Commissie mond- en klauwzeer: massaal ruimen van vee mag niet opnieuw. De bevolking rond Ee en Anjum heeft zich vorig jaar waardig gedragen bij de massale ruimingen na de twee uitbraken. Maar hier komt de overheid niet nog een keer mee weg. Burgemeester Roel Cazemier riep op tot een massale demonstratie in Dokkum tegen de non-vaccinatiepolitiek van Europa. Er kwamen zaterdag enkele honderden demonstranten opdagen, onder wie enkelen uit Kootwijkerbroek, het dorp waar zo veel misging rond de mkz-crisis. Het ging er rustig en waardig aan toe.
Tijdens de hoorzitting in de Dokkumer IJsherberg putten de Europese parlementariërs zich uit in loftuitingen aan het adres van de inwoners van de streek. Indruk maakten de kinderen die in Ee de delegatie een petitie aanboden, de gastvrijheid waarop de delegatie op boerenbedrijven werd getrakteerd en vooral de helderheid waarmee de getroffenen de mond- en klauwzeercrisis beschrijven.

Tjitske Dijkstra uit Raard van de actiegroep Ent Europa sprak de menige toe in het Nederlands. Toen de bus met de europarlementariërs arriveerde nam Jolanda Streekstra uit Ternaard het over, in het Engels.Wouter Huijsman (12) en Addo Speets (13) uit Sneek hadden hun eigen handtekeningenactie gehouden en overhandigden 1140 exemplaren tegen de Europese ruimingspolitiek aan de tweede voorzitter van de tijdelijke commissie, VVD'er Jan Mulder.
Een groep agrarische vrouwen overhandigde Mulder een grote kaars in de hoop dat deze een plaatsje zal krijgen in het Europese Parlement. Mulder: ,,Wij zijn ons terdege bewust van de diepe wonden die de crisis hier heeft geslagen. Ook uw boodschap is duidelijk: Massaal ruimen is niet meer acceptabel.'' De Brit Robert Sturdy: ,,Wij zullen alles doen om deze tragedie niet weer te laten gebeuren.''


Bron:

 
Mkz-beleid / 'Vee nooit meer massaal ruimen'
van onze correspondente


DOKKUM - Een oude meezinger schalt uit de luidsprekers: ,,Laat alles wat ademt in vrede bestaan.'' Het is een jaar nadat in de Noord-Friese dorpen Anjum en Ee mond- en klauwzeer uitbrak, met het doden van veel zieke én gezonde dieren als gevolg . 'Ent Europa', staat op gele ballonnen die de demonstranten bij zich dragen. Want, valt ook uit de teksten op spandoeken op te maken: zij wensen nooit meer mee te maken dat vee op grote schaal wordt geruimd.

Een onderzoekscommissie van het Europees Parlement, die lessen moet trekken uit de mkz-crisis van vorig jaar, sloot zaterdag een driedaags bezoek aan Nederland af met een hoorzitting in Dokkum. Burgemeester R. Cazemier van Dongeradeel had de bevolking opgeroepen om voorafgaand aan die bijeenkomst te protesteren tegen het Europese non-vaccinatiebeleid. De Stichting Ent Europa had die oproep landelijk verspreid, maar tot een massale opkomst leidde dat niet. Aanvankelijk stonden er voor zalencentrum De IJsherberg hooguit tweehonderd mensen.

Raadslid Lenie Lap van Algemeen Belang Dongeradeel kijkt wat teleurgesteld om zich heen. Ze werkt in het landbouwonderwijs en had op minstens duizend demonstranten gerekend. De herinnering aan de mkz-uitbraak en de dramatische gevolgen daarvan staan nog vers in het geheugen van haar leerlingen, weet ze. ,,Juist nu het weer een gewoon voorjaar is, beseffen boerengezinnen wat ze vorig jaar hebben gemist.'' Sommigen van haar studenten hebben slechte resultaten gehaald door de ingrijpende gebeurtenissen tijdens en na de crisis, zegt de docente.

Hobbyboer J. Terpstra uit Aalsum, die vijftienhonderd meter vanaf het destijds afgesloten gebied zat, ziet het nog scherp voor zich: druipende vrachtwagens vol dode dieren. ,,De koppen staken er bovenuit.'' Volgens hem is er veel angst voor een nieuwe uitbraak van mkz in het gebied. Ook uit het eveneens door besmetting en ruiming getroffen Kootwijkerbroek zijn een paar demonstranten gekomen.

Tegen de tijd dat de Europese delegatie per bus arriveert, is de menigte uitgegroeid tot zo'n vierhonderd mensen, onder wie veel kinderen. De tijdelijke commissie mond- en klauwzeer bezocht eerder Gelderland en Overijssel en Noord-Engeland. De dertig leden onderzoeken het EU-beleid ten aanzien van vleesimport, de wijze waarop de recente mkz-crisis is bestreden en de mogelijkheid van vaccinatie. Eind dit jaar brengen zij verslag uit.

Aan het begin van de hoorzitting zegt vice-voorzitter Jan Mulder (VVD) dat het de commissie in de afgelopen weken duidelijk is geworden dat de maatschappij ruimen niet acceptabel vindt. Vervolgens memoreert burgemeester Cazemier hoe de samenleving in zijn gemeente ontwricht raakte door de mkz-uitbraak. ,,Het non-vaccinatiebeleid moet van tafel'', besluit hij zijn toespraak over de crisis.

Veearts Egberink wijst erop dat het onzinnig is dat bepaalde landen geen vleesproducten van geënte dieren willen. ,,Er is uit oogpunt van de volksgezondheid geen enkel bezwaar tegen dat vlees.'' Mulder antwoordt dat de commissie ook gaat praten met supermarkten, die geen vlees van gevaccineerd vee willen.

Vorige week liet Mulder weten dat de commisisie voor strengere grenscontroles is, om te voorkomen dat het besmettelijke mkz vanuit Afrika of India opnieuw in Europa wordt verspreid. Voor algehele preventieve vaccinatie lijkt geen draagvlak te bestaan. Commissielid A. Maat van het CDA verwacht dat vooralsnog alleen noodvaccinatie en het laten leven van de betreffende dieren haalbaar is.

Bron:

 
 

‘Stil en waardig’ protest tegen inentingsbeleid

JITSKE VEENSTRA

Dokkum – Een stil en waardig protest. Zo typeert de Engelse europarlementariër Neil Parish de demonstratie die zaterdagmorgen in Dokkum werd gehouden tegen het Europese non-vaccinatiebeleid inzake mond- en klauwzeer (mkz).
Het protest werd gevoerd tijdens een bezoek van de tijdelijke mkz-commissie van het Europees Parlement aan Dokkum.
Ruim vijfhonderd mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep van burgemeester Cazemier van Dongeradeel om hun ongenoegen over het inentingsbeleid te laten klinken. Niet alleen uit Fryslân waren actievoerders gekomen, ook uit het mkz-gebied in het Gelderse Kootwijkerbroek hadden mensen de moeite genomen naar de IJsherberg in Dokkum te gaan. Daar hield de commissie een openbare zitting.
,,We voelen ons verplicht om onze stem hier te laten horen’’, licht Cornelis Fraanje zijn komst toe. ,,In Kootwijkerbroek zijn liefst zeventigduizend dieren geruimd, allemaal dankzij het wanbeleid van Europa. Dieren zijn evengoed als mensen geschapen door God. Daar moeten wij respectvol mee omgaan.’’
Fraanje weet dat veel van zijn plaatsgenoten graag in Dokkum hadden willen zijn, maar niet durfden. Hij refereert aan de relletjes die in Kootwijkerbroek ontstonden toen de dieren werden geruimd. ,,Tegen sommigen van hen loopt nog een justitieel onderzoek. Ze waren bang dat ze hier opgepakt zouden worden.’’
Gespannen wachten de vrienden Wouter Huysman (12) en Addo Speets (13) uit Sneek de komst van de bus met daarin de mkz-commissie af. In hun handen houden ze een zelfgemaakt spandoek met daarop de tekst ‘Ent Europa, al 265.000 dieren gedood’ vast. ,,En we hebben 1140 handtekeningen opgehaald’’, vertelt Wouter trots. ,,Die gaan we zo aan de mensen van het Europees parlement geven.’’ Zelf hebben de twee niet direct te maken gehad met de mond- en klauwzeercrisis, maar ze kennen wel mensen van wie de dieren moesten worden geruimd. ,,Dat vond ik echt heel erg’’, vertelt Wouter.
Dan komt om stipt half elf de bus aanrijden. Vijf europarlementariërs met wat gevolg stappen uit. Ze hebben net een bezoekje gebracht aan boer Hoekstra in Ee. Met hun rondgang door Fryslân willen de parlementariërs een beeld krijgen van wat de mkz-crisis heeft betekend en wat er verbeterd moet worden aan het Europese mkz-beleid. Ze zijn blij verrast met hun bijzondere ontvangst. Met graagte neemt de Nederlandse parlementariër en tevens ondervoorzitter van de commissie Jan Mulder (VVD) de handtekeningen van Wouter en Addo in ontvangst. ,,Alle steun bij ons werk is welkom’’, laat hij weten.

Bron:

 
 
Bezoek tijdelijke commissie mkz van het Europees Parlement aan Nederland van 23 t/m 25 mei 2002

In Nederland hebben we de volgende leden op bezoek gehad: Jan Mulder (1e ondervoorzitter), Albert Jan Maat (2e ondervoorzitter), Rijk van Dam (Nederland), Neil Parish, Robert William Sturdy en Eurig Wyn (Engeland), Anne Ferreira (Frankrijk) en Wolfgang Kreissl-Dörfler (rapporteur, Duitsland) Verder aanwezig: Josephus Coolegem (Hoofd van het secretariaat van de tijdelijke commissie voor mond- en klauwzeer van het Europees Parlement). Verder tolken en medewerkers. De officiële voorzitter, mevrouw Redondo uit Spanje, kon wegens familie-omstandigheden niet aanwezig zijn.

De opdracht aan de commissie is: analyse verloop crisis in de diverse landen, voorstellen voor de toekomst, financiën. In oktober/november verschijnt het eindrapport, dat wordt aangeboden aan Fischler en Byrne. Verslagen, geplande hoorzittingen e.d. zijn te volgen via internet, een interactieve site. Zie de informatie hieronder.

De teneur is:
- de rijksoverheid in Nederland heeft gefaald, alleen bureaucratisch optreden zonder aandacht voor de psycho-sociale gevolgen van het beleid;
- oproep om over te gaan tot enting (in welke vorm dan ook) en oplossingen te zoeken voor onbelemmerde afzet van de producten en het vlees van de gevaccineerde dieren;
- dit nooit weer.

De sfeer in de drie bijeenkomsten, die wij hebben bijgewoond, was steeds heel verschillend.
In Zwolle: geladen, vol emotie, krachtig, overtuigend, sterk getuigend van het onrecht dat mensen en dieren is aangedaan. Een hoge opkomst. Iedereen wilde graag zijn verhaal doen en kreeg daar ook de gelegenheid voor van de voorzitter.
In Epe: ingetogen, verstilde sfeer, maar met niet minder indringende getuigennissen. Iemand zei: er hangt een sfeer als op een begrafenis.
In Dokkum: heel positief, een optimistische sfeer, verwachtingsvol, vol hoop op verandering (wijziging van het beleid).
Alle bijeenkomsten samen gaven een heel sterk beeld van alle aspecten van de gevolgen van het gevoerde mkz-beleid en vulden elkaar prima aan.

Voor de opgeroepen deskundigen verwijzingen we naar het programma. Het is ondoenlijk om in het kort weer te geven wat de verschillende mensen hebben gezegd. Eén van de leden van de commissie zei dat de argumenten rustig, maar met overtuiging en kracht zijn verwoord en naar voren gebracht.
Wat de kosten betreft: er moet 900 miljoen euro uit de pot van Europa komen en dat is dan 60% van de totale kosten. 40% moeten de getroffen landen zelf betalen. Gereserveerd was in Europa een bedrag van 41 miljoen. De financiële inschatting alleen al zat er dus volkomen naast. In Engeland zijn 6,5 miljoen dieren gedood. Ook daar lijkt een kentering t.a.v. het huidige non-vaccinatiebeleid zich af te tekenen.

Verheugend was de grote opkomst in Dokkum. Naar schatting 600 mensen waren naar De IJsherberg gekomen in antwoord op de oproep van burgemeester Cazemier. Ze kwamen uit alle delen van het land: Friesland natuurlijk, maar ook uit Oosterwolde, Kootwijkerbroek, de driehoek, Groningen, Noord- en Zuid-Holland. Het zag er geel van de ballonnen en spandoeken van Ent Europa, waarop in vijf talen stond: Ent Europa. Maar ook andere mensen en groeperingen hadden hun eigen spandoeken of demonstratiemateriaal meegebracht. Ook waren daar Wouter en Aldo, twee jongens uit Sneek, die sinds Koninginnedag 1140 handtekeningen voor Ent Europa hadden verzameld, die ze aanboden aan vice-voorzitter Mulder. Bij aankomst werd de delegatie toegesproken door Jolanda Streekstra, woordvoerster namens Ent Europa en kreeg de commissie een kaars aangeboden van de boerinnengroep. Zo'n 400 mensen gingen mee naar binnen om de hoorzitting en het openbaar debat bij te wonen. Zoals gezegd: het is gewoon niet mogelijk samen te vatten wat er allemaal gezegd is. We kregen opnieuw tranen in de ogen bij de persoonlijke verhalen en het Friese mkz-lied. Alles heel herkenbaar.
Na afloop waren er complimenten van de commissie voor het waardige optreden en actievoeren. De Engelsman, Parish, zei dat wij ons punt gescoord hadden. We moeten hopen dat de boodschap die luid en duidelijk is overgebracht in veranderd beleid wordt omgezet. We zullen daarvoor de vinger aan de pols moeten houden.

Mensen voor wie het niet mogelijk was naar de hoorzittingen en de debatten te komen, maar die wel graag hun verhaal willen vertellen en hun stem willen laten horen, kunnen dat doen via ondergenoemde site of een brief schrijven. De commissie roept daartoe ook uitdrukkelijk op. Uw verhaal zal ook deel uitmaken van het ingestelde onderzoek.

CONTACT
Website: http://www.europarl.eu.int/committees/fiap_home.htm
e-mail: DG2-FIAP Correspondence@europarl.eu.int
Postadres: Tijdelijke commissie mond- en klauwzeer
Europees Parlement
Wiertz straat
B-1047 BRUSSELS
België
Voor nadere informatie, inspraak e.d.: scoolegem@europarl.eu.int

 
 


Oproep burgemeester Dongeradeel:
‘Massale actie in Dokkum tegen mkz-beleid EU’


Dokkum – Een massale demonstratie in Dokkum moet het keerpunt worden van het Europese non-vaccinatiebeleid. Burgemeester Cazemier van Dongeradeel deed vrijdag deze opmerkelijke oproep tot een grootscheeps protest tegen het massaal afslachten van koeien als er een mkz-epidemie woedt. Actiegroep Ent Europa is blij verrast over het plan.


De burgemeester hoopt met een grote demonstratie invloed uit te oefenen op de internationale commissie die onderzoek doet naar de mkz-crisis en die het Europese non-vaccinatiebeleid evalueert. De leden van die commissie maken een toer langs gebieden die door de mond- en klauwzeeruitbraak zijn getroffen, waaronder Nederland. De commissie is op 23 mei in het Gelderse Epe en twee dagen later in Dokkum. In de IJsherberg in Dokkum wordt een openbare bijeenkomst gehouden, waar de commissie onder meer vertegenwoordigers van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) en boeren uit de streek zal ontmoeten.
De commissie doet aanbevelingen aan het Europees Parlement over het non-vaccinatiebeleid. Burgemeester Cazemier vindt het daarom een uitgelezen kans voor de burger om zijn stem te laten horen. ,,De commissie gaat voorstellen doen over hoe het beleid er in de toekomst uit komt te zien. Dan is het logisch dat de opvattingen die er in Fryslân zijn, duidelijk kenbaar worden gemaakt’’, aldus Cazemier.
De burgemeester wil een massale betoging, zei hij na een bezoek aan Noordoost-Fryslân van CDA-Europarlementariër Albert Jan Maat. Maat is vice-voorzitter van de commissie die straks op bezoek komt. De burgemeester weet zich in zijn plan gesteund door de gemeenteraad van Dongeradeel. De raad nam in mei vorig jaar al een motie aan waarmee de Europese Commissie werd opgeroepen het beleid te wijzigen. ,,Het besluit uit 1991 om niet meer te vaccineren, is een verkeerde zet geweest. Dat hadden we niet moeten doen en we moeten het beleid terugdraaien’’, aldus Cazemier. Hij beseft dat het opmerkelijk is dat een burgemeester het volk oproept om te demonstreren, maar ziet dat wel als zijn taak.
De burgemeester is niet bang dat hij de burgers met de oproep valse hoop geeft; dat hun stem straks minder van invloed zal blijken dan ze nu misschien verwachten. ,,De Europese Commissie laat zich leiden door het Europees Parlement. Willen we iets veranderen, dan moeten we bij het Europees Parlement zijn. Zo gaat dat in een democratie. Dan móet je daar de bereidheid vinden om het beleid te veranderen. Als op 25 mei massaal in Dokkum wordt gedemonstreerd, op een behoorlijk en nette manier, dan zullen de Europese volksvertegenwoordigers heus wel gaan nadenken.’’

Ent Europa


Ent Europa, de organisatie die als sinds de uitbraak van mond- en klauwzeer in Nederland protesteert tegen het non-vaccinatiebeleid en het zinloos doden van gezonde dieren, is blij verrast met de oproep van de burgemeester. De actiegroep hoopt dat Dokkum het keerpunt wordt van het Europese beleid. Ent Europa zal haar leden door het hele land oproepen om naar Dokkum te komen. ,,We hebben het zelf ook net gehoord. We komen snel bijeen om te kijken hoe we het gaan invullen’’, zegt woordvoerster Heeringa. In elk geval worden er spandoeken en posters in diverse talen gemaakt of vertaald. Heeringa durft geen voorspellingen te doen over de opkomst op 25 mei. Voordeel is in ieder geval dat het op een zaterdag valt. ,,Het moet zo massaal mogelijk’’, zegt ze. ,,En we moeten een diepe indruk achterlaten.’’


(c) Friesch Dagblad, 2002

 
 
Verslag bijeenkomst bij Stern, 29 april 2002, 13.30 uur, belegd door Landbouw en Armoede

Aanwezig: J. Mulder, europarlementariër VVD, G.J. Oplaat, Tweede Kamerlid VVD, persvoorlichter VVD, leden van de Werkgroep Landbouw en Armoede, MKZ Platform De Driehoek, boeren uit de getroffen gebieden, dierenarts A. Plaisir, vertegenwoordiger crisiscentrum dr. Van Rooijen, leden Ent Europa en anderen

Mulder is lid van de enquêtecommissie MKZ van het Europees Parlement; hij heeft in zijn portefeuille begroting (cijfers) en landbouw. Wat hem betreft drie punten:
1. Hoe kunnen wij dit soort uitbraken voorkomen?
2. Als ze zich voordoen, wat is de beste politiek?
3. Hoe bepalen wij vóór een eventueel uitbraak welk deel van de kosten uit Brussel komt?
Het is nl. zo dat Nederland, België en Noord-Duitsland de boeren laten betalen. In andere landen betaalt de staat. Mulder vindt dat onrechtvaardig (en wie niet?). Dit hoort ook thuis bij de enquêtecommissie.

Plaisir voert het woord. Het gebied is opgeofferd, in de steek gelaten door de rest van Nederland, door de politiek en door de minister van LNV. De kortingen zijn zeer onrechtvaardig; hij bepleit hier alsnog verder iets aan te doen. We moeten met alle kracht het non-vaccinatiebeleid te lijf gaan, we moeten enten. Hij bepleit noodvaccinaties rondom besmette haarden, identificatiesysteem waarbij de dieren niet worden afgemaakt, maar t.z.t. normaal in de consumptie komen evenals de producten van de dieren. De kosten van vaccinatie staan niet in verhouding tot de kosten van het stamping out-beleid.

Mulder reageert:
1. Dit virus is het pan-aziatische mkz-virus, dat nooit in Europa voorkwam. Kwam door illegaal geïmporteerd vlees. Vroeger vaccineerde men alleen de koeien en niet alle mkz-gevoelige dieren. Grenscontrole is van het grootste belang. Brinkhorst krijgt, als hij 14 mei in Brussel komt (wat is daar dan te doen?) de vraag wat er in Nederland verbeterd is sinds de mkz-uitbraak. Mulder meent: niets.
2. Voor de VVD is markervaccin de essentie. De Europese Commissie moet zich actief bemoeien met de verdere ontwikkeling van markervaccins en de bijbehorende testmethodes. Wat doen we met de producten van geënte dieren? Amendement ingediend, dat het niet gehaald heeft; er is weerstand tegen. De Engelse minister van Landbouw zegt dat met de supermarkten is gepraat en die verzekeren dat het vlees van de geënte dieren niet verkocht zal worden. We zullen rekening moeten houden met de grote macht van de supermarkten. Desgevraagd: ja in Engeland wordt ook geënt vlees uit Argentinië verkocht. Uit de zaal: er is geen dier dat niet geënt is tegen een bepaalde ziekte.
3. Financiën. Bij uitbraak van bepaalde dierziekten komt een deel van de vergoeding van het ruimen uit Brussel, het andere deel wordt door de lidstaat betaald. Bij BSE komt 70% uit Brussel; bij mkz: 60%, bij varkenspest: 50%. 41 miljoen euro is per jaar gereserveerd; de mkz-uitbraak heeft naar schatting 1 miljard euro gekost.
Maatschappelijk gezien zijn de reacties in Europa zeer verschillend. In Nederland is de algemene opinie tegen; in Engeland is dat in veel mindere mate het geval; in Scandinavië wil men heel weinig weten van vaccinatie. Duitsland deelt de Nederlandse mening; in Zuid-Europa is het aan het veranderen, aldus Mulder.

De boeren verwijten Oplaat dat hij zo'n draaikont is en de boeren in de steek heeft gelaten. Boeren zijn gekort vanwege bijvoorbeeld de hygiënecheck. Er is een grote willekeur in de kortingen. De boeren pleiten voor een boetesysteem i.p.v. een kortingensysteem. De kortingen zijn voortgekomen uit de varkenspestcrisis. Nederland heeft toen een forse boete van 25 miljoen uit Brussel gekregen, omdat ze te veel geld hadden geclaimd. De wet dateert van 13 oktober 2000. In die wetgeving is fout dat het ministerie de boetes bepaalt. Een onafhankelijke rechter hoort de boetes te bepalen. Wat de kortingen betreft is e.e.a. gebeurd met goedkeuring van LTO, die LNV met ondeskundige mensen hierover heeft geadviseerd. Mulder zegt toe de kortingen onder de aandacht te zullen brengen en er Brinkhorst naar te vragen. Het is nationale regelgeving; die regeling zou Europees vastgesteld moeten worden.
Het kortingensysteem is typisch Nederlands. De commissie heeft er in Engeland tenminste erg weinig over gehoord. Wél dat de communicatie met Londen geweldig slecht was. In Engeland is ook heel veel fout gegaan.
Er is zoveel fout gegaan bij de RVV. Daar heeft ook het ondersteuningsteam geen goed woord voor over. De RVV deugt voor geen meter. Ook over ID Lelystad regent het klachten. Voor onderzoek afgesneden tongen die nooit ontvangen zijn; uitslagen die veel te laat komen.
Bij de gevallen op Fortmond en Wijhe was er een heel ander virus dan in Oene.
Uit de zaal: kan de politiek nu niet eens wat sneller werken? Mulder: in het Europese parlement hebben wij een discussie gehad over hoe wij om moeten gaan met de mkz-crisis. We hebben er doorgekregen dat er een onderzoekscommissie komt.

Oplaat: ik heb mijn uiterste best gedaan de kortingen terug te draaien. Juridisch is het onmogelijk de kortingen nog verder van de baan te krijgen. Er zijn nu nog ca. 200 gevallen. Voor de politiek is LTO aanspreekpunt geweest wat betreft de kortingen. Van Rooijen stelt voor: geef dan een pro forma korting van een gulden (of een euro), dan blijven we binnen de wet (als dat dan zo nodig moet). Zo zie je maar weer hoeveel creatiever de burger is vergeleken bij de politiek.

Reactie Mulder:
1. Kortingen: wil geen valse hoop geven. Het is nationale wetgeving, een politiek waarvan men de consequenties onvoldoende heeft overzien.
2. Enten: in de eerste plaats voorkomen dat mkz nogmaals uitbreekt. Betere controle aan de buitengrenzen. Hij is er niet van overtuigd dat de oude politiek van preventief enten in dit geval geholpen zou hebben. Essentieel dat er een vaccin is dat het mogelijk maakt ringvaccinatie toe te passen, waarbij je onderscheid kunt maken tussen antistoffen ontstaan door besmetting én antistoffen ontstaan door bescherming (= vaccincatie). Er is nu nog geen goede testmethode voor het markervaccin. De huidige testmethode heeft een foutenpercentage van 6%, wat een te groot risico is. Het onderzoek voor de testmethode is nu aan de gang; binnen een jaar tot anderhalf jaar zou het systeem perfect kunnen zijn. Hij is voorstander van ringenten. Je moet bedrijven waar mkz is wél ruimen. Dieren die geënt zijn worden niet geslacht; voor de producten moet een afzet zijn. Olijslager (Friesland Coberco) zal een uitnodiging voor Brussel krijgen. Volgens regels van de OIE kan de melk van geënte dieren na twee keer pasteuriseren verder verwerkt worden. In Engeland kon dat niet; Nestlé heeft geweigerd.
Desgevraagd zegt Mulder dat hem uitdrukkelijk is verzekerd dat het markervaccin niét genetisch gemodificeerd is. We moeten in gesprek met de supermarkten én met de consument.
3. Kosten. Hij wijst op de nadelige positie van Nederland, België en Noord-Duitsland. In Engeland wordt in een zone van 3 km geruimd; in Nederland van 2 km. Argumenten voor deze keuzes zijn nooit gegeven.

Second opinion. Voor alle mkz-virussen is er één referentielaboratorium. Daar worden alle monsters uit de hele wereld naar toe gestuurd en dat ligt in de buurt van Londen. Dat een monster niet over de de grens mag, lijkt Mulder dus sterk.

Wie bepaalt de agenda van de zittingen van de onderzoekscommissie in Nederland? Mulder: we kunnen niet om de officiële standsorganisaties heen, we vragen ook het mkb en de kerken. De zittingen zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. De voorzitter is mevrouw Redondo uit Spanje, Mulder is vice-voorzitter. Data: 23/24 mei in deze regio; 25 mei: Friesland. Waar blijft Kootwijkerbroek?
Vervolgtraject? Eur. Cie. komt eind mei met voorstellen voor toekomstig beleid. Eur. Parlement gaat in november rapporteren.

Ent Europa heeft op 24 april 2002, voorafgaand aan de evaluatie van het mkz-beleid in de Tweede Kamer, ca. een half miljoen handtekeningen en petities aangeboden tégen het non-vaccinatiebeleid. Ent Europa keurt op ethische gronden het ruimen van gezonde dieren af. Er zijn contacten gelegd met buitenlandse organisaties. Ent Europa zal zolang dat nodig is actief bezig blijven, omdat bewezen is dat enten helpt en ruimen niet.

A.J. Maat komt woensdag 1 mei 2002, 16.00 uur in Heerde, Gemeentehuis.

Actiepunten Landbouw en Armoede:
1. Kortingen moeten op korte termijn aangepakt worden. Voorstellen tot generaal pardon.
2. Op korte termijn moet meer gedaan worden aan de pijn en het verdriet in de streek. Op 12 juni a.s. komt de uitslag van het grote onderzoek naar de psycho-sociale gevolgen.
3. Oproep richting LTO om hun verantwoording te nemen. Ze moeten niet alleen verantwoording hebben genomen voor de dossiers van de leden maar ook voor de mensen die geen lid waren.
4. Motie van wantrouwen indien tegen het huidige LTO-bestuur; ze moeten de consequenties trekken uit het beleid van het afgelopen jaar. Laat de top aftreden, net als in de politiek.
5. Voorlichting consumenten. Ook bepleiten in Wageningen.
6. L&A pleit voor een proces van respect en verzoening naar elkaar.

 
 

Stichting Ent Europa gaat met 500.000 handtekeningen/petities
naar de Tweede Kamer!


Stichting Ent Europa biedt voorzitter Vaste Kamercommissie LNV, dhr. Pieter ter Veer, 500.000 handtekeningenkaarten/petities aan als protest vanuit de samenleving tegen het non-vaccinatiebeleid MKZ, een kwartier voorafgaand aan de evaluatie MKZ door de Tweede Kamer.

Op woensdag 24 april 2002 om 9.45 uur op Het Plein 2 te Den Haag zal de Stichting Ent Europa de handtekeningenkaarten en petities, die het afgelopen jaar zijn verzameld als protest tegen het ruimen van gezonde dieren tijdens de MKZ-crisis 2001, overhandigen.

De voorzitter van de Vaste Kamercommissie LNV, de heer Pieter ter Veer (D'66) zal de vijf zakken met 500.000 getekende kaarten en petities in ontvangst nemen. Dit een kwartier voorafgaand aan de mkz-evaluatie.

De draaiboeken, rapporten, onderzoeken, enz. die n.a.v. de crisis zijn ontstaan, spitsen zich toe op de economische en veterinaire aspecten, terwijl het ontbreken van draagvlak voor het beleid vanuit de bevolking, de maatschappelijke weerstand tegen het doden van gezonde dieren, de ethiek, de normen en waarden en de werkelijke consequenties van het gevoerde beleid onderbelicht blijven.
De impact die de crisis op de gehele samenleving heeft (gehad) staat een ieder nog vers in het geheugen.

De Stichting Ent Europa heeft zich vanaf het begin van de uitbraak van MKZ sterk gemaakt om het non-vaccinatie beleid gewijzigd te krijgen en is van mening dat - als er een vaccin tegen het virus voorhanden is (en dit tientallen jaren met succes is ingezet tot 1991) - de oplossing gevonden moet worden in een ent-beleid i.p.v. een ruimings-beleid. Met het aanbieden van de handtekeningen hoopt de Stichting Ent Europa dat de overheid haar taak als volksvertegenwoordiger serieus neemt en gehoor geeft aan de roep vanuit de samenleving en dat boeren, burgers en buitenlui in de toekomst gespaard blijven voor eenzelfde aanpak bij een onverhoopte volgende crisis.


Namens het bestuur Ent Europa
Tsjitske Dijkstra Voorzitter Ent Europa

 
 

Pamela Hemelrijk
in het Algemeen Dagblad van 29 maart 2002

Paris

Het is u misschien ontgaan, want het stond gisteren op pagina 2, maar er begint eindelijk een beetje beweging te komen in de beerput van de Nederlandse rechtspraak. Want niet alleen de media misbruiken hun positie om met de boven ons gestelde autoriteiten onder één hoedje te spelen; ook rechters deinzen tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken. Daar zijn al diverse malen vragen over gesteld in de Kamer, maar die vragen worden dan door Jeltje van Nieuwenhoven terzijde gelegd, met een beroep op de trias politica, de scheiding der machten. (Dus een kamerlid zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de rechtspraak, en de staat wimpelt die vragen of met het argument dat de staat zich niet met de rechtspraak mag bemoeien, omdat die rechtspraak onafhankelijk is. 't Is net een Kafka-roman.) Gelukkig zitten er nog een paar rechtschapen lui bij de rechtbank Utrecht, want daar moet zowel de hele top van de Haagse rechtbank zich nu onder ede laten verhoren. De edelachtbaren worden ervan beschuldigd gefraudeerd te hebben bij de afwikkeling van een faillissement. Het resultaat was dat één van de schuldeiser naar zijn vordering van 1,7 miljoen kon fluiten, en daardoor zelf failliet ging. De ABN AMRO daarentegen, die ook één van de schuldeisers was, kreeg via een geheime deal met de curator een veel hoger bedrag uit de boedel dan geoorloofd was. De Haagse rechter die dit gesjoemel willens en wetens sanctioneerde, mr. R.J. Paris, heeft voor diezelfde ABN AMRO gewerkt. (Dat je je in zo'n geval als rechter van de zaak behoort terug te trekken is mr. Paris blijkbaar niet bekend. Hij is, in een soortgelijk akkefietje, ook eens gewraakt, maar die wraking heeft hij toen doodleuk genegeerd. Hetgeen in strijd is met de wet.)
De Staat der Nederlanden is ook aangeklaagd: Kok, Korthals en Jorritsma worden ervan beschuldigd van de fraude op de hoogte te zijn geweest, maar niets te hebben ondernomen. Ook zij moeten binnenkort in Utrecht voor het hekje verschijnen. (Lieve rechtbank Utrecht: kan dat alsjeblieft vóór 15 mei? Dan wordt het pas écht leuk!)
Onafhankelijke rechtspraak? Trias politica? Laat me niet lachen. Als de staat een rechtzaak wil winnen, dan heeft de staat daar zijn stromannetjes voor bij de rechterlijke macht. Bij de Centrale Raad van Beroep, een rechtscollege dat oordeelt over de rechtmatigheid van ambtenarenontslagen, staat een rechter aan het hoofd die topambtenaar is geweest bij Binnenlandse Zaken. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat alle boeren die zich tegen de mkz-slachting van Brinkhorst probeerden te verzetten de kous op de kop heeft gegeven, wordt geleid door een rechter die topambtenaar is geweest op het Departement van Landbouw. Onze vriend mr. Paris is inmiddels door het Ministerie van Justitie tot adviseur van de landsadvocaat benoemd. Hij mag dus helpen de staat te verdedigen in een rechtzaak, waarin hij zelf min of meer hoofdverdachte is.
Bovendien heeft hij, sinds hij de staat als adviseur dient, als rechter twaalf kortgedingen tegen de staat behandeld. Eén daarvan was een geding van Milosevic. De staat won, vanzelfsprekend.
Tijdens de mkz-crisis hebben hobbyboeren vorig jaar inderhaast een gelegenheidsstichting opgericht om tegen de ruimingen te kunnen procederen via de gewone rechter. Want dat je bij het College van Beroep geen schijn van kans maakte, was al zonneklaar. Dat geding stond voor woensdag bij de Haagse rechtbank op de rol. Te elfder ure is die zaak toen, zonder opgaaf van redenen, verschoven naar donderdag. Op die dag had mr. Paris namelijk zitting. En die heeft dat varkentje toen voor de staat gewassen: het ruimen mocht doorgaan. Wat zullen er die avond een rondjes gegegeven zijn in de Rotary Club: 'Proost, amice! Op de bananenrepubliek!'

Pamela Hemelrijk
in het Algemeen Dagblad van 29 maart 2002

Andere nieuwsberichten in ons archief


 

Half miljoen handtekeningen voor Ent Europa


Foto LC/Niels Westra

ANJUM - Ruim een half miljoen mensen hebben hun handtekening gezet voor de actie Ent Europa. Zij willen dat de Europese Unie zo snel mogelijk het enten van runderen tegen mond- en klauwzeer toestaat. De actiegroep heeft in Friesland zo'n 40.000 handtekeningen verzameld.


De Tweede Kamerleden Joop Atsma (CDA) en Remi Poppe (SP) namen de buit vrijdag in ontvangst op basisschool De Eker in Anjum. Het Heerenveense raadslid en kandidaat-kamerlid Tineke Huizinga was namens Tweede Kamerlid Dick Stellingwerf (ChristenUnie) aanwezig.
De handtekeningenactie is bijna een jaar geleden in Anjum begonnen. Half april vorig jaar brak er tongblaar uit op veebedrijven in Ee en Anjum. In totaal werden de dieren van 75 bedrijven gedood om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het actiecomité Ent Europa wil dat alle runderen worden geënt, zodat ruiming niet nodig is als de ziekte opnieuw uitbreekt. Als mkz nu op zou duiken, zou zich hetzelfde scenario als vorig jaar voltrekken. Een doemscenario, vindt Jolanda Streekstra uit Ternaard. ,,Wy moatte de oandacht foar dit probleem festhâlde.'' De kinderen van De Eker vroegen de kamerleden na de overhandiging waarom het beleid nog steeds niet is veranderd. ,,De bazen van Europa zijn gek'', antwoordde Poppe.

Over ruim twee weken debatteert de Kamer over het nieuw mkz-beleid. ,,Dizze aksje helpet'', verzekerde Atsma de kinderen. ,,At de minister de handtekeningen net meinimmet nei Brussel, moat hij se sels ien foar ien telle'', grapte de CDA'er. Nederland is aan het Europees beleid gebonden. Brussel verbiedt enten omdat het vlees minder goed zou verkopen. Atsma: ,,Mar yntusken importeart de Albert Heijn wol geënt vlees út Argentinië wei.'' De CDA'er hoopt dat hij de regeringspartijen meekrijgt voor een entingsbeleid. Binnen Europa ziet hij ook kansen. Bij een uitbraak moeten zieke dieren gedood, redeneert Atsma. In een ring van 1 kilometer om het besmette bedrijf heen, dient het vee geënt. Het melk en vlees van deze dieren kan volgens het kamerlid best apart gehouden worden. Met het aanbieden van de handtekeningen houdt de strijd van Ent Europa niet op. Het actiecomité gaat door tot het beleid is gewijzigd, belooft Streekstra.

zaterdag, 23 maart 2002
Bron: (c) Leeuwarder Courant

 
 

Foto: (c)Alex Bouma
 
 'Heeft Brinkhorst er spijt van?'

Door KARIN SITALSING

Anjum - Allemaal zitten de leerlingen van cbs de Eker in Anjum verzameld in het klaslokaal.
Voor de klas staat niet de juf, maar twee Tweede-Kamerleden én een kandidaat-lid aan wie de kinderen zojuist drie jute zakken vol handtekeningen hebben aangeboden. Meer dan honderdduizend, allemaal verzameld van de periode van de mond- en klauwzeeruitbraak tot nu, een jaar later. De handtekeningen volgen op de actie van actiegroep 'Ent Europa', die protesteert tegen het Europese non-vaccinatiebeleid. Joop Atsma (CDA), Remi Poppe (SP) en Tineke Huizinga (kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie) vertellen in klare Jip- en Janneke taal waar de handtekeningen precies voor zijn. ,,Europa wil niet enten, omdat sommige landen dan het vlees van de dieren niet meer willen eten'', legt Poppe uit. ,,Het gaat alleen maar om geld, en daar om moeten er gezonde koeien dood. De bazen van Europa zijn gek als ze niet gaan enten.''Atsma verzekert de kinderen ervan dat hij de reacties aan minister Brinkhorst van Landbouw zal geven. ,,Dan kin hy se meinim me nei Brussel ta.'' Volgens de CDA'er heeft Brinkhorst het nog vaak over de tekeningen die hij tijdens de mkz-crisis ontving van de kinderen uit het getroffen gebied.

,,Hy wie der echt fan ûnder de yndruk. It hat him net loslitten.'' Een meisje met een oranje angoratruitje steekt de vinger om hoog. ,,Hoe kan het dat een boer die een oormerk bij zijn koe mist, een strafkorting krijgt, terwijl iemand die geitjes laat onderduiken geen straf krijgt?'' Het meisje doelt op een vrouw uit Morra die jonge geitjes in het geheim elders onder bracht om ze te sparen. ,,Dat fine wy ek ûnbegryplik'', zegt Atsma. ,,Alle boeren moatten wol gelyk behannele wurde.'' Zo'n vijftien vingers gaan de lucht in. Een blond meisje met groene broek mag haar vraag stellen. Die liegt er niet om. ,,Heeft Brinkhorst ook spijt van de manier waarop alles gegaan is?"
,,Brinkhorst hat ien hiel ferfelend wurd sein. Ferline simmer hat er sein dat in soad boeren ,,krokodilletranen huilden''. Witte jim wat dat betsjut? Dat de boeren net echt gûlden.'' De kinderen sissen verontwaardigd. Zij weten wel beter. ,,De minister hat doe wol sein dat er dat sa net bedoeld hie. Ik tink wol dat der in oantal dinge binne der 't er in bytsje spyt fan hat'', zegt Atsma.

Afgelopen donderdag was het precies een jaar geleden dat er mond- en klauwzeer uitbrak in Nederland. Op 11 april werd de besmettelijke veeziekte in Ee geconstateerd; een dag later in Anjum.

(c) Friesch Dagblad, 2002

 
 

NU BEN IK ECHT BOOS !!!

Overzicht van de correspondentie met het parlement

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de heer Oplaat (VVD) inzake de invoer van vlees uit Argentinië.

datum
15-02-2002

kenmerk
VVA. 2002/542

bijlage


1
De Europese Commissie heeft inderdaad onlangs het besluit genomen de invoer in de EU toe te staan van rundvlees afkomstig uit een aantal Argentijnse regio's. Het dient daarbij te gaan om ontbeend vlees dat voldoende is gerijpt en aan de eis voldoet dat de zuurtegraad (pH) lager ligt dan 6,0. De Commissie is tot dit besluit gekomen op grond van de overweging dat zich in de betreffende regio's sinds geruime tijd geen geval van mond- en klauwzeer meer heeft voorgedaan en de vaccinatie langer dan 30 dagen geleden is beëindigd. Met dit besluit handelt de Commissie geheel volgens de regels die het Office International des Epizoöties (O.I.E.) heeft gesteld met betrekking tot de invoer van rundvlees uit gebieden waar vaccinatie tegen mond- en klauwzeer wordt toegepast.

2
Uitsluitend voor de driehoek rond Oene heeft de Europese Commissie Nederland, zoals bekend, de mogelijkheid geboden om de zogenoemde 'protective vaccination' tegen mond- en klauwzeer toe te passen. Bij keuze voor deze vaccinatie zouden gevaccineerde runderen niet behoeven te worden geruimd; gevaccineerde schapen, geiten en varkens zouden ook bij toepassing van protective vaccinatie alsnog moeten worden afgemaakt en vernietigd. Dat Nederland er uiteindelijk voor heeft gekozen niet van de mogelijkheid van 'protective vaccination' gebruik te maken, berust op het feit dat de Europese Commissie een en ander aan zodanig strikte voorwaarden had verbonden dat de normale bedrijfsvoering op de agrarische bedrijven in het betrokken gebied en het veel grotere omringende toezichtsgebied voor minimaal een jaar onmogelijk zou zijn geweest.
Het vlees van de gevaccineerde runderen - overigens aanzienlijk minder dan het in de vraag genoemde getal van 300.000, namelijk ruim 40.000 - had volgens dezelfde voorschriften als nu van toepassing voor Argentijns rundvlees op de Europese markt kunnen worden afgezet. Dat betekent dat het vlees onder meer had moeten worden ontbeend. Zoals bekend heb ik in de Tweede Kamer, bij meerdere gelegenheden, uiteengezet dat het uiterst onwaarschijnlijk moet worden geacht dat er voor de op de voorgeschreven wijze ontbeend vlees van melkkoeien uit een gebied waar tegen mond- en klauwzeer is gevaccineerd, enige markt zou hebben bestaan. In dit verband wijs ik erop dat het in het geval van het Argentijnse rundvlees om een zeer hoogwaardig en gewild product (zogenoemde 'Hilton beef') gaat.

3
In de lopende discussie over het non-vaccinatiebeleid vormt de afzet van producten van gevaccineerde dieren juist een punt van grote aandacht. Mijn inzet daarbij is dat die afzet niet aan beperkingen onderhevig zal zijn.

4
Mij is niet bekend dat het CBL een uitspraak heeft gedaan over het op de markt brengen van vlees van gevaccineerde runderen uit de driehoek rond Oene. Overigens is dat, zoals uit het antwoord op vraag 2 blijkt, ook niet aan de orde geweest; om geheel andere redenen dan de vraag of het vlees van gevaccineerde runderen zou kunnen worden afgezet, is het besluit genomen af te zien van de mogelijkheid gevaccineerde dieren in leven te laten.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstbijlage
Vragen

Vragen van het lid Oplaat (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over geënt rundvlees uit Argentinië.(Ingezonden 7 februari 2002)

1
Bent u bekend met het feit dat er vanaf 1 februari geënt Argentijns rundvlees mag worden geëxporteerd naar Europa?

2
Hoe verhoudt dit zich tot het feit dat er in Nederland 300.000 dieren geënt en geruimd zijn en dat vlees van deze dieren niet geëxporteerd mocht worden?

3
Bent u bereid om in de thans lopende discussie over non-vaccinatie binnen de Europese Unie, ook de discussie over export van vlees van gevaccineerde dieren te heroverwegen? Wat zal hierin uw inzet zijn?

4
Wat vindt u van de houding van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), die ten tijde van de MKZ in Nederland geen gevaccineerd vlees op de markt wilde brengen maar nu geen bezwaren heeft tegen het op de markt brengen van gevaccineerd rundvlees uit Argentinië?

1 Uit: Oogst, februari jl.
 
 
ENT EUROPA OP EMIGRARIA IN ZWOLLE

ZWOLLE. Stichting Ent Europa was tijdens de beurs Emigraria 2002 in de IJsselhallen in Zwolle op 30 en 31 januari jl. present met een stand. Emigraria is een beurs voor boeren en tuinders die informatie willen over (emigratie naar) het buitenland. De organisatoren van de beurs boden Ent Europa spontaan een gratis stand aan.
De beurs is voor ons heel succesvol geweest. Het was voor Ent Europa weer een mooie gelegenheid met veel mensen in contact te komen en ons standpunt dat we uit morele overwegingen het ruimen van gezonde dieren afkeuren uit te dragen. Het is duidelijk dat het mkz-beleid nog steeds volop leeft, en niet alleen in de getroffen regio. Mensen uit het hele land én het buitenland bezochten namelijk de beurs. Ook de regionale pers besteedde ruim aandacht aan onze actie via een foto en artikelen.
Na afloop kunnen we terugkijken op twee geslaagde dagen in Zwolle en een aantal handtekeningen van rond de 850.
Hartelijk dank aan de organisatoren van Emigraria voor hun sympathieke medewerking en alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet.

 
 
KNAW pleit voor mkz-vaccinatie.

Er dient preventief te worden gevaccineerd tegen mond- en klauwzeer.
Tevens moet er meer geld komen voor onderzoek naar vaccins tegen deze virusziekte.
Het gaat erom dat de gebruikte middelen politiek acceptabel zijn.
Dat stelt de Koninklijke Academie voor Wetenschappen in een notitie die is aangeboden aan Laurens Jan Brinkhorst en zijn collega Loek Hermans van Onderwijs en Wetenschap.
 
 
Het bestuur en leden van de stichting Ent Europa in vergadering.
Zaterdag 26 januari 2002
 
De strijd gaat door!!!
 
 
HENGELO
Tijdens de handtekeningenactie van Ent Europa op de Landbouwvakbeurs in Hengelo van 15 t/m 18 januari zijn door TV Oost opnames gemaakt op de laatste dag van de beurs, vrijdag. Tijdens de uitzending zien we Janet Nagelhout in beeld, druk in gesprek met bezoekers van de beurs, terwijl een vertegenwoordiger van GLTO - hun stand stond naast die van Ent Europa - geïnterviewd wordt en o.a. zijn instemming betuigt met de actie. Onze stand komt vol in beeld met de bekende gele vlaggen en de posters met het meisje en de koe. Betere promotie kunnen we ons niet wensen.
 
 

ENT EUROPA OP DE LANDBOUWVAKBEURS IN HENGELO

Ent Europa was met een stand gedurende vier dagen (15 t/m 18 januari 2002) vertegenwoordigd op de Landbouwvakbeurs in Hengelo. Een heel gezellige en voor ons succesvolle beurs. We hebben een kleine 2.000 handtekeningen weten te verzamelen, waarbij de ploeg van vrijdag de topscore heeft behaald. Belangrijker nog dan de handtekeningen waren voor ons de vele discussies op de beurs en de vaak diepgaande gesprekken die we konden hebben. De mkz leeft nog steeds enorm en het is belangrijk dat we tonen dat Ent Europa nog steeds actief is en er hard aan werkt het non-vaccinatiebeleid om te krijgen.
Al met al houden we een goed gevoel over aan deze beurs.
Hartelijk dank aan de organisatie, die ons een gratis stand ter beschikking stelde, en aan iedereen die enthousiast en belangeloos heeft meegewerkt.

 
 
FRIESCH DAGBLAD donderdag 10 januari 2002

Initiatief van christen-democraten

EU-PARLEMENT WIL ENQUETE NAAR MKZ-CRISIS

Leeuwarden-
Er komt waarschijnlijk een Europese enquete over de mkz-crisis van vorig jaar. Het Europees Parlement stemt woensdag over een voorstel van de christen-democraten (EVP). De enquete moet boven water brengen hoe de Europese regels in de verschillende landen zijn uitgevoerd en moet aantonen dat het ruimingsbeleid niet deugt.

Initiatiefnemer van de enquete is de Nederlandse is de Nederlandse parlementarier Albert Jan Maat (CDA). Hij heeft het voorstel samen met zijn Britse collega Sturdy ingediend. Volgens Maat krijgt het voorstel een meerderheid.
'Uit gesprekken is gebleken dat de liberalen en de meerderheid van de socialisten voor een Europese enquete zijn naar de mond- en klauwzeer crisis'
De enquete wordt gehouden in de vorm van een groot aantal hoorzittingen met betrokkenen en deskundigen. Doel is boven water te krijgen wat de oorzaken van de uitbraken zijn geweest, hoe het kan dat de mkz-crisis in verschillende landen zo verschillend van omvang was en hoe de overheden de voorgeschreven maatregelen hebben uitgevoerd. Ook moet duidelijk worden welke gevolgen de crisis precies heeft gehad, ook buiten de landbouwsector.
Volgens Maat zal de enquete aantonen dat het Europese ruimingsbeleid achterhaald is.

Het besluit om mkz-crises door het grootschalig afmaken van vee te bezweren is in 1990 genomen.
'dat was een kille beslissing die alleen rekening hield met geld en niet met gevoelens en de enorme impact die de ruimingen hebben gehad. Bovendien zijn de grenzen veel opener geworden en is er veel meer transport dan destijds werd aangenomen.
Ook is in het besluit geen rekening gehouden met de enorme gevolgen buiten de landbouwsector.
Het wordt tijd voor een nieuw en moderner beleid'
Maat vindt dat er een nieuwe mkz-regeling moet komen waarin staat dat al het rundvee boven de twee jaar moet worden ge-ent. Of dat haalbaar is, betwijfelt hij. Een tweede optie is dat er bij een mkz-uitbraak ringentingen worden gedaan en dat het ingeente vee niet wordt afgemaakt, maar gewoon wordt opgenomen in de voedselketen.

Het voorstel om een Europese enquete te houden naar de toedracht en de gevolgen van de mkz-crisis is een goede zaak, zegt Klaas Johan Osinga van boerenorganisatie NLTO.
Zo blijft er volgens hem druk op de ketel. Eurocommissaris Byrne van Landbouw heeft eerder toegezegd te zullen bekijken of er nieuwe regels voor de aanpak van mkz-uitbraken moeten komen. Volgens Osinga zal het nog wel drie jaar duren voordat er eventueel nieuwe regels zullen zijn.
ALS ER ZICH IN DE TUSSENTIJD NIEUWE UITBRAKEN VOORDOEN, BLIJFT RUIMEN HET ENIGE BESTRIJDINGSMIDDEL VAN DE BESMETTING, een middel dat ook volgens NLTO in geen verhouding staat tot de aard van de kwaal.

Osinga vindt het ook een goede zaak dat de hoorzittingen in het openbaar zullen plaatsvinden, mocht het parlement besluiten tot de enquete. Op dit moment gebeurt er in Engeland wel onderzoek, maar dat vindt in beslotenheid plaats, tot groot ongenoegen van de boerenorganisatie. Het is volgens Osinga trouwens maar de vraag of Byrne zich iets zal aantrekken van de conclusies van zo'n enquete. De commissie is hiertoe niet verplicht.

Europarlementarier Albert Jan Maat heeft er alle vertrouwen in dat de EU snel besluit de mkz-regels aan te passen.
'Spanje is net voorzitter geworden en ik heb al contact gehad met de Spaanse minister van landbouw Caneta.
Hij heeft goede contacten in Argentinie. In dit land heerst ook mond- en klauwzeer, maar hier worden de dieren niet afgemaakt, maar wordt de ziekte besteden door ringentingen.
Het vlees van de inge-ente dieren komt daar gewoon in de voedselketen

REDACTIONEEL STUK KOMT UIT HET FRIESCH DAGBLAD
VAN 10-01-02

 
 


Met vier kratten handtekeningen naar Brussel

Op dinsdag 11 december, de dag voorafgaand aan de Landbouw top in Brussel, zijn we uitgenodigd voor een persconferentie van onze zusterorganisatie in België en het aanbieden van alle verzamelde handtekeningen door Ent Europa in de afgelopen maanden aan Mevrouw Neyts-Uyttebroeck. Zij is minister van Landbouw in België en voorzitter van de conferentie.

Persconferentie
De persconferentie is georganiseerd door het Steunfonds Reigershof. Deze organisatie is opgericht na de ruiming van het geitenbedrijf van Renaat Devreese in Klemskerke (België) in verband met MKZ verdenking. Er is geen MKZ geconstateerd. Devreese vertelt hoe de ruiming bij hem is verlopen. Wij herkennen onze situatie in zijn verhaal. 'Dit beleid is totaal onmenselijk, een misdaad tegen de menselijkheid van de boeren en hun gezinnen'.
De nadruk in de persconferentie ligt op een onderzoek van het Vlaams Agrarisch Centrum. Mond en klauwzeer: Export versus vaccinatie. Met de ondertitel: de cijfers op tafel! Vaccinatie van dieren is afgewezen op economische motieven; verlies van export markten en de kosten van vaccinatie. Uit hun berekeningen blijkt dat het veelal goedkoper is om te enten ten opzichte van de kosten die gemaakt worden om de exportondersteuning.

Aanbieding van de handtekeningen
Dan spoeden we ons met de auto door het drukke verkeer naar het Ministerie van Landbouw.
Een modern gebouw even buiten het oude centrum van Brussel. Gelukkig kunnen we de auto bijna voor de deur parkeren. Dat is wel makkelijk want alle handtekeningen leggen letterlijk aardig wat gewicht in de schaal. We worden vriendelijk ontvangen en begeleid naar een grote vergaderzaal. Daar kunnen we rustig wachten. De grote vergadertafel blijkt een prima plek voor de presentatie van de grote hoeveelheid handtekeningen. Als de ambtelijke MKZ top binnenkomt ligt de tafel bedolven onder een dikke laag handtekeningen.
Helaas is de minister weggeroepen omdat ze in verband met ziekte van een collega zijn functie moet waarnemen. De Belgische delegatie bestaat uit: Hubert Cooreman woordvoerder van Minister Neyts, Ralf Bombeek MKZ specialist en organisator van de conferentie en Line Emmerichts afdeling voorlichting en communicatie.
De heer Bombeek opent het overleg met dat hij helemaal in kan voelen wat de boeren hebben meegemaakt. Hij is zelf dierenarts en zijn vrouw is geboren en getogen op een boerderij. Zij voelen direct als medestanders voor een beleidswijziging. Eigenlijk gingen we naar Brussel om dat te bepleiten, maar dat is hier al niet meer nodig, tegenover ons aan tafel zitten medestanders. Zij zijn ook positief over de inzet van Brinkhorst, als initiatiefnemer tot deze conferentie om tot beleidswijziging te komen. Ze hebben wel begrepen dat in Nederland niet iedereen zo positief is over Brinkhorst en dat kunnen wij beamen.


Dan volgt de officiele aanbieding van de handtekeningen
door Cristien Schneider.
Geachte heer Bombeek, geachte toehoorders,
Voor u staat een delegatie van stichting Ent Europa. Ent Europa is ontstaan als actiegroep tijdens de MKZ-uitbraak die Nederland dit voorjaar trof. Intussen is de actiegroep uitgegroeid tot een officiële stichting.
Ent Europa verzet zich tegen het huidige Europese non-vaccinatiebeleid en wordt daarin zeer breed gesteund door grote groepen in de Nederlandse samenleving.
Ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken voor het feit dat u ons hier wilt ontvangen. Onze aanwezigheid hier op uw kabinet geeft aan dat u het maatschappelijke protest tegen de ruimingspolitiek zeer serieus neemt.Mijnheer Bombeek, ik wil u een persoonlijk verhaal vertellen. Toen op de woensdag voor Pasen bij ons in de buurt MKZ uitbrak, waren we in eerste instantie verlamd van angst. Ik ben niet alleen boerin, maar ook moeder van 4 jonge kinderen. Ik probeer mijn kinderen respect bij te brengen voor alles wat leeft, zelfs voor het kleinste diertje of bloemetje. Hoe moest ik mijn kinderen uitleggen dat er mensen konden komen die al onze kerngezonde dieren zouden doodmaken en vernietigen? Moest ik ze uitleggen dat dat mag omwille van economische belangen? En dat terwijl er een vaccin beschikbaar is?

Na enkele dagen in die vernederende angst te hebben doorgebracht, kwam ik tot het inzicht dat het niet mag. Met het doden van kerngezonde dieren en het vernietigen van uitstekend voedsel wordt een ethische grens overschreden. Of je nu religieus bent of niet, zo ga je niet met de schepping om. Door dit systeem sta ik als opvoeder met lege handen en moet ik mij diep schamen tegenover al die mensen voor wie genoeg voedsel geen vanzelfsprekendheid is.Op Paasmaandag richtten we Ent Europa op. Er meldde zich een enorm korps vrijwilligers en sponsors uit alle lagen van de bevolking. Op alle manieren hebben we geprobeerd het ruimen te stoppen: er waren protestbijeenkomsten, handtekeningenacties, petities, gesprekken met politici, honderden rechtszaken. Het heeft niet mogen baten. Hoewel er geen weldenkend mens in Nederland te vinden is die vóór het ruimen was, reed de verdelgingstrein op volle snelheid door. Honderdduizenden dieren werden gedood, de vreugde en trots van duizenden gezinnen gelijktijdig vernietigd.

Zelfs weken nadat er begonnen was met noodvaccinaties, toen er allang geen sprake meer was van besmettinggevaar, zelfs toen ging het doden nog door. Onder die laatste dieren was nog Sabina, de beste roodbonte koe van Europa. En de melkkoeien van de familie Bredenoord, die al 150 jaar lang, generatie na generatie liefderijk verzorgd werden door de familie. En een klein geitje dat letterlijk uit de armen van een klein meisje gerukt moest worden om het te kunnen afmaken.Nu, in de late herfst, kunnen we de balans voor Nederland opmaken. Er zijn 270.000 dieren gedood, terwijl er slechts 26 bedrijven besmet waren. Voor elk besmet bedrijf zijn dus 10.000 kerngezonde dieren gedood.

En wat betreft de mensen die betrokken waren: de ruimingspolitiek was direct verantwoordelijk voor 17 zelfmoorden, tientallen hartinfarcten, hersenbloedingen en miskramen en grote geestelijke nood. Duizenden mensen kampen nog steeds met psychische problemen als slapeloosheid, steeds terugkerende nachtmerries, concentratieproblemen, lusteloosheid en depressies. Onder hen zeer veel kinderen.
Tot slot zijn de sociale structuren in de getroffen plattelandsgebieden volkomen ontwricht, geschat wordt dat het enige decennia zal duren voor dit hersteld is.

Naar de gevolgen voor een nog veel zwaarder getroffen land als Engeland, kunnen we alleen maar raden.Mijnheer Bombeek, een Europa waarin economische belangen zoveel leed waard zijn, beangstigt mij. Niet alleen als boerin, veel meer nog als moeder. In zo'n Europa voel ik me niet veilig. En ik ben niet de enige. De afgelopen maanden verzamelden we samen met de Initiatiefgroep Kerk en Samenleving 100.000 handtekeningen van particulieren en de steunbetuigingen van tientallen organisaties, samen goed voor nog eens 375.000 leden. De tekst van de petitie is simpel:


WIJ ZIJN TEGEN HET RUIMEN VAN
GEZONDE DIEREN
DAAROM ENT EUROPA TEGEN MKZ!

Het maakt ons niet uit hoe MKZ in de toekomst bestreden gaat worden. Of men nu kiest voor preventief vaccineren of ringvaccinaties zonder handelsbeperkingen of voor de toepassing van markervaccins. Als er maar nooit meer gezonde dieren geruimd worden. De tijd dringt, niemand weet wanneer het virus weer zal toeslaan.

Daarom verzoeken wij u namens alle ondertekenaars dringend om uw politieke gewicht aan te wenden om het Europese ruimingsbeleid voor eens en voor altijd af te schaffen.


Brussel, 11 december '01.
Christien Schneider, Ent Europa.We hebben verzocht ons verzoek een plek te geven in de conferentie. Aangezien daar alleen deskundigen praten over wat ons is overkomen maar niet met de mensen die het aan den lijve hebben ondervonden. De minister zal in haar openingsspeech aangeven dat er meerdere actiegroepen bij het ministerie op bezoek zijn geweest en hebben aangedrongen op beleidswijziging.Het is voor de Belgen helaas niet mogelijk om nu al te vertellen wat er in de openingsspeech van de minister zal staan voor de conferentie. Maar er zal nadrukkelijk aandacht gevraagd worden voor de socio-economische en ethische aspecten van het huidige ruimingsbeleid. Ze kunnen echter mogelijke handelsbeperkingen niet uit het oog verliezen. Volledig preventief enten zit er dus voorlopig niet in. Wel verwachten ze dat er een meerderheid zal zijn voor ringvaccinaties zonder doden van de gevaccineerde dieren.

Deze conferentie is geen eindpunt van de discussie over het MKZ-beleid. Dit overleg zal in de toekomst worden voortgezet. De eigenlijke macht ligt bij de handelsconferenties. Daar zullen het afsluiten van internationale handelakkoorden bepalend zijn over hoe we om kunnen gaan met het voorkomen en bestrijden van dierziekten. Verder hebben we het boek 'Ruimen tien keer erger dan ik dacht' aangeboden. Dit boek is het verhaal van de boeren uit de Driehoek. Het is jammer dat nu het verloop van de crisis geevalueerd wordt in Brussel de uitkomsten van de evaluatie van het Ministerie van LNV zelf nog niet beschikbaar is. Deze informatie komt pas in februari volgend jaar. Maar de streek heeft zelf wel een evaluatie uitgevoerd vooral over hoe de het ministrie van LNV het beleid heeft uitgevoerd. De belangrijkste aanbeveling is dat het non-vaccinatiebeleid vanaf vandaag dient te wijzigen, omdat er grote weerstand bestaat tegen het ruimen van gezond vee. Verder blijkt uit de gegevens dat er veel is mis gegaan bij de uitvoering door het Ministerie van LNV.

Het boek 'Tongblier' uit Friesland wordt ook aangeboden. Dit is vooral bedoelt als momument en voor alle betrokken voor troost en de verwerking van de crisis.
De Belgische delegatie is positief gestemd en verwachten dat er een kentering komt in hoe we omgaan met de bestijding van MKZ.

 
 

de actiebrief

Friesland, 22 november 2001

Betreft: Verzoek tot ondersteuning voor Europese vaccinatie tegen mond- en klauwzeer.

Geachte heer, mevrouw,
Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Onze stichting is dit voorjaar in het leven geroepen als reactie op de m.k.z.-crisis. Zij keurt het ruimen van gezonde dieren op grond van morele overwegingen af. Het doel van de stichting is om Europa een krachtig, gebundeld "neen" tegen het huidige non-vaccinatiebeleid te laten horen.
Vanaf juni dit jaar is onze stichting gestart met een handtekening-actie om vaccinatie tegen mond- en klauwzeer te bepleiten. Inmiddels hebben zo'n 50.000 particulieren een handtekening geplaatst op een kaartje met de tekst:
"Ik ben tegen het "ruimen" van gezonde dieren, daarom ENT EUROPA tegen MKZ".

Op 12 en 13 december a.s. vindt, voorafgaand aan de E.U.-top te Brussel, een Europese conferentie voor landbouwministers plaats waar de gevolgen van de m.k.z.-uitbraak worden geëvalueerd.
Daarbij komen niet alleen de agrarische, veterinaire en de sociaal-economische gevolgen aan de orde, maar ook de maatschappelijke consequenties voor de niet agrarische sectoren en het dierenwelzijn. Er kunnen zo'n 450 personen uit diverse disciplines aan deze conferentie deelnemen.
Ent Europa wil eveneens op deze conferentie aanwezig zijn en een petitie aanbieden die dezelfde tekst draagt als de bovenstaande handtekening-actie.

Inmiddels zijn er door de FAO verklaringen afgelegd, dat de strijd tegen de mond- en klauwzeer (MKZ) alleen gewonnen kan worden als alle mogelijke haarden worden gedoofd, een systematische vaccinatie is onontbeerlijk.
De FAO als wereldvoedselorganisatie heeft in het verleden met succes ook de runderpest mondiaal bestreden en
de sprinkhanenplagen.

De voormalig Minister van Landbouw van Engeland de heer Nick Brown heeft op het hoogtepunt van de crisis in Engeland sterk overwogen om tot vaccinatie over te gaan, dit is echter niet doorgegaan aangezien de voedingsindustrie zich daar heftig tegen verzette.

Eurocommissaris David Byrne heeft een aantal verklaringen afgelegd inzake Bioterrorisme, onder andere dat de verspreiding van diverse soorten virussen een groot gevaar is voor de Europese economie en de gezondheid van de burgers.
Europa zou zich beter moeten beschermen tegen dit soort biologische wapens.

Wij vragen aan u als organisatie om deze actie mede te ondersteunen teneinde een zo groot mogelijk draagvlak tegen het huidige non-vaccinatiebeleid te creëren. Wilt u daarvoor bijgaande petitie ondertekenen en voor 1 december a.s. retourneren?
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaand adres of voor meer achtergrond informatie: www.enteuropa.nl

We rekenen van harte op uw steun.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van Stichting Ent Europa,
Postbus 40
9288 ZG Kootstertille
emailadres: info@enteuropa.nl
banknr.333354737 t.n.v. Actiegroep Ent Europa

Tsjitske, Jolanda, Marianne, Jacob,
Louise, Greetje, Marianne, Bert, Karin, Angelique,
Neeltje

 
 
FAO wil vaccinatie tegen mkz

Rome- De strijd tegen de mond-en klauwzeer (mkz) kan alleen worden gewonnen als alle mogelijke haarden worden gedoofd. Daarbij is volgens de wereldvoedselorganisatie FAO een systematische vaccinatie ontontbeerlijk. Ook de Nederlandse overheid is die mening toegedaan.
Om te zorgen dat de ziekte niet alleen in het rijkere deel van de wereld onder controle wordt gehouden, maar ook in de ontwikkelingslanden, is een actieplan nodig, was gisteren de breedgedragen mening tijdens een aan mkz-gewijd deel van de tweejaarlijkse FAO-vergadering in Rome.
Minister Brinhorst (landbouw), die de vergadering voorzat, verklaarde zich na afloop aangenaam verrast over het grote aantal deelnemers. 'Het is de eerste keer dat vertegenwoordigers van alle landen waar de ziekte meer of minder heeft huisgehouden, bij elkaar zijn gekomen. En het is duidelijk dat de politieke wil bestaat om de ziekte wereldwijd aan te pakken.
'Veel landen vroegen om een Early Warning System, een netwerk van waarnemers die supersnel een uitbraak waar ook ter wereld kunnen lokaliseren.

In het tijdperk van de globalisering kunnen diverse soorten mkz zich gemakkelijk verspreiden buiten hun natuurlijke omgeving in de ontwikkelingslanden, zei de directeur-generaal Jacques Diouf van de FAO.
Vandaar de wens om ook daar de ziekte niet alleen onder controle te houden, maar op den duur ook uit te roeien. De instantie die zo'n operatie zou kunnen coordineren, is volgens veel sprekers de FAO zelf, die eerder al met succes de strijd aanbond met runderpest en sprinkhanenplagen.
Daarbij komt ook de omstreden kwestie van het inenten weer ter sprake. Johan de Leeuw, directeur-generaal van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, hield in zijn toespraak een pleidooi voor het preventief vaccineren.
Hij stelde dat nieuwe tests het op korte termijn mogelijk zullen maken om besmette dieren van ingeente dieren te onderscheiden.
Ook de FAO gaat er van uit dat systematische vaccinatie de beste remedie is.
'Begrijpelijk, want de lidstaten zijn vooral arme landen waar de ziekte endemisch is en die geen of weinig vlees exporteren' aldus Brinkhorst

Bovenstaand verhaal komt uit het Algemeen Dagblad van
7 november 2001 geschreven door Aart Heering.

 
 
 
Redactioneel stuk uit Leeuwarder Courant 30 oktober 2001

BRITSE AANPAK MKZ-EPIDEMIE 'ERBARMELIJK'

Londen- De Britse overheid heeft de mond- en klauwzeercrisis 'erbarmelijk slecht' aangepakt. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de ziekte. Het werd uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van Devon in het zuidwesten van Engeland, een van de zwaarst getroffen gebieden.

Zo kraakt het rapport de lakse reactie van het ministerie van landbouw toen in februari van dit jaar het eerste geval bekend werd. Er had toen onmiddellijk een transportverbod afgekondigd moeten worden. Omdat dat niet gebeurde werden nog honderdduizenden schapen vervoerd, zodat de ziekte zich over vrijwel het hele land verspreid werd.

Kritisch is het rapport over de ongevoelige en soms zelfs ronduit agressieve manier waarop overheidsfunctionarissen tijdens de crisis optraden tegen boeren wier vee moest worden vernietigd. Vreemd vinden de onderzoekers dat de ervaringen die in 1967 bij een vorige grote uitbraak waren opgedaan, zijn genegeerd.

Aanbevelingen uit die tijd zijn in de prullenbak beland, een nationaal noodplan ontbrak. Zo'n plan moet er nu komen en dient om de vijf jaar tegen het licht te worden gehouden, aldus de onderzoekers.
Tijdens openbare hoorzittingen hebben zij vele tientallen betrokkenen gehoord.

Vaccinatie dient overwogen te worden om als middel om verspreiding te voorkomen.
Oud-Landbouwminister Nick Brown zei gisteren voor de BBC-radio dat hij op het hoogtepunt van de crisis sterk overwogen heeft tot vaccinatie over te gaan.
Dat is niet doorgegaan omdat de voedingsindustrie zich daar heftig tegen verzette.

De epidemie lijkt nu onder controle te zijn. Sinds eind september zijn er geen nieuwe uitbraken geconstateerd.
Er hebben zich in totaal 2030 gevallen voorgedaan.
Bijna vier miljoen stuks vee, in meerderheid schapen, zijn afgemaakt.

 
 
Nieuws van Ent Europa 29 oktober 2001

Handtekeningenactie.
De protestkaartenactie die in juni op de basisscholen in Friesland van start is gegaan heeft een uitgebreid vervolg gekregen. De scholenactie zelf is nog steeds niet helemaal afgerond, maar heeft al zo'n 20.000 handtekeningen opgeleverd. Er wordt al sinds de zomer actie gevoerd op de Friese eilanden en de afgelopen maanden stonden actievoerders op allerlei markten, landbouwbeurzen, paardensportevenementen enz. Acties in Liempde en Oene brachten 2000 handtekeningen op, de Schapenmarkt in Oldenbroek 4000, de Agrarische Dagen in Franeker 2000, de Landbouwvakbeurs in Leeuwarden 3000 en Indoor Friesland 2000. Verder staan er duizenden kaarten uit bij particulieren die in hun eigen omgeving actie voeren. Belangrijker nog dan het aantal kaarten is de voortdurende aandacht die op deze manier op de MKZ-problematiek wordt gevestigd. De acties zullen niet stoppen na de EU-top in Brussel, maar juist doorgaan in de aanloop naar de kamerverkiezingen.


EU-top Brussel.
Er is een speciaal comité in het leven geroepen, dat gaat kijken op welke manier de handtekeningen in Brussel aangeboden kunnen worden. Voor deze gelegenheid zal over de grens samengewerkt worden met Belgische actiegroepen. De top vindt plaats op 12 en 13 december en getracht zal worden om het maximale politieke rendement uit de protestkaartenactie te halen.


Tongbliermonument.
Op 19 november wordt in Dokkum op het gemeentehuis het monument 'Tongblier de crisis van 2001' onthuld.
Het boek is samengesteld op initiatief van de Stichting Werkgroep MKZ Fryslan. Stichting Ent Europa was uiteraard heel blij met dit initiatief en heeft een artikel bijgedragen. Een aantal leden zal bij de onthulling aanwezig zijn.


Vertrek voorzitter.
Even een persoonlijke noot:
In december hoop ik naar Zambia te emigreren. Ik zie mij daarom genoodzaakt om mijn werk als voorzitter van Ent Europa met ingang van volgende week neer te leggen. Daarmee sluit ik een heel emotionele en bijzondere periode af. De MKZ-crisis heeft mij diep in het hart geraakt. Mijn eigen koeien zijn weliswaar op het nimmertje ontsnapt aan de ruimingen, maar de angst waarin we geleefd hebben en het verdriet dat anderen is aangedaan zullen me mijn hele leven bij blijven. Ik vind het dan ook heel moeilijk om afscheid van de strijd te nemen.
Door deze strijd heb ik echter ook een schat aan ervaringen opgedaan en ( en dat is het belangrijkste) er zijn vriendschappen voor het leven ontstaan.
Binnen onze groep zullen de taken zo goed mogelijk opnieuw verdeeld worden en hoewel niemand zich gemeld heeft voor het voorzitterschap, ben ik er van overtuigd dat de acties gewoon voortgezet zullen worden door de andere leden. Vast staat voorlopig dat Jolanda Streekstra uit Ternaard het emailadres zal beheren. Zij is al vanaf het begin zeer actief betrokken bij de stichting.

Ik wil al die mensen die zich hebben ingezet tegen dit krankzinnige non-vaccinatiebeleid bedanken en ik vraag jullie om nooit de moed op te geven. Vecht net zo lang door tot de ruimingpolitiek van de baan is, maar hou er rekening mee dat je een lange adem nodig hebt. Kijk steeds naar de positieve zaken die je bereikt, dan kun je de strijd heel lang vol houden. Ik wens jullie allemaal heel veel moed, wijsheid en kracht!

Christien Schneider, Raard.

 
 
 
 
DE POSITIEVE AKTIES OM NOG MEER GETEKENDE AKTIEKAARTEN OP TE HALEN TIJDENS DE LANDBOUWDAGEN EN DE INDOOR FRIESLAND WAREN EEN GIGANTISCH SUCCES VOOR ALLE LEDEN VAN ENT EUROPA.

In zes dagen zijn er 4.904 getekende kaarten opgehaald.
Tot nu toe zijn er 34.204 getekende aktiekaarten opgehaald sinds eind juli dit jaar.De kaarten vanaf de MKZ crisis tot eind juli worden daar binnenkort bij opgeteld.

Zoals iedereen weet is dit slechts het topje van de ijsberg die we hebben kunnen bereiken, de akties gaan onbeperkt door met Brussel maar ook de tweede kamerverkiezingen in gedachten.

Zo Minister Brinkhorst D66, wie heeft u verteld dat de MKZ Crisis niet echt meer leeft onder de boeren, de bevolking, dierenartsen, leveranciers etc.
U en ik weten dat dit uw partij gigantisch veel stemmen gaat kosten dus of u zorgt dat in Brussel het non-vaccinatiebeleid in december op de helling gaat.of u kunt wel vertrekken.
Onze strijd gaat onbeperkt door met een groeiend aantal leden, die zich dagelijks aanmelden om actief lid te worden door het hele land heen.

 
 
Zaterdag 6 oktober is de landelijke vergadering van dierenartsen.

Tijdens deze vergadering zal gestemd worden over de motie van dr. Poll.
Hieronder staan de motie en de verantwoording afgedrukt.
Ent Europa roept iedereen op om zijn/haar dierenarts te vragen de motie te ondersteunen.

Motie

Leden van de KNMvD, in de jaarvergadering bijeen, verklaren
- dat zeer veel dierenartsen loyaal meegewerkt hebben aan het bedwingen van de MKZ-uitbraak 2001 in Nederland;
- dat, indien het non-vaccinatiebeleid wordt gecontinueerd, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, op enige termijn een nieuwe uitbraak te voorzien valt;
- dat zij de consequenties van een voortgezet non-vaccinatiebelied voor vee, vele veehouders, dierenartsen en anderen onaanvaardbaar achten, mede in het licht van een bestaand en in het verleden werkzaam gebleken alternatief;
- dat zij derhalve bij een nieuwe uitbraak niet opnieuw hun medewerking zullen verlenen aan een bestrijdingsprogramma, zoals dit in 2001 is uitgevoerd.
- dat het Hoofdbestuur de opdracht krijgt om met de overheid en het bedrijfsleven vooraf overleg te voeren over de bestrijding van een nieuwe uitbraak van een besmettelijke dierziekte in de geest van bovenstaande overweging.


Verantwoording

Toen de mond- en klauwzeer in Engeland de kop opstak, heeft de beroepsvereniging van dierenartsen een beroep op haar leden gedaan om een vrijwilligerspool te vormen. Het risico was immers groot dat de besmetting hier ook zou komen, ondanks strikte maatregelen rond het verkeer van vee en vlees.
En zo is het gegaan: op 20 maart ging de oproep uit aan allen, die zich voor de pool hadden gemeld, om de volgende ochtend op het crisiscentrum in Apeldoorn aanwezig te zijn. Er was een ernstig vermoeden dat mond-en klauwzeer in Oene aanwezig was.
En hoewel ik al gepensioneerd was, vond ik het mijn plicht om een potentiële ramp voor de Nederlandse veehouderij mee te helpen indammen. Op dat moment moesten wij roeien met de riemen die ons toen ter beschikking stonden. En daar stonden we: vele leden van de KNMvD, (oud)practici en RVV´ers (dierenartsen, keurmeesters, keuringsassistenten, ambtenaren van lokaal en centraal niveau), allen in de hoop dit probleem zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Zelf heb ik in de "screening" (op de boerderij kijken naar verschijnselen en bloed afnemen voor nader onderzoek) gewerkt, en in een later stadium toezicht gehouden op het doden en vernietigen op de slachthuizen.
Die ervaring heeft mij tot de conclusie gebracht dat dierenartsen zich behoren uit te spreken over de non-vaccinatie en stamping-out politiek zoals die nu gevolgd wordt. Ons vak is diergeneeskunde, het motto van de KNMvD is "Tot heil van mens en dier", wij zijn wettelijk gehouden de gezondheid en het welzijn van dieren te bevorderen, en ik kan dat niet in overeenstemming brengen met wat er dit voorjaar in Nederland gebeurd is. Immers, als dit een ramp à la Tsjernobyl was (radioactiviteit, gevaar voor de volksgezondheid, er is niets tegen te doen), dan zouden de maatregelen misschien gerechtvaardigd zijn. Maar er is een alternatief: vaccineren! Uiteindelijk is dat op beperkte schaal toegepast, maar met de clausule: gevaccineerd is dood. Het enten was slechts uitstel van executie, omdat de opslag- en destructiecapaciteit onvoldoende was. Ik geef u een aantal overwegingen:
- wij weten allen dat op de Veluwe bij velen een diepe religieuze overtuiging aanwezig is. Het is de mijne niet, maar ik respecteer hem wel. Als ik dan in Genesis lees, dat wij de houders en hoeders van het vee zijn, dan is mijn vraag "en dat doen we dan zo?!"
- als we een andere insteek willen kiezen: dit beleid voert tot maatregelen waarvan de proporties verbijsterend zijn.
Om 26 (!) bewezen gevallen van mond- en klauwzeer hebben wij ongeveer 300.000 evenhoevigen geruimd. Voor elk geïnfecteerd rund/schaap hebben wij meer dan 10.000 dieren gedood en vernietigd.
- in Groot-Brittanië faalt het systeem tot nog toe. Meer dan 3.5 miljoen dieren zijn gedood en vernietigd en de uitbraak is niet onder controle. Binnenkort zullen 2 miljoen lammeren geslacht en ingevroren worden bij gebrek aan afzetmogelijkheden.
- de economische prognoses, waarop het non-vaccinatie en stamping-out beleid in 1991 mede zijn gebaseerd, blijken ver bezijden de werkelijkheid te zijn geweest. Voor Nederland was voorzien dat een dergelijke uitbraak ééns in de tien jaar zou voorkomen en dat de kosten, geïndexeerd naar nu, 450 miljoen gulden zouden bedragen. Volgens het CBS zal de werkelijke schade tussen de 2,5 en 3 miljard gulden bedragen.
- en hoe moeten we, naast al deze getallen, zaken als leed, woede, verdriet, walging etc. een plaats geven? Dat is niet in geld uit te drukken, maar wel een belangrijke realiteit. Ik heb er gestaan, ik heb het gezien en ik weet waar ik over praat. Is dit een wereldbeeld wat wij tegenover onze kinderen en kleinkinderen kunnen verantwoorden?
- de landbouw, en in het verlengde de diergeneeskunde, moeten zich ernstige zorgen maken over hun imago. Het publiek gruwt van wat er gebeurd is, en houdt ons daar terecht (mede)verantwoordelijk voor. Het zal zich van ons afkeren.
Wij zijn een kleine groep in een klein land, en ons verzetten tegen Europese politiek, zoals die in Brussel wordt bepaald, zal niet eenvoudig zijn. Maar ooit heeft David ook Goliath verslagen. Ergens moet een begin gemaakt worden. En daarom heb ik mijn vakvereniging voorgesteld om uit te spreken, dat wij niet meer mee zullen werken aan een bestrijdingscampagne zoals in 2001 uitgevoerd, tenzij door de wet daartoe gedwongen. Dan ligt de verantwoordelijkheid klip en klaar waar zij thuishoort, bij de politiek, en niet meer bij ons, die in gewetensnood komen.

Arnhem, 15 augustus 2001
Dr. P.H.A. Poll

 
 
Ent Europa was op 25 september met 3 leden vertegenwoordigd bij het aanbieden van een petitie tegen het huidige non-vaccinatiebeleid.
Hieronder volgt een verslag van Hendrien Bredenoord.

Aanbieding Gezamenlijk standpunt ten aanzien van het non-vaccinatiebeleid mond- en klauwzeer van de Europese Unie

Nooit meer doden en vernietigen van gezonde dieren!
Dierenbescherming, LTO en 18 andere organisaties dringen aan op wijziging van het non-vaccinatiebeleid.

Op 25 september 2001 is in Den Haag namens twintig organisaties het gezamenlijke standpunt aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De heer Wijnand van de Giessen, directeur van de Dierenbescherming, gaf aan dat het gevaar voor mkz nog lang niet is geweken en dat bestrijden en uitbannen van de ziekte nodig blijft. De mkz-crisis heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat bestrijding niet tegen elke prijs mag plaatsvinden. Er is nu een maatschappelijk debat gestart, dat aangeeft dat dit nooit meer zo mag gebeuren. De emotionele en financiële schade zijn enorm en de ontwrichting van de samenleving is niet aanvaardbaar. Het moet anders. Het kan ook anders. Er zijn mogelijkheden voor beschermende vaccinatie, waarbij de gevaccineerde dieren niet gedood worden. De minister heeft zelf aangegeven het beleid gewijzigd te willen zien. Het non-vaccinatiebeleid wordt mede op zijn initiatief in december op Europees niveau ter discussie gesteld. Van de Giessen had tot slot twee verzoeken aan de leden van de Vaste Kamercommissie: ten eerste om aan de minister te vragen wat zijn inzet zal zijn om het huidige beleid gewijzigd te krijgen en ten tweede om hun geestverwanten in Brussel en op andere plaatsen aan te spreken om zich hard te maken voor beleidswijziging. Hij gaf aan dat de organisaties op hun beurt ook hun eigen netwerken zullen mobiliseren.
De heer Schenk van LTO Nederland deelt de mening dat vorm en omvang van de bestrijding in de getroffen gebieden niet acceptabel en ethisch niet verantwoord zijn. Echter, in vergelijking met de situatie in Engeland is de omvang hier nog meegevallen, te meer wanneer men beziet dat wij jaarlijks in Nederland 1 miljoen dieren importeren. LTO wijst de overheid er dan ook op dat een strenger beleid aan de grenzen belangrijk is ter voorkoming van mkz en verzoekt de overheid daarin haar verantwoordelijkheid te nemen. Centraal staat voor LTO dat de dieren gevaccineerd kunnen worden (ringenting) en niet gedood zullen worden. Vaccinatie mag echter niet leiden tot exportbeperkingen. Als dat niet lukt, zal bij een volgende uitbraak het draaiboek Oene II uit de kast gehaald worden.

De heer Ter Veer nam, als voorzitter van de Vaste Kamercommissie, het standpunt in ontvangst. Hij meent dat het huidige aanvalsplan relatief gezien succesvol is gebleken. We zullen nu starten met een aanvalsplan II, maar daarvoor moeten we overleggen binnen Europa. Immers, als een spuitje maar één gulden kost, waarom zouden we dan vasthouden aan het non-vaccinatiebeleid? We hebben echter nog heel wat uit te leggen. De Vaste Kamercommissie merkte onlangs bij een bezoek in Spanje en Portugal, dat daar nog weinig begrip voor en kennis van de situatie ten gevolge van de uitbraak van mkz aanwezig is. Het is daarom goed dat deze herfst de discussie over het non-vaccinatiebeleid op Europees niveau gevoerd wordt. Hij bedankte tot slot iedereen voor het genomen initiatief.


De volgende organisaties hebben het standpunt ondertekend:
Compassion in World Farming Nederland
De landschappen
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland)
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Diere
n

Nederlandse Vereniging van Hobbydierhouders
Recron
Stichting Ent Europa
Stichting Kinderboerderijen Nederland
Stichting Milieubewustzijn
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Varkens in Nood
Stichting Wakker Dier
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Vereniging Milieudefensie
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Vereniging VNO-NCW


 
 

.Bezoek van Brinkhorst in Dokkum.

Woensdag 12 september was minister Brinkhorst op uitnodiging van de plaatselijke NLTO, de Agrarische Vrouwen en de Agrarische Jongeren in Dokkum. Ent Europa kon de gelegenheid natuurlijk niet voorbij laten gaan en kondigde acties aan via de regionale pers.
De situatie in de VS deed ons op het laatste moment besluiten de acties te beperken tot een sober protest.
Ondanks het feit dat het ging om een besloten vergadering, werd onze stichting de mogelijkheid gegeven het woord te voeren op de samenkomst.
De emoties liepen zeer hoog op, met name de strafkortingen (in Friesland zijn 5 bedrijven gekort) gaven aanleiding tot woede, onmacht en verdriet. Het leek de minister niet te deren.
Na een stortvloed van kritiek op zijn beleid, was het woord aan Christien Schneider, voorzitter van Ent Europa.
Omdat de minister niet de indruk maakt zich met hart en ziel in te zetten voor de afschaffing van het non-vaccinatiebeleid, vroeg Christien hem ten overstaan van de zaal en de pers een actiekaart van Ent Europa te ondertekenen met de tekst:
IK BEN TEGEN HET "RUIMEN" VAN GEZONDE DIEREN,
DAAROM ENT EUROPA TEGEN MKZ
.
De minister weigerde deze kaart te tekenen, ondanks aandringen van
heftig geëmotioneerde boeren en zelfs de voorzitter van de vergadering kon hem niet op andere gedachten brengen.
Hij zei dat niemand hoefde te twijfelen aan zijn goede intenties en dat het dus onzin was dat hij de kaart moest tekenen.
De algemene indruk was dat de bijeenkomst niemand een stap verder heeft gebracht.

-Kaartenactie.
In de laatste vergadering is besloten niet meer voor elke provincie een scholenactie te organiseren omdat er andere mogelijkheden zijn die meer rendement opleveren.
In Friesland wordt nu actie gevoerd tijdens de Agrarische Dagen in Franeker, op de Landbouwbeurs in Leeuwarden en waarschijnlijk tijdens Indoor Friesland.
Verder lopen er nog steeds acties op de eilanden en via een aantal particulieren.
In het oosten van het land begint de actie zich nu als een inktvlek uit te breiden dankzij de inzet van o.a. Janet Nagelhout en Diet Bredenoord.
Op dit moment zijn er volop kaarten verkrijgbaar, Diet en Aartje Bredenoord in Epe beheren het actiemateriaal.
Iedereen die mee wil doen aan de actie kan contact met hen of met info@enteuropa.nl opnemen.
Voorwaarde is wel dat men minimaal 500 kaarten aanvraagt en probeert die getekend te krijgen middels eigen acties.
De kaarten zijn gratis, maar een donatie voor de drukkosten is meer dan welkom op bankrek.333354737 t.n.v. Actiegroep Ent Europa, Kootstertille.

-Overige acties.
*Er wordt aan gewerkt om jongeren van de Friese AOC'c in de acties te betrekken. Het doel is een gesprek op gang te brengen tussen hen en hun Britse collega-studenten. Mogelijk kunnen ze ook meedoen aan de kaartenactie.

*Het comité Burgers steunen Boer en Dier van Jan Slagter wordt ondersteund bij hun pogingen om Brinkhorst dichter bij de getroffen boeren en burgers te brengen.

*De petitie van het Entplatform is door Ent Europa ondertekend en zal op 25 september in de Tweede Kamer aangeboden worden. Ent Europa zal hierbij vertegenwoordigd zijn.

*Er wordt nagedacht over een manifestatie op 14 of 15 december in Brussel, zodat het aanbieden van de protestkaarten niet ongemerkt voorbij gaat. Iedereen die hierover mee wil denken of met de organisatie wil helpen kan zich melden via info@enteuropa.nl.

 
 
PERSBERICHT ENT EUROPA 10 september 2001

Op 12 september a.s. zal Brinkhorst op uitnodiging van enkele boerenorganisaties naar de IJsherberg in Dokkum komen.
De besloten vergadering begint om 10.00 uur s'ochtends.
Stichting Ent Europa zal van de gelegenheid gebruik maken en op deze dag op allerlei manieren protesteren tegen het ruimingsbeleid.
De stichting is zeer teleurgesteld dat Brinkhorst de lezers van Opzij wilde doen geloven dat er bij boeren geen draagvlak voor afschaffing van het non-vaccinatiebeleid zou bestaan en dat de gevoelens van de boeren niet oprecht zouden zijn.
Ent Europa is van mening dat de minister na de rampzalige MKZ-crisis alles in het werk zou moeten stellen om het beleid in Brussel om te buigen.
Minister Brinkhorst is blijkbaar totaal niet op de hoogte van wat er onder de boeren leeft of hij weigert zich domweg in te zetten voor een ander beleid.
Veel boeren hebben overigens te kennen gegeven de vergadering te zullen boycotten.
Zij zijn van mening dat deze minister al zijn krediet verspeeld heeft en weigeren hem aan te horen.
Anderen geven aan wel te gaan en zijn van plan de minister flink de oren te wassen.
De Friese boeren voelen zich verraden door deze minister.
Eerst werden ze geprezen voor de waardige manier waarop ze de ruimingen doorstaan hebben, opgeofferd voor hun collegaboeren. Vervolgens werd een aantal van hen genadeloos gestraft met boetes, voor zaken die in de verste verte geen moedwillig vergrijp genoemd kunnen worden.
Protesten zullen te zien en te horen zijn op de belangrijkste toegangswegen van Dokkum en rond de IJsherberg.
Actievoerders van het comité Burgers voor Boeren van Jan Slagter zullen zich bij de Ent Europa-demonstranten voegen.

Aanvang acties: 9.30 uur, bij de IJsherberg.
Iedereen die zijn afkeer van het ruimingsbeleid en zijn steun aan de boeren wil uiten,
is van harte welkom bij dit vreedzame protest.

Christien Schneider,
Voorzitter Ent Europa

 
 
 

ENT EUROPA
OPROEP AAN ALLE ACTIEVOERDERS

ACTIEWEKEN
24 NOVEMBER T/M
13 DECEMBER


Vanaf 24 november a.s.kan iedere actievoerder voor zich een aantal (van bijgevoegde) actiebrieven uitdraaien en opsturen naar zoveel mogelijk regionale en landelijke kranten en tv-zenders, gemeenten, politieke partijen en zelf te bedenken doelgroepen. www.politiek.pagina.nl

Tevens kan iedere actievoerder z'n persoonlijke stem laten horen via persoonlijke e-mails of brieven naar het Ministerie van Landbouw (Ministerie van LNV, Postbus 20401,2500EK Den Haag of http://www.minlnv.nl/reageer

De persoonlijke e-mails kunnen tegelijk ook naar het gastenboek van www.enteuropa.nl
verzonden worden, zodat iedereen in het land kan zien wat anderen versturen.
Daarnaast worden ze meegeteld met de handtekeningen actie naar Brussel toe.


DOE MEE EN LAAT
VAN JE HOREN !

Op 8 december gaat Ent Europa in Friesland op een aantal rotondes houten kruizen en spandoeken 'Ent Europa' plaatsen. Dit zal gebeuren in Dokkum, Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.
Dit om in de publiciteit en bij het publiek aanwezig te blijven, zo vlak voor 12 en 13 december, de conferentie in Brussel.12 en 13 december
Het bestuur Ent Europa biedt de handtekeningen aan tijdens de conferentie van de Europese Unie in Brussel.Ent Europa roept iedereen in het land op deze actie te ondernemen,

VERSTUUR DE ACTIEBRIEF

E-MAIL OF SCHRIJF NAAR
HET MINISTERIE VAN
LANDBOUW


DOE MEE EN LAAT
VAN JE HOREN !

 
 

Persbericht Ent Europa 30 juli 2001

Begin juni is Ent Europa begonnen met een grote protestkaartenactie tegen het non-vaccinatiebeleid. De stichting wil op die manier aandacht vragen van de landelijke en Europese politiek voor de desastreuze gevolgen van de ruimingen voor mens en dier.
Afgelopen week heeft de telling plaatsgevonden van de binnengekomen handtekeningen van de actie op de basisscholen in Friesland. Op dit moment zijn er zo'n 20.000 getekende kaarten geteld. De ingehuurde koeriersdienst bleek grote problemen gehad te hebben om de pakketten op tijd te bezorgen en nadien weer op te halen. Stichting Ent Europa betreurt deze gang van zaken en heeft de betrokken scholen excuus aangeboden. Na telefonisch overleg is besloten de actie na de zomervakantie voort te zetten op scholen die de pakketten niet of te laat ontvangen hebben.
Tijdens de vakantie wordt actie gevoerd op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, waar vrijwilligers zich inzetten om zoveel mogelijk kaarten getekend te krijgen. Bij grote evenementen in Friesland zal ook actie gevoerd worden. Na de vakantie wordt de actie opgepakt door leerlingen van de Friese AOC's.
Actievoerders uit andere delen van Nederland hebben aangeboden om de actie in andere provincies voort te zetten. Er is intussen een grote, vaste kern van actievoerders in Nederland ontstaan, die elkaar kennen en elkaar steunen en samen een sterke protestbeweging vormen.

 
 

Ent Europa was vertegenwoordigd in Heerde op 7 juli. Het comité 'Gebundelde Krachten' organiseerde een indrukwekkende en zinvolle manifestatie.
Hieronder een fotoimpressie van Ton Koster.

 
 
 

12 boerenorganisaties van EU-landen willen enten!

Op een conferentie op 21 en 22 juni in Brussel werd bekend dat 12 boerenorganisaties wel willen enten tegen MKZ en andere besmettelijke veeziektes. In het huidige beleid worden gezonde dieren onnodig afgemaakt, is hun uitgangspunt. Voorts moet er een krachtige stimulans vanuit de EU komen voor de ontwikkeling en toepassing van markervaccins en tests. Ook streeft men naar een regionale aanpak waarbij over landsgrenzen heen gewerkt kan worden. De organisaties vinden dat vlees van gezonde dieren zonder belemmering op de markt moet kunnen komen, of ze nu gevaccineerd zijn of niet. Er zou een onafhankelijk onderzoek moeten komen om de realisatie van deze plannen te onderzoeken.

Bron:de Boerderij

 
 
Ingezonden in de 'Boerderij' van 12 juni 2001:
BERICHT UIT BELGIE
Uit veel berichtgevingen wordt de suggestie gewekt dat Nederland alleen zou staan met zijn roep om vaccinatie. Dat vind ik een bijzonder grove leugen. In veel Europese landen worden acties gevoerd voor algemene vaccinatie in Europa. Vrijwel alle Europese boerenorganisaties aangesloten bij het CPE zijn voorstander van onmiddelijke enting tegen MKZ. Wel zijn vaak de grootste organisaties dubbelzinnig, niet uit hun ledenbelangen, maar uit commerciele belangen.
Grote 'boerenorganisaties' laten zich de les lezen door grote agro-bedrijven.
De pers had veel meer het woord moeten geven aan mensen - boeren of deskundigen - die voor het enten zijn. Wanneer worden virologen die voor enten zijn aan het woord gelaten? Zij hebben al vaker alle argumenten tegen enten onder tafel geveegd als onzin. Steeds weer wordt benadrukt dat acties voor enten geen zin hebben en dat Nederland de enige is die roept in Europa.
De Belgische minister sprak zich uit voor vaccinatie en zou daar tijdens het Belgische voorzitterschap prioriteit van maken.


Afz. Renaat Devreese uit De Haan (Belgie)
 
 
Drie mei groep mens en dier

7 juni 2001

Beste mensen,

Een aantal weken geleden hebben wij u om een verklaring gevraagd, waarin u beschreef wat de mkz-maatregelen voor u persoonlijk betekenden. Ook hebben wij verklaringen gevraagd van mensen die beroepshalve met de gevolgen van de crisis te maken hadden (artsen, schoolleiders, maatschappelijk werkers). In de eerste plaats willen wij onze dank uitspreken dat u dat heeft willen doen. Bij het doorlezen van uw verhalen waren we zeer getroffen door al het verdriet dat hieruit sprak. We beseffen sterk hoe openhartig u bent geweest.

Wij vinden het belangrijk om u mee te delen wat er met al deze verklaringen is gebeurd. De 127 verklaringen zijn verzameld en door een psychiater, dr. G.L. Ellinger, doorgelezen. Hij heeft aan de hand hiervan een rapport opgesteld. Een kopie van dat rapport zenden wij hierbij mee. Dit rapport is door de heer Ellinger voorgelezen in de rechtzaak van 10 mei jl.

Naast de getuigenis van dr. Ellinger hebben ook getuigd de pedagoog-ethicus drs. D. Lechner uit Groningen en de predikant drs. J.W. Bok uit Vaassen. Roos Achterkamp heeft aan het eind van de zitting haar brief, waarin ze beschreef hoe het is om als 14-jarige in dit gebied te leven, voorgelezen. Tijdens de rechtzitting bleek dat de rechter de verzamelde verklaringen van u grondig had bestudeerd en dat hij hieraan veel gewicht toekende. Wij hebben ervaren dat de mondelinge en de schriftelijke verklaringen een indrukwekkend geheel vormden.

De strekking van het betoog van Lechner komt hierop neer dat dieren rechten hebben en mensen met dieren niet alles kunnen doen wat hun goeddunkt. Hij gaf aan dat het bij onze groep niet om geld gaat, maar om het bij ons levende gevoel, dat dieren kunnen lijden en beschermd moeten worden. In politiek opzicht is de ethische kant van de zaak niet zorgvuldig meegewogen.

Ds. Bok stelde dat er in kwesties van leven en dood hogere belangen in het geding zijn dan economische. Er zijn ongeschreven regels, die hoe de wet ook luidt, niet mogen worden overschreden, zelfs niet als er grote economische belangen op het spel staan.

Dit alles heeft niet mogen baten. Pas enige dagen geleden hebben wij de uitspraak van de rechter ontvangen. Wij zijn teleurgesteld dat de rechter, ondanks de ernstige conclusies uit het rapport en de sterke, mondelinge getuigenissen tijdens de zitting, niet heeft geëist dat het ministerie van LNV onmiddellijk met het 'ruimen' moest stoppen. Aan degenen die geïnteresseerd zijn in de stukken kunnen wij een kopie toezenden van het arrest.

We kunnen ons voorstellen dat u wilt reageren of nog vragen heeft. Ook opmerkingen of suggesties om een vervolg aan deze zaak te geven zijn van harte welkom. U kunt contact leggen via de site van enteuropa.nl of via www.ditkannietmeer.nl

Met hartelijke groet,

De drie mei groep

 
 
Naast de 1500 boeren zijn er ook zo'n 7000 hobbyboeren en -boerinnen met hun gezinnen, die allemaal zwaar te lijden hebben gehad van de 'ruimingen'. Velen durven niet opnieuw te beginnen met hun hobby omdat er niets is opgelost. Eén van hen is Judith van Eijk uit Veessen, die onderstaande brief schreef op de eerste ochtend nadat de 'Driehoek' was ingesteld.

Ik schaam mij. Ik schaam mij diep.


Er waren geruchten in de Zwolse Courant over het afgrendelen van een groot deel van de IJsselvallei. Ik kon echter niet geloven dat een regering zo diep zou zinken om alles te ‘ruimen’ (wat een eufemisme) in zo’n groot gebied, met voorbijgaan aan alle rechten van mens en milieu in zo’n groot gebied.
U, meneer Brinkhorst, wilt geen zachte heelmeester zijn. U luistert WEL naar het geschreeuw uit de ivoren toren van Brussel en uit een Amerika geleid door een oud-playboy die door zeer twijfelachtige verkiezingsuitslagen aan de macht is gekomen, en nu hard bezig is ruzie te maken met Rusland en China, en dus geen tijd heeft voor vrede in het midden-oosten. U luistert niet naar het gehuil van mijn kinderen, van mij, en van mijn buren, of naar het gemekker van onze Daisy Belle, die niet voor niets decibel heet.
Ik kan mijn buren en mijn kinderen niet meer recht aankijken. Mijn collega’ s, buiten het ‘sperrgebied’, kan ik niet meer onder ogen te komen vanwege de meewarige gezichten. Mijn rechten liggen sinds 2 weken ergens in een donker hoekje van de zolder van het hof van de rechten van de mens. Mijn honden mag ik enten, mijn geiten nu ook, maar dan gaan ze wel dood. En er is geen vijand die ik om vergelding of vergoeding kan vragen: het is toch maar een klein stukje van Nederland, en het zijn toch maar 2 geiten.

Daar gaat het niet meer om.
Mijn omgeving heb ik gekregen om door te geven aan mijn kinderen. Een goede omgeving om in groot te worden, met respect en in samenwerking met de natuur. Die omgeving is vernietigd, de laatste weken door het isolement en angst in sociaal opzicht. En nu reeel, door het zinloos vernietigen van zoveel gezonde dieren. Voor geld. Van een Amerika dat wil dat wij hormoonvlees accepteren. Dat niet snapt dat bijvoorbeeld de Nederlanders geen genetisch gemanipuleerde soja willen. En nu een stok zoekt om mee te slaan, en als dat lukt met MKZ, dan gebruiken ze dat. En anders verzinnen ze een kaasboycot, of zo.

Dus moet alles wat mekkert hier dood. U telt 115.000 dieren, en ik weet niet eens of de melkkoeien die misschien mogen blijven leven daar al bij in zitten. U hebt niet de KINDEREN geteld. Want velen hier hebben geitjes en kippen, of hun vader fokt een mooi span chapen als hobby.
Waarom moet IK ze uitleggen dat voor geld al die dieren dood moeten, maar dat ze TOCH RESPECT moeten hebben?

Ik schaam mij. Ik schaam mij diep.

Judith van Eijk
Veessen.

 
 
Donderdag 7 juni startte de Grote Kaartenactie.

Op basisschool 'De Eker' in Anjum werd het eerste
actiepakket aangeboden aan kinderen van geruimde bedrijven.

foto Alex Bouma
Hierbij waren o.a. het Jeugdjournaal, Omrop Fryslan en de Friese kranten aanwezig.
 
 
Milieu-activiste Vandana Shiva:'…waanzin….'

Een ritueel offer aan de marktgoden.

De mond- en klauwzeercrisis in Europa toont het failliet aan van een geglobaliseerd en geïndustrialiseerd voedselsysteem, betoogde de Indiase wetenschapper en milieuactiviste Vandana Shiva in 'The Guardian'.

In Groot-Brittannië is het leger gemobiliseerd om behulpzaam te zijn bij het doden van ongeveer een miljoen koeien, die er enkel van verdacht worden een ziekte onder de leden te hebben die noch voor mensen noch voor dieren dodelijk is. Deze oorlog tegen landbouw-huisdieren weerspiegelt de waanzin van de voorstanders van een geglobaliseerd en geïndustrialiseerd voedselsysteem, dat ziekten veroorzaakt en verspreidt maar tegelijkertijd een 'ziekte-vrije nationale kudde' verlangt. Koeien, schapen en varkens worden gedood op basis van een onverantwoorde overdrijving van de gevolgen van een ziekte die een 'plaag', een 'duivel' en een 'seriemoordenaar' is genoemd. Maar mond- en klauwzeer is - hoewel hoogst besmettelijk - een vrij onschuldige ziekte. Het is niet gevaarlijk voor mensen, en dieren sterven er zelden aan. Het virus is schadelijk voor de productiviteit - het vermindert de melkproductie en tast de werkkracht van beesten aan - maar binnen een maand zijn zij hersteld. Wel is het zo dat dieren kunnen sterven aan andere ziekten als immuniteit is aangetast door mond- en klauwzeer. De ziekte is endemisch in India, en was dat vroeger ook in Europa. Vanouds wordt zij behandeld met inheemse diergeneesmiddelen. Er is ook een vaccin tegen beschikbaar en dat werd in het verleden ook gebruikt. Nergens ter wereld werd ooit vanwege deze ziekte een hele veestapel geruimd.

Er zijn drie aspecten aan de reactie op de epidemie die me vreselijk ergeren.
Ten eerste: hoewel het duidelijk is dat mond- en klauwzeer zich over de wereld heeft verspreid door de globalisering van handel en het gesleep met beesten, blijft de regering de voortschrijdende liberalisering van de handel in landbouwproducten ondersteunen. De veestapel die nu vermoord wordt vormt een ritueel offer aan de goden van de wereldwijde markten. De verdere verspreiding van de ziekte zal niet worden voorkomen door het platteland hermetisch af te sluiten en tegelijkertijd de grenzen voor handel open te houden.
Ten tweede: De bezetenheid om te exporteren, die eigen is aan globalisering, gaat gepaard met een blinde vlek voor het welzijn van dier een boer: Duizenden veestapels worden vernietigd en honderden boeren geruïneerd, alleen maar om de export van vlees de status "vaccinatievrij" te laten behouden. Noch de boeren noch hun dieren tellen mee in het kostenplaatje van de vrije markt. Daarom plegen in India duizenden boeren zelfmoord en worden in Groot-Brittannië honderdduizenden beesten afgemaakt.
Ten derde: Dezelfde instellingen die, als het over voedselveiligheid en genetische manipulatie gaat, weigeren op te treden in het algemeen belang, zien er nu geen been in om landbouwhuisdieren, geïnfecteerd met een niet-dodelijke ziekte, af te maken. Dat is meten met twee maten. Als het de Britse regering echt gaat om veilig voedsel en veilige landbouw, dan zou zij op basis van het voorzorgprincipe genetisch gemanipuleerde organismen moeten verbieden, in plaats van weerloze dieren te doden.
De crisis in Groot-Brittannië zou ons serieus aan het denken moeten zetten over de globalisering van voedsel en landbouw. We moeten onderdzoek doen naar de meest betrouwbare manier om veilig voedsel te produceren, de gezondheid van mens en dier te beschermen en immuniteit en veerkracht in onze landbouw in te bouwen.
Deze crisis moet beantwoord worden met een structurele reactie en niet met een militaire operatie.
Niet het voorkomen van ziekten en infecties is het probleem, maar de bevattelijkheid ervoor. Juist de gedachte van ziektevrije beesten en ziektevrije mensen voedt de behoefte aan genetische manipulatie. Het verlaagt onze weerstand en het kweekt angst, onrust en paranoia - het soort angst dat het militaire apparaat ertoe brengt de oorlog te verklaren aan onze eenhoevige medebewoners.
Deze paranoia speelt de biotechindustrie in de kaart. Door angst voor ziekte te kweken, is er een nieuwe markt gecreëerd voor Dolly, Polly en Tracy en al hun klonen.
We moeten deze oorlog tegen landbouwhuisdieren stoppen. Zonder hen zullen we nooit in staat zijn aan een duurzame toekomst voor de landbouw te werken.


Vandana Shiva is natuurkundige en ecoloog en oprichter van Navdanya, een Indiase beweging voor de bescherming van de biodiversiteit en de rechten van boeren.

Bron: Onze Wereld, juni 2001

Als een van de laatste bedrijven werd het bedrijf van de familie Bredenoord 'geruimd'. De familie heeft zich op alle denkbare manieren verzet tegen deze ruiming. Hieronder volgt het aangrijpende verslag van een van de familieleden.
 

Dinsdag 22 mei 2001

Op dinsdag 22 mei jl. verzamelt de gehele familie zich op de boerderij van mijn broer om getuige te zijn van het wegvoeren van de gehele veestapel, 127 dieren, plus Hetty's geit. Mijn broer heeft een melkveebedrijf in Welsum, aan de IJssel. Een boerderij van ca. 150 jaar oud, waar altijd de familie Bredenoord heeft gewoond en waar altijd vee in de stallen heeft gestaan. Maar nu dus even niet …

De koeien staan die ochtend in mei kalm in het rond, op de grupstal. Ze zien er mooi en gezond uit, hun ogen glanzen, sommige herkauwen. Ze zijn de laatste dagen extra goed verzorgd en allemaal geborsteld. Ik word altijd kalm van de koeien, ze stralen zoveel rust uit. Iedereen gaat rond en kijkt op zijn/haar manier naar en neemt afscheid van de koeien, de jonge stieren, het jongvee en de twintig kalfjes die nu nog aanwezig zijn. Alle dieren zuiver MRIJ (Maas-, Rijn- IJsselvee), dus rood/wit, sinds generaties met liefde en overleg gefokt. Mijn moeder, enig kind, kreeg bij haar trouwen van haar ouders de beste koeien mee. Mijn opa Bredenoord was een van de beste rood/bontfokkers van zijn tijd. Een veestapel, waarvan de waarde (ook de emotionele) niet te schatten is.

De veewagens, busjes en auto's van de lieden van de RVV en de AID staan al sinds half negen op de dijk, dreigend afgetekend tegen de populieren achter de dijk. In totaal is er zo ongeveer twintig man op de been, waarvan alleen de coördinator, twee controleurs van de AID, twee jongens die helpen met inladen van de dieren en twee mannen die de ontsmetting verzorgen, echt op het erf aanwezig zijn. De rest zit de hele dag in mouwloze t-shirts op de dijkhelling te zonnen of doet de wagen van de catering aan.

De afspraak is dat men om tien uur zal beginnen. Tegen die tijd zitten wij met ons allen op de deel op balen stro rond te kijken, niet wetend wat te doen. Dan komt de agent, die er de hele dag bij zal zijn en die een goede vent is, de stal binnen, schrikt, maar zegt dat het gaat beginnen. Mijn moeder zegt hem dat ze de vlag wil verbranden. 'Ik vind dat goed, als u daarmee uiting aan uw emoties kunt geven.' Mijn moeder was 16 jaar toen de tweede wereldoorlog uitbrak; mijn grootouders zaten in het verzet, zij ook. Ze heeft altijd gevochten voor de Nederlandse vlag, symbool van vrijheid. Ze heeft haar hele leven hard gewerkt, ze was trots op Nederland. Nu niet meer, vandaar dat ze nu, op de leeftijd van 77 jaar, de vlag mét de wimpel verbrandt voordat de RVV'ers het erf betreden onder het uitspreken van de tekst: 'Ik had nooit kunnen denken dat ik me zo gekwetst zou voelen dat ik de vlag in brand steek. Maar er is in dit land schijnbaar geen recht meer na ongeveer 150 kortgedingen, die zo maar van tafel worden geveegd. Gaat het alleen om geld en macht? Het wild op de Veluwe mag blijven, maar de koeien - een veel minder gevaar - moeten dood. Ik bedank onze kinderen die alles hebben gedaan om het tij te keren en mijn man, die, nadat wij het tegen hem gezegd hadden, zei: laten we hopen op een betere wereld.'

Dan mogen alleen afspraken gemaakt worden hoe wij het die dag willen hebben. Dat duurt tot bijna kwart voor twaalf. De coördinator brengt de afspraken over aan de RVV'ers. Daarna leest Hendrien aan de hele ploeg Jesaja 22 vs. 13 en 14 voor: … maar zie daar is een doden van runderen en slachten van schapen. Voorwaar, voor deze ongerechtigheden zal u geen verzoening geschieden totdat gij sterft.

De hele dag volgen wij allemaal wat er gebeurd. Om te beginnen moeten de drie stieren, waaronder de jonge Benno, wiens eerste nakomelingen dit voorjaar geboren zijn, in de veewagen. Dan volgen de hoogdrachtige koeien, om te beginnen Bruidje, de dochter van het kalf dat geboren is op de trouwdag van Evert en Hetty. Als de wagen vol is wordt hij gesloten en rijdt hij het erf af, de dijk op, richting slachterij Gosschalk in Epe, nagekeken door een huilende familie, v-tekens gevend.
We komen erachter dat het niet goed is gegaan met die eerste wagen, er moet stro op de bodem, zonder dat is het veel te glad en glijden de dieren uit. De koeien uit de schuur worden verder één voor één weggeleid. Mijn neef Johannes, 17 jaar, leidt de koe, waarmee hij als kalf bij de kalveropfokclub (een clubje van boerenjongens als voorbereiding op het vak) zat. Oh, wat valt die gang hem zwaar. Het is toch ook haast niet te volbrengen. Maar hij heeft de moed om zijn koe te begeleiden. De stal wordt leger en leger.

Dan arriveert de wagen van Rendac en nu wordt besloten dat eerst de kalfjes moeten worden afgevoerd. Oh, die allerliefste kalfjes. Ze waren zo mooi en zo schoon en zo gezond. Anders heeft er nog wel eens een last van diarree, maar nu niet. Ik zag die kontjes en staartjes nog nooit zo schoon. Hoewel er sinds 21 maart geen dieren van het bedrijf af mochten, is er plaats gebleven voor alle jonggeborenen. Elk heeft z'n hokje, of deelt het met een paar anderen.
Omdat Gosschalk niet is ingericht op de 'ontvangst' (zal ik maar zeggen) van kalveren, heeft mijn broer met de dierenarts (zijn eigen dierenarts; die van de RVV wordt de hele dag genegeerd) overlegd dat de kalfjes op het bedrijf zullen worden gedood. Eerst krijgen ze een spuitje, waardoor ze in coma raken. Ze liggen al of zakken door de knieën in het stro en vallen als het ware in slaap. Dan krijgen ze een injectie, rechtstreeks in het hartje, die tot de dood leidt. Ik sta achter de Rendacwagen. Eén voor een komen mijn familieleden een kalfje voorrijden in de kruiwagen. Aartje, Hendrien, Johannes, Willem, Johan, Thijs en Marco. Het is hartverscheurend. Een laatste kus, een aai. Dan worden ze, onder doodse stilte en met respect, door de RVV'ers netjes naast elkaar, zij aan zij in de wagen gelegd. Als laatste komt Hetty met haar witte, dode geit. Onder tranen wordt ook de geit bij de kalfjes gelegd. De wagen verlaat het erf.

Het jongvee wordt verder ingeladen. En daarna zijn de oudere, verstandige koeien die op de deel staan aan de beurt. Het is een drama, die steeds leger wordende stal. Als laatste blijft over Jorra 37, 13 jaar oud. De lieveling van mijn neef Thijs. Hij is de hele dag bij haar in de buurt gebleven, zijn armen om haar hals. Soms lag hij naast haar in het stro. Jorra doet niets, die is wel aan kinderen gewend. En vals zijn koeien nooit geweest. De agent sluit de deeldeuren. De hele familie verzamelt zich om Jorra. Het is alsof ze huilt. Zij zal als laatste de stal verlaten. Thijs en Evert leiden haar tenslotte naar de laatste veewagen.

Na het vertrek van de laatste koe en de laatste wagen valt er een onmetelijke stilte in de stallen en op het erf.

Ik belde mijn broer de volgende ochtend. Hij zei: 'Je weet dat de stal leeg is, je kijkt in de wei en ook daar zijn ze niet. De zwaluwen (die hun nesten ieder jaar op de deel en onder de daklijsten hebben) vliegen wel af en aan, maar maken geen geluid.'

Aan deze dag gingen twee onbeschrijflijke maanden vooraf. We hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat het gezonde vee afgemaakt moest worden. Er zijn enorm veel verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend, allerlei deskundige en betrokken personen hebben hun stem laten horen. Er waren alternatieven, het gevoerde beleid stond in geen enkele verhouding meer tot de gevolgen. Dit heeft niets met dierziektenbestrijding te maken. Geloof me. Ik heb me de afgelopen maanden voldoende in mkz verdiept.
Ik heb deze dag beschreven om jullie te laten weten wat er hier in de 'driehoek' is gebeurd. Het gaat om álle dieren, ook de zogenaamde hobbydieren (weer zo'n rotwoord), van álle mensen. Het gaat om het grote onrecht dat hier kon gebeuren.


Diet Bredenoord
27 mei 2001